про проект програми соціально-економічного розвитку на 2012 рік

Автор: Виктория от 13-02-2012, Прочитали: 1924


ПРОГРАМА
соціально-економічного розвитку Новофедорівської сільської ради на 2012 рік
(проект)

ВСТУП

    Програма соціально-економічного розвитку Новофедорівської сільської ради на 2011 рік (далі – Програма) підготовлена на основі головних положень проекту програми економічного та соціального розвитку Голопристанського району на 2012 рік та бюджету сільської ради на 2012 рік.
    При розробці основних показників Програми були враховані головні напрямки розвитку економіки держави, цілі та завдання, викладені у таких документах:
-    Закон України „Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні”;
-    Закон України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України"
-    постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 "Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету" (зі змінами),
-    розпорядження Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 2006 року № 504-р "Про схвалення Концепції вдосконалення системи прогнозних і програмних документів з питань соціально-економічного розвитку України".
-    інші нормативно-правові акти, видані у попередні роки.
Програма визначає цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку територіальної громади, головні завдання та заходи щодо досягнення головної мети розвитку сільської ради – поліпшення якості життя та підвищення  добробуту населення.
Програма визначає цілі соціально-економічного розвитку сільської ради на 2012 рік, основні завдання та заходи щодо досягнення головної мети – відновлення економічного зростання із закладанням інвестиційного фундаменту подальшого стійкого розвитку, що стане базовою передумовою для розв’язання існуючих соціальних проблем і поліпшення якості життя населення.

І. Оцінка тенденцій економічного розвитку.

    У 2012 році головні зусилля будуть спрямовані на закріплення позитивних надбань у всіх сферах економічної діяльності громади, забезпечення доступу до результатів економічного зростання для якомога більшого числа громадян, повноцінного відновлення робочої сили та за діяння стимулів до збільшення індивідуальних доходів громадян шляхом підвищення продуктивності праці.
    Проаналізувавши результати роботи сільської ради, депутатського корпусу за минулий рік, врахувавши складнощі, упущення та недоліки у виконанні Програми економічного і соціального розвитку сільської ради за 2011 рік, визначені шляхи для їх усунення в наступному році.
    Зусилля сільської ради та депутатського корпусу  спрямовані на закріплення позитивних надбань у всіх сферах діяльності  9 об’єктів господарювання усіх форм власності, з яких  сільськогосподарська галузь представлена 7 фермерськими господарствами, торгівельна галузь  19 торгівельними об’єктами.
    Враховуючи той факт, що з 5414,5 га землі сільської ради, майже 65% рілля, з яких половина – зрошувані землі, Важливим питанням  для сільської ради є розвиток сільськогосподарської галузі. З загального обсягу посівних площ під урожай 2011 року зайняті площі під зерновими культурами (пшениця, ячмінь, соняшник, ріпак ) 1195 га. В порівнянні з попереднім роком, вони збільшились на 3 %.
    Основними виробниками сільськогосподарської продукції є ПСП „Сонячне” , фермера, одноосібники земельний фонд сільськогосподарського призначення у користуванні відповідає 4292 га, в т.ч. ріллі – 3429,4, одноосібники 1057 га, фермерські господарства 859,3 га, зокрема ФГ „Надія-В”, „Владислава”, „Фламінго”, які мають в оренді 632,5 га землі,  
    На території сільської ради 160 громадян мають земельні ділянки для ведення особистих селянських господарств, загальною площею 262,2 га.
     Основними культурами на землях для ведення  ОСГ є зернові, томати та  картопля.
    Сільською радою проводиться певна робота щодо раціонального використання  землі на території ради.  За цим показником стоїть виконання місцевого бюджету, та добробут населення.
     Протягом 2011 року розглядалися питання вилучення, надання та раціонального використання земельних наділів. Актуальним питанням залишається використання земельних ділянок наданих для ведення особистих сільськогосподарських господарств громадянам, які виїхали за межі сільської ради і незаконно здають їх в оренду.
     Розвивається тваринництво у приватному секторі. За статистикою по сільській раді поголів’я складає:
ВРХ- 290
Свині- 180
Кози- 25
Вівці- 18
Птиця- 9980
Коней- 7
Бджоло сім”ї- 200
1.1    Фінансові ресурси.

