проект рішення

Автор: Виктория от 6-01-2020, Прочитали: 94

НОВОФЕДОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ГОЛОПРИСТАНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

с. Залізний Порт

 

Про затвердження переліку

об’єктів та видів робіт, що

можуть виконуватись поруш-

никами у вигляді громадських

(суспільно корисних) робіт

на території Новофедорівської

сільської ради на 2020 рік

 

         Розглянувши лист начальника Голопристанського районного відділу філії Державної установи "Центр пробації" в Херсонській області № 30/8/11-20 від 02.01.2020 року, відповідно до статей 30-1, 31-1, 321-1, 325-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, керуючись статтею 38 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет сільської ради,

 

В И Р І Ш И В:

 

          1. Затвердити перелік об’єктів та види робіт, що можуть виконуватись порушниками у вигляді громадських (суспільно корисних) робіт на території Новофедорівської сільської ради на 2020 рік  (додається) та погодити його              з уповноваженим органом з питань пробації.

         2. Інспектора  по благоустрою призначити відповідальним за:

        - ознайомлення порушників із правилами техніки безпеки при 

         виконанні  визначених для них робіт;

        - контроль за виконанням порушниками визначених для них робіт;

        - надання графіків та табелів роботи;

- введення обліку та щомісячне інформування уповноваженого органу           

 з питань пробації про кількість відпрацьованого часу;

- інформування уповноваженого органу з питань пробації про ухилення

 порушників від відбування покарання.

 

       3. На період відсутності інспектора по благоустрою відповідальним призначити інспектора по охороні правопорядку сільської ради  Шашко О.М.

       4. Рішення виконавчого комітету Новофедорівської сільської ради  № 7            від 14 лютого 2019 року "Про затвердження переліку об’єктів для відбування порушниками адміністративного стягнення у вигляді громадських (суспільно корисних) робіт та види цих робіт на території Новофедорівської сільської ради на 2019 рік" вважати виконаним та таким,  щовтратило  чинність.

      6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову Лахтадир О.В.

 

Голова виконкому                                      О.В. Лахтадир

 

Секретар виконкому                                                                          Т.М. Грабован

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

     Начальник Голопристанського РВ                         Рішення виконавчого комітету                                                                                          

     філії Державної установи                                        Новофедорівської сільської ради       "Центр пробації"                                                      № ___ від "____" лютого 2020 року                      в Херсонській області

     капітан внутрішньої служби                  Сільський         ________________     С.І. Риженко                          _____________        О.В. Лахтадир

 

П Е Р Е Л І К

об’єктів та видів робіт, що можуть виконуватись порушниками у вигляді громадських (суспільно корисних) робіт

на території Новофедорівської сільської ради на 2020 рік

 

п/п

Населені

пункти

Переліки

обєктів

Вид  робіт

Відповідальна

       особа

1

с. Залізний Порт

с. Новофедорівка

Дороги, тротуари, узбіччя доріг, придорожні смуги  та інші території сільської ради

 

Прибирання, знищення бур’янів, фарбування, вапнування,  усунення наслідків або запобіган-

ня надзвичайних ситуа-цій, сільського господар-ські роботи

Інспектор по благоустрою

2

с. Залізний Порт

с. Новофедорівка

Пляжі, зони відпочинку і туризму, стадіон, культурні споруди

місцевого значення

Проведення робіт з

благоустрою та

озеленення, сільського-господарські роботи

Інспектор по благоустрою

3

с. Залізний Порт

с. Новофедорівка

 

Земельні ділянки

під об’єктами комунальної власності

Прибирання, озеленення та впорядкування території, знищення бур’янів, фарбування, вапнування

Інспектор по благоустрою

4

с. Залізний Порт   

с. Новофедорівка

Кладовищі, пам’ят-ники, обеліски міс-ця  поховання загиблих захисни-

ків Вітчизни інші місця меморіаль-  ного поховання

Впорядкування, прибирання, фарбуван-

ня, вапнування,

знищення бур’янів, підсобні  та ремонтні роботи

Інспектор по благоустрою

5

с. Залізний Порт    с. Новофедорівка

Об’єкти, будівлі комунальної власності (адмінбу-

дівлі сільської ради. СБК, ДНЗ, дитяча площадка, зони відпочинку, тощо)

Ремонт або реконструк-  ції обєктів будівель,

комунікацій, вантажно-розважувальні                     та підсобні роботи

Інспектор по благоустрою

6

с. Залізний Порт    с. Новофедорівка

Інші обєкти

комунальної власності

 

Інші види робіт,

що мають суспільно корисну спрямованість для спільних потреб громади

Інспектор по

благоустрою

.

Розробив:

Інспектор

по охороні правопорядку                                                                     О.М. Шашко

Категорія: Проекти рішень на черговий виконавчий комітет