Про затвердження Положення про облікову політику Новофедорівської сільської ради

Автор: Виктория от 30-03-2015, Прочитали: 8737

<!-- [if gte mso 9]> Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

НОВОФЕДОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ГОЛОПРИСТАНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

СОРОК ДЕВЯТА  СЕСІЯ VІ СКЛИКАННЯ

ПРОЕКТ  РІШЕННЯ

 

 

від   2015 року                                                                                     

с. Новофедорівка

 

Про затвердження Положення

про облікову політику

Новофедорівської сільської ради

 

              На виконання Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХIV, Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого  постановою КМУ від 26.01.2011 № 59, та Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 125 «Зміни облікових оцінок та виправлення помилок», затвердженого наказом Мінфіну від 21.12.2010 № 1629, керуючись статтею 26 Закону України «Про органи місцевого самоврядування в Україні», сільська рада,

 

В И Р І Ш И Л А:

 

    1.  Затвердити Положення про облікову політику (додаток 1).

    2.  Бухгалтерській службі прийняти це рішення до неухильного виконання та привести у відповідність Порядок організації бухгалтерського обліку .

     3.   Контроль за виконанням даного  рішення сесії покласти на  постійну комісію сільської  ради  з питань планування бюджету та фінансів.

 

 

В.О. Повноважень

Сільського голови                                        О.В.Лахтадир

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до рішення сесії

 від  2015

 №____

 

 

Положення про облікову політику

 

1.    Положення про облікову політику ( далі-Положення) визначає методи оцінки, обліку, процедури та основні принципи бухгалтерського обліку і фінансової звітності, визначені Законом України»Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-ХIV.

2.    При ведені бухгалтерського обліку та складанні фінансової звітності бухгалтерська служба відповідно до покладених на неї завдань проводить вимірювання і узагальнює всі господарські операції, веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, перелік яких наводиться у додатку 1 до Положення, та складає квартальну і річну фінансову звітність в єдиній грошовій одиниці – гривні.

3.    Обрана та затверджена Положенням облікова політика застосовується постійно (із року в рік) . Зміни до облікової політики вносяться лише у випадках, передбачених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі та обов’язково обґрунтовуються і розкриваються у фінансовій звітності.

4.    Господарські операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи  з юридичної форми.

5.    Доходи та витрати в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності відображаються в момент їх виникнення, належно від дати надходження або сплати коштів. Для визначення фінансового результату звітного періоду доходи звітного періоду порівнюються з витратами, що були проведені для отримання цих доходів.

6.    Фінансова звітність містить всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських  операцій та подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі.

7.    Щодо  історичної (фактичної) собівартості активів пріоритетною вважається їх оцінка, що формується виходячи з витрат на виробництво та придбання. Активи та зобов’язання Новофедорівської сільської ради оцінюються виходячи з припущення, що її діяльність буде тривати далі.

8.    Одиницею бухгалтерського обліку запасів згідно з пунктом 3 розділу II Національного положення (стандарту)  бухгалтерського обліку в державному секторі 123 «Запаси», затвердженого наказом  Мінфіну від 12.10.2010 №1202 (далі – НП(с)БОДС 123), визначається їх найменування.

8.1 Запаси відображаються в бухгалтерському обліку і звітності на дату балансу, в т.ч. у разі зміни утримання запасів за первісною вартістю.

8.2 Для оцінки запасів при їх вибутті (відпуску запасів у виробництво, з виробництва, продажу та іншому вибутті)  застосовується метод середньозваженої собівартості згідно з пунктом 4 розділу IV НП(с)БОДС 123.

8.3 Транспортно-заготівельні та інші витрати, пов’язані з придбанням, отриманням (крім внутрішньої передачі) запасів, уключаються до первісної вартості при їх визнанні відповідно до вимог пункту 8 розділу II НП(с)БОДС 123.

9.    Об’єкти основних засобів та нематеріальних активів на дату балансу не переоцінюються.

9.1 Втрати від зменшення та вигоди від відновлення корисності об’єктів основних засобів і нематеріальних активів та їх переоцінка визначаються в разі потреби один раз на рік під час проведення інвентаризації.

9.2 Амортизація вартості об’єктів основних засобів і нематеріальних активів нараховується, виходячи зі строків корисного використання основних засобів, визначених у додатку 1 до методичних рекомендацій щодо облікової політики суб’єкта державного сектору, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.2015 № 11 (далі – Метод рекомендації № 11), та очікуваної експлуатації нематеріальних активів, визначених у додатку 2 до Метод рекомендацій № 11.

10.Кількісним критерієм та якісною ознакою суттєвості інформації про господарські операції, події та статті фінансової звітності приймається величина суттєвої помилки, без урахування якої фінансова звітність не може вважатися достовірною.

11.Для деталізації інформації в аналітичному обліку про кошти, грошові документи, розрахунки, інші доходи та витрати, доходи та витрати майбутніх періодів, витрати на амортизацію та матеріальні цінності, а також з метою забезпечення складання фінансової та бюджетної звітності згідно з вимогами законодавства аналітичні рахунки відкриваються у розрізі кодів бюджетної класифікації та видів коштів (окремо за загальним та спеціальним фондами й видами коштів спеціального фонду) відповідно до Порядку відкриття аналітичних рахунків, що наводиться у додатку 2 до Положення.

 

 

В.О.Головного бухгалтера                             А.А.Невядомська

 

 

 

<!-- [if gte mso 9]> <!-- [if gte mso 10]> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Категорія: Проекти рішень на чергову сесію сільської ради