Продовження аналізу регуляторного впливу проекту рішення

Автор: Яна от 6-06-2016, Прочитали: 598

 

ПОРЯДОК

встановлення, оплати та використання коштів пайової участі замовників (забудовників) на розвиток інженерно – транспортної  та соціальної інфраструктури на території Новофедорівської сільської ради

 

<!-- [if !supportLists] --> 1.      <!-- [endif] --> Загальні положення.

1.1. Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі (внеску) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної   інфраструктури сіл Залізний Порт та Новофедорівка (далі – Порядок) розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Земельного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності», а також Правил визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000, затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 27.08.2000 р. № 174.

Створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури (далі – розвитку інфраструктури) сіл Залізний Порт та Новофедорівка належить до відання Новофедорівської сільської ради Голопристанського району Херсонської області.

Залучення пайових внесків до спеціального цільового фонду сільського бюджету здійснюється Новофедорівською сільською радою в особі Виконавчого комітету Новофедорівської сільської ради Голопристанського району.

1.2. Замовник, який має намір щодо забудови земельної ділянки у відповідному населеному пункті, зобов’язаний взяти участь у створенні інфраструктури сіл Залізний Порт та Новофедорівка.

Пайова участь (внесок) у розвитку інфраструктури сіл Залізний Порт та Новофедорівка полягає у перерахуванні замовником до прийняття закінченого будівництвом об’єкта в експлуатацію до сільського бюджету коштів для створення і розвитку зазначеної інфраструктури.

1.3. Замовник – фізична або юридична особа, яка має намір щодо забудови території (однієї чи декількох земельних ділянок) і подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву.

             У цьому Порядку терміни та визначення вживаються у такому значенні:

- будівництво ­­­­– спорудження нового об’єкта будівництва, а також реконструкція, розширення, добудова, реставрація і капітальний ремонт об’єктів будівництва;

- об’єкт будівництва – будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси, лінійні об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури.

- інженерно-транспортна та соціальна інфраструктура – мережа доріг, тротуарів і комунальних мереж, комплекс  закладів та інших об’єктів загального користування, призначених для задоволення соціальних, культурних, освітніх, медичних та інших потреб громадян.

Пайовий внесок сплачується замовником на підставі договору про пайову участь, укладеного між ним та Виконавчим комітетом Новофедорівської сільської ради Голопристанського району.

1.4. До пайової участі у розвитку  інфраструктури  сіл Залізний Порт та Новофедорівка не залучаються замовники у разі здійснення будівництва:

- об’єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

- будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення всіх форм власності;

- будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;

- індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;

- об’єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;

- об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об’єктів  інженерної, транспортної, соціальної інфраструктури, енергетики, зв’язку та дорожнього господарства ( крім об’єктів дорожнього сервісу);

- об’єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;

- об’єктів у межах індустріальних парків на замовлення ініціаторів створення індустріальних парків, керуючих компаній індустріальних парків, учасників індустріальних парків;

 

2. Розмір пайового внеску.

 

2.1. Величина пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту визначається у договорі, укладеному з Виконавчим комітетом Новофедорівської сільської ради Голопристанського району  (відповідно до встановленого Новофедорівською сільською радою розміру пайової участі у розвитку інфраструктури), з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта будівництва, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами. При цьому не враховуються витрати з придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій, які закладені до загальної кошторисної вартості будівництва.

2.2. У разі коли загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, вона визначається  виходячи з опосередкованої вартості спорудження об’єкта будівництва, установленої центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури для Херсонської області станом на день оплати.