 Основним джерелом наповнення місцевого бюджету є податок на землю та оренда землі , який складає близько 60% загального бюджету сільської ради.
  Позитивні напрацювання протягом року забезпечити виконання доходної частини бюджету сільської ради.
 Мобілізація додаткових коштів забезпечує збільшення фінансування соціальної сфери. Надходження до бюджету минулого року з врахуванням дотації планувалося в сумі 6741,1 тис. грн. фактично надійшло 14052,6 тис. грн.  Так до загального фонду місцевого бюджету за 2011 рік до місцевого бюджету надійшло 2366,0 тис. грн., в тому числі отримано дотації в сумі 165,9 тис. грн. та субвенція 2,3 тис. грн. За доходами загального фонду планові показники виконано на 102 %, а за доходами спеціального фонду виконання становить 263% при планових показниках 4430,0 тис.грн. надійшло 11687,0 тис. грн., в тому числі від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення  надійшло 11512,0 тис.грн. Планові показники надходжень виконано на 208 %. По  надходженнях виконано майже всі показники. Виконанню надходжень до місцевого бюджету сприяла своєчасна сплата суб’єктами господарювання фіксованого, прибуткового податків, плата за оренду землі, плата за землю, що дало можливість сільській раді планувати видатки, утримувати об’єкти соціальної сфери, забезпечувати їх належне функціонування.
       В 2012 році виконавчий комітет, депутатський корпус сільської ради, спрямують свою роботу на виконання місцевого бюджету та перевиконання його.


1.2Динаміка розвитку підприємництва.

Протягом останніх років збільшується кількість суб’єктів господарювання фізичних осіб. На сьогодні мережа об’єктів торгівлі складає 19 точок.
Сільською радою ведеться певна робота щодо вільних земельних ділянок несільськогосподарського призначення, вільних виробничих площ, які б могли бути запропоновані малому та середньому бізнесу.
Завдяки торговельній мережі приватної форми власності, територіальна громада забезпечена в повній мірі широким спектром товарів народного споживання.
На території сільської ради в с. З.Порт  постійно функціонує перукарня для надання  послуг населенню.
Під час літнього сезону в с. Залізний Порт відкривається біля 170 торгових об’єктів, які функціонують сезонно.


1.2    Ринок праці.

Із загальної кількості населення 2731 чол.., що проживають на території сільської ради, працездатне населення  1860 чол., з них працюють на постійній основі:
-    в соціальній сфері 175 чол.,
-    приватні підприємці 201 чол.,
-    в сільському господарстві 268 осіб , а саме:
-    в сільськогосподарських підприємствах усіх форм власності 17  чол.,
-    займаються особистим селянським господарством 160 чол.,
-    самостійно на власних земельних паях 69 чол.,
-    члени фермерського господарств 22 чол..,
На період  збирання врожаю працюють громадяни з інших областей України.
    На території сільської ради  проводиться робота по працевлаштуванню громадян працездатного віку. Так, між сільською радою та районним центром зайнятості населення підписана угода по працевлаштуванню громадян.
    В полі зору сільської ради знаходиться  провадження діяльності суб’єктів господарювання в частині оформлення відповідно до чинного законодавства відносин з найманою працею.    

Основними проблемами є:

-    нерозвиненість ринкової та спеціалізованої фінансової інфраструктури;
-    зниження родючості земель;
-    фізичне і технологічне старання основних фондів;
-    обмеженість власних обігових коштів суб’єктів господарювання;
-    брак середньострокових та довгострокових вкладень у галузь.
Існує ряд незалежних від господаря причин гальмування розвитку аграрної галузі економіки:
-    традиційний щорічний сезонний ріст цін на паливо-мастильні матеріали та інші матеріально-технічні засоби для сільського господарства в період проведення весняних та осінніх польових робіт при фіксованих цінах на сільськогосподарську продукцію;
-    нестабільність цінової ситуації, що не дає змоги планування собівартості продукції та загального фінансового результату від виробничої діяльності.
Продовжується робота по залученню додаткових фінансових та матеріальних потоків до сільської ради, а саме надається  в оренду земля:
- для здійснення господарської діяльності;
            - для здійснення торгівельної діяльності .

2. Основні напрямки розвитку економіки сільської ради у 2012 році.

