ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

Автор: Сільрада от 26-07-2016, Прочитали: 323

НОВОФЕДОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ГОЛОПРИСТАНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я


від 25 серпня 2016 року№

с. Новофедорівка

 

Про стан виконавської дисципліни

в Новофедорівській сільській раді

по реалізації вимог контрольних

документтів за І півріччя 2016 року


 

Проведений аналіз документообігу засвідчив, що протягом звітного періоду до сільської ради надійшло для розгляду 430 одиниці вхідної кореспонденції. Із загальної кількості вхідної кореспонденції на контролі перебувало 110 завдань вхідних контрольних документів. Що на ----- більше в порівнянні з минулим роком. Здійснювався контроль за виконанням завдань, встановлених 51 розпорядженням та 6 доручень голови районної державної адміністрації, 2 доручень голови обласної державної адміністрації, 4 рішень районної ради та 46вимог правоохоронних служб. За І півріччя 2016 року видано 22 власних розпоряджень сільського голови з основної діяльності.

 

 

Постійне збільшення документообігу протягом останніх років,та вкрай короткі терміни їх виконання призводять до перевантаження працівників, заважають якісній реалізації завдань контрольних документів. Зростання кількості даних доручень та інколи обмежені строки виконання створювали напружену ситуацію по їх практичній реалізації і призводили до невиконання. Тому є випадки порушення терміну інформування вхідних документів, надання інформації у день закінчення контрольного терміну, неякісна їх підготовка, що свідчить про неналежне відношення спеціалістів до своїх службових обов’язків.

 

 

За звітний період найбільше відпрацьовано документів спеціалістом ІІ категорії з земельних питань та сільським головою, а також заступником сільського голови з питань виконавчих органів ради та в.о. головного бухгалтера сільської ради.

 

 

Щомісяця діловодом сільської ради надавалася попереджувальна інформація (на поточний місяць) щодо виконання контрольних документів органів влади вищого рівня та власних розпорядчих документів. Виконання документів забезпечувалось працівниками сільської ради у відповідності до резолюцій розписаних сільським головою та у відповідності до законодавчих документів.

 

 

У виконавчому комітеті сільської ради впроваджено сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології у роботі з документами,створено необхідні умови для під’єднання до мережі Інтернет,сформовано електронні адреси.

Запроваджено програму щодо здійснення електронного документообігу та контролю «REDMINE» задля покращення виконання та передачі контрольних документів електронним шляхом.

Робота щодо підвищення рівня виконавської дисципліни та відповідальності за своєчасне і якісне виконання документів органів виконавчої влади вищого рівня, розпоряджень і доручень продовжується.

Аналіз стану виконавської дисципліни та виконання документів органів влади вищого рівня засвідчив, що виконавчий комітет здійснював заходи, спрямовані на покращення управлінської діяльності та забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет сільської ради,

 

 

 

В И Р І Ш И В:

 

 

1.Роботу по дотриманню виконавської дисципліни по Новофедорівській сільській раді вважати задовільною.

2. Діловоду сільської ради:

- забезпечувати виконання інструкцій по діловодству, координувати роботу відповідальних працівників сільської ради по своєчасному наданню інформації на документи, які стоять на контролі;

- проводити аналіз роботи з контрольними документами та вносити пропозиції сільському голові щодо притягнення до відповідальності осіб, з вини яких не забезпечується належна реалізація завдань, визначених розпорядчими документами.


2.Посадовим особам та працівникам сільської ради:

- забезпечити своєчасне надання інформації діловоду сільської ради про стан виконання доручених документів;

- постійно вживати дієвих заходів щодо покращення якості при підготовці відповідей, поліпшувати змістовність зазначених матеріалів, не допускати випадків надання формальних відписок і звітів, які не відображають справжній стан речей.


3. Секретарю сільської ради (кінець ІІІ кварталу 2016 року) провести навчання у виконавчому комітеті сільської ради з питань виконання розпоряджень сільського голови, рішень виконавчого комітету.


4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Лахтадир О.В.


 

 

Голова виконкому О.В. Лахтадир

Секретар виконкому Т.М. Грабован

 

 

 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

 


 

Категорія: Проекти рішень на черговий виконавчий комітет