Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд

Автор: Виктория от 15-05-2014, Прочитали: 4425

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності на території

Новофедорівської сільської ради

 

З метою координації заходів щодо впорядкування розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності на території Новофедорівської сільської ради, відповідно до Цивільного, Земельного кодексів України, законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про благоустрій населених пунктів», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада,

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити Порядок розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності на території Новофедорівської сільської ради (далі – Порядок), що додається.

2. Виконавчому комітету Новофедорівської сільської ради проводити  оформлення документів на розміщення тимчасових споруд у відповідності до вимог цього Порядку.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань культури, освіти, охорони здоров’я, сім’ї та соціального захисту, житлово-комунального господарства.

 

 

В.о. повноважень сільського голови                                    О.В. Лахтадир  

                               

 

 

ПОРЯДОК

розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності на території Новофедорівської сільської ради

 

1. Загальні положення

 

 1. Порядок розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності на території Новофедорівської сільської ради (далі – Порядок) розроблений згідно із Цивільним та Земельним кодексами України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.11 № 244  «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності».
 2. Дія Порядку не поширюється на розміщення тимчасових споруд (далі – ТС)  для провадження підприємницької діяльності на землях із особливим режимом використання.
 3. Розміщення ТС самовільно забороняється.
 4. ТС торговельного, побутового, соціально – культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності - одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій, з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту.

ТС може мати закрите приміщення для тимчасового перебування людей (павільйон площею не більше 30 квадратних метрів за зовнішнім контуром) або не мати такого приміщення.

