додаток 2 до проекту програми соціально-економічного розвитку на 2012

Автор: Виктория от 13-02-2012, Прочитали: 1449

                                                                                                                                                                            Додаток  2
                                                                                                                                                                            до програми соціально-економічного
                                                                                                                                                                             розвитку Новофедорівської сільської ради
                                                                                                                                                                             на 2012 рік
Заходи щодо   виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку
Назва напрямку діяльності    Перелік заходів програми    Виконавці    Орієнтований обсяг фінансування з місцевого та районного бюджетів,тис.грн.    Очікувальний результат
1    2    3    4    5
                                                                Новофедорівської  сільської   ради на 2012рік

1.    Підвищення рівня життя населення та задоволення потреб громадян

1. Залучення більш широкого кола громадян до Програми житлових субсидій    Проведення роз’яснювальної роботи серед населення    Сільська рада
Інспектор по роботі з населенням    Державний та районний бюджет    Збільшення кількості отримувачів житлової субсидії
2. Забезпечення співпраці управління праці та соціального захисту населення з органами виконавчої влади, відділом у справі сім’ї, молоді та спорту, службою у справах дітей, охорони здоров’я, органами місцевого самоврядування    2.1.Надання всебічної допомоги сім’ям, які опинилися в складних життєвих обставинах.
2.2. Надання матеріальної допомоги з сільського бюджету людям, які вкрай її потребують в зв’язку з хворобою, дітям-сиротам, багатодітним сім’ям та сім’ям із усиновленими дітьми
    Управління праці та соціального захисту населення РДАСільська рада    

44,0
 місцевий бюджет
    Першочергове призначення усіх видів державної допомоги сім’ям, які опинилися в складних життєвих обставинах.
Підтримка із місцевого бюджету
3. Збереження кадрового потенціалу підприємств, установ, організацій територій сільської ради    Здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства про працю та зайнятість, у тому числі в разі звільнення працівників, з метою забезпечення реалізації їх прав та гарантій    Управління праці та соціального захисту населення РДА, районний центр зайнятості, виконавчий комітет сільської ради        Збереження кадрового потенціалу
4. Сприяння зайнятості безробітного населення    Проведення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації незайнятих осіб, враховуючи поточну та перспективну потребу роботодавців, з метою їх працевлаштування    Управління праці та соціального захисту населення РДА, районний центр зайнятості, виконавчий комітет сільської ради        Збільшення рівня зайнятості населення  
5. Створення нових робочих місць та підвищення їх якості    Здійснення моніторингу щодо створення нових робочих місць. Проведення перевірок легалізації оплати праці та зайнятості населення    Управління праці та соціального захисту населення РДА, районний центр зайнятості         Створення робочих місць
6. Активізація діяльності громади області щодо вирішення соціальних проблем сімей, дітей та молоді    Підвищення рівня поінформованості населення про діяльність центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді через роботу із засобами масової інформації    Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді        Підвищення кількості публікацій щодо діяльності центрів
            

                                                   2.   Розвиток освіти,  культури і духовності

1.Будівництво та капітальний ремонт закладів освіти
    Будівництво дитячого садка в с. Залізний Порт
та капітальний ремонт ДНЗ в с. Новофедорівка           Сільська рада
Установа з капітального будівництва об’єктів комунального призначення
Херсонської обласної ради
    Місцевий бюджет
4500,0
    Вирішення питання влаштування дітей дошкільного віку в начальні заклади за місцем їх проживання


Створення належних умов для розвитку та виховання дітей у
дошкільних закладах та закладах освіти    


2. Розширення мережі логопедичних груп у сільській місцевості
    
Створення логопедичних груп у дошкільних навчальних закладах
    
Сільська рада

    

    
3. Організація у сільській місцевості регулярного підвезення дітей дошкільного та шкільного  віку в дитсадок та школу
    Придбання  шкільного автобусу та безперебійне забезпечення паливно-мастильними матеріалами та запчастинами шкільних автобусів згідно кошторисів    Відділ освіти            Районний бюджет
    
4 Розвиток та збереження національних традицій і звичаїв нематеріальної культурної спадщини, підтримка  та подальший розвиток фестивального руху аматорської творчості     Проведення фестивалів, конкурсів, свят, мистецьких та просвітницьких акцій, відзначення професійних та державних свят тощо
 придбання національних костюмів

