Про сільську програму розвитку закладів культури на території сільської ради на 2017-2018 роки

Автор: Виктория от 26-12-2016, Прочитали: 946

НОВОФЕДОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ГОЛОПРИСТАНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

від 20 грудня 2016 року                                   136

с. Залізний Порт

 

Про сільську програму

розвитку закладів культури

на території сільської ради

на 2017-2018 роки

 

        З метою вдосконалення на території сільської ради реалізації політики в галузі культури, підтримки повноцінної діяльності закладів культури,підвищення ефективності та модернізації діяльності, керуючись п.22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада,

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити сільську програму розвитку закладів культури на території сільської ради на 2017-2018 роки (далі – Програма), що додається.

2. Відповідальним за виконання заходів Програми, забезпечити реалізацію встановлених завдань про хід якої звітувати один раз на рік.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань культури, освіти, охорони здоров’я, сім’ї та соціального захисту, житлово-комунального господарства.

 

 

Сільський голова                                   О.В. Лахтадир

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії сільської ради

№ 136 від 20 грудня 2016 року

 

ПРОГРАМА

розвитку закладів культури на території сільської ради

на 2017-2018  роки

                                                

 

 

ВСТУП

Важливим завданням держави і суспільства залишається розвиток культури – рушійної сили стабілізації життя нації, її духовного відродження. Вирішення завдання значною мірою залежить від перебудови та підвищення ефективності роботи закладів та установ культури. На сьогодні значна частина суспільства вбачає вихід із становища в розвитку культури у модернізації та збереження культурної спадщини.   В умовах  економічних реформ першочерговим завданням установ, закладів та творчих колективів галузі є діяльність, спрямована на збереження і розвиток культурної інфраструктури села, закріплення позитивних тенденцій у культурній сфері.

         На території Новофедорівської сільської ради діють сільський будинок культури  та бібліотека с. Новофедорівка.

         Процеси реформування галузі культури села не відповідають бажаній динаміці та потребують відповідної уваги. Особливо в плані фінансово-матеріального забезпечення закладу культури з метою покращення якості проведень культурно-масових заходів на території сільської ради. Важливо відзначити необхідність покращення умов праці особливо в осінньо-зимовий період. Це стосується температурного режиму всередині будівлі, що не відповідає нормам. Гостро стоїть проблема проведення внутрішніх ремонтних робіт та інше.

         З необхідністю підтримки закладів культури, підвищення ефективності та модернізації діяльності розроблено сільську програму розвитку закладів культури на 2017-2018 роки.

                                                              ПАСПОРТ

1

Ініціатори розроблення Програми

Виконавчий комітет сільської ради

2

Розробник програми

Заклади культури

3

Відповідальний виконавець Програми

Заклади культури

4

Термін реалізації Програми

2017-2018 роки

5

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

місцевий бюджет

6

Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідний для реалізації Програми.

Всього :

     600 тис.грн.

Мета та завдання Програми

         Метою Програми є підтримка закладів культури, підвищення ефективності і модернізації їх діяльності, об,єднання зусиль органів виконавчої влади та місцевого самоврядування для поліпшення умов роботи культурно-просвітницьких закладів сільської ради.       

 

Основними завданнями Програми є :
- збереження інфраструктури культури сільської ради ;
- сприяння покращення умов роботи існуючих закладів;
- відродження української національної культури, мови, збереження культурних традицій;
- забезпечення систематичного поповнення бібліотечного фонду новими надходженнями, повноцінної передплати періодичних видань для бібліотеки як центру інформаційного забезпечення населення.

 

Основні заходи сільської програми розвитку закладів культури на 2017-2018 роки.

Розвиток та удосконалення інфраструктури галузі:

1.Поліпшувати матеріально-технічну базу сільського будинку культури.

Виконком  2017 -2018 роки

постійно

2.Збереження робочих місць працівників культури сільської ради.

Виконком
2017-2018 роки

3.Забеспечувати збереження існуючої мережі закладів культури, не допускати закриття та перепрофілювання цих об’єктів.

Виконком
2017-2018 роки

4.Забеспечити завчасну підготовку закладів культури до роботи в осінньо-зимовий період. Передбачити в бюджетах кошти на ремонт систем опалення цих об’єктів, оплату енергоносіїв.

Виконком
щороку

5. Поточний  ремонт сільського будинку культури, що належить до комунальної власності сільської ради та утримання його в належному стані.

Виконком 2017 рік

6. Проводити для працівників закладу культури наради з питань забезпечення пожежної безпеки.

Директор закладу СБК

7. Приведення протипожежного стану закладу культури у відповідність з прийнятими рівнями пожежної безпеки.

Виконком

Удосконалення культурно-мистецької діяльності

8.Проведення культурно-митецьких та просвітницьких заходів щодо відзначення знаменних та пам’ятних дат історії та сучасності держави, краю:

Обласний фестиваль-ярмарок до дня Європи в Україні та «Херсонський кавун – солодке диво» ;

Народної творчості – «Таврійське перевесло «, «Купальські зорі››.

Родинної творчості «Тепло сердець ››.

Молодіжних спортивних танців «Весняний данс›› .

Дитячої творчості – «Чарівна кладочка››.

Людей похилого віку – «І молодістю повниться душа››, тощо.

СБК, виконком, ЗОШ.
2017-2018 роки.

9.Забезпечувати комплектування книжкових фондів бібліотеки літературою, виданою державною мовою.

Виконком
2017-2018 роки.

10. Створювати умови для розвитку самодіяльності та народної творчості, підтримка аматорських колективів.

Виконком, СБК
2017-2018 роки.

11.Вивчення досвіду діяльності інших закладів культури району та області.

СБК
2017-2018 роки              
             

Збереження творчого та кадрового потенціалу.

12.Поліпшити умови творчої діяльності  працівників культури.

Виконком
2017-2018 роки.
               

Очікувані результати виконання Програми.

Виконання сільської Програми розвитку закладів культури на 2017-2018 роки дозволить підняти імідж культурно - дозвільних та культурно-просвітницьких закладів, сприяти зростанню культури повсякдення, в перспективі створенню моделі прийдешньої культури України.
               

Фінансове забезпечення виконання Програми


        
Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до чинного законодавства за рахунок коштів місцевого бюджету а також з інших джерел не заборонених законодавством.

 

Категорія: Рішення сільської ради