 1. У Порядку наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
 2. відкритий майданчик – об’єкт торгівлі та/або його частина, який розташовується на земельній ділянці, наданій для провадження торговельної діяльності в порядку, визначеному законом, та оснащений торгово-технологічним обладнанням;
 3. власник – юридична особа або фізична особа-підприємець, якій належить ТС;
 4. договір про встановлення особистого строкового сервітуту – договір, на підставі якого встановлюється право суб’єкта господарювання користуватися чужою земельною ділянкою для розміщення ТС, на строковій платній основі;
 5. замовник – суб'єкт господарювання, який має намір розмістити власну ТС на підставі паспорта прив'язки ТС;
 6. земельна ділянка – це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування на території Новофедорівської сільської ради, повноваження щодо рішення якою здійснює сільська рада;
 7. комплексна схема розміщення ТС у межах вулиці (скверу, бульвару, провулка, узвозу, проїзду, площі, майдану тощо), мікрорайону (кварталу), села (далі – комплексна схема) – текстові та графічні матеріали, якими визначається територія, на якій можливо розташувати ТС, розроблені з урахуванням вимог будівельних, санітарно-гігієнічних норм, а також існуючих містобудівних обмежень, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання територій, охорони історико-культурної спадщини, земельно-господарського устрою;
 8. лист про відповідність намірів щодо місця розташування ТС (далі – лист про відповідність) – документ, виданий управлінням містобудування та архітектури департаменту містобудування та землекористування (далі – Управління),  про відповідність намірів щодо місця розташування ТС комплексній схемі розміщення ТС (у разі її наявності), будівельним нормам. При розміщенні ТС ураховуються всі наявні планувальні обмеження;
 9. об'єкти благоустрою – об’єкти, які використовуються відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог правил благоустрою території населених пунктів, місцевих правил забудови, інших вимог, передбачених законодавством (до об’єктів благоустрою належать: території загального користування; парки (гідропаркилугопаркилісопаркипарки культури та відпочинку; парки – пам'ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, садисквери та майданчики; пам'ятки культурної та історичної спадщини; майдани, площі, бульварипроспекти; вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки; пляжі; кладовища; інші території загального користування; прибудинкові території; території будівель та споруд інженерного захисту територій; території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору. До об'єктів благоустрою можуть належати також інші території в межах населеного пункту).
 10. паспорт прив'язки ТС – комплект документів, в яких визначено місце встановлення ТС на топографо-геодезичній основі М 1:500, схему благоустрою прилеглої території;
 11. прилегла територія – територія для благоустрою та обслуговування ТС;
 12. схема благоустрою ТС – схема, виконана суб'єктом господарювання, що має ліцензію на виконання проектних робіт, або архітектором, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат, на топографо-геодезичній основі М 1:500, із зазначенням заходів щодо благоустрою та озеленення території, прилеглої до ТС (розташування квітників, під'їздів, урн, влаштування дорожнього покриття або мостіння фігурними елементами мостіння тощо), та містить інформацію: про площу земельної ділянки під озеленення території, влаштування дорожнього покриття або мостіння фігурними елементами мостіння;
 13. схема розміщення ТС – схема, виконана суб'єктом господарювання, що має ліцензію на виконання проектних робіт, або архітектором, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат, на топографо-геодезичній основі М 1:500, із зазначенням бажаного місця розташування ТС, кресленнями контурів ТС із прив’язкою до місцевості, з відображенням існуючих поруч ТС та існуючу забудову, червоні лінії або лінії регулювання забудови, та містить інформацію про загальну площу земельної ділянки під розміщення ТС та її прилеглу територію;
 14. стаціонарна ТС – споруда, яка має закрите приміщення для тимчасового перебування людей і за зовнішнім контуром площу до 30 кв. м;
 15. Підставою для розміщення ТС є паспорт прив’язки ТС, який оформлюється районним архітектором у відповідності до вимог цього Порядку.
 16. Для  розміщення групи стаціонарних ТС (але не більше п'яти) розробляється  єдиний  паспорт  прив'язки ТС із прив'язкою кожної окремої ТС із  відображенням  благоустрою прилеглої території  та інженерного забезпечення (на топографо-геодезичній основі М 1:500).
 17. Розміщення стаціонарних ТС (групи ТС) здійснюється на підставі паспорта прив'язки ТС на земельних ділянках та за наявності документів, які посвідчують права власності, користування земельною ділянкою за цільовим призначенням під торгову точку або комерційну діяльність.
 18. Розміщення ТС на території  ринку як торговельного  об'єкта визначається планувальною документацією території цього ринку або проектною документацією його споруди.
 19. Оформлення паспорта прив’язки для розміщення відкритого майданчика та об’єктів, які потребують постійного підключення до інженерних мереж, здійснюється в порядку, встановленому для стаціонарних ТС.
 20. Оформлення документів для розміщення стаціонарних ТС здійснюється замовником у наступному порядку:
 21. отримання листа про відповідність;
 22. розроблення ескізів фасадів ТС та схеми благоустрою прилеглої території –суб'єктом господарювання, що має ліцензію на виконання проектних робіт, або архітектором, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат;
 23. отримання технічних умов щодо інженерного забезпечення – у балансоутримувача відповідних інженерних мереж (за необхідності);
 24. оформлення документів на землекористування (договір оренди згідно з законом);
 25. оформлення паспорта прив'язки ТС;
 26. установлення ТС відповідно до паспорта прив'язки, відновлення благоустрою, подання до сільської ради письмової заяви за встановленою формою про виконання вимог паспорта прив'язки.
 27. Документація щодо встановлення ТС, видана до набрання чинності цим Порядком, дійсна до закінчення її терміну дії.
 28. Питання, не врегульовані цим Порядком, вирішуються згідно з положеннями чинного законодавства.

 

2. Визначення  відповідності намірів замовника

щодо місця розташування ТС вимогам чинного законодавства, комплексній схемі розміщення ТС, будівельним нормам

 

 1. Замовник, який має намір встановити ТС, звертається до сільської ради із відповідною заявою (додаток 1 до Порядку) про надання висновку стосовно можливості встановлення ТС.

До заяви додаються:

 • графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розташування ТС, виконані на актуальній топографо-геодезичній основі М 1:500 кресленнями контурів ТС з прив'язкою до місцевості;
 • реквізити замовника (найменування, П. І. Б., адреса, контактна інформація).
 • Сільська рада  протягом десяти робочих днів з дня подання заяви надає замовнику лист про відповідність комплексній схемі розміщення ТС (у разі її наявності), будівельним нормам або лист з аргументованою відмовою щодо реалізації намірів розміщення ТС.

