Про затвердження розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів на 2017 рік

Автор: Виктория от 23-11-2017, Прочитали: 1256

НОВОФЕДОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ГОЛОПРИСТАНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

ПРОЕКТ  РІШЕННЯ

 

від               2017 року                               

с. Залізний Порт

 

Про затвердження розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів на 2017 рік

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 20.10.2016 № 281 «Про затвердження Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів», з метою встановлення розміру кошторисної заробітної плати, яка враховується при визначенні вартості будівництва, нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення об’єктів, що споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, та погодивши з постійними комісіями, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.     Затвердити розрахунок розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва, нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення об’єктів, що споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, в розмірі 4871,00 грн., що відповідає середньому розряду складності робіт 3,8 при виконанні робіт у звичайних умовах (розрахунок на 2017 рік) розрахунок  додається.

2.     Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів.

 

 

Сільський голова                               О.В.Лахтадир

 

 


Додаток

до проекту рішення Новофедорівської сільської ради

 

Розрахунок

розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва, нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення об’єктів, що споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії на 2017 рік (виходячи з рівня прожиткового мінімуму для працездатних осіб, прийнятого Державним бюджетом)

 

Мінімальну тарифну ставку (оклад) за просту некваліфіковану працю визначено у розмірі прожиткового мінімуму, встановленого Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік.

Розмір кошторисної заробітної плати для звичайних умов будівництва при складності робіт 3,8 визначається за такою формулою:

ЗПкоштор = ЗПтар + ЗПдодатк,

де ЗПтар - тарифна частина середньомісячної заробітної плати у будівництві;

ЗПдодатк - додаткова заробітна плата та інші заохочувальні та компенсаційні виплати.

І. Розраховуємо тарифну частину середньомісячної заробітної плати (ЗПтар) яка визначається за такою формулою:

ЗПтар = ЗПмін х Кгалуз х Ксер.роз

1. Визначаємо середньозважений прожитковий мінімум для працездатних осіб (ЗПмін), виходячи з розмірів прожиткового мінімуму, що встановлюються Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік (прожитковий мінімум для працездатних осіб на 2017 рік: з 01 січня – 1 600,0 грн., з 01 травня – 1 684,0 грн., з 01 грудня – 1 762,0 грн.), за формулою:

ЗПмін = (ЗПмін.1 х N1+ ЗПмін.2 х N2 + …. + ЗПмін.і х Nі)/12

ЗПмін = (1600,00 х 4 міс. + 1684,00 х 7 міс. + 1762,00 х 1 міс.) / 12 = 1662,50 грн.

2. Визначаємо мінімальну тарифну ставку робітника І розряду в розмірі не менше 120 відсотків розміру прожиткового мінімуму (п. 3.1.2. «Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Об’єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України» та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017-2018 роки» - далі Галузева угода на 2017-2018 роки):

(1662,50 грн. х 120%) /100 = 1995,00 грн.

3. Визначаємо тарифну частину середньомісячної заробітної плати (ЗПтар) за формулою:

ЗПтар = ЗПмін х Кгалуз х Ксер.роз,

деКгалуз - коефіцієнт співвідношення місячних тарифних ставок робітників першого розряду до мінімального розміру тарифної ставки (посадового окладу) згідно з відповідною галузевою угодою;

Ксер.роз - коефіцієнт переходу від першого розряду складності робіт до розряду 3,8 відповідно до додатка А ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва» (Ксер.роз. = 1,308).

Коефіцієнт співвідношення місячних тарифних ставок робітників першого розряду до мінімального розміру тарифної ставки (посадового окладу) (Кгалуз) згідно додатку 2 Галузевої угоди на 2017-2018 роки встановлений на види робіт «Будівельно-монтажні і ремонтно-будівельні роботи, монтаж, технічне обслуговування та ремонт фонтанів, ліфтів і диспетчерських систем» в розмірі 1,61.

Отже, тарифна частина середньомісячної заробітної плати у будівництві складає:

ЗПтар = 1995,00 х 1,61 х 1,308 = 4201,23 грн.

ІІ. Розраховуємо додаткову заробітну плату та інші заохочувальні та компенсаційні виплати:

Додаткова заробітна плата та інші заохочувальні та компенсаційні виплати визначаються за такою формулою:

ЗПдодатк = ЗПшк + ЗПмайст + ЗПважл.р + ЗПвис. дос + ЗПвідпуст + ЗПі

1. Визначаємо надбавку за високі досягнення у праці (ЗПвис. дос) за формулою:

ЗПвис. дос = ЗПтар х Квис. дос х Vвис. дос,

де Квис. дос - коефіцієнт, що враховує середній розмір надбавки, визначений згідно з відповідною галузевою угодою на підставі даних підрядників;

Vвис. дос - питома вага робітників, які одержують надбавки за високі досягнення у праці, визначається на підставі даних підрядників.

Відповідно до додатку 6 Галузевої угоди на 2017-2018 роки надбавка за високі досягнення у праці встановлені у розмірі до 50 відсотків посадового окладу.

Питома вага працівників, які одержують надбавку за високі досягнення у праці складає – 0,1.

ЗПвис. Дос = 4201,23 х 0,20 х 0,1= 84,02 грн.

2.  Визначаємо надбавку за високу професійну майстерність досягнення у праці (ЗПвис. дос) за формулою:

ЗПмайст = ЗПтар х Кмайст х Vмайст,

де Кмайст - коефіцієнт, що враховує середній розмір диференційованої надбавки до тарифної ставки робітників розряду 3,8 згідно з додатком №3  галузевої угоди;

Диференційовані надбавки до тарифних ставок робітників за професійну майстерність складають:

для 3-го розряду – 12 відсотків;

для 4-го розряду – 16 відсотків;

для 5-го розряду – 20 відсотків;

для 6-го і вищих розрядів – 24 відсотки.

V майст - питома вага робітників, які одержують надбавки за високу професійну майстерність, визначається на підставі даних підрядників;

Питома вага працівників, які одержують надбавку за високу професійну майстерністьскладає – 0,10.

ЗП майст = 4201,23 х 0,152 х 0,10= 63,86 грн

2. Визначаємо кошти на оплату щорічних основних та додаткових відпусток за формулою:

ЗП відпуст = (ЗПтар + ЗПшк + ЗПмайст + ЗПважл.р + ЗПвис. дос + ЗПі) х Квідпуст,

де Квідпуст - коефіцієнт, що враховує середній рівень основних і додаткових відпусток (порівняно з місячною заробітною платою), які надаються відповідно до статей 6 і 7 Закону України «Про відпустки».

ЗП відпуст = (4201,23 + 84,02 + 63,86) х 0,12 = 521,89 грн.

Отже, додаткова заробітна плата та інші заохочувальні та компенсаційні виплати складає:

ЗП додатк = 84,02 + 63,86 +521,89 = 669,77 грн.

Розмір кошторисної заробітної плати для звичайних умов будівництва при складності робіт 3,8 становить:

ЗП коштор = 4201,23 + 669,77 = 4871,00 грн.

Розмір кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва, нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення об’єктів, що споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії на 2017 рік становить 4871,00грн.

 

Категорія: Проекти рішень на чергову сесію сільської ради