проект

Автор: Виктория от 27-12-2017, Прочитали: 568

НОВОФЕДОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ГОЛОПРИСТАНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

     ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Про стан виконавської дисципліни в

Новофедорівській сільській раді по

реалізації контрольних документів

у 2017 році

 

 

 

З метою організації неухильного виконання завдань, визначених актами законодавства, доручень та розпоряджень голів державної та районної

адміністрації, доручень сільського голови, рішень сесій сільської ради та її

виконавчого комітету, запитів і звернень громадян та юридичних осіб

протягом 2017 року проведено комплекс відповідних організаційних та

практичних заходів. В виконкомі Новофедорівської сільської ради ведеться

робота з контролю за виконанням розпоряджень та доручень голів обласної

державної адміністрації, Голопристанської районної державної адміністрації,

районної ради, рішень Новофедорівської сільської ради та її виконавчого

комітету, власних рішень, листів фізичних та юридичних осіб, ведеться

аналіз стану виконання документів.

Аналіз роботи із журналами вхідної та вихідної документації показує, що працівники виконавчого комітету відповідально виконують свої службові

обов’язки, своєчасно надають відповіді на кореспонденцію.

За 2017 рік до виконкому сільської ради надійшло та зареєстровано

_______документа від вищестоящих органів і юридичних осіб, та ____ від фізичних осіб, із них ______контрольних.

За цей період було прийнято ______ власних документів, з яких ___

контрольних.

У розрізі інформації вони поділяються:

-рішень сільської ради ___, проведено 24 засідання

-рішення виконкому сільської ради – , проведено 15 засідань

-розпорядження ____.

Стосовно виконання вимог контрольної документації підтверджено, що

відповіді надаються своєчасно згідно вимог вхідного документа. Велика

кількість відповідей для прискорення документообігу надається по

електронній пошті з подальшим наданням у паперовому носію.

Аналіз стану виконавської дисципліни та виконання документів

органів влади вищого рівня засвідчив, що виконавчий комітет здійснював

заходи, спрямовані на покращення управлінської діяльності та забезпечення

реалізації громадянами конституційного права на звернення. За звітний

період зауважень до Новофедорівської сільської ради від районної державної

адміністрації щодо несвоєчасного виконання контрольних документів не

надходило.

Аналізується робота із зверненнями громадян. Вживаються заходи з

метою суттєвого покращення роботи із зверненнями громадян. Але не

зважаючи на ряд вжитих організаційних та методичних заходів, спрямованих

на удосконалення контролю за виконанням документів ще не вдається

суттєво посилити контроль за якісним виконанням вимог документів.

Є порушення термінів виконання вхідних контрольних документів та не було забезпечено належне виконання завдань.

Враховуючи вищезазначене, з метою покращення виконавської

дисципліни і посилення персональної відповідальності працівників

Новофедорівської сільської ради по реалізації виконання контрольних

завдань, керуючись ст. ---- Закону України «Про місцеве самоврядування в

Україні», виконавчий комітет

В И Р І Ш И В:

1. Визнати роботу виконавчого комітету сільської ради з питань

виконавської дисципліни по реалізації вимог контрольних документів у 2017

року __________________.

2. Вказати посадовим особам та працівникам сільської ради:

-щодо посилення контролю над своєчасним наданням матеріалів по

виконанню контрольних документів, не порушувати термінів реагування;

-забезпечити виконання вимог Закону України « Про доступ до публічної

інформації»;

-про їх персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни.

3. У разі виявлення фактів порушень виконавської дисципліни,

неналежного реагування діловоду МіщенкоВ.В. ставити до відома

сільського голову про посадових осіб та працівників сільської ради, з вини яких не забезпечується якісне виконання встановлених завдань.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову виконавчого комітету Лахтадир О.В.

 

 

Голова виконкому                           О.В.Лахтадир

 

 

Секретар виконкому                            Т.М.Грабован

Категорія: Проекти рішень на черговий виконавчий комітет