Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту

Автор: Яна от 25-07-2016, Прочитали: 1015

Звіт

про повторне відстеження результативності дії регуляторного акту - рішення Новофедорівської сільської ради «Про Порядок розміщення тимчасових споруд торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності». На виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», розробником регуляторного акта  здійснено повторне відстеження результативності регуляторного акта, з метою досягнення цим актом визначених цілей.

Вид та назва регуляторного акту, результативність дії якого відстежується:

Рішення  Новофедорівської сільської ради № 560 від 09 липня 2014 року «Про Порядок розміщення тимчасових споруд торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності».

Цілі    прийняття даного регуляторного акта:

Приведення у відповідність до законодавства України та з метою захисту законних інтересів держави, Новофедорівської сільської ради, як органу місцевого самоврядування, та інших суб'єктів правовідносин щодо виконання чіткої нормативно-правової бази для провадження підприємницької діяльності з приводу розміщенні тимчасових споруд.

Термін     проведення: проводиться через рік з часу затвердження даного акту, але не пізніше ніж через 2 роки.

Тип    відстеження: повторне.

Методи     одержання результативності відстеження: статистичний метод на основі показників і даних, визначених під час аналізу впливу регуляторного акту.

Дані    та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних:

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта визначені такі показники результативності: Очікуваними вигодами внаслідок подальшої дії даного рішення є:

- у сфері інтересів територіальної громади - тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності встановлені в місцях, зручних для користування, створення нових робочих місць, покращення стану навколишнього середовища;

- у сфері інтересів суб'єктів господарювання -розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності шляхом збільшення кількості суб'єктів господарювання (замовників), які вваджують господарську діяльність.


- у сфері інтересів органів місцевого самоврядуванням впорядкування розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, як торгівельних зон з метою поліпшення благоустрою території сільської ради, вирішення програм соціально-економічного розвитку територіальної громади сільської ради.

регуляторного акта:

За період дії рішення  Новофедорівської сільської ради «Про Порядок розміщення тимчасових споруд торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності»  було здійснено повторне відстеження результативності даного регуляторного акту та встановлено, що з моменту впровадження даного рішення збільшується кількість звернень суб'єктів підприємницької діяльності з питань надання дозволу на погодження розміщення тимчасових споруд.

0цінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Рішення  Новофедорівської сільської ради «Про Порядок розміщення тимчасових споруд торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності»  розроблено з урахуванням Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про благоустрій населених пунктів», з метою покращення соціального забезпечення та стану навколишнього середовища, поліпшення благоустрою території сільської ради, врегулювання порядку розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності, з прийняттям якого створені сприятливі умови для розвитку підприємницьких ініціатив.

За результатами повторного відстеження результативності зазначеного рішення можливо зробити висновок, що відмічається постійна динаміка по збільшенню показників, щодо кількості суб'єктів підприємницької діяльності з питань надання дозволу на розміщення тимчасових споруд.

Категорія: Регуляторна діяльність