При розміщенні ТС на території, комплексна схема для якої не розроблялася, висновок готується з урахуванням вимог будівельних, санітарно-гігієнічних норм, а також існуючих містобудівних обмежень, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання територій, охорони історико-культурної спадщини, земельно-господарського устрою, рекомендацій комісії з питань розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення.

Сільська рада має право, за потреби, залучати до підготовки висновків відповідні служби, отримувати від них висновки.

 1. Лист про відповідність є підставою для надання замовнику технічних умов. Технічні умови отримуються замовником самостійно.

 

3. Оформлення паспорта прив’язки ТС

 

3.1.Для оформлення паспорта прив'язки замовник звертається до сільської ради із заявою (додаток 6 до Порядку) щодо оформлення паспорта прив'язки ТС, до якої додає:

 • схему розміщення ТС;
 • ескізи фасадів ТС у кольорі М 1:50 (для стаціонарних ТС), які виготовляє суб'єкт господарювання, що має ліцензію на виконання проектних робіт, або архітектор, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат);
 • схему благоустрою ТС, погоджену з сільською радою;
 • документи, які посвідчують права власності, користування земельною ділянкою за цільовим призначенням: торгової точки або комерційного призначення;
 • технічні умови щодо інженерного забезпечення (за наявності), отримані замовником у балансоутримувача відповідних інженерних мереж (для стаціонарних ТС).

Зазначені документи замовником отримуються самостійно.

3.2.Паспорт прив'язки ТС оформлюється районним архітектором на безоплатній основі протягом десяти робочих днів з дня подання зазначеної заяви за формою (додаток 7 до Порядку), затвердженою наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244.

3.3.Паспорт прив'язки ТС включає:

 • схеми розміщення та благоустрою ТС;
 • копію листа про відповідність або документів на землекористування з відповідним цільовим використанням;
 • ескізи фасадів ТС у кольорі М 1:50 (для стаціонарних ТС);
 • технічні умови щодо інженерного забезпечення ТС, отримані замовником у балансоутримувача відповідних мереж (для стаціонарних ТС);
 • реквізити замовника (найменування, П. І. Б., адреса, контактна інформація).

3.4.Паспорт прив'язки підписується районним архітектором та посадовою особою сільської ради.

3.5.Паспорт прив'язки ТС виготовляється у трьох примірниках. Один примірник  видається замовнику,  другий зберігається в районного архітектора, третій у сільській раді.

3.6.Строк дії паспорта прив'язки ТС визначається районним архітектором відповідно до вимог цього Порядку і не може перевищувати строку дії документа на землекористування. Максимальний строк дії паспорта прив'язки становить 5 років.

3.7.Паспорт прив'язки ТС не надається за умов:

 • подання неповного пакета документів, визначених у пункті 3.1 цього Порядку;
 • подання недостовірних відомостей, зазначених у пункті 3.1 цього Порядку.

Ненадання паспорта прив'язки ТС з інших підстав не допускається.

 

 

4. Продовження строку дії паспорта прив’язки ТС

 

4.1.Замовник подає до районного архітектора заяву щодо продовження строку дії паспорта прив'язки ТС  не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії паспорта.

4.2.Продовження строку дії паспорта прив'язки здійснюється районним архітектором за заявою замовника, шляхом зазначення нової дати, підпису та печатки у паспорті прив'язки.

      4.3.У разі змін, які відбулися у містобудівній документації, будівельних нормах, розташуванні  існуючих будівель і споруд, інженерних мереж або з ініціативи суб'єкта господарювання, паспорт прив'язки може переоформлюватися на строк дії цього паспорта прив'язки або на новий строк.

4.4. У продовженні дії паспорта прив’язки ТС може бути відмовлено у разі:

 • змін у містобудівній документації, будівельних нормах, нормативно-правових актах, які безпосередньо впливають на розміщення та експлуатацію ТС, та Комплексній схемі розміщення ТС;
 • розташуванні будівель і споруд, інженерних мереж у межах території розміщення ТС;
 • недотримання вимог паспорта прив'язки ТС;
 • нецільове використання земельної ділянки та порушення санітарних норм і правил благоустрою.

