проект рішення

Автор: Виктория от 27-04-2020, Прочитали: 136

Проект рішення   

 

 

Про   звіт щодо виконання сільського

бюджету за  1 квартал  2020 року

 

Розглянувши наданий в.о. головним бухгалтером звіт та пояснювальну записку про виконання сільського бюджету за 1 квартал  2020 року, виконавчий комітет відзначає, що до загального фонду сільського бюджету Новофедорівської сільської ради надійшло 1 701,6тис. грн. власних і закріплених доходів, що складає 109 відсотків до планового завдання звітного періоду, крім того отримано офіційних трансфертів в сумі 478,1 тис.грн. (Додаток 1).

До спеціального фонду надійшло  214,2 тис грн. в т.р. кошти від продажу землі 90,0тис. гривень, надходження коштів пайової участі 86,5тис. гривень та інші.

Касові видатки сільського бюджету загального фонду освоєно в сумі 2 379,1 тис. грн. (78 відсотків). (Додаток 2)

Касові видатки сільського бюджету спеціального фонду освоєно в сумі – 653,9 тис. грн. (Додаток 3)

Залишки  коштів на рахунках відкритих в УДКС у Голопристанському районі станом на 01.04.2020 року  по загальному фонду – 3 019 013,72 грн, по спеціальному фонду  –   379 246,86 грн.

Заборгованість по заробітній платі та розрахункам з енергоносіїв відсутня.

Керуючись статтею 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, п. 4 ст. 80 Бюджетного Кодексу України, виконавчий комітет,

 

 В И Р І Ш И В :

 

1. Схвалити  звіт про виконання сільського бюджету за 1 квартал  2020 року  за доходами в сумі 2 393,9 тис. грн., у тому числі: загального фонду в сумі 2 179,7 тис. грн. з урахуванням трансфертів та 214,2 тис.грн. спеціального фонду, і по видаткам – 3 033,0 тис.грн в т.р.: загального фонду в сумі  2 379,1 тис.грн. та спеціального – 653,9 тис.грн.  

2.В.о.головного бухгалтера сільської ради Лактіоновій А.А.. забезпечити:

2.1. В установленому порядку подання на сесію сільської ради відповідного пакету документів про виконання сільського бюджету за 1 квартал  2020 року.

2.2. Своєчасне подання до Управління  Державної казначейської служби України в Голопристанському районі бюджетних зобов’язань та інших підтвердних документів для здійснення відповідних платежів.

3. Активізувати роботу адміністративній комісії сільської ради та за потреби визначити додатково осіб, які уповноважуються на складання адміністративних протоколів.

4. Спеціалісту ІІ категорії земельних питань  Нижнику В.А. забезпечити:

4.1. Контроль за виконанням рішень сесії щодо укладення договорів оренди в термін що зазначений в рішенні.

4.2. Вжити заходів щодо забезпечення укладання договорів оренди з суб’єктами, які використовують земельні ділянки без правовстановлюючих документів.

5. Касиру  систематично проводити звіряння по нарахуванню та сплаті  орендної плати за землю по договорам укладеним з сільською радою та повідомляти про укладання нових або внесення змін до діючих договорів в  Голопристанське відділенн Херсонської ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області.

6. Інспектору по податках Альбах С.М.:

6.1. Вжити дієвих заходів щодо скорочення податкового боргу по платі за землю з юридичних та фізичних осіб.

        6.2. Систематично проводити звіряння з  Голопристанським

відділеннямХерсонської  ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області щодо надходження плати за землю з юридичних та фізичних осіб.

           6.3 Постійно вести контроль за сплатою туристичного збору, податку на майно, відмінного від земельної ділянки, які сплачуються юридичними та фізичними особами.

            7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову  Лахтадир О.В.

 

 

Голова виконкому                                              

Пояснювальна записка  звіту щодо виконання сільського

бюджету Новофедорівської сільської ради

за 1 квартал 2020 року

 За 1 квартал 2020 року до загального фонду сільського бюджету Новофедорівської сільської ради надійшло 1 701,6 тис.грн. власних і закріплених доходів, що складає 109 % до планового завдання звітного періоду,   крім того  отримано офіційних трансфертів в сумі 478,1 тис. грн. (Додаток 1).

Касові видатки сільського бюджету загального фонду освоєно в сумі 2 379,1 тис.грн. (78 відсотки) (Додаток 2).

Касові видатки сільського бюджету спеціального фонду освоєно в сумі, 653,9 тис.грн. (Додаток 3)

Залишки  коштів на рахунках відкритих в  УДКС у Голопристанському районі станом на 01.04.2020 року  по загальному фонду – 3 019 013,72 грн, по спеціальному фонду  –  379 246,86 грн.

       Касові видатки спеціального фонду проведено на суму 653 923,98 грн в т.р:

 

По КПКВ 0111010 «Надання дошкільної освіти» в т.р.

     продукти харчування

 

29182,60

29182,60

 

По КПКВ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» в т.р.

     Капітальний ремонт сільських доріг с. З.Порт

624741,38

 

 

 624741,38

      

Профінансовано витрат загального фонду на суму 2 379 112,90 грн,  в т.р. по місцевим програмам на суму 146 130,85грн. з них :

0113191 та 0113242 (програма поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку, інвалідів та інших незахищених категорій верств населення Новофедорівської територіальної громади на 2019-2020 роки, затверджена рішенням сесії від 12.02.2019р.

№ 406)  на  суму всього  - 22 500,00 грн.  в т.р.:

 матеріальна допомога воїнам інтернаціоналістам ( 11чол) – 5 500,00грн;

  матеріальна допомога на поховання осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною ( 5чол) – 5 000,00грн;

  матеріальна допомога на лікування ( 5 чол) – 12 000,00грн;

0114020 (програма розвитку закладів культури на території Новофедорівської сільської ради на 2019-2020 роки, затверджена рішенням сесії від 12.02.2019 року №136 ) на суму 700,00грн. в т.р.:

      - оплата транспортних послуг по перевезенню учасників художньої

        самодіяльності –  700,00грн.

0116030 (Програма розвитку ЖКГ, водозабезпечення та благоустрою сіл Новофедорівської територіальної громади на 2020-2021 роки, затверджена рішенням сесії від 24.12.2019р. №502) – 115 930,85грн :

 оплата послуг КПП «Світанок» за прибирання місць загального користування – 100 869,23грн;

оплата праці  фізичним особам – 15 061,62грн;

0118220 ( Програма «Призовна дільниця на 2020-2021 роки», затверджена рішенням сесії  від 24.12.2019 року №504) – 7 000,00 грн:

 оплата транспортних послуг по підвозу допризовників – 7 000,00грн.

        Заборгованість по заробітній платі   та енергоносіям відсутня. 

        Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги відсутня.  

Дебіторська заборгованість складає –  9 761,81 грн. з них :

розрахунки з відшкодування завданих збитків - сума нестач згідно рішення суду в сумі – 3 659,00 грн.;

 поточна заборгованість по батьківській платі – 6 105,81грн;

         Закупівля товарів робіт та послуг здійснювалася без застосування тендерних процедур, так як суми закупівлі не перевищували граничних норм.

       

 

 В. о. головного бухгалтера              А.А.Лактіонова

Категорія: Проекти рішень на черговий виконавчий комітет