продовження аналізу регуляторного акту

Автор: Яна от 6-06-2016, Прочитали: 451

                                                              Положення

про Цільовий фонд розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Новофедорівської сільської ради

 

1. Загальні положення

 

 1.1. Цільовий фонд розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Новофедорівської сільської  ради (далі - Цільовий фонд) створюється з метою фінансування заходів щодо розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури  сіл сільської ради.

 1.2. Кошти, отримані як пайова участь (внесок) замовників об’єктів містобудування, можуть використовуватися виключно на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури та відшкодування замовнику різниці між здійсненими витратами на будівництво інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури та розміром пайової участі замовника у розвитку інфраструктури сіл Новофедорівка та Залізний Порт, в яких безпосередньо здійснюється будівництво або зміна об’єкта містобудування. 

 1.3. Розпорядником коштів Цільового фонду є Новофедорівська сільська рада.

 1.4. Терміни, які вживаються у цьому Положенні:

1.4.1. Замовник – фізична або юридична особа, яка має намір щодо забудови території (однієї чи декількох земельних ділянок) і подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву;

 1.4.2. розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури – нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт, поточний ремонт, розширення та придбання об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту;

 1.4.3. інженерно-транспортна інфраструктура – це комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій;

 1.4.4. соціальна інфраструктура – це будівлі, споруди та інші об’єкти сфери освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, фізичної культури та спорту, об’єкти житлового, житлово-комунального та комунального господарства, а також території загального користування, що визначені Законом України „Про благоустрій населених пунктів”, крім тих, що належать до інженерно-транспортної інфраструктури та їх об’єкти і елементи.

 

2. Джерела формування Цільового фонду

 

 2.1. До джерел формування Цільового фонду належать кошти, що надійдуть від замовників відповідно до Порядку встановлення, оплати та використання коштів пайової участі замовників (забудовників) на розвиток інженерно – транспортної  та соціальної інфраструктури на території Новофедорівської сільської ради та договорів, які будуть укладені відповідно до вказаного Порядку.

 

3. Використання коштів Цільового фонду

 

 3.1. Кошти Цільового фонду використовуються виключно на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури сіл сільської ради.

 3.2. Конкретні напрямки використання коштів Цільового фонду затверджуються сільською радою у сільському бюджеті з урахуванням програм соціально-економічного розвитку на відповідний бюджетний період.

 

 

 

4. Звітність про формування та використання Цільового фонду

 

 4.1. Контроль за використанням коштів Цільового фонду здійснюється постійною комісією сільської ради з питань планування, бюджету, фінансів.

 

 4.2. Звіти про надходження та використання коштів цільового фонду подаються на розгляд та затвердження сесії сільської ради одночасно із звітами про виконання сільського бюджету.

 

5. Прикінцеві положення

 

5.1. Положення про Цільовий фонд розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури населених пунктів Новофедорівської сільської ради, а також зміни і доповнення до нього затверджується виключно сесією сільської ради.

 

5.2. У випадку внесення змін до чинного законодавства, регуляторних актів місцевого значення, а також прийняття нових нормативно-правових актів відповідні зміни вносяться і до цього Положення.

Категорія: Регуляторна діяльність