2.3. Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури сіл Залізний Порт та Новофедорівка з урахуванням інших передбачених законом відрахувань, становить:

- 10 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для нежитлових будівель та споруд (заклади громадського харчування (ресторани, кафе-бари, банки, автозаправні комплекси та станції, заклади відпочинку  (дискотеки, клуби інші розважальні заклади);

- 8 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для нежитлових будівель та споруд (об’єкти торгівлі з продажу промислових та непродовольчих товарів);

- 5 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для реконструкції, розширення, добудови, реставрації і капітального ремонту нежитлових будівель та споруд (ресторани, кафе-бари, банки, автозаправні комплекси та станції, заклади відпочинку (дискотеки, клуби інші розважальні заклади);

- 4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для багатоквартирних житлових будинків, індивідуальних(садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею понад 300м2, готелів, мотелів, гуртожитків, хостелів;

- 2 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для нежитлових будівель та споруд (об’єкти соціально-побутового обслуговування населення, інші будівлі громадського призначення, які позитивно впливають на соціально-економічний розвиток сіл Залізний Порт та Новофедорівка);

-1 відсоток загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – об’єкти важкої та будівельної промисловості, об’єкти легкої промисловості, об’єкти туристичної інфраструктури, музеї;

         2.4. Якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури (крім мереж, призначених для передачі та розподілу електричної  енергії,  трубопроводів,  призначених  для  розподілу природного  газу,  транспортування  нафти та природного газу) поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі у розвитку інфраструктури сіл Залізний Порт та Новофедорівка зменшується на суму їх кошторисної вартості, а такі інженерні мережі та/або об’єкти передаються у комунальну власність.

2.5 У разі, якщо кошторисна вартість будівництва інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури (за межами земельної ділянки) перевищує розмір пайової участі замовника у розвитку інфраструктури сіл Залізний Порт та Новофедорівка (крім мереж, призначених для  передачі  та  розподілу  електричної  енергії, трубопроводів, призначених  для  розподілу природного газу, транспортування нафти та  природного  газу), Новофедорівська сільська рада за клопотанням забудовника приймає рішення про відшкодування замовнику різниці між здійсненими витратами та розміром пайової участі замовника у розвитку інфраструктури, при умові, якщо такі інженерні мережі та/або об’єкти інженерної інфраструктури на дату подання клопотання будуть збудовані та передаються у комунальну власність.

2.6. У разі зміни замовника недобудованого об’єкту містобудування, який не сплатив в повному обсязі суми коштів пайової участі, до нового замовника переходять права та обов’язки щодо сплати коштів пайової участі тільки після переоформлення на нього договору про пайову участь у розвитку інфраструктури району. До того часу, поки договір не переоформлено, зобов’язання по сплаті коштів пайової участі залишаються за попереднім замовником.

2.7. У разі, якщо в ході будівництва об’єкта були виконані коригування проектно-кошторисної документації, що вплинули на зміну кошторисної або фактичної вартості його будівництва, або зміни функціонального призначення об’єкта, Замовник, за наявності укладеного договору, зобов’язаний до введення об’єкта в експлуатацію звернутися до виконавчого комітету Новофедорівської сільської ради  щодо внесення змін до договору з поданням необхідних документів.

 

<!-- [if !supportLists] --> 3.      <!-- [endif] --> Отримання  містобудівних умов та обмежень і визначення розміру пайового внеску.

 

3.1. Для виконання умов законодавства про пайову участь у розвитку інфраструктури сіл Залізний Порт та Новофедорівка замовник подає заяву про укладення договору про пайову участь і надає необхідну інформацію визначену п.4.1 цього Порядку.

       3.2. Відстеження та вжиття заходів впливу до замовників з питань укладання договорів пайової участі у розвитку інфраструктури району здійснюється шляхом ведення «Реєстру замовників будівництва  з питань залучення до пайової участі у розвитку інфраструктури Новофедорівської сільської ради» (далі Реєстр).

       3.3. Замовник зобов'язаний протягом семи календарних днів з дня реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт письмово поінформувати Новофедорівську сільську раду про початок виконання будівельних робіт.

        3.4. При отримані інформації від забудовника про початок виконання будівельних робіт відповідальна особа вносить відповідну відмітку до Реєстру. 

3.5. Замовник зобов’язаний не пізніше ніж за 30 (тридцять) робочих днів  до прийняття до експлуатації закінченого будівництвом об’єкта, подати до Виконавчого комітету  Новофедорівської сільської ради звернення про укладення договору про пайову участь та інформацію і документи, передбачені п. 4.1. цього Порядку.

