Протокол засідання постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів №21

Автор: Яна от 20-12-2016, Прочитали: 349

П Р О Т О К О Л  № 21

засідання постійної комісії з питань планування,бюджету,фінансів

від 19  грудня 2016 року                                          

с.  Новофедорівка                                                                            Час: 14.00                                                                

        Засідання відкриває і веде голова постійної комісії з питань планування,бюджету,фінансів Білий Юрій Васильович.

       Шановні депутати!

Із загальної кількості комісії  4 депутатів на двадцять перше засідання постійної комісії з питань планування,бюджету,фінансів  прибуло троє депутатів:

Присутні члени комісії:

Білий Ю.В. – голова комісії; члени комісії: Бень С.Л.;  Малюченко Т.А.

Відсутні: Теплова Я.С.

     Відповідно до ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» пропоную розпочати засідання постійної комісії. Хто за дану пропозицію прошу проголосувати. Хто за – одноголосно, заперечень не має. Засідання постійної комісії вважаємо відкритим.   

 На засідання комісії запрошена:

Невядомська А.А.- в.о.головного бухгалтера сільської ради, куратор комісії.

 ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.Про внесення змін до рішення третьої сесії сьомого скликання від 24.12.2015 №22 «Про сільський бюджет на 2016 рік».

Інформує: Невядомська А.А.

2. Про сільський бюджет на 2017 рік.

Інформує: Невядомська А.А.

3.Про розгляд листа КП «Голопристанська центральна районна лікарня»

 Інформує:  Білий Ю.В.

4. Про розгляд клопотання голови Херсонського обласного осередку Федерації Джундокан України Козловця Р.І.

 Інформує: Білий Ю.В.

 5. Про розгляд листа комунальної установи з капітального будівництва та експлуатації Херсонської обласної ради.

Інформує: Білий Ю.В.

6. Інформація щодо ліміту споживання бензину на 2017 рік.

Інформує: Невядомська А.А.

7. Про затвердження штатних розписів на 2017 рік.

Інформує: Невядомська А.А.

8. Про умови оплати праці сільського голови та заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради на 2017 рік.

Інформує: Білий Ю.В.

9. Про розгляд клопотання ФОП Манжури М.І. щодо пропозиції укладення

договору про надання абонентських юридичних послуг та проекту договору про надання абонентських юридичних послуг між Новофедорівською сільською радою та ФОП Манжурою М.І.

Інформує: Білий Ю.В.

10. Про затвердження розпоряджень сільського голови, виданих у

міжсесійний період.

 Інформує:  Невядомська А.А.

       У кого будуть доповнення, зміни? Хто за дану пропозицію щоб затвердити порядок денний, прошу проголосувати. Хто за – одноголосно, заперечень не має. Порядок денний затверджено.

    Пропоную затвердити регламент роботи:

1. Інформація з першого питання порядку денного                     до  15 хвилин;

2. Інформація з другого  питання порядку денного                      до  15 хвилин;

3. Інформація з третього  питання порядку денного                      до  8 хвилин;

4. Інформація з четвертого  питання порядку денного                   до  5 хвилин;

5. Інформація з п’ятого  питання порядку денного                       до  5  хвилин;

6. Інформація з шостого  питання порядку денного                      до  8 хвилин;

7. Інформацію з сьомого питання порядку денного                       до 10 хвилин;

8. Інформацію з восьмого питання порядку денного                     до 10 хвилин;

9. Інформацію з дев’ятого питання порядку денного                    до 10 хвилин;

10. Інформацію з десятого питання порядку денного                    до 10 хвилин;

11. Виступи в обговоренні питань                                                    до 3 хвилин;

12.Запитання по кожному питанню і відповіді на них                     до 3 хвилин.                                           

        У кого будуть доповнення, зміни? Є пропозиція затвердити регламент роботи.  Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто за - одноголосно,  заперечень не має. Регламент роботи  затверджено.

