додаток 1 до звіту

Автор: Виктория от 28-01-2016, Прочитали: 530Додаток №1
до рішення сесії


Аналіз виконання плану по доходах
На 2015 рік


грн.
  ККД Доходи с. Нова Федорiвка


Поч.річн. план Уточн.річн. план  Уточ.пл. за період Факт +/- % викон.


  10000000 Податкові надходження   2292879,00 2313694,00 2313694,00 3024160,20 710466,20 130,71


  11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   0,00 0,00 0,00 170,00 170,00 0,00


  11020000 Податок на прибуток підприємств   0,00 0,00 0,00 170,00 170,00 0,00


  11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  0,00 0,00 0,00 170,00 170,00 0,00


  14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   50000,00 208700,00 208700,00 303318,17 94618,17 145,34


  14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 50000,00 208700,00 208700,00 303318,17 94618,17 145,34


  18000000 Місцеві податки 2232879,00 2094994,00 2094994,00 2697670,29 602676,29 128,77


  18010000 Податок на майно 1642879,00 1655894,00 1655894,00 2089329,38 433435,38 126,18


  18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 130145,00 4345,00 4345,00 4281,94 -63,06 98,55


  18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 172632,00 93632,00 93632,00 106898,27 13266,27 114,17


  18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 0,00 89000,00 89000,00 118895,40 29895,40 133,59


  18010500 Земельний податок з юридичних осіб   267317,00 267317,00 267317,00 287345,93 20028,93 107,49


  18010600 Орендна плата з юридичних осіб   558092,00 639092,00 639092,00 882093,52 243001,52 138,02


  18010700 Земельний податок з фізичних осіб   316425,00 364240,00 364240,00 445528,62 81288,62 122,32


  18010900 Орендна плата з фізичних осіб   198268,00 198268,00 198268,00 219285,70 21017,70 110,60


  18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 0,00 0,00 0,00 25000,00 25000,00 0,00


  18020000 Збір за місця для паркування транспортних засобів  50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


  18020200 Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений фізичними особами  50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


  18030000 Туристичний збір  140000,00 120000,00 120000,00 201406,45 81406,45 167,84


  18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами  60000,00 50000,00 50000,00 87309,27 37309,27 174,62


  18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами  80000,00 70000,00 70000,00 114097,18 44097,18 163,00


  18040000 Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року 0,00 2000,00 2000,00 1868,00 -132,00 93,40


  18040100 Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року 0,00 2000,00 2000,00 2082,00 82,00 104,10


  18040200 Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року 0,00 0,00 0,00 -214,00 -214,00 0,00


  18050000 Єдиний податок   400000,00 317100,00 317100,00 405066,46 87966,46 127,74


  18050200 Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року  0,00 0,00 0,00 -1204,02 -1204,02 0,00


  18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  115500,00 74500,00 74500,00 88502,45 14002,45 118,80


  18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  284500,00 230600,00 230600,00 234426,35 3826,35 101,66


  18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 0,00 12000,00 12000,00 83341,68 71341,68 694,51


  19000000 Інші податки та збори  10000,00 10000,00 10000,00 23001,74 13001,74 230,02


  19010000 Екологічний податок  10000,00 10000,00 10000,00 23001,74 13001,74 230,02


  19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини  10000,00 10000,00 10000,00 23001,74 13001,74 230,02


  20000000 Неподаткові надходження   10500,00 37500,00 37500,00 78444,91 40944,91 209,19


  21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   2000,00 2000,00 2000,00 4063,00 2063,00 203,15


  21080000 Інші надходження   2000,00 2000,00 2000,00 4063,00 2063,00 203,15


  21080900 Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг  0,00 0,00 0,00 612,00 612,00 0,00


  21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  2000,00 2000,00 2000,00 3451,00 1451,00 172,55


  22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  500,00 27500,00 27500,00 68204,45 40704,45 248,02


  22010000 Плата за надання адміністративних послуг 0,00 5000,00 5000,00 11191,00 6191,00 223,82


  22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 0,00 5000,00 5000,00 11191,00 6191,00 223,82


  22090000 Державне мито   500,00 22500,00 22500,00 57013,45 34513,45 253,39


  22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   500,00 22500,00 22500,00 57013,45 34513,45 253,39


  24000000 Інші неподаткові надходження   8000,00 8000,00 8000,00 6177,46 -1822,54 77,22


  24060000 Інші надходження   8000,00 8000,00 8000,00 6177,46 -1822,54 77,22


  24060300 Інші надходження   8000,00 8000,00 8000,00 6177,46 -1822,54 77,22


  40000000 Офіційні трансферти   217800,00 294123,00 294123,00 262660,91 -31462,09 89,30


  41000000 Від органів державного управління   217800,00 294123,00 294123,00 262660,91 -31462,09 89,30


  41030000 Субвенції   217800,00 294123,00 294123,00 262660,91 -31462,09 89,30


  41035000 Інші субвенції  217800,00 248800,00 248800,00 217535,47 -31264,53 87,43


  41037000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 0,00 45323,00 45323,00 45125,44 -197,56 99,56


Всього без урахування трансферт 2303379,00 2351194,00 2351194,00 3102605,11 751411,11 131,96


Всього 2521179,00 2645317,00 2645317,00 3365266,02 719949,02 127,22
Сільський голова О.В.Лахтадир
В.о.головного бухгалтера А.А.Невядомська


Категорія: Проекти рішень на черговий виконавчий комітет