СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ VІ СКЛИКАННЯ

Автор: admin от 15-07-2014, Прочитали: 855

 

НОВОФЕДОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ГОЛОПРИСТАНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ VІ СКЛИКАННЯ

 РІШЕННЯ

 

 

від  09 липня 2014 року                                                                          № 556

с. Новофедорівка

 

Про затвердження Положення

про фонд охорони навколишнього

природного середовища

Новофедорівської сільської ради

 

 

         Відповідно до Бюджетного Кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147, підпункту 25 пункту 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 15, 19, 47, 48 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», враховуючи пропозиції депутатських комісій сільської ради, сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1.Затвердити Положення про фонд охорони навколишнього природного середовища Новофедорівської сільської ради (додається).

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів та постійну комісію з земельних питань.

 

 

В.О. повноважень сільського голови                                           О.В.Лахтадир

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії

від 09.07.2014

№556

 

Положення

про фонд охорони навколишнього природного середовища

Новофедорівської сільської ради

 

1. Сільський фонд охорони навколишнього природного середовища (далі-Фонд), створено відповідно до пункту – 25 пункту 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 47 Закону України «про охорону навколишнього природного середовища».

2. Використання коштів Фонду затверджується та контролюється Новофедорівською сільською радою. Фонд утворюється у складі бюджету Новофедорівської сільської ради за рахунок:

2.1. екологічного податку;

2.2. грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності згідно з чинним законодавством;

2.3. цільових та інших добровільних внесків підприємств, установ,організацій та громадян;

2.4. інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Норматив відрахувань екологічного податку та грошових стягнень, що зараховуються до Фонду, визначаються Законом України «Про Державний бюджет України» на відповідний бюджетний рік.

3. Платежі до бюджету Новофедорівської сільської ради, зазначені у пункті 2 цього Положення є джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету і зараховуються на відповідні рахунки, відкриті в управлінні Державного казначейства України.

4. Кошти Фонду можуть використовуватись тільки для цільового фінансування природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів, в тому числі наукових досліджень з цих питань, ведення державного кадастру територій, а також заходів щодо зниження впливу забруднення навколишнього природного середовища на здоров’я населення і використання природних ресурсів і направляються на фінансування природоохоронних заходів, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.1996 року № 1147 «Перелік видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів».

5. Кошти Фонду витрачаються на заходи, передбачені у пункті 4 цього Положення відповідно до програм, затверджених Новофедорівською сільською радою. Не використані в поточному році кошти Фонду вилученню не підлягають і переходять на наступний рік.

6. Головним розпорядником коштів Фонду є Новофедорівська сільська рада.

7. Плани природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів, що розробляються головним розпорядником коштів Фонду, затверджуються ними за погодженням з органами охорони навколишнього природного середовища на місцях.

8. Видатки з виконанням природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів здійснюються Державним казначейством в межах коштів, що надійшли до Фонду та затверджених бюджетних призначень на відповідний рік.

9. Складання та подання фінансової звітності про використання коштів Фонду, а також контроль за їх цільовим використанням здійснюється в установленому законодавством порядку.

Категорія: Рішення сільської ради