РІШЕННЯ № 143 Про місцеві податки та збори на території Новофедорівської сільської ради

Автор: Виктория от 11-07-2011, Прочитали: 1214

НОВОФЕДОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ГОЛОПРИСТАНСЬКОГО РАЙОНУ

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ VІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

від 08.07.2011 року                 №143  

с. Новофедорівка

 

 

Про місцеві податки та збори

на території Новофедорівської

сільської ради

 

            Відповідно до  статей 8, 10, 12, 265, 266, 267, 268 Податкового Кодексу України, Закону України „Про систему оподаткування”, статті 26 пунктів 24, 28 ст. ст. 30, 69 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 року № 280/97-ВР,  та Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою поповнення доходної частини місцевого бюджету, сільська рада,

 

В И Р І Ш И Л А:

 

           1.  Затвердити на території сільської ради з 01.01.2012 року дію слідуючих місцевих податків та зборів:

           1.1  Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

           1.2  Єдиний податок;

           1.3  Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності;

           1.4 Збір за місця для паркування транспортних засобів;

           1.5  Туристичний збір.

           2.  Затвердити положення про:

           2.1  Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно додатку №1;

           2.2  Єдиний податок, згідно додатку №2;

           2.3  Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності,  згідно додатку №3;

           2.4 Збір за місця для паркування транспортних засобів,  згідно додатку №4.

           2.5 Туристичний збір, згідно додатку №5.

           3. Порядок сплати місцевих податків та зборів проводити на підставі Податкового Кодексу України.

           4. Відповідальність за правильність та своєчасність сплати місцевих податків та зборів покласти  на платників та органи, які уповноважені справляти ці збори, відповідно до чинного законодавства.

           5.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування  бюджету та фінансів.

 

        Сільський голова                                                         С.В.Руденко

 

 

 

 

                                                                                                   Додаток №1

                                                                                                   до рішення   сесії

                                                                                                   від 08.07.2011  №143

                                                                                                      

Положення про податок на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки

 

Платники податку

    Платниками податку є фізичні та  юридичні  особи,  в тому   числі  нерезиденти,  які  є  власниками  об`єктів  житлової нерухомості на території Новофедорівської сільської  ради.

     Визначення  платників  податку  в  разі  перебування об`єктів  житлової  нерухомості  у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

     а) якщо об`єкт  житлової  нерухомості  перебуває  у  спільній частковій власності кількох осіб,  платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

     б) якщо об`єкт  житлової  нерухомості  перебуває  у  спільній сумісній  власності  кількох  осіб,  але  не  поділений  в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників,  визначена за  їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

     в) якщо  об`єкт  житлової  нерухомості  перебуває  у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений  між  ними  в  натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

Об`єкт оподаткування

      Об`єктом    оподаткування    є    об`єкт    житлової нерухомості.

      Не є об`єктом оподаткування:

     а) об`єкти житлової нерухомості,  які перебувають у власності держави або територіальних громад (їх спільній власності);

     б) об`єкти  житлової  нерухомості,  які  розташовані  в зонах відчуження та безумовного  (обов`язкового)  відселення,  визначені законом;

     в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

     г) садовий  або  дачний будинок,  але не більше одного такого об`єкта на одного платника податку;

     ґ) об`єкти житлової нерухомості,  які  належать  багатодітним сім`ям  та  прийомним  сім`ям,  у  яких виховується троє та більше дітей, але не більше одного такого об`єкта на сім`ю;

     д) гуртожитки.

База оподаткування

    Базою оподаткування є житлова площа об`єкта житлової нерухомості.

    База  оподаткування  об`єктів  житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних  осіб,  обчислюється  органом державної  податкової  служби на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно,  що безоплатно надаються  органами державної реєстрації прав на нерухоме майно.

    База оподаткування об`єктів житлової нерухомості, що перебувають  у  власності  юридичних  осіб,  обчислюється   такими особами самостійно виходячи з житлової площі об`єкта оподаткування на підставі документів,  що підтверджують право власності на такий об`єкт.

    У разі наявності у платника податку кількох об`єктів оподаткування база оподаткування обчислюється окремо за  кожним  з таких об`єктів.

