Про затвердження порядку встановлення тарифів на послуги водопостачання

Автор: Виктория от 28-03-2013, Прочитали: 2822

<!--[if gte mso 9]> Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

Про розгляд проекту рішення «Про

затвердження порядку встановлення

тарифів на послуги водопостачання

с. Новофедорівка та с. Залізний Порт»

 

 

         З метою прийняття уповноваженим регуляторним органом нормативно-правового акта, що передбачає визначення процедури встановлення або погодження тарифів на послуги водопостачання в с. Новофедорівка та с. Залізний Порт, ст.  ст. 9, 35 Закону України « Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет

 

В И Р І Ш И В:

 

            1.Погодити проект регуляторного акта та аналіз регуляторного впливу проекту рішення виконкому «Про затвердження порядку встановлення тарифів на послуги водопостачання с. Новофедорівка та с. Залізний Порт» (додається).

         2. Виконавчому комітету подати на погодження до Херсонського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України  проект Порядку встановлення тарифів на послуги водопостачання в с. Новофедорівка та с. Залізний Порт.

         3. Оприлюднити проект регуляторного акта та аналіз регуляторного впливу проекту рішення виконкому «Про затвердження порядку встановлення тарифів на послуги водопостачання  с. Новофедорівка та с. Залізний Порт».

         4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Камінського В.В.

 

 

Голова виконкому                                                                    С.В.Руденко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

від -------  №----

ПОГОДЖЕНО

Херсонське обласне територіальне

відділення Антимонопольного

комітету України

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

 

 

 

ПОРЯДОК

встановлення тарифів на послуги водопостачання

 с. Новофедорівка та с. Залізний Порт

(далі – Порядок)

 

1.     Вступ.

Порядок про встановлення тарифів на послуги водопостачання в с. Новофедорівка та с. Залізний Порт розроблений відповідно до ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 10 Закону України  «Про ціни та ціноутворення», Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Положення про порядок погодження з органами Антимонопольного комітету України рішень органів місцевого самоврядування щодо демонополізації економіки, розвитку конкуренції та антимонопольного регулювання.

 

2.     Загальна частина.

Цей Порядок визначає механізм затвердження встановлення тарифів на послуги водопостачання в с. Новофедорівка та с. Залізний Порт і вносить обов’язків характер при формуванні тарифів.

Порядок поширюється на підприємства і організації комунальної власності територіальної громади с. Новофедорівка та с. Залізний Порт Голопристанського району Херсонської області та інші підприємства незалежно від форм власності, підпорядкованості і методів організації та виробництва.

Цей Порядок застосовується для встановлення тарифів на послуги водопостачання с. Новофедорівка та с. Залізний Порт, з урахуванням відповідних галузей та технологічних особливостей в порядку і межах визначених законодавством. Він може бути переглянутим або скасованим виконавчим комітетом Новофедорівської сільської ради у разі внесення змін до законодавства у цій сфері, у разі втрати необхідності у ньому, а також у разі втрати чинності деяких із пунктів даного Порядку.

Основні завдання Порядку встановлення тарифів на послуги водопостачання в с. Новофедорівка та с. Залізний Порт:

-               забезпечення встановлення економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво;

-               підвищення ефективності та якості надання житлово-комунальних послуг.

 

3.     Порядок встановлення тарифів на послуги водопостачання с. Новофедорівка та с. Залізний Порт

     3.1.Для проведення роботи по питанню встановлення тарифів на послуги водопостачання в с. Новофедорівка та с. Залізний Порт, які надаються підприємствами, установами та організаціями (далі суб’єктами господарювання чи/або розробники) незалежно від їх форм, в межах повноважень органів місцевого самоврядування подаються наступні документи:

- лист на ім’я сільського голови стосовно перегляду, затвердження або погодження тарифів на визначені послуги;

- пояснювальну записку про економічне обґрунтування перегляду, затвердження (погодження) тарифів;

- розрахунок проекту тарифу з розшифровкою статей витрат;

- планова калькуляція по видах послуг;

- баланс підприємства та звіт про фінансові результати за попередній рік та останній квартал поточного року (в разі настання терміну їх звітності);

- копії документів, які підтверджують:

а) норми споживання енергоносіїв, їх витрати та ін.;

     б) рахунки за минулий рік за придбані вузли, деталі, енергоносії, паливо,хімічні речовини, граничний рівень який нерегульований державою;

     в) інші документи, що обґрунтовують особливість надання послуг: копії актів перевірок відповідних структурних підрозділів по контролю за цінами, проект прейскуранта на ціни та тарифи (в разі необхідності);

     За достовірність наданої інформації розробники – суб’єкти господарювання несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

     3.2. Розглянувши лист, сільський голова адресує документи на розгляд чергового засідання виконкому сільської ради або сесії сільської ради для ознайомлення.

     3.3. за розпорядженням сільського голови створюється комісія з питань реалізації державної регуляторної політики, яка вивчає та опрацьовує надані документи. Комісія готує аналіз регуляторного впливу.

     3.4. комісією з питань реалізації державної регуляторної політики готується проект рішення, який виноситься на розгляд (погодження) виконавчого комітету сільської ради.

     3.5. виконавчий комітет на основі висновку Державної інспекції з контролю за цінами розглядає документи, передбачені п.З.І. цього Порядку і відповідно до ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» приймає рішення по впровадженню тарифу.

