додаток 3 до звіту

Автор: Виктория от 28-01-2016, Прочитали: 493
Додаток №3до рішення сесіїЗвіт про надходження і видатки спеціального фонду 
за   2015 рік
КФК Назва видатків Кошторис (грн.) Залишок на початок року (грн.) Перераховано (грн.) Нараховано (грн.) Надійшло (грн.) Касові видатки (грн.) Залишок коштів (грн.) Фактичні видатки               ( грн.)
4-1м     Плата за послуги                
О10116 Апарат управління 1000,00 1129,22   531,28 531,28   1660,5  
О70101 Дитячий садок 64150,00 13191,36   63288,39 59442,57 40377,37 32256,56 42675,45
110204 БК 519,99 119,99   240,00 240,00 119,99 240 55,43
Всього   65669,99 14440,57 0 64059,67 60213,85 40497,36 34157,06 42730,88
4-2 Благодійні                
 О90412 Соц.захист 6900,00 6950,00     450,00 6000 1400,00 6000,00
100203 Благоустрій 19500,00 19574,30     4500,00 19233,94 4840,36 19233,94
 О70101 Дитячий садок   192,66         192,66  
110204 СБК 2450,00       2450,00 2450,00   2450,00
Всього   28850,00 26716,96 0 0 7400,00 27683,94 6433,02 27683,94
4-3 м    ІІІ Бюджет розвитку                
О10116 Апарат 27000,00       26978,00 26978,00 0,00 26978,00
О70101 Дитячий садок 52600,00       52552,78 52552,78 0,00 52552,78
110204 БК             0,00  
110201 Бібліотека             0,00  
100203 Благоустрій 135000,00       135000,00 135000,00 0,00 135000,00
150101 Капітальні вкладення 94500,00       90952,58 90952,58 0,00 90952,58
160101 Землеустрій  2500,00       2500,00 2500,00 0,00 2500,00
170703 Ремонт та буд. доріг 1239820,00       1239279,60 1239279,60 0,00 1239279,60
204602 Утилізація відходів 70000,00       61791,61 61791,61 0,00 61791,61
250380 Інші субвенції 2010000,00       1972111,14 1972111,14 0,00 1972111,14
Всього   3631420,00 0,00 0,00 0 3581165,71 3581165,71 0,00 3581165,71
Разом   3725939,99 41157,53 0,00 64059,67 3648779,56 3649347,01 40590,08 3651580,53

В.о. головного бухгалтера

А.А НевядомськаКатегорія: Проекти рішень на черговий виконавчий комітет