 

 

5. Призупинення та анулювання паспорта прив’язки ТС

 

5.1.Дія паспорта прив'язки призупиняється за таких умов:

 • необхідність проведення планових ремонтних робіт на земельній ділянці, на  якій  розміщена ТС, – з обов'язковим попередженням власника ТС за 1 місяць  на орендованій земельній ділянці;
 • необхідність проведення аварійних ремонтних робіт на земельній ділянці, на якій розміщена ТС, – без попередження.

                     5.2.Балансоутримувачі інженерних мереж зобов’язані попередити сільську раду письмово про проведення планових ремонтних робіт за 40 календарних днів до дати їх проведення із зазначенням терміну проведення робіт.

                     5.3.У разі проведення балансоутримувачем планових ремонтних робіт на інженерних мережах, власнику ТС надається тимчасове місце для розміщення ТС із перенесенням ТС та подальшим поверненням її після планових ремонтних робіт  на попереднє місце за рахунок власника ТС.

                     5.4.У разі проведення балансоутримувачем аварійних ремонтних робіт на інженерних мережах, тимчасове місце для розміщення ТС надається у тижневий строк. Перенесення ТС та повернення її на попереднє місце у місячний строк здійснюється за рахунок власника ТС.

                     5.5Тимчасове місце розміщення ТС визначається сільською радою.

                     5.6.Підставами для відновлення дії паспорта прив'язки ТС є завершення планових ремонтних робіт або аварійних ремонтних робіт.

                     5.7.Дія паспорта прив'язки ТС анулюється за таких умов:

 • недотримання вимог паспорта прив'язки при її встановленні;
 • не встановлення ТС протягом 6 місяців з дати отримання паспорта прив'язки;
 • виявлення недостовірних відомостей у документах, на підставі яких підготовлений паспорт прив'язки ТС.

 

 

 

6. Вимоги до розміщення, зовнішнього вигляду ТС та благоустрою прилеглих територій

 

 

6.1.Установлення ТС здійснюється відповідно до паспорта прив'язки.  Відхилення від паспорта прив'язки ТС не допускається.

6.2.Виконання благоустрою замовником є обов'язковим.

6.3.Протягом 5 днів після розміщення ТС замовник зобов’язаний подати до виконавчого органу міської ради письмову заяву-декларацію за формою (додаток 13 до Порядку), в якій зазначити, що він виконав вимоги паспорта прив'язки.

6.4.Замовник зобов'язаний забезпечити постійний догляд за зовнішнім виглядом ТС: тримати в чистоті і порядку, своєчасно фарбувати і усувати пошкодження в скляних вивісках, конструктивних елементах фасадів.

6.5.Відновлення зовнішнього вигляду ТС здійснюється згідно з паспортом прив’язки, за необхідності, але не рідше одного разу на рік.

6.6.У разі коли власник має намір  змінити  її естетичний вигляд, він звертається до районного архітектора з письмовою заявою щодо внесення змін до паспорта прив'язки у частині ескізів фасадів.  Районний архітектор розглядає нові ескізи фасадів ТС упродовж десяти робочих днів з дня подання такої заяви та, за відсутності обґрунтованих заперечень, районний архітектор  візує нові ескізи фасадів ТС.

6.7.Власники (користувачі) ТС зобов'язані:

 • підтримувати належний експлуатаційний стан ТС та відповідного технологічного обладнання, що використовується разом із ТС;
 • протягом 2 робочих днів після розміщення стаціонарної ТС звернутися до відділу комунального господарства «Світанок» та сільської ради для укладення договору про утримання прилеглої території та вивезення сміття.

6.8.Забороняється складування тари, матеріалів, різних конструкцій і відходів на дахах стаціонарних ТС і прилеглих до них територіях.

6.9.Біля кожної стаціонарної ТС повинно бути зовнішнє штучне освітлення, а також впритул до неї покриття вдосконаленого типу завширшки:

 • по всій довжині фасаду (незалежно від конструкції споруди) – 2 м (у разі технічної можливості).
 • з боку службового входу та бічних фасадів – 1 м.