        Так як проект рішення про встановлення тарифів на послуги водопостачання в с. Новофедорівка та с. Залізний Порт носить регуляторний характер він, з метою прийняття зауважень та пропозицій, підлягає оприлюдненню згідно Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Зауваження та пропозиції фізичних та юридичних осіб стосовно проекту регуляторного акта приймаються розробником протягом одного місяця з дня його оприлюднення. Разом з проектом регуляторного акта розробником здійснюється (готується) аналіз регуляторного впливу даного проекту і підписується керівником.

       Оприлюдненню підлягає інформація про складову тарифів. Разом з тим, оприлюднюється інформація, в якій розкривається структура тарифу за статтями витрат; економічні причини його розгляду; напрямки використання підприємством коштів за попередній звітний період; фактичний фінансовий стан підприємства; якісні та кількісні показники житлово-комунальної послуги (стосовно якої переглядається тариф).

      3.6. Оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень і пропозицій не може бути перешкодою для проведення громадських слухань та будь-яких інших форм відкритих обговорень цього проекту регуляторного акта, які здійснюються через взаємовідносини між територіальною – громадою (громадськими організаціями) та органами місцевого самоврядування шляхом письмового надання першими своїх зауважень та пропозицій.

        Про результати громадського слухання – виконком сільської ради інформує мешканців у десятиденний строк через засоби масової інформації.

     3.7. розробником регуляторного акту здійснюється базове відстеження результативності проекту рішення, підписується та оприлюднюється у спосіб, передбачений законодавством.

    3.8. Зауваження та пропозиції, які надійшли в процесі обговорення, розробник регуляторного акта опрацьовує. Якщо вони прийнятні – приймаються до уваги та вносяться в розрахунки, якщо не прийнятні – то чітко визначається причина неприйняття таких зауважень.

    3.9. Крім того, в період обговорення проекту регуляторного акта або здійснення аналізу зауважень та пропозицій, що надійшли в період обговорення, виконавчий комітет сільської ради має право ініціювати засідання виконкому сільської ради з метою розгляду зауважень, рекомендацій та пропозицій стосовно встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги.

    3.10. за наслідками розгляду зауважень, рекомендацій та пропозицій стосовно встановлення тарифів виконавчий комітет приймає рішення по впровадженню відповідного тарифу.

    3.11. У разі затвердження тарифів на послуги водопостачання в с. Новофедорівка та с. Залізний Порт нижчими від розміру економічно – обґрунтованих витрат на їх виробництво, в проекті рішення визначається та узгоджується бюджетною комісією Новофедорівської сільської ради розмір дотації (фінансової допомоги) на покриття різниці в тарифах.

   3.12. Рішення виконавчого комітету сільської ради щодо впровадження тарифів офіційно оприлюднюється у десятиденний строк після його прийняття та підписання у засобах масової інформації.

 

4.     Коригування тарифів.

    4.1.У разі зміни протягом установленого строку дії тарифів ставок податків та зборів (обов’язкових платежів), мінімального рівня заробітної плати, ставок орендної плати, інших обов’язкових платежів і зборів, цін та тарифів на паливно-енергетичні та матеріальні ресурси може запроваджуватись механізм коригування тарифів, якщо він передбачений законодавством.

   4.2.Корегуванню підлягають лише індивідуальні складові витрат, за якими відбулися цінові зміни у бік збільшення або зменшення, що сприятиме забезпеченню економічної обґрунтованості та прозорості забезпечення зазначеного механізму.

   4.3. Метою коригування тарифів є забезпечення повного відшкодування економічно  обґрунтованих планових витрат, які належать до повної вартості та запланованого прибутку.

   4.4. Для проведення роботи по коригуванню тарифів на житлово-комунальні послуги суб’єкти господарювання на підставі висновку Державної інспекції по контролю за цінами в Херсонській області щодо розрахунків економічно обґрунтованих планових витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, подають наступні документи:

- пояснювальну записку стосовно коригування тарифів;

- розрахунки скорегованого тарифу;

- підтверджуючі документи, згідно з якими здійснювалось коригування за окремими статтями  витрат (зміна ставок податків і зборів (обов’язкових платежів), мінімального рівня заробітної плати, ставок орендної плати, інших обов’язкових платежів і зборів, цін і тарифів на паливно-енергетичні та матеріальні ресурси);

- висновок Державної інспекції з контролю за цінами в Херсонській області щодо розрахунків економічно обґрунтованих планових витрат, пов’язаних з наданням послуг.

 

5.     Термін введення в дію затверджених (погоджених цін) тарифів.

 

  5.1. Прийнятий тариф впроваджується відповідно до ст. 32 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та до рішення виконавчого комітету або сесії Новофедорівської сільської ради згідно встановлення строку введення даного тарифу у дію.

 

6.     Підстави для перегляду затверджених (погоджених) тарифів на житлово-комунальні послуги.

 

  6.1. Підставою для перегляду затверджених тарифів на послуги  водопостачання в с. Новофедорівка та с. Залізний Порт є звернення суб’єкта  господарювання щодо перегляду тарифів на житлово-комунальні послуги, які ним надаються, у зв’язку з не покриттям діючим тарифом на ці послуги витрат на їх виробництво за умови наявності висновку Державної інспекції з контролю за цінами в Херсонській області щодо розрахунків економічно обґрунтованих планових витрат, пов’язаних з наданням житлово-комунальних послуг.

 

7.     Прикінцеві положення.

 

   7.1. Цей Порядок набирає чинності з дня його прийняття і діє на території Новофедорівської сільської ради.

   7.2. Оскарження прийнятого рішення стосовно зазначених цим Порядком питань здійснюються у відповідності з чинним законодавством.

 

 

 

 

 

<!--[if gte mso 9]> <!--[if gte mso 10]> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Категорія: Проекти рішень на черговий виконавчий комітет