розпорядження № 5 від 16.02.2016

Автор: Виктория от 20-02-2017, Прочитали: 628

НОВОФЕДОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ГОЛОПРИСТАНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

від 16 лютого 2017 року                 5                                   

с. Новофедорівка

 

Про план заходів щодо наповнення

бюджету Новофедорівської сільсь-

кої ради  та економного і раціональ-

ного використання бюджетних кош-

тів   у 2017 році

 

З метою організації роботи по забезпеченню виконання доходної частини сільського бюджету та збільшенню надходжень до нього, економного і раціонального використання бюджетних коштів у 2017 році, відповідно до розпорядження першого заступника голови районної державної адміністрації від 06 лютого 2017 року № 63 «Про план заходів щодо наповнення місцевих бюджетів району та економного і раціонального використання бюджетних коштів у 2017 році », керуючись статтею 42  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні":

1. Затвердити план заходів щодо наповнення  бюджету Новофедорівської сільської ради та економного і раціонального використання бюджетних коштів у 2017 році (далі - план заходів), що додається.

2. Виконавцям, визначеним у плані заходів,  забезпечити виконання плану заходів, про що інформувати сільського голову  щоквартально для узагальнення.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови сільської ради від 11 березня 2016 року № 8 «Про план заходів щодо наповнення місцевого бюджету Новофедорівської сільської ради  та економного і раціонального використання бюджетних коштів   у 2016 році».

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

                                                                                    Затверджено

Розпорядження сільського голови

16.02.2017 № 5

План заходів
щодо наповнення  бюджету Новофедорівської сільської ради

та економного і раціонального використання бюджетних коштів у 2017 році

 

з/п

Зміст заходів

Відповідальні

Термін виконання

1

2

3

4

 

                        1.Заходи щодо наповнення бюджету

Новофедорівської сільської ради

 

1.1

Активізувати роботу по декларуванню осіб, які самостійно використовують приватні земельні ділянки (паї) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

Пирогов В.Г. спец. ІІ категорії з земельних питань

Альбах С.М. інспектор по податкам

До 10 травня поточного року

1.2

Проводити через засоби масової інформації широкомасштабну роз’яснювальну роботу серед населення щодо соціального значення легалізації праці та заробітної плати, обов’язкового  декларування доходів і сплати податків

 

 

Міщенко В.В. діловод

Шашко О.М. інспектор по правопорядку

Протягом року

1.3

Направлення до Державної податкової інспекції інформації стосовно укладених (переукладених), розірваних договорів оренди земельних ділянок

Пирогов В.Г. спец. ІІ категорії з земельних питань

Муляр Л.М. касир

Щоквартально

1.4

Проводити роботу з укладання договорів оренди земельних ділянок, термін дії яких закінчився

Пирогов В.Г. спец. ІІ категорії з земельних питань

Сесія ради

Постійно

1.5

Проведення роз'яснювальної роботи з фізичними особами - суб'єктами господарювання - платниками єдиного податку щодо дотримання ними вимог податкового законодавства у частині своєчасності та повноти сплати податкових зобов'язань із зазначеного податку

Шашко О.М. інспектор по правопорядку

Грабован Т.М. секретар сільської ради

Протягом року

1.6

Провести інвентаризацію заборгованості з плати за землю фізичними особами та вжити заходів щодо її ліквідації

Пирогов В.Г. спец. ІІ категорії з земельних питань

Альбах С.М. інспектор по податкам

Постійно

1.7

Вивчити причини несплати акцизного податку з кінцевих продаж суб’єктами господарювання, які здійснюють торгівлю на територіях місцевих рад району. У разі встановлення випадків реалізації суб’єктами господарю-вання підакцизних товарів без утримання та перерахування до бюджету акцизного податку звертатися з відповідної інформацією до органів фіскальної служби для вжиття ними контрольно-перевірочних заходів до таких суб’єктів

Шашко О.М. інспектор по правопорядку

 

Щоквартально

1.8

Визначити податкових агентів для адміністрування даного податку. Відпрацювати спільно з податковою інспекцією питання встановлення туристичного збору на підпорядкованій території

Невядомська А.А. в.о. головного бухгалтера

Сесія ради

Протягом

І кварталу

1.9

Вживати заходів щодо укладання договорів про пайову участь з замовниками, які подали декларацію про початок виконання будівельних робіт та здійснення контролю за сплатою пайових внесків

Цинчик Я.В. заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Невядомська А.А. в.о. головного бухгалтера

Протягом року

 

2. Заходи щодо економного і раціонального посилення фінансово-бюджетної дисципліни

використання бюджетних коштів та

 

2.1

Активізувати роботу щодо недопущення виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості, забезпечити суворе відстеження стану розрахунків, строків платежів та документообігу на всіх етапах проходження розрахункових документів

Невядомська А.А. в.о. головного бухгалтера

Протягом року

2.2

Чисельність працівників підпорядкованих закладів та установ утримувати виключно в межах затверджених бюджетних асигнувань на оплату праці

Невядомська А.А. в.о. головного бухгалтера

Протягом року

2.3

Привести заохочувальну частину виплат по заробітній платі у відповідність до фактичного навантаження, особистого внеску та результативності у виконанні функціональних обов'язків

Сільський голова

Невядомська А.А. в.о. головного бухгалтера

Керівники підпорядкованих установ

Протягом року

2.4

Запровадити проведення моніторингу щодо підвищення мінімальної заробітної плати і розміру оплати праці працівників бюджетної сфери в розрізі  бюджетних установ

Невядомська А.А. в.о. головного бухгалтера

Протягом І кварталу

2.5

Розробити дієві заходи щодо зменшення споживання бюджетними установами енергоносіїв у фізичних обсягах, при цьому забезпечити економію бюджетних коштів в розмірі не менше 3%

Цинчик Я.В. заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

До 01 квітня

Сільський голова                                        О.В.Лахтадир

 

 

Категорія: Розпорядження сільського голови