6.10. У разі розміщення ТС на відстані більше 2-х метрів від тротуару до неї з тротуару повинна бути побудована пішохідна доріжка завширшки 1,5 м.

6.11. Біля ТС повинна бути розміщена урна встановленого зразка для збирання твердих побутових відходів.

6.12.Контроль за дотриманням вимог щодо благоустрою території прилеглої до ТС та додержанням вимог паспорта прив’язки здійснює комісія ЖКГ згідно розпорядження сільського голови.

 

 

7. Порядок демонтажу ТС

 

7.1.Демонтажу підлягають незаконно встановлені ТС:

- відсутність рішення (дозволу) сільської ради на розміщення ТС;

 • відсутності паспорта прив'язки ТС ;
 • анулювання паспорта прив'язки ТС, закінчення терміну його дії або закінчення терміну дії документації щодо встановлення ТС, виданої до набрання чинності цим Порядком;
 • у разі невідповідності розташування ТС паспорту прив’язки ТС;
 • відсутності документа, що посвідчує право на земельну ділянку під розміщення торгової точки або комерційного призначення;
 • самовільної зміни власником ТС її призначення;
 • за рішенням судових органів або за результатами розгляду подання інших органів державної влади;
 • в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

7.2.У разі виявлення ТС, установленої незаконно, представники комісії сільської ради, складають лист-попередження (припис) власникові (користувачу) ТС із вимогою усунення порушень шляхом проведення її демонтажу в семиденний термін. Лист-попередження надсилається власникові (користувачу) ТС поштою або вручається особисто.

7.3.Про факт порушення благоустрою представниками комісії сільської ради також складається акт обстеження.

7.4.У разі невиконання вимог листа-попередження та за наявності підстав для демонтажу ТС, передбачених пунктом 6.1 даного Порядку, представниками комісії сільської ради, спільно з  представником міліції (за згодою), особою, яка здійснила незаконне встановлення ТС на території Новофедорівської сільської ради (у разі її присутності) складається акт про незаконне встановлення ТС.

7.5.Акт  про незаконне встановлення ТС розглядається на засіданні комісії ЖКГ з питань розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення. На підставі її протокольного рішення заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів готує проект рішення виконавчого комітету про демонтаж ТС, які встановлено з порушенням вимог чинного законодавства України, з переліком ТС, що підлягають демонтажу, і надає його на розгляд виконавчому комітету сільської ради. Проектом рішення також визначається склад робочої групи з демонтажу ТС.

7.6.Прийняте рішення виконавчого комітету сільської ради про демонтаж ТС оприлюднюється на офіційному сайті сільської ради та в газеті «Голопристанський вісник».

7.7.На підставі зазначеного рішення виконавчого комітету сільської ради, комісії ЖКГ готуються попередження з посиланням на відповідне рішення виконавчого комітету, які наклеюються на ТС із проведенням фотофіксації. У попередженні вказується семиденний термін здійснення демонтажу та приведення земельної ділянки у попередній стан.

7.8.У разі невиконання власником ТС вимог рішення виконавчого комітету сільської ради протягом строку, зазначеного у попередженні, демонтаж ТС виконується комунальним підприємством «Світанок».

7.9.У разі необхідності, до демонтажу ТС залучаються представники державних органів.

7.10.У випадку, якщо ТС не має власника або власник ТС невідомий, її демонтаж здійснюється за результатами обстеження ТС робочої групи з демонтажу ТС.

7.11.Демонтаж ТС здійснюється в наступному порядку:

7.11.1Робоча група з демонтажу ТС складає акт демонтажу ТС, який містить:

 • дату, час проведення демонтажу та місце розташування ТС, підстави для їх демонтажу;
 • прізвище, ім'я, по батькові, посади голови та членів комісії, їх підписи;
 • найменування підприємств, що виконують демонтування споруди та відключення від інженерних мереж;
 • опис ТС, що демонтується: геометричні розміри, матеріал, наявність підключення до мереж електро- та водопостачання та перелік візуально виявлених недоліків, пошкоджень;
 • відомості про власника ТС (у разі наявності);
 • фотофіксацію ТС.

