Регуляторний акт

Автор: Яна от 14-07-2017, Прочитали: 688

<!-- [if mso & !supportInlineShapes & supportFields]> SHAPE \* MERGEFORMAT <!-- [if gte vml 1]> <!-- [if !vml] --> <!-- [endif] --> <!-- [if mso & !supportInlineShapes & supportFields]>

НОВОФЕДОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ГОЛОПРИСТАНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ТРИНАДЦЯТА СЕСІЇ VІІ СКЛИКАННЯ

 РІШЕННЯ

 

від 10 липня 2017 року                                                                           №209 

с.Залізний Порт    

Про встановлення місцевих

податків і зборів

 

Відповідно до статті 10,  пункту 12.3 статті 12, статей 265, 266, 267, 268, 268-1 Податкового кодексу України із змінами, Закону України  «Про засади державної  регуляторної політики  у сфері  господарської діяльності», відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань планування, бюджет, фінансів, аналіз регуляторного акта сільська рада,

В И Р І Ш И Л А:

1.Встановити на території  Новофедорівської сільської ради наступні місцеві податки і збори:

<!-- [if !supportLists] --> 1.1.         <!-- [endif] --> Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (Додаток №1).

<!-- [if !supportLists] --> 1.2.         <!-- [endif] --> Транспортний податок (Додаток № 2).

<!-- [if !supportLists] --> 1.3.         <!-- [endif] --> Земельний податок (Додаток № 3).

<!-- [if !supportLists] --> 1.4.         <!-- [endif] --> Єдиний Податок (Додаток № 5).

<!-- [if !supportLists] --> 1.5.         <!-- [endif] -->  Збір за місця паркування для транспортних засобів (Додаток № 6).

<!-- [if !supportLists] --> 1.6.         <!-- [endif] --> Туристичний збір (Додаток № 7).

2. Встановити на території Новофедорівської сільської ради орендну плату за земельні ділянки в розмірах відповідно до Додатку № 4.

3. Всі питання неврегульовані цим рішенням регулюються відповідно до норм Податкового кодексу України та діючого законодавства України.

4.В.О. Головному бухгалтеру Невядомській А.А. забезпечити направлення копії цього рішення до Голопристанського відділення Цюрупинської ОДПІ Головного управління ДФС у Херсонській області та оприлюднення в засобах масової інформації, протягом трьох днів здати прийняття рішення.

5. Дане рішення набуває чинності з 01 січня 2018 року.

 Вважати такими, що втрачають чинність з 01 січня 2018 року, а саме:

-Рішення сорок сьомої сесії VI скликання Новофедорівської сільської ради від 30.01.2015р.  № 615 «Про встановлення ставки акцизного збору»;

-Рішення сорок сьомої сесії VI скликання Новофедорівської сільської ради від 30.01.2015 р.  № 616 «Про збір за місця для паркування транспортних засобів»;

- Рішення сорок сьомої сесії VI скликання Новофедорівської сільської ради від 30.01.2015 р.  № 617 «Про туристичний збір»;

- Рішення сорок сьомої сесії VI скликання Новофедорівської сільської ради від 30.01.2015 р.  № 614 «Про податок на майно»;

- Рішення п’ятдесятої сесії VI скликання Новофедорівської сільської ради від 07.07.2015р.   № 671 «Про доповнення та внесення змін в рішення № 614 від 30 січня 2015 року «Про податок на майно»;

- Рішення сорок сьомої сесії VI скликання Новофедорівської сільської ради від 30.01.2015 р.  № 618 «Про внесення змін в рішення сесії від 30.12.2011 № 215 «Про єдиний податок на території Новофедорівської сільської ради»;

- Рішення дев’ятнадцятої сесії VI скликання Новофедорівської сільської ради від 30.12.2011р. № 215 «Про єдиний податок на території Новофедорівської сільської ради».

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету, фінансів.

 

Сільський голова                                                                     О.В. Лахтадир

 Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Новофедорівської сільської ради«Про встановлення місцевих податків і зборів» на 2018 рік

 

Назва регуляторного акта: «Про встановлення місцевих податків і зборів».

Регуляторний орган: Новофедорівська сільська рада.

Розробник: Постійна комісія Новофедорівської сільської ради з питань планування, бюджету, фінансів.

Контактний телефон:  (05539) 3-55-09 

 1. Визначення і аналіз проблеми, яку передбачається розвязати шляхом регулювання

Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання:

 

Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень.

Податковим кодексом України визначено, що органи місцевого самоврядування приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів та офіційно оприлюднюють до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування, а саме; податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортний податок, плата за землю, єдиного податку, туристичного збору, збір за місця для паркування транспортних засобів.

Відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, якщо сільська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов'язковими згідно з нормами Податкового кодексу України, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Податкового кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок.

Місцеві податки та збори зараховуються в повному обсязі до сільського бюджету  та є його бюджето - формуючим  джерелом, забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення нагальних потреб громади міста.

Виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання Податкового кодексу України, недопущення суперечливих ситуацій, забезпечення дохідної частини сільського бюджету, виконання програм соціально-економічного розвитку територіальної громади, сільська рада має прийняти рішення «Про встановлення місцевих податків та зборів»на 2018 рік.

Причини виникнення проблеми:

У разі неприйняття рішення про встановлення місцевих податків і зборів на 2018 рік, податки і збори будуть справлятимуться по мінімальним ставкам, що спричинить втрати дохідної частини бюджету. Як наслідок будуть не профінансовані соціальні програми територіальної громади, а саме:

- оплата харчування пільгових категорій дітей загальноосвітній шкіл сіл в таборах з денним перебуванням (16,000 тис. грн..);

- встановлення на території сілдитячих майданчиків (100,000 тис. грн..);

-утримання дошкільних навчальних закладів, закладів культури (енергоносії, харчування тощо) (1000,000 тис. грн..);

- поточний ремонт доріг (600,000 тис. грн..)

- та інші заходи.

 

Аналіз втрат надходжень до сільського бюджету

п/н

Назва показника

У разі прийняття рішення про місцеві податки та збори на 2018 р.

У разі не прийняття рішення про місцеві податки та збори на 2018 р.

Відхилення, тис.грн.

(втрати до бюджету)

Ставка, %

Очікуваний обсяг надходжень тис.грн.

Ставка, %

(мінімальна)

Очікуваний обсяг надходжень тис.грн.

1

 

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

  1,5

 

 

510,00

 

0

 

 

0

 

510,00

 

 

2

 

 

Туристичний збір

 

1,00

 

500,00

 

0,5

 

250,00

 

250,00

 

3

Плата за землю

(ставка земельного податку)

 1,0

1 300,00

0,3

425,00

875,00

4

Єдиний податок

 

15,00

670,00

0

0

670,00

 

РАЗОМ

(втрати до бюджету)

Х

Х

Х

Х

2305,00

 

Підтвердженняважливостіпроблеми:

Важливістьпроблемипризатвердженнімісцевихподатківізборівполягаєвнеобхідностінаповненнямісцевогобюджетутаспрямуванняотриманихкоштіввідсплатиподатківнавирішеннясоціальнихпроблемтериторіальноїгромадитапокращенняінфраструктурисіл.

            Враховуючи, вищевикладене, Новофедорівською сільськоюрадоюрозробляєтьсяпроектрішення«Провстановлення місцевихподатківізборів»на 2018 ріктапублікуєтьсявзасобахмасовоїінформації .

 

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи

Так

Ні

Громадяни

так

 

Держава

так

 

Суб’єкти господарювання

так

Категорія: Регуляторна діяльність