Аналіз регуляторного впливу

Автор: Яна от 6-06-2016, Прочитали: 649

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту рішення

Новофедорівської сільської ради « Про затвердження Порядку встановлення, оплати та використання коштів пайової участі замовників (забудовників) на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури на території Новофедорівської сільської ради (у подальшому – Порядок)

<!-- [if !supportLists] --> I.                   <!-- [endif] --> Визначення проблеми

Розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури сільської ради вимагає комплексного рішення багатьох проблем пов’язаних з поліпшенням іі технічного стану та подальшим оновленням. Будівництво (реконструкція) об’єктів соціальної сфери, проведення робіт з благоустрою, фінансується за рахунок коштів бюджету сільської ради. Пайові внески замовників за право реалізувати проект будівництва на території сільської ради дають можливість зменшити витрати бюджету сільської ради на відтворення інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, а також залучити замовників до благоустрою території населених пункті.

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

 

 

Держава

 

 

Суб’єкти господарювання,

 

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

 

 

У зв’язку з прийняттям Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», сільська рада відповідно до цього Закону проводить розробку порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Новофедорівської сільської ради.

 

<!-- [if !supportLists] --> II.                <!-- [endif] --> Цілі державного регулювання

Метою цього регулювання є реалізація державної політики у сфері регулювання містобудівної діяльності.

 

Основними цілями державного регулювання є:

 

 - забезпечення прозорості та гласності в процесі залучення замовників до пайової участі в розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів сільської ради;

 

- врегулювання взаємовідносин сільської ради з замовниками будівництва (реконструкції) шляхом укладання договорів, що передбачають диференціацію відрахувань, виходячи з вартості будівництва (реконструкції) об'єктів, категорій об'єктів будівництва (реконструкції);

 

- збільшення обсягу надходжень в місцевий бюджет від замовників на економічний та соціальний розвиток населених пунктів;

 

- здійснення контролю за своєчасністю та повнотою надходжень внесків на розвиток;

 

- сприяння розвитку інженерно–транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів та їх благоустрою.

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Залишити діючий Порядок без змін

Альтернатива 2

Ввести в дію запропонований спосіб регулювання відносин щодо залучення замовників до розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів сільської ради

 

 

__________

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

      -------------------------

   Необхідність приведення до вимог діючого законодавства, так як діючий Порядок потребує корегування.

Альтернатива 2

Можливість розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів сільської ради, проведення робіт з благоустрою території сільської ради.

 

 

 

 

__________

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

    ----------------------------

  ---------------------------

Альтернатива 2

Забезпечить можливість збільшення проведення обсягу робіт з благоустрою території населених пунктів, що спричинить позитивний імідж населених пунктів сільської ради. Визначення чіткого переліку замовників, що не будуть залучатися до пайової участі у створенні і розвитку інфраструктури.

  ---------------------------

 

 

 

__________

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

<!-- [if !supportMisalignedColumns] --> <!-- [endif] -->

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

  ----------

   -----------

    210

  ---------

     210

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

 ------------

   -----------

    100%

  ---------

Х

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

 --------------------------------

  Невідповідність чинному законодавству

Альтернатива 2

 Визначення чіткого переліку замовників, що не будуть залучатися до пайової участі у створенні і розвитку інфраструктури. Встановлення гнучкої системи підходу до кожного окремого замовника (забудовника) при розрахунку пайової участі. Забезпечить розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів сільської ради, що призводить до покращення якості життя та зручності.

  Витрати полягають у сплаті пайової участі, але застосування диференційованого підходу при розрахунку пайової участі виходячи з вартості будівництва дає змогу визначити зменшити навантаження на суб’єктів господарювання.

 

 

 

__________

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Здійснити вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 - цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

<!-- [if !supportMisalignedColumns] --> <!-- [endif] -->

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

                    1

 Продовження застосування діючого Порядку цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті. (проблема продовжить існувати)

Альтернатива 2

                    4

Усі важливі аспекти даного питання будуть вирішенні за допомогою:

<!-- [if !supportLists] --> -          <!-- [endif] --> індивідуального підходу до кожного замовника (забудовника) окремо;

<!-- [if !supportLists] --> -          <!-- [endif] --> встановлення диференційованих відрахувань від вартості будівництва при розрахунку пайової участі замовників;

<!-- [if !supportLists] --> -          <!-- [endif] --> встановлення переліку замовників, що не залучаються до пайової участі;

        - чіткого врегулювання прав та обов’язків сторін у рамках договорів про пайову участь замовників у розвитку інфраструктури сільської ради.

 

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

      -----------

Порушення вимог чинного законодавства

  

Альтернатива 2

1. підвищення якості життя територіальної громади.

2. збільшення фінансування на розвиток інфраструктури населених пунктів

  ---------------

Можливість досягнення цілей у разі прийняття зазначеного Порядку є цілком реальною та обґрунтованою у зв’язку з тим, що метою створення Порядку є цілеспрямоване вирішення проблем розвитку інфраструктури населених пунктів сільської ради.

 

 

 

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

 Не відповідає вимогам чинного законодавства

  

Альтернатива 2

Розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів сільської ради підвищить якість життя населення, справить позитивний імідж населених пунктів.

Х

 

 

Х

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Механізмом досягнення цілей регулювання є:

Категорія: Регуляторна діяльність