        З метою зміцнення позитивних тенденцій розвитку громади, вирішення нагальних проблем в економічній та соціальних сферах підвищення добробуту населення протягом 2012 року передбачається:
2.1. В агропромисловому комплексі:

-    створення сприятливого економічного середовища для ефективного та раціонального використання сільськогосподарських угідь, та сільськогосподарської продукції;
-    активне втілення в сільськогосподарське виробництво науково - обґрунтованої системи землеробства;
-    ефективне використання зрошувальних земель;
-    удосконалення регулювання земельних відносин на основі Земельного Кодексу України (роботи по розмежуванню земель державної та комунальної власності, оновлення нормативно – грошової оцінки  земель с. Залізний Порт, роботи подетальному плануванню території с. Залізний Порт)
-    фінансування програми  розвитку земельних відносин та охорони земель по сільській раді на 2012 – 2014 роки ”

2.2 В промисловості, транспорті та зв’язку:

-    сприяння безперебійному забезпеченню потреб населення у перевезеннях автомобільним транспортом, в тому числі і пільгової категорії громадян;
-    продовження створення сприятливих конкурентних умов у різних сегментах ринку послуг зв’язку;
-    проведення будівництва та реконструкції доріг.

2.3. В соціальній сфері:

-    створення умов по підвищенню рівня життя населення;
-    забезпечення виконання соціальних програм, що фінансуються за рахунок бюджетів усіх рівнів;
-    збереження та оновлення існуючої соціальної інфраструктури сільської ради;
-    підвищення зайнятості сільського населення;
-    фінансування програми „Соціального захисту населення сіл на 2009 – 2013 роки”.

3. Соціальна політика

3.1. Зайнятість населення та ринок праці

Аналіз динаміки та головні тенденції розвитку сфери діяльності
    Продовжено динаміку успішного розвитку фермерських та селянських господарств, зросла кількість працюючих в них.
        Кількість незайнятих громадян, що звернулись до центру зайнятості у пошуках роботи становить 24 чол.., протягом року працевлаштовано 10 чол., що в порівнянні з попереднім роком на 1 % менше.
    Пройшли професійне навчання у навчальних закладах різних форм власності — 10 безробітних.

    Основні проблеми:
-    працевлаштування неконкурентноспроможних верств населення (інвалідів, молоді, особливо випускників навчальних закладів);
-    нелегальна зайнятість і нелегальна трудова міграція;
-    низька ефективність залучення інвестицій, які  забезпечують розширення сфери використання праці у сільській місцевості.

           Основні цілі:
-    збільшення чисельності зайнятого населення;
-    підтримка самостійної зайнятості  населення;
-    створення нових та легалізація існуючих робочих місць;
-    сприяння у працевлаштуванні зареєстрованих безробітних.

         Критерії досягнення цілей:

-    активізація процесу створення нових робочих місць в усіх сферах економічної діяльності;
-    підвищення рівня взаємодії з районним центром зайнятості та роботодавцями, що провадять свою діяльність на території сільської ради.

3.2. Соціальне забезпечення.

