Про сільський бюджет на 2018 рік

Автор: Сільрада от 24-11-2017, Прочитали: 2292


НОВОФЕДОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ГОЛОПРИСТАНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

від                                                                                                       

с. Новофедорівка

 

Про сільський бюджет на 2018 рік

 

Розглянувши, схвалений виконавчим комітетом та попередньо розглянутий постійною комісією з питань планування бюджету, фінансів сільської ради, проект сільського бюджету на 2018 рік, керуючись Бюджетним кодексом України (зі змінами), статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.               Визначити на 2018 рік:

-  доходи сільського бюджету у сумі 8 840 800 гривень, в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету  – 8 011 500 гривень, доходи спеціального фонду сільського бюджету – 829 300 гривень (Додаток 1) ;

-  видатки сільського бюджету у сумі 8 840 800 гривень, в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету – 3 994 000 гривень, видатки спеціального фонду сільського бюджету – 3 829 300 гривень (Додаток 2);

          - профіцит загального фонду сільського бюджету в сумі 3 000 000                           гривень  згідно з додатком 2 доцього проекту;

- дефіцит спеціального фондусільськогобюджету в сумі 3 000 000                       гривень згідно з додатком 2 до цього проекту.

         2. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету в сумі  20 000 гривень.

3.Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку.(Додаток 3)

4. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

          - забезпечення продуктами харчування;

          - оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

          - поточні трансферти населенню.

5. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих програм у сумі 4 878 000 гривень. (Додаток 4)

6. Керівникам бюджетних установ сільського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання та  водовідведення, послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

7. Надати дозвіл в.о.головного бухгалтера здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу  бюджетних призначень по загальному та спеціальному (за винятком власних надходжень бюджетних установ) фондах, а по тих статтях, які затверджуються рішенням сільської ради, тільки на підставі змін, внесених до рішення.

8. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2018 рік до доходів належать надходження, визначені ст.64 Бюджетного кодексу України , а саме: акцизний податок, податок на майно, земельний податок, туристичний збір, єдиний податок, інші  податки та збори .

9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету України на 2018 рік у частині доходів такі надходження: екологічний податок, власні надходження бюджетних установ, кошти від продажу землі.

10. Надати право  сільському голові укладати в установленому законом порядку угоди на здійснення передачі міжбюджетних трансфертів між сільськими бюджетом та іншими бюджетами.

11. Дозволити використання готівкових коштів на придбання паливно-мастильних матеріалів, продуктів харчування, канцелярських та господарських товарів, оплату інших послуг.

12. Дозволити здійснювати попередню оплату товарів, послуг та робіт відповідно до постанови КМУ  №117 від 23.04.2014р. в межах бюджетного періоду .

13. Відповідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України головному бухгалтеру щоквартально звітувати перед сесією сільської ради про хід виконання сільського бюджету.

14. Додатки №1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

          15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування  бюджету та фінансів .

 

 

Сільський голова                                        О.В.Лахтадир

Категорія: Проекти рішень на чергову сесію сільської ради