 

Пільги із сплати податку

    База оподаткування об`єкта житлової нерухомості,  що перебуває  у  власності  фізичної  особи   -   платника   податку, зменшується:

     а) для квартири - на 120 кв. метрів;

     б) для житлового будинку - на 250 кв. метрів.

         Таке зменшення  надається  один  раз  за  базовий  податковий (звітний) період і застосовується до об`єкта житлової нерухомості, у   якій   фізична   особа   -  платник  податку  зареєстрована  в установленому законом порядку,  або за вибором такого платника  до будь-якого  іншого об`єкта житлової нерухомості,  який перебуває в його власності.

 

Ставка податку

    Ставки податку  встановлюються  сільською  радою в таких розмірах за 1 кв.  метр житлової площі об`єкта житлової нерухомості:

     -для квартир,  житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та  житлових  будинків,  житлова  площа  яких не перевищує 500 кв. метрів  - 1 відсоток  розміру мінімальної  заробітної  плати,  встановленої  законом  на 1 січня звітного (податкового) року;

     -для квартир,  житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових  будинків,  житлова площа яких перевищує 500 кв.  метрів -  2,7   відсотка   розміру   мінімальної заробітної   плати,  встановленої  законом  на  1  січня  звітного (податкового) року.

 

Податковий період

Базовий   податковий   (звітний)   період   дорівнює календарному року.

 

Порядок обчислення суми податку

   Обчислення   суми   податку   з   об`єктів  житлової нерухомості,  які   знаходяться   у   власності   фізичних   осіб, проводиться     органом    державної    податкової    служби    за

місцезнаходженням об`єкта житлової нерухомості.

   Податкове повідомлення-рішення про суму податку,  що підлягає  сплаті,  та  платіжні  реквізити  надсилаються  органами державної податкової служби платникам за місцезнаходженням об`єкта житлової   нерухомості   до  1  липня  звітного  року.

     Щодо новоствореного    (нововведеного)    об`єкта    житлової нерухомості    податок   сплачується   фізичною   особою-платником починаючи з місяця,  в якому  виникло  право  власності  на  такий об`єкт.

    Платники  податку  -   юридичні   особи   самостійно обчислюють суму  податку  станом  на  1  січня  звітного року і до 1 лютого цього ж року подають органу державної  податкової  служби за  місцезнаходженням  об`єкта оподаткування декларацію за формою,

встановленою у порядку,  передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

     Щодо новоствореного    (нововведеного)    об`єкта    житлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня  виникнення права власності на такий об`єкт.

    У  разі  набуття  права власності на об`єкт житлової нерухомості протягом року податок нараховується з  дня  виникнення права власності на такий об`єкт.

 

Порядок сплати податку

     Податок  сплачується  за місцем розташування об`єкта оподаткування і зараховується до  відповідного  бюджету  згідно  з положеннями Бюджетного кодексу України.

 

Строки сплати податку

    Податкове  зобов`язання  за  звітний  рік з податку сплачується:

     а) фізичними особами  -  протягом  60  днів  з  дня  вручення податкового повідомлення-рішення;

     б) юридичними  особами  -  авансовими  внесками щокварталу до 30 числа  місяця,  що   наступає   за   звітним   кварталом,   які відображаються в річній податковій декларації.

                                                                                                  

 

                                                                                                   Додаток №2

                                                                                                   до рішення   сесії

                                                                                                   від 08.07.2011 №143

 

 

Положення про єдиний податок для фізичних осіб

 

      Єдиний податок це податок, який сплачують суб`єкти підприємницької  діяльності  -  фізичні особи, що працюють по спрощеній системі оподаткування.

    

Платники податку.

     Суб’єкти підприємницької діяльності-фізичні особи підприємці,  які  здійснюють підприємницьку діяльність без створення  юридичної  особи  і  у  трудових  відносинах  з  якими, включаючи членів  їх  сімей,  протягом  року  перебуває  не більше 10 осіб та обсяг виручки яких від реалізації  продукції  (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 500 тис. гривень

 

Ставка збору

     Ставка єдиного  податку для суб`єктів малого підприємництва - фізичних  осіб  встановлюється  сільською радою залежно  від  виду  діяльності  і  не  може становити менше 20 гривень та більше 200 гривень на місяць.