 

4. Порядок підготовки документів для укладення договору про пайову участь у розвитку інженерно – транспортної  та соціальної інфраструктури

 

4.1. При намірі забудови Замовник надає  до виконавчих  органів Новофедорівської сільської ради  наступну інформацію:

- заяву на ім’я голови Новофедорівської сільської ради про укладання договору про пайову участь у розвитку інфраструктури інженерно – транспортної  та соціальної інфраструктури;

- ксерокопію документу, що посвідчує право користування (володіння) земельною ділянкою, завірена замовником;

- копію паспорта та ідентифікаційного коду замовника (для фізичних осіб);

- копію виписки (витягу) з ЄДРПОУ, копію свідоцтва платника податку, банківські реквізити (для юридичних осіб);

- заяву про згоду на обробку персональних даних.

Для розрахунку пайової участі Замовник надає до виконавчих органів Новофедорівської сільської ради наступні документи:

- документи, що підтверджують вартість будівництва об’єкта містобудування, визначену згідно з державними будівельними нормами та правилами;

- техніко - економічні показники об’єкта;

- копію зареєстрованої декларації про початок виконання будівельних робіт.

4.2. Розрахунок розміру пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту здійснюється головним бухгалтером (в.о. головного бухгалтера) сільської ради протягом десяти робочих днів з дня реєстрації Виконавчим комітетом Новофедорівської сільської ради звернення замовника про укладення договору про пайову участь та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об’єкта містобудування, з техніко-економічними показниками, згідно з п. 4.1. цього Порядку.

      У разі відсутності документів, що підтверджують вартість будівництва об’єкта містобудування, розмір пайової участі в розвитку інфраструктури сіл Залізний Порт та Новофедорівка визначається відповідно до п. 2.2. цього Порядку.

У разі виникнення спірної ситуації щодо кошторисної вартості об’єкта будівництва, Комісія з питань планування, бюджету, фінансів рекомендує замовнику, за власний рахунок, провести експертизу проектно – кошторисної документації та повторно надати її на розгляд Комісії для визначення розміру пайової участі.

4.3. Замовник та проектувальник несуть відповідальність за достовірність наданої інформації щодо загальної кошторисної вартості об’єкта будівництва.

4.4. Головний бухгалтер (в.о. головного бухгалтера) готує проект договору про пайову участь замовника  у розвитку  інфраструктури інженерно – транспортної  та соціальної інфраструктури та подає договір разом з розрахунком на підпис голові Новофедорівської сільської ради.

 4.5.  Пайовий внесок сплачується на підставі Договору про пайову участь затвердженого рішенням сесії Новофедорівської сільської ради, що укладається між замовником та Виконавчим комітетом Новофедорівської сільської ради.

Договір про пайову участь укладається між замовником і виконавчим комітетом Новофедорівської сільської ради не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладення, але до прийняття об’єкта в експлуатацію.

4.6. Повноваження на укладання договорів про пайову участь замовника у розвитку інфраструктури інженерно – транспортної  та соціальної інфраструктури покладається, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на голову Новофедорівської сільської ради.

4.7. Істотними умовами договору  про  пайову участь у розвитку  інфраструктури  населеного пункту є:

- розмір пайового участі (внеску);

- терміни (графік) оплати пайового внеску;

- відповідальність сторін.

Невід’ємною частиною  договору є розрахунок величини пайового участі замовника у  створенні  інфраструктури сіл Залізний Порт та Новофедорівка.

4.9.Виконавчий орган Новофедорівської сільської ради або відповідальна особа:

 - на підставі офіційного сайту  Держархбудконтролю  та  Реєстру веде відстеження замовників, які зареєстрували декларацію про початок виконання будівельних робіт.

- веде  реєстр замовників будівництва  з питань залучення до пайової участі у розвитку інфраструктури Новофедорівської сільської ради;

реєструє договір про пайову участь у книзі обліку укладених договорів;

- зберігає другий примірник договору та пакет документів, на підставі яких був укладений договір;

- контролює умови виконання договору;

- надає замовникові довідки про укладання договору про пайову участь у розвитку інфраструктури району та про повну її сплату для подальшого подання довідки за місцем вимоги.