Аналіз динаміки та головні тенденції розвитку сфери діяльності

    Протягом 2011 року вирішувалися питання щодо поліпшення соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян інспектором по роботі з населенням  сільської ради. З метою соціального захисту прав і пільг ветеранів війни, праці, дітей війни, пенсіонерів, одиноких громадян, всіх незахищених верств населення були затвердження сільські програми «Соціального захисту населення сіл на 2011-2014 роки». На виконання даної програми з загального фонду сільської ради в 2010 році були виділені кошти в сумі 40000 грн. що на 30% більше ніж в 2010 році.
    До Єдиного державного реєстру включені  інваліди Армії  -  1 чол., учасники війни 48 чол., учасники бойових дій – 8 чол. , інваліди війни - 2 чол. , діти війни - 246 чол., воїни афганці – 11 чол., постраждалі від аварії на ЧАЕС  -7 чол.,   16 чол.  одиноких підопічних громадян -15 чол., які обслуговуються  двома соціальними  працівниками на дому. На протязі 2011 року  44 громадянам було оформлено та подано документи для призначення житлово-комунальної субсидії на тверде паливо та скраплений газ. Видано 7440 штук талонів для безкоштовного проїзду громадян. Було оформлено та здано  146 справ для отримання соціальної допомоги сім»ям з дітьми, малозабезпеченим сім»ям, одиноким матерям, особам які не мають права на пенсію, інвалідам, дітям інвалідам,
інвалідам внаслідок психічного розладу та допомоги по аліментам.
      З нагоди відзначення на території сільської ради Дня Матері з бюджету сільської ради була виплачена матеріальної  допомога багатодітним сім»ям та сім»ям які взяли під опіку дітей , сім»ям які всиновили дітей в розмірі 4800 грн.(48 дітей по 100 грн. кожному), трьом дітям сиротам з загального фонду сільської ради було виділено матеріальну допомогу в сумі 3000 тис.грн.(по 100 грн. кожному),  з нагоди відзначення на території сільської ради Дня виводу військ з Афганістану з бюджету сільської ради були виділені кошти в сумі 1300 грн. (11 чол. воїни афганці,  2 чол. воїни інтернаціоналісти по 100 грн. кожному). З нагоди відзначення  на території ради Дня Перемоги, для надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам ВВв (2 чол. – 300 грн.), УБД та вдовам ВВв(8 чол. – 200 грн.) з бюджету сільської ради були виділені кошти в сумі 2200 грн. При сприянні сільської ради, приватними підприємцями були придбані продукти харчування та солодощі для проведення в с. Залізний Порт та с. Новофедорівка святкових вогників до Дня людей похилого віку. З бюджету сільської ради 44 громадянам, яким станом на 1 жовтня виповнилося 80 років, була вручена одноразова грошова допомога в сумі 4400 грн. (по 100 грн. кожному).До Дня інваліда, з бюджету сільської ради були виділені та вручені кошти в сумі 4860 грн. інвалідам загального захворювання (81 чол. по 60 грн. кожному).До Дня ліквідаторів ЧАЕС, з бюджету сільської ради були виділені та вручені кошти 7 ліквідаторам (по 100 грн. кожному).
При сприянні сільської ради та депутатського корпусу, приватними підприємцями були вручені подарунки до Дня Святого Миколая та Новорічних свят дітям сиротам, дітям які знаходяться під опікою, дітям з багатодітних сімей, усиновленим дітям на загальну суму 2280грн. а також для придбання подарунків дітям які навчаються в Новофедорівській та Залізнопортівській ЗОШ , ДНЗ «Теремок» на загальну суму 3000 грн.
   Спеціалістом по роботі з населенням сумісно з депутатами сільської ради було відвідано та обстежено умови проживання 53 громадян. На Кардашян Олену Михайлівну та Костюк Віру Павлівну було оформлено і здані документи щодо присвоєння їм статусу «Мати-героїня».
    Враховуючи тяжке становище громадян, на виконання програми «Соціального захисту населення»  2011-2014 роки» з загального фонду сільської ради за період 2011року були виділені кошти в сумі 21100 грн. (38 громадянам). Виділено родичам померлих які мали   особливі заслуги перед Батьківщиною 3900 грн.(13 чол. по 300 грн.).
    
 Основні проблеми:
-    недостатній рівень адресності при наданні пільг окремим категоріям  населення;
-    наявність пільг і гарантій, що надаються за професійною ознакою без урахування рівня доходів;
-    недосконала законодавча  база для регулювання соціально-трудових відносин;
-    недостатній захист прав найманих працівників у недержавному секторі економіки.

Основні цілі:

-    підвищення соціальних гарантій сім’ям з дітьми та іншим вразливим верствам населення;
-    сприяння залученню благодійної допомоги для вирішення проблем найбільш незахищених верств населення.

    Критерії досягнення цілей:

-    вчасне виявлення соціально незахищених категорій громадян та проведення роз’ясню вальної роботи щодо оформлення Державних соціальних допомог відповідно до чинного законодавства;
-    постійне підвищення рівня обслуговування незахищених верств населення, що обліковуються в сільській раді;
-    ефективне використання Державних коштів на зубопротезування та придбання медикаментів;
-    всіляка підтримка первинної ветеранської організації.


4. Гуманітарна сфера.

4.1. Охорона здоров’я населення

    На території Новофедорівської сільської ради функціонують:
-    лікарська амбулаторія с. Залізний Порт;
-    фельдшерсько-акушерський пункт в с. Новофедорівка.
Сільською радою рішенням п»ятої сесії шостого скликання №34 від 23.12.2010 року «Про передачу майна Новофедорівської територіальної громади до спільної власності територіальних громад району» передано майно Новофедорівської територіальної громади до спільної власності територіальних громад району в управління Голопристанській районній раді та на баланс комунальній установі Голопристанська центральна районна лікарня.
З числа жителів сільської ради налічується хворих на туберкульоз 8 чоловік.     Працівниками лікарських закладів  сільської ради забезпечується контроль за здійсненням протитуберкульозних заходів на території сільської ради згідно з вимогами статті 6 Закону України «Про захворювання на туберкульоз», також забезпечується виконання плану флюорографічного обстеження територіальної громади.
    