     У разі коли фізична особа  -  суб`єкт  малого  підприємництва здійснює   кілька   видів  підприємницької  діяльності,  для  яких установлено різні ставки єдиного податку,  нею придбавається  одне свідоцтво   і   сплачується   єдиний   податок,  що  не  перевищує

встановленої максимальної ставки.

     У разі коли платник єдиного податку  здійснює  підприємницьку діяльність   з  використанням  найманої  праці  або  за  участю  у підприємницькій  діяльності  членів  його  сім`ї,  ставка  єдиного податку збільшується на 50 відсотків за кожну особу.

 

Порядок сплати збору.

         Суб`єкт підприємницької діяльності -  фізична  особа  сплачує єдиний  податок  щомісяця не пізніше 20 числа наступного місяця на окремий рахунок відділень Державного казначейства України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

                                                                                                   Додаток №3

                                                                                                   до рішення   сесії

                                                                                                   від 08.07.2011 №143

 

 

Положення про збір за провадження деяких видів  підприємницької діяльності.

 

Платники збору

     Платниками збору є суб`єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці),  їх відокремлені підрозділи, які отримують в установленому цією статтею порядку торгові патенти та провадять такі види підприємницької діяльності:

     а) торговельна діяльність у пунктах продажу товарів;

     б) діяльність   з   надання   платних   побутових  послуг  за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України;

     в) торгівля валютними цінностями у пунктах  обміну  іноземної

валюти;

     г) діяльність  у  сфері  розваг  (крім  проведення  державних

грошових лотерей).

 

Не є платниками збору  за  провадження  торговельної

діяльності  та  діяльності  з надання платних послуг такі суб`єкти господарювання:

     а) аптеки,  що  перебувають  у   державній   та   комунальній власності;

     б) розташовані  у селах,  селищах і містах районного значення підприємства    та    організації    споживчої    кооперації    та торгово-виробничі державні підприємства робітничого постачання;

     в) фізичні  особи  -  підприємці,  які  провадять торговельну діяльність у межах ринків усіх форм власності;

     г) фізичні  особи  -  підприємці,   які   здійснюють   продаж вирощених  в  особистому підсобному господарстві,  на присадибній, дачній,  садовій і  городній  ділянках  продукції  рослинництва  і тваринництва,  свійської худоби та птиці (як у живому вигляді, так

і  продукції  забою  в  сирому  вигляді  та  у  вигляді  первинної переробки), продукції власного бджільництва;

     ґ) фізичні особи - підприємці, які сплачують державне мито за нотаріальне посвідчення договорів про відчуження  власного  майна, якщо  товари  кожної  окремої  категорії  відчужуються  не частіше одного разу на календарний рік;

     д) суб`єкти     господарювання,     утворені     громадськими організаціями  інвалідів,  які  мають  податкові  пільги згідно із законодавством  та  здійснюють  торгівлю  виключно   продовольчими товарами  вітчизняного виробництва та продукцією,  виготовленою на підприємствах   "Українське   товариство   сліпих",    "Українське

товариство  глухих",  а   також   фізичними  особами - інвалідами, зареєстрованими відповідно до закону як підприємці;

     е) суб`єкти   господарювання,   які   провадять   торговельну діяльність   виключно   з   використанням   таких   видів  товарів вітчизняного виробництва:  хліб  і  хлібобулочні  вироби;  борошно пшеничне та житнє;  сіль,  цукор,  олія соняшникова і кукурудзяна;

молоко і молочна продукція,  крім молока  і  вершків  згущених  із домішками і без них;  продукти дитячого харчування;  безалкогольні напої; морозиво; яловичина та свинина; свійська птиця; яйця; риба; ягоди і фрукти;  мед та інші продукти бджільництва, бджолоінвентар і  засоби  захисту  бджіл;  картопля  і  плодоовочева   продукція;

комбікорм для продажу населенню;

     є) суб`єкти господарювання,  що реалізують продукцію власного виробництва фізичним особам,  які перебувають з  ними  у  трудових відносинах,  через  пункти продажу товарів,  вбудовані у виробничі або адміністративні приміщення, що належать такому суб`єкту;

     ж) суб`єкти  господарювання,  які  провадять  діяльність   із закупівлі  у  населення продукції (заготівельна діяльність),  якщо подальша реалізація такої продукції відбувається за розрахунками у безготівковій   формі   (пункти  приймання  склотари,  макулатури, відходів   паперових,   картонних   і    ганчіркових;    заготівля сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки);

     з) підприємства,   установи  та  організації,  які  провадять діяльність    у    торговельно-виробничій    сфері     (ресторанне господарство), у тому числі навчальних закладах, із обслуговування виключно працівників таких підприємств,  установ та організацій, а

також учнів і студентів у навчальних закладах.

