проект рішення виконавчого комітету

Автор: Яна от 22-02-2017, Прочитали: 528

<!-- [if mso & !supportInlineShapes & supportFields]> SHAPE \* MERGEFORMAT <!-- [if gte vml 1]> <!-- [if !vml] --> <!-- [endif] --> <!-- [if mso & !supportInlineShapes & supportFields]>

НОВОФЕДОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ГОЛОПРИСТАНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

від               2017 року                                                                

с. Залізний Порт

 

Про затвердження переліку об’єктів

та видів суспільно-корисних робіт

для відбування порушниками громад-

ських робіт на території Новофедо-

рівської сільської ради в 2017 році

      

Розглянувши лист начальника Голопристанського районного відділу з питань пробації Південного міжрегіонального управління з питань                                виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, керуючись ст. ст. 31,  59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» відповідно до ст. ст.30-1,  321-3 КУпАП, виконавчий комітет сільської ради,

В И Р І Ш И В:

        1. Затвердити перелік об’єктів та види робіт, що можуть виконуватись порушниками на яких судом  накладено адміністративне  стягнення у  вигляді громадських робіт на території Новофедорівської сільської ради Голопристанського району Херсонської області в 2017 році (додається) та погодити його з Голопристанським районним відділом з питань пробації Південного міжрегіонального управління з питань  виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції.

       2. Призначити Шашко О.М. інспектора по охороні правопорядку відпо-відальним по контролю за виконанням порушниками визначених для них робіт та дотримуванням правил техніки безпеки, надання графіків та табелів роботи, ведення обліку та щомісячне інформування уповноваженого органу з питань апробації про кількість відпрацьованого часу, інформування уповно-важеного органу з питань апробації про ухилення порушників від відбування покарання адміністративного стягнення у виді  громадських робіт.                                     

       3. Рішення виконавчого комітету № 10 від 14.12.2015 року "Про затверд-ження переліку об’єктів та видів суспільно-корисних робіт для відбування порушниками громадських робіт на території Новофедорівської сільської ради в 2016 році" вважати таким, що втратило свою чинність.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника     сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Цинчик Я.В.

Голова виконкому                                                            О.В. Лахтадир

Секретар виконкому                                                       Т.М. Грабован

ПОГОДЖЕНО                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

       Начальник Голопристанського                        Рішення виконавчого комітету                                                                                          

        районного відділу з питань пробації                Новофедорівської сільської  ради    

Південного міжрегіонального управління      № ____від "__ "________2017 року        

з питань виконання кримінальних покарань

та пробації Міністерства юстиції

Ст. лейтенант внутрішньої служби                  Сільський голова

________________    С. І. Риженко                     ________________  О.В. Лахтадир

 

П Е Р Е Л І К

об’єктів для відбування порушниками громадських робіт та види суспільно-корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт на території Новофедорівської сільської ради Голопристанського району Херсонської області в 2017 році

п/п

Населений пункт

     Обєкти

 

          Вид роботи

Відповідальна

      особа

1

с. Залізний Порт

с. Новофедорівка

Дороги, тротуари, узбіччя доріг

 

Прибирання території,

знищення бур’янів,

випалювання, фарбуван-

ня, білення

 Інспектор

 по охороні   

правопорядку

2

с. Залізний Порт

с. Новофедорівка

Пляжі, зони відпочинку і туризму, стадіон, культурні споруди

місцевого значення

Проведення робіт з

благоустрою та озеле-

нення, сільськогосподар-ські роботи

 

Інспектор

 по охороні   

правопорядку

3

с. Залізний Порт

с. Новофедорівка

 

Земельні ділянки

під об’єктами комунальної власності

Прибирання території,

знищення бур’янів,

випалювання, фарбуван-

ня, білення

Інспектор

 по охороні   

правопорядку

4

с. Залізний Порт   

с. Новофедорівка

Кладовищі, пам’ятники , обеліски та інші місця поховань загиблих захисни-

ків Вітчизни

Впорядкування, прибирання, фарбуван-

ня, білення, знищення бур’янів

Інспектор

 по охороні   

правопорядку

5

с. Залізний Порт

с. Новофедорівка

Об’єкти, будівлі комунальної власності

Ремонт будівель,

комунікацій, вантажно-розважувальні роботи  

Інспектор

 по охороні   

правопорядку

6

с. Залізний Порт   

с. Новофедорівка

 

Територія

сільської ради

Роботи щодо ліквідації

наслідків або запобіган-

ня надзвичайних ситуа-

цій, сільськогосподар-

ські роботи

Інспектор

 по охороні   

правопорядку

Інспектор по охороні правопорядку                                                    О.М. Шашко

Категорія: Проекти рішень на черговий виконавчий комітет