Приступаємо до розгляду першого питання:

1. Про внесення змін до рішення третьої сесії сьомого скликання від 24.12.2015 №22 «Про сільський бюджет на 2016 рік».

Інформує: Невядомська А.А.   Враховуючи виконання сільського бюджету на кінець року та відповідності фінансування видатків загального та спеціальних фондів необхідно внести зміни до сільського бюджету на 2016 рік, затвердженого рішенням сорок третьої сесії сьомого скликання від 24.12.2015 №22  "Про сільський бюджет на 2016 рік ” та фінансування видатків за рахунок вільного залишку, що склався у сільському бюджеті станом на 01.01.2016 року,  а саме:

         1.1.  Збільшити доходи загального фонду сільського бюджету на 18200 гривень (додаток 1) в тому рахунку:

       - по ККД 11020200 «Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності» на суму 8800,00 гривень;

      -  по ККД 18010300 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості» на суму 7900,00 гривень;

      -  по ККД 22012500 «Плата за надання інших адміністративних послуг» на суму 1500,00 гривень.

       1.2.  Зменшити доходи загального фонду сільського бюджету на суму 18200,00 гривень (додаток 1) в тому рахунку:

      -  по ККД 18010200 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості» на суму 5900,00 гривень;

      -   по ККД 22012600 «Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» на суму 11 100,00 гривень;

 -по ККД 22090100 «Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформленням документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування» на суму 1200,00 гривень.

1.3. Збільшити доходи спеціального фонду сільського бюджету на суму 10153600,00 гривень (додаток 1)в тому рахунку:

 -по ККД 19010100 «Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення» на суму 800,00 гривень;

 -по ККД 25020100 «Благодійні внески, гранти та дарунки»: від оприбуткування доріг та мостінь при інвентаризації на суму 10151900,00 гривень та оприбуткування 3 хатинок дерев’яних від списання дитячого майданчика на суму 900,00 гривень.

 1.4. Зменшити доходи спеціального фонду сільського бюджету на суму 449200,00 гривни (додаток 1) в тому рахунку:

  -по ККД 19010300 «Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини» на суму 3800,00 гривень;

 -по ККД 25010100 «Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю» на суму 60 000,00 гривень;

-по ККД 33010100 «Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності» на суму 385 400,00 гривень.

 1.5. Збільшити видатки спеціального фонду сільського бюджету на суму 10154200,00 гривень (додаток 2), в тому рахунку:

-по КФКВ 070101 «Дошкільні заклади освіти» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 900 гривень;

 -по КФКВ 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на суму 1400,00 гривень за рахунок вільного залишку, що склався у сільському бюджет на 01.01.2016 року;

 -по КФКВ 170703 «Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів» на суму 10151900,00 гривень.

1.6.   Зменшити видатки спеціального фонду сільського бюджету по КФКВ 240602 «Утилізація відходів» на суму 3000,00 гривень (додаток 2).

1.7. Зменшити видатки спеціального фонду сільського бюджету, що планувалися за рахунок  вільного залишку, що склався у сільському бюджеті станом на 01.01.2016 року на суму 25077,00 гривень (додаток 2) в тому рахунку: 

 -по КФКВ 010116 «Орган місцевого самоврядування» КЕКВ 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на суму 17677,00 гривень;

-по КФКВ 070101 «Дошкільні заклади освіти» КЕКВ 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на суму 7400,00 гривень.

1.8. Зменшити видатки спеціального фонду сільського бюджету, що планувалися від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльність по КФКВ 070101 «Дошкільні заклади освіти» КЕКВ 2230 «Продукти харчування» на суму 60 000 гривень (додаток 2).

1.9.  Здійснити перерозподіл видатків загального фонду сільського бюджету (додаток 2):

 -по КФКВ 070101 «Дошкільні заклади освіти» з КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на суму 6 000,00 гривень та КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» на суму 400,00 гривень;

 -з КФКВ 090416 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на КФКВ 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення» КЕКВ 2730  «Інші виплати населенню»  на суму 2000,00 гривень.

