Правила благоустрою на території Новофедорівської сільської ради (проект)

Автор: Виктория от 6-03-2014, Прочитали: 1122

<!--[if gte mso 9]> Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

          Правила  благоустрою

                    на території

 Новофедорівської сільської ради

                       (проект)

.

                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                     

ПРАВИЛА  БЛАГОУСТРОЮ   на території Новофедорівської сільської ради                                   Голопристанського району Херсонської області

                                          1. Загальні положення

1.1. Правила благоустрою Новофедорівської сільської ради (далі - Правила) є регуляторним актом, яким встановлює порядок благоустрою та утримання території Новофедорівської сільської ради, об`єктів благоустрою сільської ради, регулювання прав та обов`язків учасників правовідносин у сфері благоустрою, визначається комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку на території сільської ради. Правила спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини і є обов`язковими для виконання на всій території Новофедорівської сільської ради об`єднаннями громадян, підприємствами, фізичними особами – підприємцями, установами, організаціями незалежно від форм власності і підпорядкування, їх керівниками, працівниками та громадянами.                                                                                              

1.2.  Об`єкти благоустрою території Новофедорівської сільської ради використовуються відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог цих Правил, місцевих правил забудови, інших вимог, передбачених законодавством України.                                                                                                                            

1.3.  Повноваження Новофедорівської сільської ради у сфері благоустрою визначені Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про органи самоорганізації населення», іншими нормативно-правовими актами України.                                                    

1.4. Новофедорівська сільська рада забезпечує вільний доступ населення, підприємств, , фізичних осіб - підприємців, установ, організацій незалежно від форм власності до цих Правил. Правила є відкритими та доступними.           

1.5.  Правила забезпечують державні, громадські та приватні інтереси.               

1.6.  Правила розроблені на підставі Конституції України, Законами України "Про благоустрій населених пунктів", "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення", "Про охорону навколишнього середовища", "Про відходи", "Про рекламу", "Про забезпечення санітарного та                                                      

                                                               - 1 -

епідеміологічного благополуччя населення", "Про охорону навколишньогоприродного середовища", Кодексу України про адміністративні правопорушення, Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань, інших нормативно-правових актів та ст. 33 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".                                                                                                           

1.7.  Правила містять загальнообов`язкові на території Новофедорівської сільської ради норми, за порушення яких винні особи притягуються до відповідальності, встановленої нормативно-правовими актами України.  

2.  Визначення термінів

У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

- благоустрій території Новофедорівської сільської ради - це комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, та інше, що здійснюються на території Новофедорівської сільської ради з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

- суб`єкти благоустрою - орган місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, фізичні особи - підприємці, органи самоорганізації населення, громадяни;

- об`єкти благоустрою - територія Новофедорівської сільської ради:

- територія загального користування - рекреаційні зони, пляжні майданчики (дитячі, спортивні), вулиці, провулки, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки, кладовища, паcовища та інші території загального користування;

- прибудинкові території (прибудинкова територія) - територія навколо будинку, визначена актом на право власності чи користування земельною ділянкою і призначена для обслуговування будинку); - території підприємств, установ, організацій, підприємницьких структур та закріплені за ними договором території;

- інші території, які належать до об`єктів благоустрою території Новофедорівської сільської ради;

- елементи благоустрою - покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок; зелені насадження вздовж вулиць і доріг, в парках, скверах, садах, санітарно-захисних зонах, на набережних, на прибудинкових територіях; будівлі та споруди системи збирання та вивезення відходів; засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами; обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків, малі архітектурні форми, інші елементи благоустрою;

 

                                                              -2-

 

- балансоутримувач об`єкта благоустрою - визначена власником об`єкта благоустрою, фізична чи юридична особа, яка забезпечує належне утримання та своєчасний ремонт об`єкта благоустрою;

- територія прибирання - територія, на якій проводиться комплекс заходів щодо збору, вивезення відходів, сміття, снігу та складається з території суб`єкта благоустрою та закріпленої (прилеглої) території;

- територія суб`єкта благоустрою - це територія в межах виділеної земельної ділянки, яка знаходиться у власності користувачів або надана в користування фізичним чи юридичним особам;

- прилегла територія - це територія тротуару чи земельної зони вздовж огорожі до проїжджої частини вулиці (при наявності з права або зліва), в разі відсутності проїжджої частини на відстані 15 метрів, а також кювети перед земельною ділянкою та позаду;

- тимчасові об`єкти для обслуговування населення - кіоски, павільйони, відкриті літні кафе, стоянки автотранспорту та інші споруди не вище двох поверхів, розміщених терміном до 5 років;