7.11.2. Акт демонтажу складається в двох примірниках, які підписуються членами робочої групи з демонтажу ТС та власником відповідної самовільно встановленої тимчасової споруди; один примірник надається власнику, інший зберігається в сільській раді. У разі, якщо  власник самовільно встановленої ТС відсутній при виконанні робіт із демонтажу, невідомий, переховується чи відмовляється підписувати вказані документи, в акті про це робиться відповідна позначка. Інформація та копія акта в 3–денний термін направляється до міського управління міліції.

7.11.3. Після складання акта демонтажу, ТС опечатуються, демонтуються і перевозяться на майданчики тимчасового зберігання, які організовуються та облаштовуються комунальними підприємствами або суб’єктом господарювання, задіяним у демонтажі.

7.11.4. На місці демонтованої ТС обов’язково розміщується оголошення (способом, що залежить від умов місцевості), в якому вказується підстава проведення демонтажу, місце зберігання демонтованої ТС, контактні дані відповідних посадових осіб.

7.11.5. Демонтаж, перевезення та зберігання ТС здійснюється за рахунок коштів сільського бюджету.

7.11.6. Видатки на демонтаж, перевезення та зберігання демонтованих ТС відшкодовують їх власники.

                  7.12.Демонтовані ТС повертаються власникові після надання:

 • акта, складеного при демонтажі самовільно встановлених тимчасових споруд (у разі наявності у власника такого акта);
 • документів, що посвідчують особу;
 • документів, що підтверджують право власності на демонтовану тимчасову споруду чи законного володіння, користування нею, а також документів, що підтверджують право власності на товарно-матеріальні цінності, особисті речі, що знаходились у ТС;

-  документів про оплату послуг та відшкодування витрат, пов’язаних із демонтажем, переміщенням та зберіганням ТС,  згідно з розрахунками, наданими суб'єктами господарювання, що були задіяні в демонтажі.

                7.13.Для власників ТС розмір плати встановлюється та складається за:

 • демонтування, завантаження, доставку до місця зберігання та розвантаження – у відповідності до калькуляції, наданої суб'єктом господарювання, з яким відповідний виконавчий орган сільської ради уклав договір та яке безпосередньо займається демонтажем (знесенням);
 • зберігання – в розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за добу зберігання;
 • відключення від інженерних мереж – у відповідності до калькуляцій, наданих суб'єктами господарювання, які безпосередньо займаються відключенням.

                  7.14.Після закінчення річного терміну зберігання примусово демонтованих ТС, власники яких не з'явилися за ними та не сплатили витрати, передбачені Порядком, рішення щодо їх подальшого використання приймає виконавчий комітет сільської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту рішення сільської ради

«Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності у с. Залізний Порт та с. Новофедорівка»

 

Цей аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» № 1160-IV від 11 вересня 2003 року з метою обґрунтування необхідності державного регулювання у сфері розміщення тимчасових споруд) (в подальшому ТС) шляхом запровадження єдиного механізму та процедури розміщення ТС для здійснення господарської діяльності та благоустрою прилеглих до них територій, а також здійснення аналізу впливу, який справлятиме рішення Новофедорівської сільської ради до проекту рішення сільської ради «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності у с. Залізний Порт та с. Новофедорівка», забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян, держави, а також обґрунтування відповідності проекту рішення принципам державної регуляторної політики, одержання зауважень та пропозицій від зацікавлених осіб.

Проект було підготовлено виконавчим комітетом Новофедорівської сільської ради.

 

 1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом регулювання.

Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» визначено поняття малої архітектурної форми як невеликої споруди декоративного, допоміжного чи іншого призначення, що використовується для покращення естетичного вигляду громадських місць і міських об'єктів, організації простору та доповнює композицію будинків, будівель, їх комплексів.

Тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності було визначено як одноповерхові споруди, що виготовляються з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту.

