продовження проекту затвердження порядку розміщення тимчасових споруд

Автор: Виктория от 26-02-2014, Прочитали: 814

 <!--[if gte mso 9]> Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

4. Продовження строку дії паспорта прив’язки ТС

 

4.1.Замовник подає до районного архітектора заяву щодо продовження строку дії паспорта прив`язки ТС  не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії паспорта.

4.2.Продовження строку дії паспорта прив`язки здійснюється районним архітектором за заявою замовника, шляхом зазначення нової дати, підпису та печатки у паспорті прив`язки.

      4.3.У разі змін, які відбулися у містобудівній документації, будівельних нормах, розташуванні  існуючих будівель і споруд, інженерних мереж або з ініціативи суб`єкта господарювання, паспорт прив`язки може переоформлюватися на строк дії цього паспорта прив`язки або на новий строк.

4.4. У продовженні дії паспорта прив’язки ТС може бути відмовлено у разі:

-              змін у містобудівній документації, будівельних нормах, нормативно-правових актах, які безпосередньо впливають на розміщення та експлуатацію ТС, та Комплексній схемі розміщення ТС;

-              розташуванні будівель і споруд, інженерних мереж у межах території розміщення ТС;

-              недотримання вимог паспорта прив`язки ТС.

 

 

5. Призупинення та анулювання паспорта прив’язки ТС

 

5.1.Дія паспорта прив`язки призупиняється за таких умов:

-        необхідність проведення планових ремонтних робіт на земельній ділянці, на  якій  розміщена ТС, – з обов`язковим попередженням власника ТС за 1 місяць  на орендованій земельній ділянці;

-        необхідність проведення аварійних ремонтних робіт на земельній ділянці, на якій розміщена ТС, – без попередження.

                     5.2.Балансоутримувачі інженерних мереж зобов’язані попередити сільську раду письмово про проведення планових ремонтних робіт за 40 календарних днів до дати їх проведення із зазначенням терміну проведення робіт.

                     5.3.У разі проведення балансоутримувачем планових ремонтних робіт на інженерних мережах, власнику ТС надається тимчасове місце для розміщення ТС із перенесенням ТС та подальшим поверненням її після планових ремонтних робіт  на попереднє місце за рахунок власника ТС.

                     5.4.У разі проведення балансоутримувачем аварійних ремонтних робіт на інженерних мережах, тимчасове місце для розміщення ТС надається у тижневий строк. Перенесення ТС та повернення її на попереднє місце у місячний строк здійснюється за рахунок власника ТС.

                     5.5Тимчасове місце розміщення ТС визначається сільською радою.

                     5.6.Підставами для відновлення дії паспорта прив`язки ТС є завершення планових ремонтних робіт або аварійних ремонтних робіт.

                     5.7.Дія паспорта прив`язки ТС анулюється за таких умов:

-        недотримання вимог паспорта прив`язки при її встановленні;

-        не встановлення ТС протягом 6 місяців з дати отримання паспорта прив`язки;

-        виявлення недостовірних відомостей у документах, на підставі яких підготовлений паспорт прив`язки ТС.

 

 

 

6. Вимоги до розміщення, зовнішнього вигляду ТС та благоустрою прилеглих територій

 

 

6.1.Установлення ТС здійснюється відповідно до паспорта прив`язки.  Відхилення від паспорта прив`язки ТС не допускається.

6.2.Виконання благоустрою замовником є обов`язковим.

6.3.Протягом 5 днів після розміщення ТС замовник зобов’язаний подати до виконавчого органу міської ради письмову заяву-декларацію за формою (додаток 13 до Порядку), в якій зазначити, що він виконав вимоги паспорта прив`язки.

6.4.Замовник зобов`язаний забезпечити постійний догляд за зовнішнім виглядом ТС: тримати в чистоті і порядку, своєчасно фарбувати і усувати пошкодження в скляних вивісках, конструктивних елементах фасадів.

6.5.Відновлення зовнішнього вигляду ТС здійснюється згідно з паспортом прив’язки, за необхідності, але не рідше одного разу на рік.