- малі архітектурні форми та елементи зовнішнього благоустрою: інформаційно-вказівні знаки, рекламне обладнання, ліхтарі вуличного освітлення, урни, паркани, паркові лави; - рекламні засоби (з обладнанням) - це елементи благоустрою території Новофедорівської сільської ради, які використовуються для розміщення зовнішньої реклами. До рекламних засобів (спеціальних конструкцій) відносяться тимчасові та стаціонарні рекламні засоби, світлові та несвітлові, наземні та не наземні, плоскі та об`ємні стенди, щити, панно, транспаранти, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції тощо). До обладнання зовнішньої реклами відносяться опори, блоки тощо;

- ремонт будинків та споруд: а) поточний - комплекс ремонтно-будівельних робіт та організаційно-технічних заходів, спрямованих на приведення у справний стан зношених конструкцій будівлі, систем інженерного обладнання, відновлення експлуатаційних характеристик будівлі і не пов`язаний зі зміною її техніко- економічних показників; б) капітальний - комплекс ремонтно-будівельних робіт, пов`язаних з відновленням або покращенням експлуатаційних показників із заміною або відновленням несучих або огороджувальних конструкцій та інженерного обладнання без зміни будівельних габаритів об`єкта та його техніко- економічних показників;

- об`єкт культурної спадщини - визначне місце, споруда (витвір), комплекс (ансамбль), їх частини, пов`язані з ними рухомі предмети, а також території чи водні об`єкти, інші природні, природно-антропогенні або створені людиною об`єкти незалежно від стану збереженості, що донесли до нашого часу цінність з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність;

- відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі


 людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення;

- відходи побутові (тверді, рідкі), сміття - усі рештки сфери споживання, які утворюються в житлових приміщеннях, організаціях, установах (пакувальні засоби, харчові рештки, тощо), а також сміття з вулиць;

- поводження з відходами - дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення;

- збирання відходів - діяльність, пов`язана з їх вилученням; - перевезення відходів - транспортування відходів від місць їх утворення або зберігання до місць чи об`єктів оброблення, утилізації чи видалення; - зелені насадження - дерева, кущі, клумби, газони, плодово-ягідні та декоративні насадження, парки, сквери, набережні, упорядковані озеленені території, зелені зони та інші об`єкти озеленення; - зелені насадження загального користування - парки, сквери, набережні та ін.;

- зелені насадження обмеженого користування - насадження на територіях громадських і житлових будівель, шкіл, дитячих закладів, закладів охорони здоров`я, промислових підприємств, складських територій тощо;

- зелені насадження спеціального призначення - насадження вздовж вулиць, у санітарно-захисних і охоронних зонах, на територіях кладовищ, ліній електропередач високої напруги, пришляхові насадження в межах сіл, захисні, водоохоронні, протипожежні та інші насадження.  

3.  Права та обов`язки громадян у сфері благоустрою  

3.1.Громадяни у сфері благоустрою на території Новофедорівської сільської ради мають право:                                                                                                     3.1.1.  користуватись об`єктами благоустрою;.                                                      3.1.2.  брати участь в обговорені правил та проектів благоустрою території Новофедорівської сільської ради;                                                                                     1.3.  вносити на розгляд Новофедорівської сільської ради пропозиції з питань благоустрою;                                                                                                                    3.1.4.  отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження правил благоустрою на  території сільської ради та внесення до них змін, а також роз`яснення їх змісту;                                                                    3.1.5.  брати участь у здійсненні заходів з благоустрою території сільської ради, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, вулиць, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів і тротуарів, інших об`єктів благоустрою;                                                        3.1.6.  вимагати негайного виконання робіт з благоустрою на  території сільської ради в разі, якщо невиконання таких робіт може завдавати

шкоди життю, здоров`ю або майну громадян;                                                                                       3.1.7.  звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди заподіяної майну чи здоров`ю громадян внаслідок дій чи бездіяльності балансоутримувача об`єктів благоустрою.                                                                                                                   3.2.  Громадяни у сфері благоустрою зобов`язані:                                                     3.2.1.  утримувати в належному стані закріплені за ними в установленому порядку території;                                                                                                          3.2.2.  дотримуватись правил благоустрою на території Новофедорівської сільської ради;                                                                                                                 3.2.3.  не порушувати права та законні інтереси інших суб`єктів у сфері благоустрою;                                                                                                                3.2.4.  відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою сільської ради;                                                  3.2.5. укладати самостійно або разом з іншими громадянами договори на вивезення відходів та своєчасно сплачувати за їх вивезення;                                        3.2.6.  дотримуватись правил утримання та поводження з домашніми та іншими тваринами на території Новофедорівської сільської ради;                                3.2.7. виконувати інші обов`язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України «Про благоустрій населених пунктів», іншими законами, цими Правилами та іншими нормативно-правовими актами України.  