1.10. Здійснити перерозподіл видатків спеціального фонду сільського бюджету (додаток 2), а саме :

 -зменшити видатки, що планувалися від продажу землі по КФКВ 160101 «Землеустрій» КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм» та збільшити по КФКВ 150101 «Капітальні видатки» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму 49 000,00 гривень;     

 -зменшити видатки, що планувалися від продажу землі по КФКВ 150101 «Капітальні видатки» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» та збільшити  за рахунок вільного залишку, що склався у сільському бюджеті станом на 01.01.2016 року  на суму 336 400,00 гривень.  

Білий Ю.В. Запитання є? По даному питанню нам необхідно прийняти висновки і рекомендації, пропоную проект висновків і рекомендацій (зачитує). Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто за – одноголосно, заперечень не має. (висновки і рекомендації додаються).

Приступаємо до розгляду другого питання:

 2. Про сільський бюджет на 2017 рік.

 Інформує: Невядомська А.А. Зачитує пояснювальну записку та розшифровки до неї зі змінами та доповненнями щодо формування сільського бюджету на 2017 рік . Іде обговорення кожного пункту та запропоновано:

  Визначити на 2017 рік:

- доходи сільського бюджету у сумі 5 910 000 гривень, в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету – 5 020 000 гривень, доходи спеціального фонду сільського бюджету – 890 000 гривень, у тому числі бюджету розвитку 700 000 гривень (Додаток 1) ;

видатки сільського бюджету у сумі 5 910 000 гривень, в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету – 3 363 853 гривень, видатки спеціального фонду сільського бюджету – 2 546 147 гривень (Додаток 2);

          - профіцит загального фонду сільського бюджету в сумі 1 656 147                           гривень  згідно з додатком 2 доцього проекту;

- дефіцит спеціального фондусільськогобюджету в сумі 1 656 147                       гривень згідно з додатком 2 до цього проекту.

2.Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету в сумі  20 000 гривень.

3. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку.(Додаток 3)

4. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2017 рік за їх економічною  структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

          - забезпечення продуктами харчування;

          - оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

          - поточні трансферти населенню.

5. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих програм у сумі 2 226 147 гривень. (Додаток 4)

6. Керівникам бюджетних установ сільського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання та  водовідведення, послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

7. Надати дозвіл в.о.головного бухгалтера здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу  бюджетних призначень по загальному та спеціальному (за винятком власних надходжень бюджетних установ) фондах, а по тих статтях, які затверджуються рішенням сільської ради, тільки на підставі змін, внесених до рішення.

8. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2017 рік до доходів належать надходження, визначені ст.64 Бюджетного кодексу України, а саме: податок на майно, акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, туристичний збір, єдиний податок, інші податки та збори .

9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету України на 2017 рік у частині доходів такі надходження: екологічний податок, власні надходження бюджетних установ та кошти від продажу землі.

10. Надати право  сільському голові укладати в установленому законом порядку угоди на здійснення передачі міжбюджетних трансфертів між сільськими бюджетом та іншими бюджетами.

11. Дозволити використання готівкових коштів на придбання паливно-мастильних матеріалів, продуктів харчування, канцелярських та господарських товарів, оплату інших послуг.

12. Дозволити здійснювати попередню оплату по фінансуванню робіт з будівництва, реконструкції і капітального ремонту та для передплати періодичних видань, відповідно до постанови КМУ  №117 від 23.04.2014р. в межах бюджетного періоду .

13. Відповідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України головному бухгалтеру щоквартально звітувати перед сесією сільської ради про хід виконання сільського бюджету.

14. Додатки №1-5 до цього протоколу є його невід’ємною частиною.  

Білий Ю.В. Запитання є? По даному питанню нам необхідно прийняти висновки і рекомендації, пропоную проект висновків і рекомендацій (зачитує). Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто за – одноголосно, заперечень не має. (висновки і рекомендації додаються).