Основні проблеми:

-    поширення захворювання на туберкульоз;
-    застаріле обладнання в лікарській амбулаторії, відсутність флюорографа;

Основні цілі:

-    забезпечення максимального проходження флюорографічного обстеження населення сільської ради;
-    запобігання поширенню ВІЛ - інфікованості населення;

      Критерії досягнення цілей:

-    збереження лікувально-профілактичних закладів, які розташовані на території сільської ради;


4.2. Освіта

Аналіз динаміки та головні тенденції розвитку сфери діяльності

Освітня галузь сільської ради представлена:
-    Залізнопортівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, в якій навчається 134 учнів;
-    Новофедорівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, в якій навчається 86 учнів;
-    ДНЗ „Теремок”, в якому виховується 45 малят.
    В школах організовано роботу творчих груп, спортивних секцій, шкіл передового педагогічного досвіду, впроваджується адаптивна система навчання, елементи програми „Крок за кроком”.
    Проводиться планомірна робота щодо пошуку перспективних дітей та підлітків, які залучаються участі освітянських заходів на рівні району.
    Педагогічні колективи шкіл забезпечують здоровий відпочинок своїх вихованців, ініціюючи максимальну участь дітей у походах, екскурсіях по рідному краю.
    За останні роки намітилась тенденція щодо збільшення обсягів фінансування закладів освіти сільської ради. В ЗОШ  сільради функціонують   комп’ютерні  класи.
       На протязі 2011 року за рахунок районного бюджету в Залізнопортівській ЗОШ здійснюється ремонт опалення. Поточний ремонт класів обох шкіл здійснюється за батьківські кошти.
       В 2011 році проведена реконструкція ДНЗ «Теремок» на загальну суму 310,7 тис.грн., а також поточний  ремонт на загальну суму 8,0 тис.грн.
     Фінансування оздоровлення дітей шкільного віку в літній період 2011 року  за рахунок бюджетних коштів не проводилося, використовувалися надходження від  спонсорів. Проводилося фінансування оздоровлення дітей в ДНЗ „Теремок” с. Новофедорівка 5,0тис.грн.
        
Основні проблеми:

-    недостатні обсяги фінансування освітньої сфери, в першу чергу на оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів;
-    кадрове забезпечення системи шкільної освіти;
-    питання житлового забезпечення педагогів;
-    охоплення дошкільним навчання  дітей 5 річного віку;
-    недостатність коштів на фінансування безоплатного харчування дітей-учнів 1-4 класів.

     Основні цілі:

-    впровадження сучасних  інформаційних технологій у навчально-виховний  процес  державного стандарту початкової освіти;
-    виконання завдань соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
-    сприяння забезпеченості шкіл сільської ради педагогічними працівниками відповідної фахової підготовки;
-    задоволення потреби громади у дошкільних закладах;
-    організація відповідних умов для забезпечення навчального процесу.

    Критерії досягнення цілей:

-    реалізація заходів районних та сільських програм ;
-    духовні орієнтири позашкільної освіти;
-    організація харчування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
-    будівництво дитячого садка в с. Залізний Порт;
-    збільшення фінансування освітянської галузі сільської ради, в тому числі на оздоровлення дітей до 18  тис. грн., на придбання палива для ДНЗ 54000 грн.
-    будівництво дитячого садка в с. Залізний Порт.

4.3. Культура

Аналіз динаміки та головні тенденції розвитку

Процес розвитку української нації, її духовного відродження, традицій, мови значною мірою залежить від ефективності роботи  закладів культури, які спрямовують свою діяльність на збереження та розвиток культурної спадщини, зміцнення матеріально-технічної бази, збереження меморіалів, пам’яток, пам’ятних місць, воїнських поховань.
Протягом 2011 року збережено мережу закладів культури: Новофедорівський сільський будинок культури, бібліотека в с. Новофедорівка.
Повністю забезпечено потребу у коштах на виплату заробітної плати.        
На протязі 2011 року  СБК. С.Новофедорівка  було використано  кошти на загальну суму  9 тис. грн. для покращення матеріально-технічної бази, придбання обладнання та інвентарю для закладів культури.
На ремонт воїнських поховань та обелісків в 2011 році  було використано 2000 тис. грн.
         Для підвищення майстерності, розвитку самодіяльного народного мистецтва, залучення широкої громадськості і творчої інтелігенції до діяльності культурно-освітніх закладів і аматорських колективів, збереження гуртків художньої самодіяльності, приймали участь у районних фестивалях „Таврійське намисто”, дитячої творчості „Чарівна кладочка”, сімейної творчості „Тепло сердець”  та багато інших.  Загальна сума фінансування за 2011 рік по програмі розвитку закладів культури в 10,6 тис.грн .в тому числі матеріальне заохочення учасників художньої самодіяльності 5,6 тис. грн. оплата транспортних послуг 5,0 тис.грн.
Виготовлено проект будівництва будинку культури с. Залізний Порт на загальну суму 115 тис. грн.
Виготовлено проект реконструкції СБК с. Новофедорівка 39,3 тис.грн.