4.  Права та обов`язки підприємств, установ та організацій,                       фізичних осіб - підприємців у сфері благоустрою    

4.1.  підприємства, установи та організації, фізичні особи - підприємці у сфері благоустрою мають такі права:

4.1.1.  брати участь у розроблені планів соціально-економічного розвитку населених пунктів та заходів з благоустрою їх територій;  

4.1.2.  брати участь в обговорені проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів благоустрою сільської ради;  

4.1.3.  вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням правил благоустрою на території Новофедорівської сільської ради або призводять до її нецільового використання;  

4.1.4.  вимагати негайного виконання робіт з благоустрою в разі, якщо невиконання таких робіт може завдавати шкоди життю або здоров`ю громадян, їх майну та майну юридичної особи;  

4.1.5.  вносити на розгляд Новофедорівської сільської ради пропозиції щодо поліпшення благоустрою території Новофедорівської сільської ради.  

4.2.  підприємства, установи та організації, фізичні особи - підприємці у сфері благоустрою зобов`язані:

4.2.1.  утримувати в належному стані території, надані їм в установленому законом порядку, у тому числі утримувати в належному стані закріплені за ними на умовах договору об`єкти благоустрою (їх частини);  

                                                           - 5 -

4.2.2.  постійно утримувати в належному стані фасади будівель і споруд;.   

4.2.3.  усувати на закріплених за ними об`єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини;  

4.2.4.  проводити за власний рахунок в установлені строки прибирання об`єктів благоустрою від сміття та чагарників;  

4.2.5.  усувати на закріплених за ними об`єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку;  

4.2.6.  відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, відповідно до чинного законодавства;  

4.2.7.  укладати договора з КПП ,,Світанок,, який дійснює вивезення сміття (в тому числі ТПВ та інших);  

4.2.8.  забезпечувати розміщення сміттєзбірників (урн, контейнерів) для накопичення сміття та ТПВ на об`єктах благоустрою, утримувати їх в належному санітарно-технічному стані згідно з санітарними нормами та цими Правилами;  

4.2.9.  проводити своєчасне відновлення зовнішнього вигляду малих архітектурних форм;  

4.2.10.  розташовувати постійні або тимчасові об`єкти торгівлі, громадського харчування, побутових послуг, розваг та інших на об`єктах благоустрою виключно за погодженням з Новофедорівською сільською радою; 

4.2.11.  виконувати інші обов`язки у сфері благоустрою, передбачені законодавством України.  

5.  Порядок здійснення благоустрою та утримання територій                загального користування    

5.1.  рекреаційних зон, пляжів та зон зелених насаджень, скверів, територій пам`ятників культурної, історичної спадщини і  спортивних, дитячих майданчиків для дозвілля та відпочинку.

5.2.  благоустрій та утримання в належному стані територій рекреаційних зон та зон зелених насаджень, скверів, територій пам`ятників культурної, історичної спадщини і майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснює балансоутримувачем.  

5.3.  благоустрій та утримання у належному стані вище вказаних територій включає:  

5.3.1.  прибирання сміття, відходів, листя;

5.3.2.  озеленення;  

5.3.3.  збереження зелених насаджень;  

5.3.4.  догляд, обрізання, знесення, висадка зелених насаджень (квітів, дерев,

 кущів, трави та інших насаджень);  

                                                             - 6 -

5.3.5.  відновлення територій у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, в інших випадках;  

5.3.6.  встановлення та утримання у належному стані садових лав, таблиць планів територій, меморіальних дошок, пам`ятників та інших елементів благоустрою;  

5.3.7.  забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку громадян.  

5.4.  благоустрій вказаних територій здійснюється відповідно до затверджених планів.  

5.5.  пошкодження зелених насаджень, збір квітів, грибів на територіях  рекреаційних зон та зон зелених насаджень, скверів територіях пам`ятників культурної, історичної спадщини і майданчиків для дозвілля та відпочинку забороняється.  

5.6.  кладовищ.  

5.6.1.  утримання в належному стані територій кладовищ передбачає використання їх за призначенням, санітарне очищення, озеленення, охорону зелених насаджень, збір та вивезення сміття.  

5.6.2.  існуючі місця поховання не підлягають знесенню і можуть бути перенесені тільки за рішенням Новофедорівської сільської ради.

5.6.3.  поховання померлих здійснюється з дотриманням вимог санітарно-епідеміологічного законодавства.  

5.6.4.  виконання будь-яких будівельних робіт у місцях поховань, на місцевості із залишками слідів давніх поховань, на територіях закритих кладовищ, а також у прилеглих до місць поховань охоронних зонах забороняється.  

<!--[if gte mso 9]> <!--[if !mso]> st1\:*{behavior:url(#ieooui) } <!--[if gte mso 10]> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Категорія: Регуляторна діяльність