Приступаємо до розгляду третього питання:

  3.Про розгляд листа КП «Голопристанська центральна районна лікарня»

 Інформує: Білий Ю.В. Знайомить присутніх з листом КП «Голопристанська центральна районна лікарня» №01-05/1051 від 22.11.2016 року про надання в оренду частини приміщення  Залізнопортівської ЛА ЗПСМ  площею 35,25 кв.м. для розміщення кабінету стоматолога та кабінету лаборанта. Іде обговорення та запропоновано надати дозвіл комунальному підприємству «Голопристанська центральна районна лікарня» згідно договору орендувати частину будівлі під розміщення кабінету стоматолога та кабінету лаборанта площею 35,25 кв.м. за адресою село З.Порт вул. Шкільна, 45Б терміном на 2 (два) роки 11 (одинадцять) місяців з 01 жовтня 2016 року.

Білий Ю.В. Запитання є? По даному питанню нам необхідно прийняти висновки і рекомендації, пропоную проект висновків і рекомендацій (зачитує). Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто за – одноголосно, заперечень не має. (висновки і рекомендації додаються).

Приступаємо до розгляду четвертого питання:

   4. Про розгляд клопотання голови Херсонського обласного осередку Федерації Джундокан України Козловця Р.І.

Інформує: Білий Ю.В. Знайомить присутніх з клопотанням голови Херсонського обласного осередку Федерації Джундокан України Козловця Р.І. №06-0016/12 від 15.12.2016 року щодо фінансування транспортних перевезень для участі дітей у спортивних змаганнях з годзю-рю карате та виплату матеріального заохочення спортсменам за значні досягнення у спорті у 2017 році. Іде обговорення даного питання та запропоновано при формуванні сільського бюджету на 2017 рік передбачити кошти для фінансування заходів з транспортних перевезень та виплату матеріального заохочення спортсменам за значні досягнення у спорті.

Білий Ю.В. Запитання є? По даному питанню нам необхідно прийняти висновки і рекомендації, пропоную проект висновків і рекомендацій (зачитує). Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто за – одноголосно, заперечень не має. (висновки і рекомендації додаються).

Приступаємо до розгляду п’ятого питання:

   5.Про розгляд листа комунальної установи з капітального будівництва та експлуатації Херсонської обласної ради №6-1/749 від 15.12.2016 року щодо фінансування витрат по об’єкту «Будівництво дитячого садка на 45 місць по вул..Миру в с.З.Порт Херсонської області».

Інформує Білий Ю.В.  Зачитує лист комунальної установи з капітального будівництва та експлуатації Херсонської обласної ради щодо фінансування витрат по об’єкту «Будівництво дитячого садка на 45 місць по вул..Миру в с.З.Порт Херсонської області». Іде обговорення та запропоновано виділити кошти на фінансування вартості незавершених робіт по об’єкту «Будівництво дитячого садка на 45 місць по вул. Миру в с.З.Порт Херсонської області» по мірі надходження коштів від продажу землі та фінансування за рахунок вільного залишку коштів.

Білий Ю.В. Запитання є? По даному питанню нам необхідно прийняти висновки і рекомендації, пропоную проект висновків і рекомендацій (зачитує). Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто за – одноголосно, заперечень не має. (висновки і рекомендації додаються).

Приступаємо до розгляду шостого питання:

6. Інформація щодо ліміту споживання бензину на 2017 рік.

Інформує Невядомська А.А. яка доводить до присутніх про ліміт споживання бензину у 2016 році. Іде обговорення  про ліміт споживання бензину на 2017 рік. Білий Ю.В. Запитання є? По даному питанню нам необхідно прийняти висновки і рекомендації, пропоную проект висновків і рекомендацій (зачитує). Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто за – одноголосно, заперечень не має. (висновки і рекомендації додаються).

Приступаємо до розгляду сьомого питання:

     7. Про затвердження штатних розписів на 2017 рік.