Основні проблеми:

-    збільшення рівня фінансування галузі;
-    закріплення кадрів;
-    забезпечення повноцінного функціонування закладів культури.

Основні цілі:

Виходячи з необхідності збільшення духовно-інтелектуального потенціалу у 2012 році передбачається забезпечити:
-    збереження та якісний розвиток мережі закладів культури;
-    збереження історико-культурної спадщини;
-    повноцінну діяльність творчого потенціалу галузі;
-    покращення матеріально-технічної бази.

           Критерії досягнення цілей:

-    продовження традиції участі  творчих колективів сільської ради у фестивалях, що проводяться на рівні області та району;
-    забезпечення виконання відповідних програм розвитку галузі;
-    підвищення рівня виконавської майстерності, підтримка існуючих колективів.


4.4 Фізичне виховання і спорт

Аналіз динаміки та головні тенденції розвитку сфери діяльності

    На території сільської ради функціонують футбольне поле, спортивний майданчик, спортивна зала в Новофедорівській  ЗОШ. Цей спортивний потенціал використовується під час проведення сільських змагань присвячених до Дня Перемоги, Дня Незалежності, Дня Конституції, Дня Молоді та інших свят.
           Всього профінансовано по програмі «Розвитку фізичної культури та спорту на території сільської ради на 2009 – 2011 роки» протягом 2011 року 26,4 тис.грн. з них придбання спорт інвентаря та форми 14,4 тис.грн., матеріальне заохочення учасникам спортивних змагань 2 тис.грн., оплата транспортних послуг 8,6 тис.грн. Внески за участь у футбольну федерацію «Колос» 1,5 тис.грн.
            Сільська рада продовжує надавати матеріальне заохочення обдарованій молоді.
    На базі клубних установ проводяться змагання з військово-прикладних видів спорту до дня захисту Вітчизни.

Основні проблеми:

-    недостатня кількість спортивних  споруд за місцем проживання;
-    обмеженість обсягів фінансування сфери фізичної культури і спорту.

Основні цілі:

-    забезпечення належних умов для розвитку спорту на селі;
-    сприяння участі кращих спортсменів села в районних, обласних та міжнародних спортивних змаганнях  ;
-    підвищення ефективності роботи спортивних майданчиків, футбольних полів, спортивного залу, збільшення кількості осіб, що займаються спортом;
-    забезпечення ремонту, реконструкції та оснащення спортивних споруд за місцем проживання.


Критерії досягнення цілей:

-    забезпечення виконання програми „Про сільську програму розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки ”;
-    фінансування масових заходів з фізичної культури і спорту;
-    виготовлення проекту землеустрою по  відводу земельної ділянки у постійне користування  під розміщення стадіону  в с. Новофедорівка;
-    збільшення кількості  населення, представників різних верств, які займаються всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи, в тому числі за місяцем проживання;
-    збільшення кількості дітей та підлітків, залучених до занять у секціях;
-    вирішення питання створення футбольних полів у селах сільської ради.

4.5. Молодіжна політика

Аналіз динаміки та головні тенденції розвитку сфери діяльності

    Сільська рада реалізовує державну політику стосовно дітей, молоді, сім’ї та  жінок на своїй території, залучення молоді до участі у громадському житті, впровадження нових форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
    З метою впровадження нових форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сільській раді ведеться робота щодо поповнення банку даних громадян та сімей, які готові взяти на виховання дітей.
    Значна увага приділяється оздоровленню дітей та підлітків. Протягом оздоровчого періоду поточного року оздоровчого періоду поточного року оздоровлено 70 дітей, 23  дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей. Для підтримки дітей-інвалідом та дітей пільгових категорій організовано акції „Милосердя”.  Організовано проводяться свята :
-    День студента;
-    День закоханих;
-    День молоді;
-    День 8 Березня
-    День Матері
-    Свято Івана Купала
-    Новорічні та Різдвяні свята
Два рази на тиждень проводяться диско-вечори. Молодь приймає участь у художній самодіяльності села і представляє територіальну громаду на огляді аматорського мистецтва „Таврійське намисто” та „Купальські зорі”.