     Не є  платниками  збору  за  провадження  діяльності  у сфері розваг  суб`єкти  господарювання,  які  провадять  комп`ютерні  та  відеоігри.

 

Види   діяльності,   які   провадяться   з  придбанням

пільгового торгового патенту

 

       З   придбанням    пільгового    торгового    патенту провадиться  торговельна діяльність виключно з використанням таких товарів (незалежно від країни їх походження):

     а) товари повсякденного вжитку,  продукти харчування,  вироби медичного  призначення для індивідуального користування,  технічні та інші засоби реабілітації через торговельні установи, утворені з цією метою громадськими організаціями інвалідів;

     б) товарів  військової атрибутики та повсякденного вжитку для військовослужбовців на території військових  частин  і  військових навчальних закладів;

     в) насіння  та  посадкового  матеріалу  овочевих,  баштанних, кормових та квіткових культур, кормових коренеплодів та картоплі;

     г) сірників;

     ґ) термометрів та індивідуальних діагностичних приладів.

 

   З   придбанням    пільгового    торгового    патенту провадиться  торговельна діяльність виключно з використанням таких товарів вітчизняного виробництва:

     а) поштові марки,  листівки,  вітальні  листівки  і  конверти непогашені, ящики, коробки, мішки, сумки та інша тара, виготовлена з дерева,  паперу та картону,  яка використовується  для  поштових відправлень   підприємствами,  що  належать  до  сфери  управління центрального  органу  виконавчої  влади  у  галузі  транспорту  та зв`язку, і фурнітура до них;

     б) товари  народних  промислів,  крім антикварних та тих,  що становлять культурну цінність  згідно  з  переліком,  затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері культури;

     в) готові   лікарські   засоби  (лікарські  препарати,  ліки, медикаменти,  предмети догляду,  перев`язувальні матеріали та інше медичне  приладдя),  вітаміни  для населення,  тампони,  інші види санітарно-гігієнічних  виробів  із  целюлози  або  її  замінників,

ветеринарні    препарати,   вироби   медичного   призначення   для індивідуального користування інвалідами,  технічні та інші  засоби реабілітації інвалідів;

     г) зубні   паста  та  порошки,  косметичні  серветки,  дитячі пелюшки, папір туалетний, мило господарське;

     ґ) вугілля,  вугільні брикети,  паливо  пічне  побутове,  гас освітлювальний,  торф паливний кусковий,  торф`яні брикети і дрова для продажу населенню,  газ скраплений у балонах,  що реалізується населенню  за місцем проживання для використання у житлових та/або нежитлових приміщеннях;

     д) проїзні квитки;                                           

     е) зошити.

З   придбанням    пільгового    торгового    патенту провадиться   торговельна   діяльність  виключно  з  використанням періодичних   видань   друкованих   засобів   масової   інформації вітчизняного виробництва,  що мають реєстраційні свідоцтва, видані

в установленому порядку,  а також книг,  брошур,  альбомів, нотних видань, буклетів, плакатів, картографічної продукції, що видаються юридичними особами - резидентами України.

     При здійсненні продажу товарів,  зазначених у абзаці  першому цього  підпункту,  платники  збору  можуть  одночасно  здійснювати продаж супутньої продукції (незалежно від країни  їх  походження): ручки,  олівці,  інструменти  для  креслення,  пензлі,  мастихіни, мольберти,  фарби,  лаки, розчинники та закріплювачі для малювання

та  живопису,  полотна,  багети,  рамки  та підрамники для картин, швидкозшивачі,  інші канцелярські прилади та конторське  приладдя, крім виготовлених з дорогоцінних і напівдорогоцінних металів.