 4.10. У разі ухилення замовника від укладання договору про пайову участь  у розвитку інфраструктури Новофедорівської сільської ради уповноважений орган готує інформацію про замовника  до органів прокуратури для вжиття заходів реагування.

 

5. Порядок сплати коштів пайової участі.

 
           5.1. Кошти пайової  участі  у  розвитку  інфраструктури населеного пункту  сплачуються  в  повному  обсязі   до   прийняття   об’єкта будівництва  в  експлуатацію  єдиним  платежем  або  частинами  за  графіком, що визначається договором.
		

Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури сіл Залізний Порт та Новофедорівка сплачується до сільського бюджету на безоплатній, безповоротній основі.

5.2. У разі невиконання замовником умов Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури сіл Залізний Порт та Новофедорівка щодо перерахування в повному обсязі коштів, Новофедорівська сільська рада вживає всі необхідні заходи щодо примусового стягнення вказаних коштів у судовому порядку.

 

6. Використання пайових внесків.

 

6.1. Кошти, отримані як пайова участь замовників об’єктів  містобудування,  можуть  використовуватися виключно на створення і  розвиток  інженерно-транспортної  та   соціальної   інфраструктури  сіл Новофедорівка та Залізний Порт та відшкодування замовнику різниці між здійсненими витратами на будівництво інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури та розміром пайової участі замовника у розвитку інфраструктури сіл Новофедорівка та Залізний Порт.

6.2. Рішення щодо розподілу та цільового використання коштів, отриманих від замовників будівництва як пайова участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, приймає Новофедорівська сільська рада.

6.3. Спори, пов’язані  з  пайовою  участю  у створенні і  розвитку  інженерно-транспортної  та   соціальної   інфраструктури  сіл Залізний Порт та Новофедорівки, вирішуються в судовому порядку.

Додаток 2

 

            Договір № _____

про пайову участь  замовника  у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури сіл Залізний Порт та Новофедорівка

 

с. Новофедорівка                                                                       «___» _____________20__ р.

 

Виконавчий комітет Новофедорівської сільської ради Голопристанського району Херсонської області, в особі сільського  голови Лахтадир Олени Василівни, яка діє на підставі Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» з однієї сторони та ___________________________, що діє на підставі __________ (далі – Замовник), з іншої сторони, (далі за текстом Договору – «Сторони»), уклали цей Договір про наступне:  

 

І. Предмет Договору.

 

<!-- [if !supportLists] --> 1.1.        <!-- [endif] --> Предметом даного Договору є пайовий внесок Замовника на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста сіл Залізний Порт та Новофедорівка при здійсненні __________________________________.

1.2. Відповідно до цього Договору Замовник зобов’язується взяти пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури сіл Залізний Порт та Новофедорівка та перерахувати до виконавчого комітету Новофедорівської сільської ради (рахунок № ____________________, код ___________, МФО _________, ККД ____________, банк одержувача ___________________) (далі – Спеціальний рахунок), грошові кошти на пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури сіл Залізний Порт та Новофедорівка у розмірі, що дорівнює ______ % відсотків від загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об’єкта містобудування, відповідно до Порядку встановлення, оплати та використання коштів замовників (забудовників) на розвиток інженерно – транспортної  та соціальної інфраструктури на  території Новофедорівської сільської ради, затверджений рішенням Новофедорівської сільської ради від ____  ___________  ____ р. №_______ (далі Порядок).

1.3.  У разі коли загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта містобудування не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, вона визначається  виходячи з опосередкованої вартості спорудження житла, установленої центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури для Херсонської області станом на день оплати. Обсяг внеску визначено в Додатку № 1 до договору, який є його невід’ємною частиною.

ІІ. Сума договору та умови оплати.

2.1. Замовник перераховує кошти на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури сіл Залізний Порт та Новофедорівка у розмірі _____ (сума прописом) єдиним платежем або частинами, за графіком (додаток №2 до договору), на рахунок виконавчого комітету Новофедорівської сільської ради відповідно до розрахунку у строк до ___  ________  ____ року.

