Висновки та рекомендації

Автор: Яна от 20-12-2016, Прочитали: 523

<!-- [if mso & !supportInlineShapes & supportFields]> SHAPE \* MERGEFORMAT <!-- [if gte vml 1]> <!-- [if !vml] --> <!-- [endif] --> <!-- [if mso & !supportInlineShapes & supportFields]>

 

НОВОФЕДОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ГОЛОПРИСТАНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

 

Засідання постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів

 

від 19 грудня  2016 року                                                                №2

с. Новофедорівка

 

Про сільський бюджет на 2017 рік

 

         Розглянувши пояснювальну записку та розшифровки до неї щодо формування сільського бюджету на 2017 рік, керуючись статтею 47 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, комісія пропонує:

  Визначити на 2017 рік:

- доходи сільського бюджету у сумі 5 910 000 гривень, в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету  – 5 020 000 гривень, доходи спеціального фонду сільського бюджету – 890 000 гривень, у тому числі бюджету розвитку  700 000 гривень (Додаток 1) ;

видатки сільського бюджету у сумі 5 910 000 гривень, в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету – 3 363 853 гривень, видатки спеціального фонду сільського бюджету – 2 546 147 гривень (Додаток 2);

         - профіцит загального фонду сільського бюджету в сумі 1 656 147                           гривень згідно з додатком 2 до цього проекту;

- дефіцит спеціального фонду сільського бюджету в сумі 1 656 147                       гривень згідно з додатком 2 до цього проекту.

2. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету в сумі  20 000 гривень.

3. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку.(Додаток 3)

4. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2017 рік за їх економічною  структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

          - забезпечення продуктами харчування;

          - оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

          - поточні трансферти населенню.

5. Затвердити в складі видатків сільського бюджетукошти на реалізацію місцевих програм у сумі  2 226 147 гривень. (Додаток 4)

6. Керівникам бюджетних установ сільського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання та  водовідведення, послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

7. Надати дозвіл в.о.головного бухгалтера здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу  бюджетних призначень по загальному та спеціальному (за винятком власних надходжень бюджетних установ) фондах, а по тих статтях, які затверджуються рішенням сільської ради, тільки на підставі змін, внесених до рішення.

8. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2017 рік до доходів належать надходження, визначені ст.64 Бюджетного кодексу України, а саме: податок на майно, акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, туристичний збір, єдиний податок, інші  податки та збори .

9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету України на 2017 рік у частині доходів такі надходження: екологічний податок, власні надходження бюджетних установ та кошти від продажу землі.

10. Надати право сільському голові укладати в установленому законом порядку угоди на здійснення передачі міжбюджетних трансфертів між сільськими бюджетом та іншими бюджетами.

11. Дозволити використання готівкових коштів на придбання паливно-мастильних матеріалів, продуктів харчування, канцелярських та господарських товарів, оплату інших послуг.

12. Дозволити здійснювати попередню оплату по фінансуванню робіт з будівництва, реконструкції і капітального ремонту та для передплати періодичних видань, відповідно до постанови КМУ  №117 від 23.04.2014р. в межах бюджетного періоду .

13. Відповідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України головному бухгалтеру щоквартально звітувати перед сесією сільської ради про хід виконання сільського бюджету.

14. Додатки №1-5 до цих висновків є їх невід’ємною частиною.  

 

 

Голова комісії                                                                   Ю.В.Білий

Категорія: Робота постійних комісій