6.6.У разі коли власник має намір  змінити  її естетичний вигляд, він звертається до районного архітектора з письмовою заявою щодо внесення змін до паспорта прив`язки у частині ескізів фасадів.  Районний архітектор розглядає нові ескізи фасадів ТС упродовж десяти робочих днів з дня подання такої заяви та, за відсутності обґрунтованих заперечень, районний архітектор  візує нові ескізи фасадів ТС.

6.7.Власники (користувачі) ТС зобов`язані:

-        підтримувати належний експлуатаційний стан ТС та відповідного технологічного обладнання, що використовується разом із ТС;

-        протягом 2 робочих днів після розміщення стаціонарної ТС звернутися до відділу комунального господарства «Світанок» та сільської ради для укладення договору про утримання прилеглої території та вивезення сміття.

6.8.Забороняється складування тари, матеріалів, різних конструкцій і відходів на дахах стаціонарних ТС і прилеглих до них територіях.

6.9.Біля кожної стаціонарної ТС повинно бути зовнішнє штучне освітлення, а також впритул до неї покриття вдосконаленого типу завширшки:

-              по всій довжині фасаду (незалежно від конструкції споруди) – 2 м (у разі технічної можливості).

-              з боку службового входу та бічних фасадів – 1 м.

6.10. У разі розміщення ТС на відстані більше 2-х метрів від тротуару до неї з тротуару повинна бути побудована пішохідна доріжка завширшки 1,5 м.

6.11. Біля ТС повинна бути розміщена урна встановленого зразка для збирання твердих побутових відходів.

6.12.Контроль за дотриманням вимог щодо благоустрою території прилеглої до ТС та додержанням вимог паспорта прив’язки здійснює комісія ЖКГ згідно розпорядження сільського голови.

 

 

7. Порядок демонтажу ТС

 

7.1.Демонтажу підлягають незаконно встановлені ТС:

-        відсутності паспорта прив`язки ТС;

-        анулювання паспорта прив`язки ТС, закінчення терміну його дії або закінчення терміну дії документації щодо встановлення ТС, виданої до набрання чинності цим Порядком;

-        у разі невідповідності розташування ТС паспорту прив’язки ТС;

-        відсутності документа, що посвідчує право на земельну ділянку;

-        самовільної зміни власником ТС її призначення;

-        за рішенням судових органів або за результатами розгляду подання інших органів державної влади;

-        в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

7.2.У разі виявлення ТС, установленої незаконно, представники комісії сільської ради, складають лист-попередження (припис) власникові (користувачу) ТС із вимогою усунення порушень шляхом проведення її демонтажу в семиденний термін. Лист-попередження надсилається власникові (користувачу) ТС поштою або вручається особисто.

7.3.Про факт порушення благоустрою представниками комісії сільської ради також складається акт обстеження.

7.4.У разі невиконання вимог листа-попередження та за наявності підстав для демонтажу ТС, передбачених пунктом 6.1 даного Порядку, представниками комісії сільської ради, спільно з  представником міліції (за згодою), особою, яка здійснила незаконне встановлення ТС на території Новофедорівської сільської ради (у разі її присутності) складається акт про незаконне встановлення ТС.

7.5.Акт  про незаконне встановлення ТС розглядається на засіданні комісії ЖКГ з питань розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення. На підставі її протокольного рішення заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів готує проект рішення виконавчого комітету про демонтаж ТС, які встановлено з порушенням вимог чинного законодавства України, з переліком ТС, що підлягають демонтажу, і надає його на розгляд виконавчому комітету сільської ради. Проектом рішення також визначається склад робочої групи з демонтажу ТС.

7.6.Прийняте рішення виконавчого комітету сільської ради про демонтаж ТС оприлюднюється на офіційному сайті сільської ради та в газеті «Голопристанський вісник».

7.7.На підставі зазначеного рішення виконавчого комітету сільської ради, комісії ЖКГ готуються попередження з посиланням на відповідне рішення виконавчого комітету, які наклеюються на ТС із проведенням фотофіксації. У попередженні вказується семиденний термін здійснення демонтажу та приведення земельної ділянки у попередній стан.