Ставки збору

    Ставка  збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг встановлюється  сільською  радою   з розрахунку  на  календарний  місяць  у

відповідному    розмірі    від   мінімальної   заробітної   плати, установленої  законом  на  1  січня  календарного  року  (далі   - мінімальна   заробітна   плата),   визначеному   цим   пунктом,  з урахуванням місцезнаходження пункту продажу товарів та асортименту

товарів, пункту з надання платних послуг та виду платних послуг.

     Ставка  збору за провадження торговельної діяльності (крім   провадження   торговельної   діяльності   нафтопродуктами, скрапленим   та   стиснутим  газом  із  застосуванням  пістолетних паливно-роздавальних колонок  на  стаціонарних,  малогабаритних  і пересувних   автозаправних   станціях,   заправних   пунктах)   та діяльності з надання платних послуг встановлюється від 0.04 до0.2 розміру мінімальнльної заробітної плати:     

       Ставка збору за провадження торговельної  діяльності нафтопродуктами,  скрапленим  та  стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних  і  пересувних  автозаправних  станціях,  заправних пунктах встановлюється в розмірі від 0.08 до 0,4 розміру мінімальної заробітної плати залежно від місця розташування таких пунктів.

     Ставка   збору   за  здійснення  торгівлі  валютними цінностями на календарний місяць становить 1,2 розміру мінімальної заробітної плати.

     Ставка збору за здійснення діяльності у сфері розваг на квартал становить:

     для використання  грального  автомата   (грального   автомата "кран-машина",  грального  автомата,  на  якому проводяться дитячі ігри,  іншого  грального  автомата,  призначеного  для  проведення платних розважальних ігор) - розмір мінімальної заробітної плати;

     для використання   гральних   жолобів  (доріжок)  кегельбана, боулінга,  що вводяться в дію за допомогою жетона,  монети або без них,  - розмір мінімальної заробітної плати,  збільшений у 2 рази, за кожний гральний жолоб (доріжку);

     для використання столів для більярда,  що вводяться в дію  за допомогою жетона, монети або без них, крім столів для більярда, що використовуються для  спортивних  аматорських  змагань,  -  розмір мінімальної заробітної плати за кожний стіл для більярда;

     для проведення  інших  оплатних  розважальних  ігор  - розмір мінімальної заробітної плати за кожне окреме гральне місце.

    Ставка збору за провадження торговельної  діяльності із   придбанням  пільгового  торгового  патенту  встановлюється  в розмірі 0,05 розміру мінімальної заробітної плати щорічно.

    Ставка збору за провадження торговельної  діяльності із  придбанням  короткотермінового  торгового патенту за один день становить 0,02 розміру мінімальної заробітної плати.

    Ставки збору,  визначені відповідно до цього положення, округляються  (менш  як  50  копійок відкидається,  а 50 копійок і більше округляється до однієї гривні).

 

Порядок сплати збору

 

Порядок сплати збору платниками збору, які:

     а) провадять  торговельну  діяльність  або   надають   платні послуги  (крім  пересувної торговельної мережі) - збір сплачується за місцезнаходженням пункту продажу товарів або пункту  з  надання платних послуг;

     б) здійснюють    торгівлю    валютними    цінностями   -   за місцезнаходженням пункту обміну іноземної валюти;

     в) здійснюють   діяльність    у    сфері    розваг    -    за місцезнаходженням пункту надання послуг у сфері розваг;

     г) здійснюють  торгівлю  через пересувну торговельну мережу - за місцем реєстрації таких платників;

     ґ) здійснюють торгівлю  на  ярмарках,  виставках-продажах  та інших  короткотермінових  заходах,  пов`язаних  з демонстрацією та продажем товарів, - за місцем провадження такої діяльності.

 

Строки сплати збору:

 

     а) за  провадження  торговельної  діяльності   з   придбанням короткотермінового  торгового  патенту  -  не  пізніш  як  за один календарний день до початку провадження такої діяльності;

     б) за провадження торговельної діяльності (крім  торговельної діяльності  з  придбанням  короткотермінового  торгового патенту), діяльності з надання платних послуг, здійснення торгівлі валютними цінностями  - щомісяця не пізніше 15 числа,  який передує звітному місяцю;

     в) за здійснення діяльності у сфері розваг - щоквартально  не пізніше 15 числа місяця, який передує звітному кварталу.