Основні проблеми:

-    відсутність фінансування на молодіжне житлове кредитування;
-    недостатнє забезпечення матеріально-технічної бази для позашкільної роботи  та гуртків;
-    забезпечення працевлаштування на селі молоді.

Основні цілі:
 
-    сприяння розвитку молодіжного житлового будівництва на території сільської ради;
-    розвиток та підтримка молодіжного підприємства, забезпечення прав та гарантій молоді на ринку праці;
-    всебічна підтримка обдарованих дітей та молоді;
-    активізація роботи щодо впровадження нових форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

5. Безпека життєдіяльності  людини

5.1. Попередження та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій

Аналіз динаміки та головні тенденції розвитку сфери діяльності
    Тенденція збільшення ризику стихійних лих і надзвичайних ситуацій, викликаних природними чинниками.
    Найбільш небезпечними у 2011 році стали надзвичайні ситуації гідрометеорологічного характеру  восени(засуха), що може призвести до низьких врожаїв сільськогосподарських культур.
     Для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків і надання термінової допомоги постраждалому населенню необхідне значне фінансове забезпечення.
    


  Основні цілі:

-    попередження та мінімізація наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідація їх наслідків;
-    підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення сил оперативного реагування, підтримки працездатності стану системи централізованого оповіщення населення та підготовки особового складу аварійних служб;
-    поліпшення роботи з населенням щодо підвищення його обізнаності про джерела  можливої  небезпеки та рівня підготовленості до дій у надзвичайних ситуаціях.
Критерії досягнення цілей:

-    реалізація комплексу невідкладних заходів щодо попередження виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та ліквідації їх наслідків.

6. Розвиток реального сектора економіки

6.1. Аграрна політика

Аналіз динаміки та головні тенденції розвитку сфери діяльності

     Аналізуючи очікувані показники виробництва основних видів продукції можна зробити висновок, що в 2011 році  виробництво валової продукції сільського господарства зросло в порівнянні з 2010 роком на 8 %.
     Найбільш прибутковим в минулому році було виробництво і реалізація пшениці. Як вкрай негативну тенденцію треба відмінити низьку ефективність тваринництва. Дуже низькі закупівельні ціни на молоко та м’ясо в живій вазі великої рогатої худоби та свиней, призводять до зменшення кількості худоби в господарстві селян.
     Такі фінансові підсумки є наслідок низки факторів, основними з яких є неврегульована протягом 2011 року цінова ситуація на сільськогосподарську продукцію, нерозвиненість інфраструктури збуту  аграрної продукції, відсутність ринкових важелів регулювання ринку, низький платоспроможний попит населення тощо.
     Створення умов приватному виробнику при виборі форм господарювання, каналів реалізації продукції, партнерів по співпраці, зміна форм і методів державного впливу на процеси соціально- економічних перетворень на селі  сприяли закріпленню деяких позитивних тенденцій:
    Поряд з позитивними існують тенденції негативного характеру, які не вдається подолати , а саме:
-    продовжується тенденція випереджаючого зростання цін на матеріально-технічні ресурси, що споживаються в сільському господарстві, порівняно з цінами на сільськогосподарську продукцію;
-     обмеженість попиту на продовольство через низькі доходи населення.

Головним пріоритетом соціальної політики в сучасних умовах є збереження і відтворення природних ресурсів для забезпечення сталого розвитку та високої якості життя кожного громадянина. Новофедорівська сільська рада є унікальним місцем в Голопристанському району та й у всій Україні для виробництва високоякісної продукції овочевих і баштанних культур, вирощування яких завжди було і залишається одним  із основних напрямків розвитку землеробства, соціальної зайнятості населення села, підйомом його економіки.
Основні проблеми:

-    зниження родючості земель внаслідок недостатніх природоохоронних, меліоративних та агротехнічних заходів в землекористуванні;
-    значне руйнування матеріально-технічної бази, технологічна потреба сільськогосподарського виробництва у машинах та обладнанні задовольняється менш як наполовину;
-    низька генетична якість основного поголів’я худоби та птиці;
-    втрата традиційних ринків збуту продовольства.