           Сільська рада
 
    10,0

3,0    Підняття іміджу культурно- дозвілєєвих закладів сприяння зростанню культури повсякдення


Належне обслуговування населення сільської ради,  створення належних умов для працівників
5. Збереження закладів культури    5.1.Проектування будинку культури в с. Залізний Порт
5.2. Капітальний ремонт даху та фасаду  СБК в с.Новофедорівка
    Сільська рада
Установа з капітального будівництва об’єктів комунального призначення
Херсонської обласної ради
    


297,9    
6. Збереження бібліотечних фондів    Поповнення бібліотечних фондів сільських бібліотек-філій      Сільська рада    3,0    
7. Проведення ремонтів та реставрації пам’яток історії та культури    Проведення ремонтів пам’ятників та обелісків в с.Новофедорівка та с.Залізний Порт    Сільська рада
КПП «Світанок»    3,0    Збереження та розвиток культурної спадщини
8. Реалізація молодіжної політики в районі    Проведення молодіжних форумів, інтелектуальних ігор, дебютних турнірів, конкурсів, фестивалів, спрямованих на інтелектуальне самовдосконалення молоді, творчий та фізичний розвиток особистості, зайнятість та самореалізацію молодих громадян    Відділ РДА у справах   сім’ї, молоді та спорту, освіти, культури і туризму.


Сільська рада    Районний бюджет
1,0    Підвищення ролі молоді в розбудові демократичного суспільства, створенні належних умов для інтелектуального, культурного і фізичного розвитку молодих громадян, утвердження духовно і соціально благополучної особистості
            


          
  3. Забезпечення охорони здоров’я, фізичного оздоровлення населення

 1.Поліпшення доступності населення до якісної медичної допомоги.
    Безкоштовне проведення загально - діагностичних обстежень лікувально-профілактичними закладами району.     КП «Голопристанська ЦРЛ», Залізнопортівська амбулаторія ЗПСМ, Новофедорівській фельдшерський пункт (в межах кошторисних призначень)    Районний бюджет    Раннє виявлення захворювань, своєчасне призначення лікування
2. Поліпшення демографічної ситуації    Зниження показника захворюваності та зменшення смертності від туберкульозу.
Доведення плану флюорографічного обстеження населення до 96,8%    КП «Голопристанська ЦРЛ», Залізнопортівська амбулаторія ЗПСМ, Новофедорівській фельдшерський пункт (в межах кошторисних призначень)        
3. Збереження мережі закладів охорони здоров’я    Проведення ремонту у Новофедорівському фельдшерському пункті    КП «Голопристанська ЦРЛ»,    Районний бюджет
5,0    
4. Запровадження системи дієвої освіти населення щодо активної соціальної орієнтації на здоровий спосіб життя шляхом формування його традицій та культури, здоров’я, залучення громадян до занять фізичною культурою та спортом     Виготовлення проекту   відводу земельної ділянки пі розміщення спортивного комплексу в с. Новофедорівка.
Проведення широкомасштабних спортивних заходів.
Надання матеріального заохочення учасникам спортивних змагань.
Придбання спортивного інвентарю.    Сільська рада    
3,0
37,25    Створення належних умов для фізкультурно-оздоровчих занять, розвитку спорту вищих досягнень


                                                          4.Реформування житлово-комунального господарства. Водозабеспечення

1. Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії    Проведення претензійно-позовної роботи з населенням в частині погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги    КПП «Світанок»        Ріст рівня оплати за житлово-комунальні послуги
2. Забезпечення населення якісною питною водою
    Реконструкція водопровідної мережі та артезіанських свердловин і башт Рожновського сіл Новофедорівка та Залізний Порт
 
Надання дотації ЖКГ на погашення різниці в тарифах по водопостачанню      КПП «Світанок»       
Установа з капітального будівництва об’єктів комунального призначення
Херсонської обласної ради

Сільська рада    
98,5    Забезпечення населення якісною питною водою
3. Фінансова підтримка комунальних підприємств     Поповнення статутного фонду КПП «Світанок» для придбання спеціальної техніки (бульдозер)    КПП «Світанок»
Сільська рада    80,0    Поповнення матеріальної бази
3. Газифікація району    3.1.Будівництво першої черги магістрального газопроводу Костогризово-Гладківка
3.2. Виготовлення проектно-кошторисної документації на газопровід Бехтери-Залізний Порт    Відділ житлово-комунального господарства  РДА

