Додаток 1 до рішення № 599 від 18 грудня 2014 року

Автор: Виктория от 24-12-2014, Прочитали: 1307

с. Новофедорiвка Додаток № 1

до рішення сесії

від 18.12.2014

№ 599

Доходи сільський на 2014 рік

(грн.)

Найменування доходів згідно із бюджетною Загальний Спеціальний фонд

Код класифікацією фонд Разом

Разом у т.ч. бюджет

розвитку

1 2 3 4 5 6=(гр.3+гр.4)

10000000 Податкові надходження -137700,00 0,00 0,00 -137700,00

11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, 40700,00 0,00 0,00 40700,00

податки на збільшення ринкової вартості

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 40700,00 0,00 0,00 40700,00

11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що 6400,00 0,00 0,00 6400,00

сплачується податковими агентами, із доходів

платника податку у вигляді заробітної плати

11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового 20800,00 0,00 0,00 20800,00

забезпечення, грошових винагород та інших

виплат, одержаних військовослужбовцями та

особами рядового і начальницького складу, що

сплачується податковими агентами

11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що 13500,00 0,00 0,00 13500,00

сплачується фізичними особами за результатами

річного декларування

13000000 Збори та плата за спеціальне використання -223000,00 0,00 0,00 -223000,00

природних ресурсів

13050000 Плата за землю -223000,00 0,00 0,00 -223000,00

13050100 Земельний податок з юридичних осіб -61000,00 0,00 0,00 -61000,00

13050200 Орендна плата з юридичних осіб -68000,00 0,00 0,00 -68000,00

13050300 Земельний податок з фізичних осіб -56000,00 0,00 0,00 -56000,00

13050500 Орендна плата з фізичних осіб -38000,00 0,00 0,00 -38000,00

18000000 Місцеві податки і збори 44600,00 0,00 0,00 44600,00

18030000 Туристичний збір 45800,00 0,00 0,00 45800,00

18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними 10200,00 0,00 0,00 10200,00

особами

18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами 35600,00 0,00 0,00 35600,00

18040000 Збір за провадження деяких видів -1200,00 0,00 0,00 -1200,00

підприємницької діяльності

18040100 Збір за провадження торговельної діяльності 13300,00 0,00 0,00 13300,00

(роздрібна торгівля), сплачений фізичними

особами

18040200 Збір за провадження торговельної діяльності -1500,00 0,00 0,00 -1500,00

(роздрібна торгівля), сплачений юридичними

особами

18040700 Збір за провадження торговельної діяльності -6000,00 0,00 0,00 -6000,00

(оптова торгівля), сплачений юридичними

особами

18040800 Збір за провадження торговельної діяльності 4400,00 0,00 0,00 4400,00

(ресторанне господарство), сплачений

юридичними особами


Найменування доходів згідно із бюджетною Загальний Спеціальний фонд

Код класифікацією фонд Разом

Разом у т.ч. бюджет

розвитку

1 2 3 4 5 6=(гр.3+гр.4)

18041800 Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, -11400,00 0,00 0,00 -11400,00

сплачений фізичними особами

20000000 Неподаткові надходження 0,00 -4000,00 0,00 -4000,00

25000000 Власні надходження бюджетних установ 0,00 -4000,00 0,00 -4000,00

25010000 Надходження від плати за послуги, що 0,00 -4000,00 0,00 -4000,00

надаються бюджетними установами згідно із

законодавством

25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними 0,00 -4000,00 0,00 -4000,00

установами згідно з їх основною діяльністю

30000000 Доходи від операцій з капіталом 0,00 -2500000,00 -2500000,00 -2500000,00

33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних 0,00 -2500000,00 -2500000,00 -2500000,00

активів

33010000 Кошти від продажу землі 0,00 -2500000,00 -2500000,00 -2500000,00

33010100 Кошти від продажу земельних ділянок 0,00 -2500000,00 -2500000,00 -2500000,00

несільськогосподарського призначення, що

перебувають у державній або комунальній

власності, та земельних ділянок, які знаходяться

на території Автономної Республіки Крим

Разом доходів -137700,00 -2504000,00 -2500000,00 -2641700,00

Всього доходів -137700,00 -2504000,00 -2500000,00 -2641700,00

Секретар сільської ради О.В.Лахтадир

Категорія: Рішення сільської ради