     Під   час   придбання   торгового   патенту  суб`єкт господарювання вносить суму збору за  один  місяць  (квартал).  На суму   збору,   сплачену  під  час  придбання  торгового  патенту, зменшується сума збору,  яка підлягає внесенню в  останній  місяць (квартал) його дії.
    Платники   збору   можуть   здійснити  сплату  збору авансовим внеском до кінця календарного року.
      Суми  збору,  не  сплачені  в  установлені   строки, вважаються  податковим  боргом  і  стягуються  до бюджету згідно з положеннями цього Кодексу.

    
 

                                                                                                   Додаток №4

                                                                                                   до рішення   сесії

                                                                                                   від 08.07.2011 №143

 

Положення про збір за місця для паркування транспортних засобів

 

 

            Збір  для паркування транспортних засобів - це місцевий збір,  кошти від  якого зараховуються до місцевого бюджету

1. Платники збору

 Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи - підприємці, які згідно з рішенням сільської, селищної або міської ради організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.

2. Об`єкт і база оподаткування збором

2.1. Об`єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням сільської, селищної або міської ради спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

2.2. Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету.

3. Ставки збору

3.1. Ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі від 0,03 до 0,15 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

3.2. При визначенні ставки збору сільські, селищні та міські ради враховують місцезнаходження спеціально відведених місць для паркування транспортних засобів, площу спеціально відведеного місця, кількість місць для паркування транспортних засобів, спосіб поставлення транспортних засобів на стоянку, режим роботи та їх заповнюваність.

4. Особливості встановлення збору

 Ставка збору та порядок сплати збору до бюджету встановлюються відповідною сільською  радою.

5. Порядок обчислення та строки сплати збору

5.1. Збір сплачується до місцевих бюджетів авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно) за місцем розташування спеціально відведеного місця для паркування транспортних засобів. Остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за податковий (звітний) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується у строки, визначені для квартального податкового періоду.

5.2. Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов`язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки.

5.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

 
                                                                                                   

 

                                                                                                   Додаток №5

                                                                                                   до рішення   сесії

                                                                                                   від 08.07.2011 №143

 
Положення  про  туристичний  збір
1. Загальні положення
Туристичний збір установлюється відповідно до Податкового кодексу України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Туристичний збір - це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету.

2. Платники та об’єкти збору

2.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію села Залізний Порт, на якій діє рішення сільської ради про встановлення туристичного збору, та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання   із зобов`язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які:

2.2.1 постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, у селі, селищі або місті, радами яких встановлено такий збір;

2.2.2 особи, які прибули у відрядження;

2.2.3 інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

2.2.4 ветерани війни;

2.2.5 учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

2.2.6 особи, які прибули за путівками та курсівками в санаторії та пансіонати.

2.2.7 дитячі оздоровчі заклади.

3. Ставка збору

 Ставка встановлюється у розмірі  1 відсотка до бази справляння збору, визначеної пунктом 4 цього Положення.

4. База справляння збору

4.1. Базою справляння є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в готелях, кемпінгах, мотелях, гуртожитках для приїжджих та інших закладах готельного типу, санаторно-курортних закладах, будинках (квартирах), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму, за вирахуванням податку на додану вартість.

4.2. До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в`їзд (віз), обов`язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші документально оформлені витрати, пов`язані з правилами в`їзду.

5. Податкові агенти

 Згідно з рішенням сільської  ради справляння збору може здійснюватися:

5.1 адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами та закладами відпочинку;

5.2 квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

5.3  юридичними особами або фізичними особами - підприємцями, які уповноважуються сільською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.

6. Особливості справляння збору

 Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов`язаних з тимчасовим проживанням, і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.

7. Порядок сплати збору

7.1. Збір сплачується до місцевих бюджетів авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця. Суми нарахованих щомісячних авансових внесків відображаються у квартальній податковій декларації. Остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується у строки, визначені для квартального податкового періоду.

7.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового проживання  не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов`язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням підрозділу.

7.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

Категорія: Рішення сільської ради