Сільська рада        Забезпечить подальшу газифікацію 38 населених пунктів району
4. Поліпшення екологічного стану, зменшення техногенного навантаження та забезпечення умов екологічно-безпечного проживання населення
    Продовження реконструкції діючих очисних споруд с. Залізний Порт (введення в експлуатацію 4-х пускових етапів)

Проведення реконструкції каналізаційно-насосних станцій в с. Залізний Порт    Сільська рада
Установа з капітального будівництва об’єктів комунального призначення
Херсонської обласної ради
    518,0

    Забезпечення екологічної безпеки, запобігання і ліквідація негативного впливу господарської та іншої діяльності


 
  5. Розбудова та модернізація транспортної інфраструктури.


1. Розширення мережі регулярного автобусного сполучення
     Забезпечення транспортного обслуговування сільських населених пунктів у відповідності з соціальними нормативами по регулярності рейсів та їх кількості     Автотранспортні підприємства        
2. Збереження від руйнування мережі автомобільних доріг та забезпечення їх ефективного функціонування    Проведення поточного ремонту та експлуатаційного утримання по збереженню від руйнування мережі автомобільних доріг загального користування, та інженерних споруд на них            

    6. Розвиток туристично-рекреаційного комплексу


1. Проведення аналізу діяльності суб’єктів туристичної галузі    1.1. Здійснення моніторингу стану туристичних ресурсів та об’єктів туристичної галузі, забезпечення обов’язкової сертифікації усіх курортно-оздоровчих закладів    Відділ культури і туризму РДА
Сільська рада        Збільшення кількості туроднів – розширення сегментів туристичного ринку
2. Проведення рекламних кампаній туристичного продукту  на внутрішньому й міжнародному ринках    Виготовлення високоякісної продукції та її розповсюдження, участь у семінарах, нарадах, форумах, фестивалях, засіданнях, конкурсах  для розвитку туристичної та курортно-рекреаційної індустрії     Відділ культури і туризму РДА


Сільська рада
Заклади відпочинку        Збільшення чисельності внутрішнього туризму, збільшення обсягу наданих туристичних послуг


7. Інфраструктура життєзабезпечення, вирішення житлової проблеми

1.Поліпшення житлових і соціально-побутових умов сільського населення та підвищення рівня інженерного влаштування села
     Надання пільгових довгострокових кредитів під 3% річних сільськім мешканцям на будівництво, добудову, придбання житла та спорудження інженерних мереж    Обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на сілі «Власний дім»    5,0    Забезпечення сільського населення житлом
2. Створення умов для будівництва доступного житла:
- визначення планувальної структури територій відповідних адміністративно-територіальних одиниць, зонування їх територій для забудови та іншого використання    Виготовлення плану по детальної забудови сіл Залізний Порт і Новофедорівка, першим етапом яких є проведення топографо-геодезичних робіт    Сільська рада    223,0    Забезпечення виконання чинного законодавства з питань дотримання норм містобудівної документації
            
                                             
                                                    8. Збереження та розвиток природних ресурсів.  Розвиток земельних відносин та землекористування

1.Подальше проведення земельної реформи в районі

    1.1.Розмежування земель державної та комунальної власності,  
1.2. Проведення нормативно-грошової оцінки земель с. Залізний Порт
1.3. Виготовлення експертної оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення


    Сільська рада    20,0


70,0


6,0
    Приведення землевпорядної документації у відповідність до вимог чинного  законодавства. Збільшення надходжень до бюджетів від сплати орендної плати та земельного податку

             
9.    Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
   
1. Попередження процесів затоплення та підтоплення на території населених пунктів.  
     Забезпечення стабільної роботи дренажних насосних станцій по захисту від підтоплення населених пунктів
Розробка проектної документації на попередження затоплення, а при необхідності і відкачування води у селах

    Приморське управління зрошувальних системСільська рада    
    
Поліпшення умов проживання населення в сільських населених пунктах


    
            

Категорія: Проекти рішень на чергову сесію сільської ради