Інформує Невядомська А.А. Зачитує штатні розписи бюджетних підрозділів на 2017 рік. Іде обговорення кількості штатних одиниць в розділі кожного  бюджетного підрозділу. 

 Білий Ю.В. Запитання є? По даному питанню нам необхідно прийняти висновки і рекомендації, пропоную проект висновків і рекомендацій (зачитує). Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто за – одноголосно, заперечень не має. (висновки і рекомендації додаються).

Приступаємо до розгляду восьмого питання:

8. Про умови оплати праці сільського голови та заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради на 2017 рік.

Інформує Білий Ю.В. Враховуючи звіт сільського голови за підсумками роботи сільської ради за період 2016 року, виконання доходної частини сільського бюджету,  іде обговорення по даному питанню, враховуючи ставлення кожного до виконання своїх посадових обов’язків та фактичного навантаження посадових осіб.

Білий Ю.В. Запитання є? По даному питанню нам необхідно прийняти висновки і рекомендації, пропоную проект висновків і рекомендацій (зачитує). Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто за – одноголосно, заперечень не має. (висновки і рекомендації додаються).

9. Приступаємо до  розгляду дев’ятого питання:

9. Про розгляд клопотання ФОП Манжури М.І. щодо пропозиції укладення

договору про надання абонентських юридичних послуг та проекту договору про надання абонентських юридичних послуг між Новофедорівською сільською радою та ФОП Манжурою М.І.

Інформує: Невядомська А.А. Знайомить присутніх зі змістом пропозиції  та проекту договору  про надання абонентських юридичних послуг між Новофедорівської сільською радою в особі сільського голови Лахтадир О.В. та  Манжурою Марією Ігорівною (йде обговорення змісту всіх пунктів даного договору). Після обговорення членами комісії умов договору

Білий Ю.В. Запитання є? Ні не має. По даному питанню нам необхідно прийняти висновки і рекомендації, пропоную проект висновків і рекомендацій (зачитує). Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто за – одноголосно,   заперечень не має. (висновки і рекомендації додаються).

10.Приступаємо до розгляду десятого питання:

10.Про затвердження розпоряджень сільського голови виданих

 в міжсесійний період. Інформує: Невядомська А.А. Знайомить присутніх з розпорядженнями сільського голови виданими в міжсесійний період, а саме:

-від 21.11.2016 №28 «Про виділення матеріальної допомоги до Дня інваліда»;

- від 02.12.2016 №29 «Про виділення матеріальної допомоги постраждалим від ЧАЕС»;

- від 15.11.2016 №35 «Про преміювання інспектора по податках

Альбах С.М.»;

- від 06.12.2016 №37 «Про преміювання працівників за підсумками роботи 2016 року»;

- від 15.12.2016 №38 «Про виплату матеріальної допомоги касиру

 Муляр Л.М. у зв’язку зі смертю її матері»;

- від 16.12.2016 №39 «Про преміювання працівників СБК с.Новофедорівка»;

-від 19.12.2016 №40 «Про преміювання працівників ДНЗ ясла-садку «Теремок»;

- від 19.12.2016 №41 «Про преміювання педагогічних працівників ДНЗ ясла-садку «Теремок».

 Білий Ю.В. Запитання є? По даному питанню нам необхідно прийняти висновки і рекомендації, пропоную проект висновків і рекомендацій (зачитує). Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто за – одноголосно, заперечень не має. (висновки і рекомендації додаються).

Шановні депутати! Порядок денний засідання комісії вичерпано. Які будуть зауваження, пропозиції щодо ведення комісії? Немає. Про наступне засідання нашої комісії, дату проведення, порядок денний вам буде повідомлено додатково. Дякую всім, хто брав участь у роботі комісії.

На цьому роботу комісії завершено. До побачення.

 

Голова комісії                                                                       Білий Ю.В.

Секретар комісії                                                                  Малюченко Т.А.

Категорія: Робота постійних комісій