Про затвердження переліку об’єктів та видів робіт, що можуть виконуватись засудженими особами

Автор: Виктория от 26-03-2014, Прочитали: 680

П Р О Е К Т       Р І Ш Е Н Н Я

 

від ……2014 року                                                    №  …..

с. Новофедорівка

 

Про затвердження переліку об’єктів

та видів робіт, що можуть виконуватись

засудженими особами у вигляді громад-

ських  робіт на території Новофедорів-

ської сільської ради в 2014 році

         

 

Розглянувши лист інспектора Голопристанського РП Цюрупинського МВ КВІ УДДУ ПВП в Херсонскій області, керуючись статтями 31, 38, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» відповідно до статті 36 частини 1 Кримінального виконавчого кодексу України, виконавчий комітет сільської ради,

 

                                                    В И Р І Ш И В:

 

          1. Затвердити перелік об’єктів та види робіт, що можуть виконуватись засудженими особами у вигляді громадських робіт на території Новофедорівсь-

кої сільської ради Голопристанського району Херсонської області в 2014 році (додається) та погодити його з кримінально-виконавчою інспекцією.

         2. Призначити Шашко О.М. інспектора по охороні правопорядку відпові-

дальним по контролю за виконанням засудженими особами визначених для них робіт та дотримуванням правил техніки безпеки, надання графіків та табелів ро-

боти, ведення обліку та щомісячне інформування інспекції про кількість відпра-

цьованого часу, інформування інспекції про ухилення засудженого від відбува-

ння покарання.

        3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільсь-

кого голови з питань діяльності виконавчих органів ради Камінського В.В.

 

 

Секретар виконкому                                                                              О.В.Лахтадир

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

            Інспектор Голопристанського РП                   Рішення виконавчого комітету                                                                                          

            Цюрупинського МВ КВІ УДПтСУ                 Новофедорівської сільської ради     

    ПВП в  Херсонській області                             №         від       ….2014 року         

    Інспектор, лейтенант внутрішньої                   В.о. повноважень сільського голови

    служби                         С.І.Риженко                                                        О.В.Лахтадир

 

 

П Е Р Е Л І К

об’єктів та видів робіт, що можуть виконуватись засудженими особами у вигляді громадських робіт на території Новофедорівської сільської ради Голопристанського району Херсонської області в 2014 році

 

п/п

Населений пункт

     Об’єкти

 

          Вид роботи

Відповідальна

      особа

1

с. Залізний Порт

с. Новофедорівка

Дороги, тротуари, узбіччя доріг

 

Прибирання території,

знищення бур’янів, фарбування, побілка

 Інспектор

 по охороні   

правопорядку

2

с. Залізний Порт

с. Новофедорівка

Пляжі, зони відпочинку і туризму, стадіон, культурні споруди

місцевого значення

Проведення робіт з

благоустрою та озелене-

ння, сільськогосподар-

ські роботи

 

Інспектор

 по охороні   

правопорядку

3

с. Залізний Порт

с. Новофедорівка

 

Земельні ділянки

під об’єктами комунальної власності

Прибирання території,

знищення бур’янів,

фарбування, побілка

Інспектор

 по охороні   

правопорядку

4

с. Залізний Порт    

с. Новофедорівка

Кладовищі, пам’ятники , обеліски та інші місця поховань загиблих захисни-

ків Вітчизни

Впорядкування, прибирання, фарбуван-

ня, знищення бур’янів

Інспектор

 по охороні   

правопорядку

5

с. Залізний Порт

с. Новофедорівка

Об’єкти, будівлі комунальної власності

Ремонт будівель,

комунікацій, вантажно-розважувальні роботи  

Інспектор

 по охороні   

правопорядку

6

с. Залізний Порт    

с. Новофедорівка

 

Територія

сільської ради

Роботи щодо ліквідації

наслідків або запобіган-

ня надзвичайних ситуа-

цій, сільськогосподар-

ські роботи

Інспектор

 по охороні   

правопорядку

 

Секретар виконкому                                                                            О.В.Лахтадир

Категорія: Проекти рішень на черговий виконавчий комітет