Проекти рішень на чергову сесію сільської ради

Автор: Секретар от 7-03-2018, Прочитали: 534

<!-- [if mso & !supportInlineShapes & supportFields]> SHAPE \* MERGEFORMAT <!-- [if gte vml 1]> <!-- [if !vml] --> <!-- [endif] --> <!-- [if mso & !supportInlineShapes & supportFields]>

НОВОФЕДОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ГОЛОПРИСТАНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

 РІШЕННЯ

 

від   квітня  2018 року                           

с. Залізний Порт

 

Про  затвердження  договору про

справляння туристичного збору  на

території  Новофедорівської

сільської ради

 

У відповідності до статті 268 Податкового кодексу України, керуючись пунктом 24 частини першої статті 26, пунктом 7 статті 28, пунктом 16 частини четвертої статті 42, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська  рада,

В И Р І Ш И Л А:

1.Уповноважити на справляння туристичного збору на території  Новофедорівської сільської ради юридичних та фізичних осіб – підприємців, визначивши їх податковими агентами на умовах  договору, укладеного з  Новофедорівською сільською радою в особі сільського голови Лахтадир О.В.

2.Затвердити типову форму договору про справляння туристичного збору на території Новофедорівської сільської ради (додається).

3.Діловоду сільської ради  висвітлити в засобах масової інформації зміст даного рішення.

4.Відповідальність за підготовку і виконання цього рішення покласти на  в.о.головного бухгалтера  Невядомську А.А. та інспектора по податках Альбах С.М.

5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну  комісію з питань бюджету та фінансів  сільської ради.

 

 

Сільський голова                                  О.В.Лахтадир

                                                                              

 

 

 

 

                                                                                                             Додаток 1

                                                                                              до рішення сесії від

                                                                                                    квітня від         

 

  ДОГОВІР

про cправляння туристичного збору

 

с. Залізний Порт                                                             «___»_________ 2018р.

 

         Новофедорівська сільська рада  (далі - Довіритель) в особі  сільського   голови Лахтадир О.В., діючого на підставі Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», з одного боку, та _____________________________________________, (далі - «Податковий агент»), в особі __________________________, що діє на підставі _________________________, з другого боку, заключили цей Договір про таке:

                                       1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

          1.1. Довіритель доручає, а Податковий агент приймає на себе зобов’язання здійснювати справляння туристичного збору під час надання послуг по тимчасовому проживанню (ночівлі) відпочиваючих, що прибули в с.Залізний Порт, і перераховувати  туристичний збір в сільський бюджет Новофедорівської сільської ради на умовах чинного Положення про туристичний збір, затвердженого рішенням Новофедорівської сільської ради.

          1.2. Дане йому доручення Податковий агент виконує особисто і не має права його передавати на договірній основі іншим особам.

2. ОБОВ’ЯЗКИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

          2.1. Податковий агент зобов’язаний здійснювати справляння та перерахування туристичного збору у розмірі 1% від вартості проживання (ночівлі), що встановлений  статтею 268 Податкового кодексу України та відповідним рішенням Новофедорівської сільської ради.

           2.2. Податковий агент зобов’язаний щоквартально надавати податкову декларацію по туристичному збору до Голопристанського відділення Цюрупенської ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області.           

           2.3. Довіритель зобов’язаний прийняти  всі документи, надані Податковим агентом.

          2.4. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання взятих на себе зобов’язань по даному Договору в відповідності з діючим законодавством України і даним Договором.

           2.5. Розрахунки вартості проживання, які підписані між Довірителем та особами, що надають послуги відпочиваючим, є невід’ємною частиною Договору.

                                3. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

3.1. Цей Договір вступає в силу з моменту його підписання  сторонами. 

3.2. Кожна із сторін може відмовитись від Договору в будь-який час, попередивши протилежну сторону за один місяць. 

 

4. ЗМІНИ УМОВ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

          4.1. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою сторін шляхом підписання додаткової угоди. 

          4.2. Цей Договір може бути розірваний:

          4.2.1. За згодою сторін;

          4.2.2. У випадку невиконання, невчасного або неповного виконання сторонами умов Договору;

          4.2.3. В інших випадках, передбачених діючим законодавством і даним договором.

5. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

«Довіритель»                                                                    «Податковий агент»

Новофедорівська сільська  рада                                            ____________________________

с.Новофедорівка,                                                                     ____________________________

 вул. Незалежності,22                                                              ____________________________

р/р 33218891700149                                                               ____________________________                                                              

в УДКСУ в Голопристанському р-ні                                    ____________________________

МФО 852010                                                                           ____________________________

Код ЄДРПОУ: 26518272                                                        ____________________________

 

_________________ О.В.Лахтадир                                       ____________________________

 

                                                                                  

Категорія: Проекти рішень на чергову сесію сільської ради