2.2. Кошти пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури сіл Залізний Порт та Новофедорівка сплачуються у повному обсязі до прийняття об’єкта в експлуатацію та/або граничного терміну сплати коштів пайової участі (зазначеного у п. 5.1. Порядку) єдиним платежем або частинами за графіком, що є невід’ємною частиною данного Договору.

 

ІІІ. Зобов’язання сторін

 

3.1.Замовник зобов’язується перерахувати (єдиним платежем або частинами за графіком) кошти, зазначені у пункті 2.1. цього Договору, на Спеціальний рахунок з призначенням платежу: «пайова участь у розвитку інфраструктури сіл Залізний Порт та Новофедорівка».

3.2.  За цим Договором з моменту зарахування на Спеціальний рахунок, передбачених цим Договором грошових коштів на пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури сіл Залізний Порт та Новофедорівка, Замовник передає право володіння, користування та розпорядження вказаними коштами сільській раді відповідно до їх цільового призначення та в порядку, передбаченому чинним законодавством України. З вказаного моменту вищезазначені кошти стають комунальною власністю територіальної громади  сіл Залізний Порт та Новофедорівка.

3.3. Виконавчий комітет Новофедорівської сільської ради ради зобов’язується використовувати кошти, отримані як пайова участь у розвитку інфраструктури міста, виключно для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури сіл Залізний Порт та Новофедорівка. 3.4. Виконавчий комітет зобов’язується прийняти у комунальну власність інженерні мережі та/або об’єкти інженерної інфраструктури, збудовані Замовником відповідно до проектної документації поза межами земельної ділянки, відведеної Замовнику під забудову та відшкодувати Замовнику вартість їх будівництва за рахунок зменшення величини пайової участі.

 

IV. Відповідальність Сторін.

 

4.1. У разі не виконання замовником будівництва умов Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури сіл Залізний Порт та Новофедорівка щодо перерахування в повному обсязі коштів, Новофедорівська сільська рада здійснює необхідні заходи щодо примусового стягнення вказаних коштів у судовому порядку.

4.2. Замовник у випадку несвоєчасної сплати внеску, передбаченого розділом 1 цього Договору  сплачує пеню в розмірі 0,3 % за кожний день прострочення від суми цього договору.

4.3. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань по цьому Договору, якщо це невиконання викликане обставинами непереборної сили, які сторони не могли ні передбачити, ні попередити.

4.4.Сторони несуть відповідальність за виконання цього Договору в межах чинного законодавства.

V. Строк дії договору

5.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до повного ними виконання своїх зобов’язань за цим Договором.

 

VІ. Інші умови.

 

6.1. Зміни до цього договору вносяться в установленому законодавством порядку за взаємною згодою Сторін, шляхом укладання відповідних угод, які є невід’ємною частиною цього Договору або у судовому порядку.

6.2. Одностороння зміна умов або одностороння відмова від цього Договору неприпустима.

6.3. У випадках, не передбачених даним договором, сторони керуються чинним законодавством України.

6.4. У випадку виникнення спору між Новофедорівською сільською радою і Замовником, що стосується виконання зобов’язань згідно з умовами цього договору, сторони вживають заходи до їх врегулювання шляхом переговорів або у судовому порядку.

6.5. Цей Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Замовника, другий – у Новофедорівській сільській раді.

          6.6.1. Додатки до Договору:

<!-- [if !supportLists] -->                 <!-- [endif] --> 1. – розрахунок величини пайової участі (внеску) Замовника у створені і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури (міста, села, селища);

<!-- [if !supportLists] -->                 <!-- [endif] --> 2. – графік оплати пайової участі (внеску) (якщо оплата проводиться відповідно до графіка).

 

 

 

 

VIІ. Адреси та реквізити Сторін.

 

Виконавчий комітет Новофедорівської сільської ради Київської області

Замовник

Місцезнаходження

 

Р/р                            

 

в               

 

МФО                  

 

код ЕДРПОУ             

 

тел.                факс             

 

Сільській голова 

 

_______________________ (П.І.Б.)

______________________ (П.І.Б.)

„____” _________________ 20____р.              МП

”___” ______________ 20____р.            МП

 

 

 

 

 

 

 

Категорія: Регуляторна діяльність