І частина Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Новофедорівської сільської ради "Про затвердження економічно обгрунтованих тарифів на комунальні послуг

Автор: Виктория от 5-02-2016, Прочитали: 2017

 

НОВОФЕДОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ГОЛОПРИСТАНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

П’ЯТА  СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                          ПРОЕКТ  РІШЕННЯ

 

 

від         2016 року                                                                           №

с. Новофедорівка

 

Про затвердження економічно

обгрунтованих тарифів на комунальні

послуги КПП «Світанок» по водопостачанню,

водовідведенню, вивозу та захороненню ТПВ

 

          Враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії сільської ради з питань  культури, освіти, охорони здоров’я, сім’ї, соціального захисту та житлово-комунального господарства, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   Законами України «Про житлово-комунальні послуги» та «Про питну воду та питне водопостачання», відповідно до  рішення сесії сільської ради № 670 від 07.07.2015року « Про затвердження порядку подання та розгляду розрахунків економічно обґрунтованих витрат на виробництво житлово-комунальних послуг для встановлення тарифів на відповідні послуги на території сільської ради», сільська рада,

           

В И Р І Ш И Л А:

 

1Затвердити економічно обґрунтовані тарифи на комунальні послуги КПП «Світанок» по водопостачанню, водовідведенню, вивозу та захороненню ТПВ :

 На послуги з водопостачання (за 1 куб м):

 - для населення – 4,68 грн;

 - для бюджетних установ – 4,68 грн;

 - інші – 7,04 грн

 На послуги з водовідведення (за 1 куб. м):

 -для населення – 9,34 грн;

 - для бюджетних установ – -- грн;

 - інші – 14,26 грн

 На послуги із захоронення ТПВ (за 1 куб. м):

 -для населення – 25,86 грн;

 - інші – 35,02 грн.

 На послуги з вивозу ТПВ (за 1 куб.м):

 - для населення 53,72 грн;

 - для бюджетних організацій – 53,72 грн

 - інші – 53,72 грн

  2.    Затверджені тарифи п.1 даного рішення ввести в дію з 01 травня 2016

         року.

  3.     Визнати  рішення Новофедорівської сільської ради № 660 «Про

          затвердження КПП «Світанок» калькуляції вартості 1 куб. м води для

          населення і підприємств сільської ради», № 661 « Про затвердження

          тарифів на послуги збору, вивозу ТПВ», № 662 « Про затвердження

          тарифів КПП «Світанок» на послуги водовідведення та перекачку

          каналізаційних стоків» від 09.12.2008 року такими, що втратили

          чинність.

<!-- [if !supportLists] -->4.            <!-- [endif] -->Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію

з питань  культури, освіти, охорони здоров’я, сім’ї, соціального захисту та житлово-комунального господарства.

 

 

         Сільський голова                                                         О.В.Лахтадир

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту рішення Новофедорівської сільської ради

"Про затвердження економічно обгрунтованих тарифів на комунальні послуги КПП «Світанок» по водопостачанню,

водовідведенню, вивозу та захороненнюТПВ»

 

 Аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної  регуляторної політики у сфері господарської діяльності»  та визначає правові, організаційні засади реалізації проекту рішення  Новофедорівської сільської ради «Про затвердження економічно обгрунтованих тарифів на комунальні послуги КПП «Світанок» по водопостачанню, водовідведенню, вивозу та захороненню ТПВ»

1.     Опис проблеми та аналіз питання, порушеного регуляторним актом.

На території Новофедорівської сільської ради діє одне підприємство, що надає послуги з водопостачання, водовідведення, вивозу та захороненню ТПВ – КПП « Світанок»,яке створене у 2002 році. За надані комунальні послуги КПП « Світанок» використовує тарифи, які були затверджені для КПП « Світанок» рішення Новофедорівської сільської ради № 660,661,662 від 09.12.2008 року, а  саме:

А) за водопостачання:

- населення за 1 м.куб. – 2,20грн.з ПДВ;

- інші споживачі за 1 м.куб. – 3,52грн.з ПДВ;

- бюджетні установи за 1 м.куб.- 2,20грн. з ПДВ.

Б) за водовідведення :

- населення за 1куб.м.- 6,00грн.з ПДВ;

- інші споживачі за 1куб.м. – 7,39грн.з ПДВ.

В) Вивезення та захоронення ТПВ:

- населення :

   Само вивіз 1м.куб.- 13,16грн.з ПДВ

  Транспорт КПП 1куб.м.- 31,51грн. з ПДВ.

інші споживачі та бюджетні установи

само вивіз 1 куб.м. – 22,03грн.з ПДВ

транспортом КПП 1куб.м. – 31,51грн. з ПДВ.

 

В результаті змін у ціновій ситуації на ринку електричної енергії,палива,оплати праці,що мають постійний характер та не залежать від господарської діяльності підприємства, планові витрати підприємства на комунальні послуги зросли.

Проблема необхідності встановлення економічно обгрунтованих тарифів на послуги з водопостачання, водовідведення, вивозу та захоронення ТПВ пов'язана з недостатнім відшкодуванням споживачами комунальних послуг  фактичних витрат  КПП « Світанок».

