розпорядження № 4 від 16.02.2017

Автор: Виктория от 20-02-2017, Прочитали: 807

НОВОФЕДОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ГОЛОПРИСТАНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ


від 16.02.2017 року                                             4

с. Новофедорівка


Про забезпечення на території сільської ради захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб  з їх числа

 

      На виконання розпорядження розпорядження голови районної державної адміністрації від 16 січня 2017 року № 19 "Про забезпечення в районі захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування ", з метою захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на території Новофедорівською сільської ради, керуючись статтею 42 Закону України            «Про місцеве самоврядування в Україні»,

 

1. Створити тимчасову інвентаризаційну комісію для проведення перевірки стану збереження та проведення інвентаризації розташованого на території сільської ради житла, яке належить на правах власності або на правах користування дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування та особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли повноліття, згідно з додатком 1 (далі – Комісія).

2. Затвердити форму акта обстеження "інвентаризації" стану утримання житла, яке належить на праві власності або на праві користуванні дитині-сироті, дитині, позбавленої батьківського піклування та особі з їх числа, згідно додатку 2.

3. Комісії протягом квітня-травня 2017 року провести на території сільської ради детальну інвентаризацію та оцінку придатності для проживання житла, яке належить на правах власності або на правах користування дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування та особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли повноліття, а також наявної документації, яка підтверджує ці права. 

4.   Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Сільський голова                                 О.В. Лахтадир

 

 

Додаток 1

до розпорядження голови

сільської ради

16.02.2017   4

 

СКЛАД

Інвентаризаційної комісії з питань захисту житлових та майнових

прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

та осіб з їх числа

 

Лахтадир

Олена Василівна

-

Сільський голова, голова опікунської ради,

голова комісії

 

Грабован

Тетяна Миколаївна

 

-

Секретар сільської ради,

секретар комісії

 

 

Члени комісії:

 

Каращук

Наталія Володимирівна

-

Інспектор по роботі з населенням,

член опікунської ради

Малюченко

Тетяна Анатоліївна

-

Інспектор ВОС, депутат сільської ради

 

Шашко Оксана Миколаївна

-

Інспектор по охороні правопорядку,               секретар опікунської ради

 

 

Інспектор по охороні правопорядку                                                 О.М. Шашко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

Додаток 2

до розпорядження голови

сільської ради

16.02.2017   4

 

АКТ

обстеження (інвентаризації) стану утримання житла, яке на праві власності чи користування належить дитині-сироті та дитині, позбавленої батьківського піклування

від _________________2017 року

 

Ми, тимчасова інвентаризаційна комісія у складі:

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

здійснили перевірку стану збереження житла та проведення інвентаризації житлового приміщення, яке на праві власності (або частка житла) ___________

____________________________________________________________________

                                                                           (зазначити)

чи праві користування належить ________________________________________

дитині-сироті, дитині, позбавленої батьківського піклування (необхідне підкреслити), ___________________ року народження.

         Дане житлове приміщення знаходиться за адресою: _________________

____________________________________________________________________ 

і належить на праві власності дитині, матері, батьку, бабусі, дідусю дитини (необхідне підкреслити) _______________________________________________

                                                                                                    (ПІБ особи)

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

                             (зазначити підтверджуючі право власності документи)

Інформація про стан житла: ___________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Передано в оренду:____________________________________________________

(зазначити, коли, ким передано в оренду, кому, підтверджуючі документи (договір про оренду, його дата, номер тощо) ____________________________________________________________________

                                                                                   Продовження додатка 2

 

В ході інвентаризації встановлено, що у житловому приміщенні, яке на праві користування належить дитині проживають:

- біологічні батьки (родичі) дитини:______________________________________

                                                                           (вказати ПІБ, ступінь рідства)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________, які ведуть аморальний спосіб життя;

- проживають інші особи, які є родичами дитини __________________________

                                                                                   (вказати ПІБ, ступінь рідства)

проблеми, виявлені у ході проведення інвентаризації (зазначити конкретно) __

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Висновок інвентаризаційної комісії: _____________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

За результатами проведення інвентаризації рекомендовано _________________

____________________________________________________________________

                            (зазначити кому і які саме надано рекомендації)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Сільський голова                  Лахтадир О.В.                       підпис_______________

 

Секретар сільської ради       Грабован Т.М.                       підпис_______________

 

Члени інвентаризаційної комісії:

                                                 Каращук Н.В.                   підпис_______________

                                                 Малюченко Т.А.                         підпис_______________

                                                  Шашко О.М.                                підпис_______________

 

З актом ознайомлено ____________________________       підпис_______________

 

"____"________________2017 року

Категорія: Розпорядження сільського голови