Основні цілі:

-    підвищення зайнятості та рівня оплати праці, поліпшення умов життя сільського населення;
-    створення сприятливого економічного середовища для забезпечення стабільності та ефективності розвитку сільськогосподарського виробництва.

Критерії досягнення цілей:

-    запровадження високопродуктивних сортів та гібридів сільськогосподарських культур;
-    запровадження інтенсивних технологій вирощування зернових культур удосконалення  регулювання земельних відносин на основі Земельного кодексу України;
-    сприяння розвитку земельних та майнових орендних відносин шляхом запровадження розрахунків у грошовій формі, виходячи з експертної грошової оцінки землі та майна, збільшення  розміру орендної плати за використання земельних ділянок (паїв) згідно з вимогами Указу Президента України від 13 вересня 2002 року № 830/2002 „Про внесення змін до статті 1Указу Президента України від 2 лютого 2002 року № 92”;
-    сприяння здійсненню заміни сертифікатів на право власності на земельну частку (пай) на державні акти на право власності на землю;
-    сприяння формуванню землеволодінь і землекористувань новоствореними сільськогосподарськими підприємствами та виконанню землевпорядних робіт щодо реорганізації територій  новостворених підприємств з урахуванням екологічних вимог;
-    сприяння подальшому формуванню та розвитку ринку земель несільськогосподарського призначення, як ефективного джерела наповнення місцевого бюджету, пріоритетного напрямку розвитку  ринкових  відносин, поліпшення інвестиційного клімату;
-    ефективне використання зрошувальних земель.


Основні проблеми:

-    недостатнє фінансування з державного бюджету на експлуатацію міжгосподарських меліоративних систем;
-    не удосконалена  система відкриття спец. водокористування одноосібниками.

Основні цілі:

-    поліпшення еколого-меліоративного стану на сільськогосподарських угіддях та в населених пунктах;
-    створення сприятливих умов для залучення інвестицій для  високоефективного використання зрошуваних земель.Критерії досягнення цілей:

-    забезпечення водоподачі  на зрошення в договірних обсягах;
-    доведення рівня залягання ґрунтових вод в населених пунктах, що страждають від підтоплення, до визначених санітарних норм;
-    виконання заходів, передбачених програмою захисту населених пунктів району від шкідливої дії вод;


7. Торгівля та побутові послуги населенню

Аналіз динаміки та головні тенденції розвитку сфери діяльності.

    Сфера внутрішньої торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування населення є важливою складовою  внутрішнього ринку і відіграє значну роль як у формуванні загального економічного потенціалу району, так і у забезпеченні потреб населення в товарах і послугах на території сільської ради.
    Політика  у сфері внутрішньої торгівлі  спрямована на забезпечення стабілізації споживчого ринку для  задоволення соціальних потреб населення, підвищення ефективності правового захисту комерційних відносин між товаровиробниками, продавцями і споживачами на всіх етапах просування товарів.
    Торгівельну мережу представлено 19 об’єктами торгівлі, власниками яких є фізичні особи-підприємці. . Торговельна мережа охвачує всі населені пункти сільської ради.  торгівлі, яку забезпечують приватні підприємці фізичної особи в районного центру та підприємці з числа жителів сільської ради.
    Потреба населення в основних продовольчих та господарських групах товару забезпечується в достатній мірі за прийнятними цінами. На полицях крамниць присутні хлібобулочні вироби Херсонських виробників.
    Залишається не вирішеним питання надання побутових послуг населенню сільської ради.

Основні проблеми:

-    недосконалість системи контролю за якістю і безпекою продукції, яка б гарантувала споживачам придбання споживчих товарів належної якості;
-    відсутність побутових послуг на території сільської ради.

 Основні цілі:

-    вирішення питання щодо облаштування торгового майданчика с. Новофедорівка, попередньо  визначеного сільською радою з метою усунення лоточної торгівлі в парковій зоні;
-    пошук шляхів вирішення питання забезпечення населення необхідними видами побутових послуг.

    Критерії досягнення цілей:

-    співпраця з власниками об’єктів торгівлі;
-    всебічна допомога малому та середньому бізнесу з боку сільської ради в межах її компетенції.

Категорія: Проекти рішень на чергову сесію сільської ради