Сільська цільова програма «Призовна дільниця» на 2018 – 2019 роки»

Автор: admin от 28-09-2017, Прочитали: 516

Затверджено

рішенням сесії

від 2017 року

№ ____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільська цільова програма

«Призовна дільниця» на 2018 – 2019 роки»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Загальні положення

 

Згідно із статтею 17 Конституції України захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.

Підготовка молоді до військової служби завжди була і є важливим елементом будівництва Збройних Сил України та підтримки їх боєздатності.

Закон України "Про військовий обов’язок і військову службу” на місцеві органи виконавчої влади та самоврядування та військові комісаріати покладає відповідальність за всебічну підготовку молоді, починаючи з 14-15 річного віку до захисту Батьківщини, військово – патріотичне виховання молоді та її призов на строкову військову службу.

Органи місцевого самоврядування згідно вимог статті 43 п.2 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу” для проведення медичного огляду громадян, призову їх на військову службу, відправки призваних до військових частин зобов'язані забезпечити військові комісаріати обладнаними призовними (збірними) пунктами, медикаментами, інструментарієм, медичним і господарським майном, автомобільним транспортом, а також охорону громадського порядку.

Вирішити ці питання у сучасних економічних умовах, враховуючи, що через призовну дільницю під час диспансеризації 14-15 літніх юнаків, приписці 17-літніх та чотирьох призовів у рік, без фінансування із місцевого бюджету не можливо.

 

 

2. МЕТА, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ "ПРИЗОВНА ДІЛЬНИЦЯ”.

Мета програми – фінансове та матеріально-технічне забезпечення спільної роботи з сільською радою, районного військового комісаріату, правоохоронних органів, органів освіти та охорони здоров’я, громадських організацій по підготовці молоді до військової служби.

Програма "Призовна дільниця” створена на основі комплексного підходу до вирішення таких важливих питань, як військово – патріотичне виховання молоді, підготовка її до військової служби.

Програмою передбачені заходи, спрямовані на:

- покращення військово – патріотичного виховання молоді, підвищення

престижу військової служби;

- підвищення рівня освіти серед юнаків та призовників;

- забезпечення медичних та диспансерних оглядів юнаків та призовників 14 –

27річного віку;

- підвищення загального рівня здоров’я молоді в нашому регіоні;

- покращення стану фізичної підготовленості молоді сільської ради;

- якісне проведення приписки до призовної дільниці;

- забезпечення виконання Указів Президента України по проведенню чергових призовів на строкову військову службу

 

3. ЗАХОДИ

ПІДГОТОВКИ МОЛОДІ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ДО СЛУЖБИ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ

Найменування заходів

Час виконання

Виконавець

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ

 

1.

Забезпечувати організовану явку призовників на медичну та призовну комісії на призовній дільниці Голопристанського районного військового комісаріату.

У визначені строки

Інспектор ВОС

2.

Організувати проведення урочистих проводів призовників на службу у лавах Збройних сил України

2018-2019

Інспектор ВОС,

Директор СБК

3.

Розробляти заходи і щорічно підводити підсумки роботи в навчальних закладах сільської ради з підготовки молоді до служби в Збройних Силах України.

Щорічно після кожного призову та приписки

Інспектор ВОС

4.

Організовувати змагання між допризовниками навчальних закладів з підготовки молоді до служби в Збройних Силах України (далі ЗСУ)

Щорічно

Директори ЗОШ

інспектор ВОС

ІІ. ЗАХОДИ З ПІДВИЩЕННЯ ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ

1.

На підприємствах, установах, організаціях в навчальних закладах сільської ради проводити зустрічі з призовною молоддю з метою їх підготовки до служби в ЗСУ.

2 рази на рік

Інспектор ВОС, директори ЗОШ

2.

Постійно проводити зустрічі призовників з воїнами –інтернаціоналістами, учасниками АТО, курсантами вищих військових навчальних закладів, військовослужбовцями, які проходять строкову військову службу.

Постійно

Інспектор ВОС

Директори ЗОШ

3.

Передбачити проведення з учнями шкіл змагання із стрільби, організовувати турпоходи по місцях бойової слави.

Постійно

Інспектор ВОС

Директори ЗОШ

5.

Періодично виносити на розгляд сільському голові пропозиції щодо поліпшення військово-патріотичного виховання та підготовки молоді до служби в ЗСУ.

Постійно

Інспектор ВОС

ІІІ. ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА ТА СПОРТИВНА РОБОТА

1.

На підприємствах, організаціях, установах, в навчальних закладах систематично проводити змагання з фізичної підготовки призовної молоді.

Постійно

Інспектор ВОС

Директори ЗОШ

 

 

4. ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ "ПРИЗОВНА ДІЛЬНИЦЯ”

№ зп

Основні завдання

Орієнтовна кількість асигнувань в грн. на рік

2018

2019

4.1

Організація транспортного забезпечення призову

12000

12000

4.2

Транспортні витрати на проведення роз’яснювальної роботи в населених пунктах

2000

2000

4.3

Забезпечення призову друкарською продукцією

1000

1000

4.4

Конверти з марками та оплата поштових послуг

500

500

 

ВСЬОГО

15500

15500

 

Фінансове забезпечення програми здійснюється за рахунок асигнувань, передбачених в сільському бюджеті та з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

5. Координація і контроль за виконанням Програми

 

Координацію виконання Програми здійснює виконавчий комітет сільської ради.

Основними формами контролю за реалізацією заходів, передбачених Програмою є:

- рішення сільської ради про встановлення контролю за ходом реалізації Програми;

- щорічна звітність інспектора ВОС про стан виконання відповідних заходів Програми;

- залучення засобів масової інформації для висвітлення ходу реалізації Програми, виявлення проблем та недоліків.

 

6. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

строки виконання Програми

6.1Програму передбачається досягти шляхом:

- забезпечення медичного огляду призовників;

- виконання рішення про призов громадян на строкову військову службу.

6.2 Строк виконання програми – два роки (2018-2019 роки).

 

 

 

 

 

Категорія: Проекти рішень на черговий виконавчий комітет