СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ VІ СКЛИКАННЯ РІШЕННЯ

Автор: Виктория от 15-07-2014, Прочитали: 1523

 

НОВОФЕДОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ГОЛОПРИСТАНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ VІ СКЛИКАННЯ

 РІШЕННЯ

 

 

від  09 липня 2014 року                                                                          № 557

с. Новофедорівка

 

Про сільську програму  розвитку

закладів культури на території

сільської ради на 2014-2016 роки

 

         З метою вдосконалення на території сільської ради реалізації державної політики в галузі культури, збереження історико-культурної спадщини, підтримки закладів культури, підвищення ефективності та модернізації діяльності, керуючись статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада,

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити сільську програми розвитку закладів культури на території сільської ради на 2014-2016 роки  (далі – Програма), що додається.

2. Відповідальним за виконання заходів Програми, забезпечити реалізацію встановлених завдань про хід якої звітувати один раз на рік.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань культури, освіти, охорони здоров’я, сім’ї та соціального захисту, житлово-комунального господарства.

 

 

В.О. повноважень сільського голови                                    О.В. Лахтадир 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                 рішенням сесії                                                                                                                  від 09.07.2014

№557

 

                                                                ПРОГРАМА

Розвитку закладів культури на території Новофедорівської сільської ради на 2014-2016  роки

                                                                   ВСТУП

 

     Важливим завданням держави і суспільства залишається розвиток культури – рушійної сили стабілізації життя нації, її духовного відродження. Вирішення завдання значною мірою залежить від перебудови та підвищення ефективності роботи закладів та установ культури. На сьогодні значна частина суспільства вбачає вихід із становища в розвитку культури у модернізації та збереження культурної спадщини.

    В умовах політичних та економічних реформ першочерговим завданням установ, закладів та творчих колективів галузі є діяльність, спрямована на збереження і розвиток культурної інфраструктури села, закріплення позитивних тенденцій у культурній сфері.

     На території Новофедорівської сільської ради діють СБК с. Новофедорівка та бібліотека Новофедорівка.

     Процеси реформування галузі культури села не відповідають бажаній динаміці та  потребують відповідної уваги. Особливо в плані фінансово-матеріального забезпечення закладу культури з метою покращення якості проведень культурно-масових заходів на території сільської ради. Важливо відзначити необхідність покращення умов праці особливо в осіннє-зимовий період. Це стосується температурного режиму всередині будівлі, що не відповідає нормам. Гостро стоїть проблема проведення внутрішніх ремонтних робіт та інше.

    З необхідністю підтримки закладів культури, підвищення ефективності та модернізації діяльності розроблено сільську програму розвитку закладів культури на 2014-2016 роки.

                                                               ПАСПОРТ

1

Ініціатори розроблення Програми

Виконавчий комітет с/ради

2

Розробник програми

Заклади культури

3

Відповідальний виконавець Програми

Заклади культури

4

Термін реалізації Програми

2014-2016 роки

5

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Місцевий бюджет

6

Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідний для реалізації Програми.

Всього :

350 000 грн.

 

 

 

 

                                           Мета та завдання Програми

       Метою Програми є підтримка закладів культури, підвищення ефективності і модернізації їх діяльності, об,єднання зусиль органів виконавчої влади та місцевого самоврядування для поліпшення умов роботи культурно-просвітницьких закладів сільської ради.

        Основними завданнями Програми є :
- збереження інфраструктури культури сільської ради ;
- сприяння покращення умов роботи існуючих закладів;
- відродження української національної культури, мови, збереження культурних традицій;
- забезпечення систематичного поповнення бібліотечного фонду новими надходженнями, повноцінної передплати періодичних видань для бібліотеки як центру інформаційного забезпечення населення.

Основні заходи сільської програми розвитку закладів культури на 2014-2016 роки.

                   

     Розвиток та удосконалення інфраструктури галузі

 

1.Забеспечувати збереження та поповнення бібліотечних фондів згідно з нормативами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 01 липня 2002 року №900 «Про затвердження програми поновлення бібліотечних фондів за період до 2005 року «

Виконком
постійно

2.Поліпшувати матеріально-технічну базу сільського будинку культури.

Виконком
постійно

3.Збереження робочих місць та ліквідація неповної зайнятості працівників культури сільської ради.

Виконком
2014-2016 роки

4.Забеспечувати збереження існуючої мережі закладів культури, не допускати закриття та перепрофілювання цих об’єктів.

Виконком
2014-2016 роки

5.Забеспечити завчасну підготовку закладів культури до роботи в осінньо-зимовий період. Передбачити в бюджетах кошти на ремонт систем опалення цих об’єктів, оплату енергоносіїв.

Виконком
щороку

6. Реконструкція та капітальний ремонт сільського будинку культури, що належить до комунальної власності сільської ради та утримання в належному стані.

Виконком

 

8. Проводити для працівників закладу культури наради з питань забезпечення пожежної безпеки.

Директор закладу СБК

 

9. Забезпечення створення та функціонування системи централізованого пожежного спостереження.

Виконком

 

10. Приведення протипожежного стану закладу культури у відповідність з прийнятими рівнями пожежної безпеки.

 

Виконком

                   Удосконалення культурно-мистецької діяльності

11.Проведення культурно-митецьких та просвітницьких заходів щодо відзначення знаменних та пам’ятних дат історії та сучасності держави, краю.

Народної творчості – «Таврійське перевесло «, «Купальські зорі››.

Родинної творчості «Тепло сердець ››.

Молодіжних спортивних танців «Весняний данс›› .

Дитячої творчості – «Чарівна кладочка››.

Людей похилого віку – «І молодістю повниться душа››, тощо.

СБК, виконком, ЗОШ.
2014-2016 роки.

12.Забеспечувати комплектування книжкових фондів літературою, виданою мовами братніх держав та державною.

Виконком
2014-2016 роки.

13. Створити умови для розвитку самодіяльності та народної творчості, підтримка аматорських колективів.

Виконком,СБК
2014-2016 роки.

14.Вивчення досвіду діяльності інших закладів культури та СБК.

СБК
2014-2016 роки

15.  Поширювати практику надання пільг по оплаті за навчання у школах естетичного виховання для обдарованих дітей та дітей соціально-незахищених категорій.

Виконком,СБК
2014-2016роки

             
                     Збереження творчого та кадрового потенціалу.

16.Поліпшити умови творчої діяльності та побуту майстрів мистецтв, працівників культури.

Виконком
2014-2016 роки.


                          Очікувані результати виконання Програми

Виконання сільської Програми розвитку закладів культури на 2014-2016 роки дозволить підняти імідж культурно - дозвільних та культурно-просвітницьких закладів, сприяти зростанню культури повсякдення, в перспективі створенню моделі прийдешньої культури України.


                    Фінансове забезпечення виконання Програми


  Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до чинного законодавства за рахунок коштів місцевого бюджету а також з інших джерел не заборонених законодавством.

 

Категорія: Рішення сільської ради