Згідно 28 статті Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» передбачено, що розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, містобудування та архітектури.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Наказом від 21.10.2011 №244  затвердило «Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької  діяльності». Але  зазначений  Порядок  не  визначає  процедуру  оформлення  земельної  ділянки  під  розміщення  тимчасових споруд.

Таким чином, виникла прогалина у законодавстві, яка створює адміністративні бар’єри для суб’єктів господарювання та позбавляє їх законного права на розміщення тимчасових споруд.

З огляду на вищевикладене, вирішення окресленої проблеми неможливе за допомогою регуляторних актів, та потребує негайного правового врегулювання органами місцевого самоврядування з метою реалізації прав підприємців на ведення господарської діяльності.

Для вирішення даної проблеми існує необхідність прийняття рішення  Новофедорівської сільської ради «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності у с. Залізний Порт та с. Новофедорівка».

До кола суб'єктів, на яких проблема справляє негативний вплив, належать:

 • суб’єкти підприємницької діяльності – у зв’язку з відсутністю законодавчо  встановленого  порядку оформлення  земельної  ділянки  під  розміщення  тимчасових споруд;
 • органи місцевого самоврядування – у зв’язку з неправомірним використанням суб’єктами господарювання земельних ділянок комунальної форми   власності  при розміщенні тимчасових споруд на території  Новофедорівської сільської ради  та   недонадходженням  коштів  до сільського бюджету.

Новий порядок розміщення зазначених об’єктів надасть можливість забезпечити відкритість та прозорість процедури їх розміщення, сприятиме розвитку конкуренції, обмеженню монополізму, залучить найширше коло суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності.

 

 1. Визначення цілей регулювання.

Метою регулювання є:

- врегулювання питання щодо ліквідації несанкціонованої торгівлі у
с. залізний порт та с. Новофедорівка;

- приведення торговельної мережі села у відповідність до вимог чинного законодавства;

- покращання благоустрою сіл;

- розвиток підприємництва у с. Залізний Порт та с. Новофедорівка;

- створення нових робочих місць, захист прав найманих працівників;

- встановлення вимог до утримання ТС, здійснення благоустрою та озеленення прилеглих територій;

- усунення адміністративних бар’єрів під час здійснення підприємницької діяльності;

- збільшення надходжень у сільський бюджет від суб’єктів підприємницької діяльності.

 

3. Альтернативні способи досягнення цілей регулювання.

Визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів, оскільки залишає прогалини в правовому регулюванні порядку розміщення тимчасових споруд.

Альтернативними  способами  досягнення  зазначених  цілей  є:

- очікування  тлумачень  від  Держкомзему;

- керуватись  Наказом № 244, а  земельне  питання  вирішувати  довготривалою  процедурою  розроблення  землевпорядної  документації;

- прийняття сільською радою проекту рішення ради «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності у с. Залізний Порт та с. Новофедорівка».

Перша  альтернатива  є неприйнятною, оскільки залишає процедуру розміщення тимчасових споруд нерегульованою, що позбавляє суб’єктів господарювання права на розміщення тимчасових споруд на території Новофедорівської сільської ради.   

Друга  альтернатива  прийнятна, але  є  довготривалою  та  дорогою.

Третя  альтернатива -  прийняття  запропонованого  рішення.

Тому, оцінюючи альтернативи, перевага була  віддана  останній, оскільки в цьому випадку досягнути мети можливо в коротший строк та  з меншими витратами. Прийняття такого регуляторного акта дасть можливість врегулювати порядок реалізації права суб’єктів господарювання на розміщення тимчасових споруд на території Новофедорівської сільської ради з метою здійснення підприємницької  діяльності,  не  забороненої  законом.

Дане альтернативне рішення збільшить надходження до сільського бюджету, забезпечить неухильне виконання норм Закону України «Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності» і буде запобігати зловживанням та корупційним діям у питаннях, пов’язаних з організацією роботи тимчасових споруд.

 

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв'язання проблеми, і відповідні заходи.