7.8.У разі невиконання власником ТС вимог рішення виконавчого комітету сільської ради протягом строку, зазначеного у попередженні, демонтаж ТС виконується комунальним підприємством «Світанок».

7.9.У разі необхідності, до демонтажу ТС залучаються представники державних органів.

7.10.У випадку, якщо ТС не має власника або власник ТС невідомий, її демонтаж здійснюється за результатами обстеження ТС робочої групи з демонтажу ТС.

7.11.Демонтаж ТС здійснюється в наступному порядку:

7.11.1Робоча група з демонтажу ТС складає акт демонтажу ТС, який містить:

-        дату, час проведення демонтажу та місце розташування ТС, підстави для їх демонтажу;

-        прізвище, ім`я, по батькові, посади голови та членів комісії, їх підписи;

-        найменування підприємств, що виконують демонтування споруди та відключення від інженерних мереж;

-        опис ТС, що демонтується: геометричні розміри, матеріал, наявність підключення до мереж електро- та водопостачання та перелік візуально виявлених недоліків, пошкоджень;

-        відомості про власника ТС (у разі наявності);

-        фотофіксацію ТС.

7.11.2. Акт демонтажу складається в двох примірниках, які підписуються членами робочої групи з демонтажу ТС та власником відповідної самовільно встановленої тимчасової споруди; один примірник надається власнику, інший зберігається в сільській раді. У разі, якщо  власник самовільно встановленої ТС відсутній при виконанні робіт із демонтажу, невідомий, переховується чи відмовляється підписувати вказані документи, в акті про це робиться відповідна позначка. Інформація та копія акта в 3–денний термін направляється до міського управління міліції.

7.11.3. Після складання акта демонтажу, ТС опечатуються, демонтуються і перевозяться на майданчики тимчасового зберігання, які організовуються та облаштовуються комунальними підприємствами або суб’єктом господарювання, задіяним у демонтажі.

7.11.4. На місці демонтованої ТС обов’язково розміщується оголошення (способом, що залежить від умов місцевості), в якому вказується підстава проведення демонтажу, місце зберігання демонтованої ТС, контактні дані відповідних посадових осіб.

7.11.5. Демонтаж, перевезення та зберігання ТС здійснюється за рахунок коштів сільського бюджету.

7.11.6. Видатки на демонтаж, перевезення та зберігання демонтованих ТС відшкодовують їх власники.

                  7.12.Демонтовані ТС повертаються власникові після надання:

-         акта, складеного при демонтажі самовільно встановлених тимчасових споруд (у разі наявності у власника такого акта);

-         документів, що посвідчують особу;

-         документів, що підтверджують право власності на демонтовану тимчасову споруду чи законного володіння, користування нею, а також документів, що підтверджують право власності на товарно-матеріальні цінності, особисті речі, що знаходились у ТС;

-  документів про оплату послуг та відшкодування витрат, пов’язаних із демонтажем, переміщенням та зберіганням ТС,  згідно з розрахунками, наданими суб`єктами господарювання, що були задіяні в демонтажі.

                7.13.Для власників ТС розмір плати встановлюється та складається за:

-        демонтування, завантаження, доставку до місця зберігання та розвантаження – у відповідності до калькуляції, наданої суб`єктом господарювання, з яким відповідний виконавчий орган сільської ради уклав договір та яке безпосередньо займається демонтажем (знесенням);

-        зберігання – в розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за добу зберігання;

-        відключення від інженерних мереж – у відповідності до калькуляцій, наданих суб`єктами господарювання, які безпосередньо займаються відключенням.

                  7.14.Після закінчення річного терміну зберігання примусово демонтованих ТС, власники яких не з`явилися за ними та не сплатили витрати, передбачені Порядком, рішення щодо їх подальшого використання приймає виконавчий комітет сільської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

<!--[if gte mso 9]> <!--[if !mso]> st1\:*{behavior:url(#ieooui) } <!--[if gte mso 10]> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Категорія: Проекти рішень на черговий виконавчий комітет