Коригування діючих тарифів на послуги з водопостачання, водовідведення, вивозу та захоронення ТПВ обумовлено низкою об'єктивних причин:

- зростання витрат на виробництво в результаті інфляційних процесів по відношенню до розміру витрат, врахованих в розрахунку діючих на даний час тарифів;

- зростання витрат з оплати праці в 2 рази, так як в діючому тарифі фонд оплати праці сформований при розмірі мінімальної заробітної плати 605,00 грн., а при коригуванні – 1380,00 грн.

- пропорційно до росту рівня заробітної плати збільшились відрахування на соціальні заходи.

- зростання цін на паливо в 3,5рази;

- зростання цін на електроенергію  в 3 рази;

Подальша діяльність КПП « Світанок» неможлива без встановленняскоригованих тарифів на послуги з водопостачання, водовідведення, вивозу та захороненню ТПВ, так як діючі тарифи не відшкодовують планової собівартостінаданих послуг. Збиткова діяльність приводить до зменшення фінансових ресурсів. Застаріла матеріально-технічна базавимагає проведення значних обсягів ремонтних робіт, а джерело фінансування заходів, які підприємство має спрямовувати на зміцнення матеріально – технічної бази  - відсутнє. Підприємство не в змозі своєчасно сплачувати податки, погашати інші зобов’язання, проводити поточні ремонти та аварійні роботи.

Таким чином діючі тарифи на послуги не можуть виконати свого економічного призначення і повертати підприємству кошти затрачені на виробництво.

Також дана проблема справляє негативний вплив на підприємство діяльність КПП « Світанок» та споживачів послуг, для яких може погіршитися якість надання послуг.

 2. Цілі державного регулювання :

 1встановлення  економічного обґрунтованих тарифів на комунальні послуги;

  2поліпшення фінансового стану КПП « Світанок» , що дасть можливість забезпечити своєчасний і якісний ремонт та обслуговування мереж водопостачання та водовідведення;

  3належне забезпечення споживачів життєво необхідними комунальними послугами .

 3. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей

 

1.  Підвищення тарифів до нульової рентабельності. Дана альтернатива відхиляється, тому що комунальне підприємство при нульовій рентабельності не зможе мати достатньо обігових коштів для утримання в належному стані комунальних споруд, мереж, устаткування, що приведе до погіршення стану основних фондів, збільшення  витрат матеріальних та енергетичних ресурсів.

2. Виділення дотації з місцевого бюджету для покриття різниці в тарифах. 

 У зв'язку з недостатністю коштів в місцевому бюджеті на погашення різниці в тарифах дана альтернатива відхиляється.

3.Встановлення та затвердження економічно обґрунтованих тарифів на комунальні послуги за водопостачання та водовідведення , вивіз та захоронення ТПВ передбачає повне відшкодування вартості наданих послуг по водопостачанню та водовідведенню споживачами, що покращить фінансовий стан  підприємства. Для малозабезпечених верств населення комунальні платежі будуть  частково  погашатись за рахунок субсидій та пільг.

 

 4.  Механізм та заходи , які пропонуються застосувати для розв'язання проблеми

Вказану вище проблему планується розв'язати шляхом затвердження  економічно обґрунтованих тарифів на комунальні послуги за водопостачання та водовідведення, вивіз та захоронення ТПВ.

 

 5. Обґрунтування можливостей досягнення цілей у разі прийняття

За базу розрахунків  тарифів, що пропонуються до затвердження, прийнято фактичну собівартість надання послуг за 2015 рік, що скоригована з врахуванням змін у ціновій ситуації на ринку електричної енергії, палива, оплати праці, які мають постійний характер та не залежать від господарської діяльності підприємства.

Розрахунок тарифів КПП «Світанок» по водопостачанню, водовідведенню, вивозу та захороненню ТПВ:

Розрахунок економічно обґрунтованих тарифів на послуги водопостачання      КПП « Світанок»

Складові  тарифу водопостачання

 

Рівень витрат на 1 куб.м. грн

1. Витрати операційної діяльності

2,93

1,1

Планова собівартість реалізованих послуг

2,43

 

А

Прямі матеріальні витрати

1,84

Б

Прямі матеріальні витрати на оплату праці

0,25

В

Інші прямі витрати

0,18

Г

Змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати

0,16

1,2

Адміністративні витрати

0,48

1,3

Витрати на збут

0,02

1,4

Інші операційні витрати

 

2.Фінансові  витрати

 

3. Всього

населення

Бюджетні устан

інші

2,93

2,93

2,93

4.  Витрати із здійснення капітальних інвестицій  (П)*

0,35

0,35

2,00

Запланований прибуток (рентабельність) для населення  в 12%

Іншим споживачам в %

Податок на прибуток в  19%

0,62

0,62

0,94

5.  Економічно обгрунтований тариф ( Т-ПС+П)

3,90

3,90

5,87

6. ПДВ в 20 %

0,78

0,78

1,17

7.  Економічно обгрунтований тариф з ПДВ (п.5+п.6)

4,68

4,68

7,04

 

 

 

 Категорія: Регуляторна діяльність