Основним принципом запропонованого проекту рішення є забезпечення дотримання суб’єктами господарювання та місцевими дозвільними органами процедури отримання документів дозвільного характеру на право організації роботи тимчасових споруд та правомірного набуття права користування земельними ділянками у межах тимчасових споруд.

З метою реалізації поставленої мети пропонується проведення таких заходів:

- поліпшення якості законодавчої та нормативної бази, що регулює порядок розміщення тимчасових споруд;

- забезпечення виконання законодавчих актів вищої юридичної сили;

Запропонований механізм дії даного проекту регуляторного акта відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, прозорості, передбачуваності.

 

 1. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

 

Найбільш значний вплив зовнішніх факторів на дію вищезазначеного акта можливий при виникненні змін у чинному законодавстві. В цьому випадку може мати місце невідповідність положень регуляторного акта нормам, що встановлюються нормативно-правовим актом вищої юридичної сили. Зазначена обставина негативно вплине на виконання вимог акта, проте може бути подолана шляхом внесення відповідних корегувань до нього.

Враховуючи вищевикладене, впровадження та виконання вимог акта органами державної влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами підприємницької діяльності передбачається ефективним.

 

6. Очікувані результати прийняття акта.

В умовах ринкової економіки, загострення конкуренції єдині вимоги до визначення місць розміщення, облаштування та утримання ТС і отримання дозвільної документації для розміщення ТС на території Новофедорівської сільської ради дозволить запровадити принцип організаційної єдності між структурними підрозділами виконавчого комітету та суб’єктами господарювання, призведе до зниження втручання чиновників у підприємницьку діяльність, скоротить терміни отримання документів дозвільного характеру та підвищить довіру у суб’єктів господарювання до влади.

 

Сфера впливу регуляторного акта

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

Збільшення надходжень до сільського бюджету за рахунок сплати місцевих податків, зборів та інших обов’язкових платежів у зв’язку з розвитком підприємницької інфраструктури міста, створенням нових робочих місць та реєстрацією найманих працівників у відповідних органах

 

 

Приведення сільської нормативно-правової бази у відповідність до вимог чинного законодавства України

 

Суб’єкти господарювання

Оформлення права користування земельною ділянкою комунальної форми власності відповідно до вимог чинного законодавства України

Сплата місцевих податків, зборів та інших обов’язкових платежів

Територіальна громада міста

Стимулювання розвитку підприємництва;

можливість реалізації соціальних заходів у зв’язку з додатковими надходженнями до місцевого бюджету

 

 

 

 1. Строк дії акта.

Передбачається не обмежувати строк дії запропонованого регуляторного акта.

У разі виникнення потреби, у зв’язку зі зміною чинного законодавства України та за підсумками аналізу відстеження його результативності, вноситимуться зміни до запропонованого регуляторного акта.

 

 1. Показники результативності акта.

Пропонується використати наступні показники результативності:

 • розмір надходжень до місцевих бюджетів, пов'язаних з дією акта;
 • кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта;
 • кількість облаштованих тимчасових споруд.

 

 1. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.

Базове відстеження результативності регуляторного акта проведено на етапі його підготовки.

Повторне відстеження здійснюється через рік після набрання чинності актом або більшістю його положень, але не пізніше ніж через два роки.

Планується проведення аналізу та відстеження кількості укладених договорів в утриманні об’єктів благоустрою у зв’язку з встановленням тимчасових споруд, а також відстеження динаміки надходжень до сільського бюджету від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

Для здійснення відстеження результативності регуляторного акта планується використання статистичних даних з можливим проведенням соціологічного опитування суб’єктів господарювання, які здійснюють підприємницьку діяльність шляхом розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.

Таким чином структура і складові «Аналізу регуляторного впливу» проекту рішення Новофедорівської сільської ради «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності на території Новофедорівської сільської ради» указує на  ефективність запропонованого регулювання і відповідає основним принципам Закону України «Про засади  державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».        

 

 

 

Розробник проекту регуляторного акта –Новофедорівська сільська рада  (75652, с. Новофедорівка, вул. Леніна, 22  тел. (05539) 3-63-86.

 

 

Категорія: Проекти рішень на чергову сесію сільської ради