Положення про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності.

Автор: Виктория от 2-01-2013, Прочитали: 939

<!--[if gte mso 9]> Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

                                                               Додаток №3

                                                                                                   до рішення   сесії 

                                                                                                   від 08.07.2011 № 143

 

 

Положення про збір за провадження деяких видів  підприємницької діяльності.

 

Платники збору

     Платниками збору є суб`єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці),  їх відокремлені підрозділи, які отримують в установленому цією статтею порядку торгові патенти та провадять такі види підприємницької діяльності:

     а) торговельна діяльність у пунктах продажу товарів;

     б) діяльність   з   надання   платних   побутових  послуг  за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України;

     в) торгівля валютними цінностями у пунктах  обміну  іноземної валюти;

     г) діяльність  у  сфері  розваг  (крім  проведення  державних грошових лотерей).

 

Не є платниками збору  за  провадження  торговельної

діяльності  та  діяльності  з надання платних послуг такі суб`єкти господарювання:

     а) аптеки,  що  перебувають  у   державній   та   комунальній власності;

     б) розташовані  у селах,  селищах і містах районного значення підприємства    та    організації    споживчої    кооперації    та торгово-виробничі державні підприємства робітничого постачання;

     в) фізичні  особи  -  підприємці,  які  провадять торговельну діяльність у межах ринків усіх форм власності;

     г) фізичні  особи  -  підприємці,   які   здійснюють   продаж вирощених  в  особистому підсобному господарстві,  на присадибній, дачній,  садовій і  городній  ділянках  продукції  рослинництва  і тваринництва,  свійської худоби та птиці (як у живому вигляді, так

і  продукції  забою  в  сирому  вигляді  та  у  вигляді  первинної переробки), продукції власного бджільництва;

     ґ) фізичні особи - підприємці, які сплачують державне мито за нотаріальне посвідчення договорів про відчуження  власного  майна, якщо  товари  кожної  окремої  категорії  відчужуються  не частіше одного разу на календарний рік;

     д) суб`єкти     господарювання,     утворені     громадськими організаціями  інвалідів,  які  мають  податкові  пільги згідно із законодавством  та  здійснюють  торгівлю  виключно   продовольчими товарами  вітчизняного виробництва та продукцією,  виготовленою на підприємствах   "Українське   товариство   сліпих",    "Українське

товариство  глухих",  а   також   фізичними  особами - інвалідами, зареєстрованими відповідно до закону як підприємці;

     е) суб`єкти   господарювання,   які   провадять   торговельну діяльність   виключно   з   використанням   таких   видів  товарів вітчизняного виробництва:  хліб  і  хлібобулочні  вироби;  борошно пшеничне та житнє;  сіль,  цукор,  олія соняшникова і кукурудзяна;

молоко і молочна продукція,  крім молока  і  вершків  згущених  із домішками і без них;  продукти дитячого харчування;  безалкогольні напої; морозиво; яловичина та свинина; свійська птиця; яйця; риба; ягоди і фрукти;  мед та інші продукти бджільництва, бджолоінвентар і  засоби  захисту  бджіл;  картопля  і  плодоовочева   продукція;

комбікорм для продажу населенню;

     є) суб`єкти господарювання,  що реалізують продукцію власного виробництва фізичним особам,  які перебувають з  ними  у  трудових відносинах,  через  пункти продажу товарів,  вбудовані у виробничі або адміністративні приміщення, що належать такому суб`єкту;

     ж) суб`єкти  господарювання,  які  провадять  діяльність   із закупівлі  у  населення продукції (заготівельна діяльність),  якщо подальша реалізація такої продукції відбувається за розрахунками у безготівковій   формі   (пункти  приймання  склотари,  макулатури, відходів   паперових,   картонних   і    ганчіркових;    заготівля сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки);

     з) підприємства,   установи  та  організації,  які  провадять діяльність    у    торговельно-виробничій    сфері     (ресторанне господарство), у тому числі навчальних закладах, із обслуговування виключно працівників таких підприємств,  установ та організацій, а

також учнів і студентів у навчальних закладах.

     Не є  платниками  збору  за  провадження  діяльності  у сфері розваг  суб`єкти  господарювання,  які  провадять  комп`ютерні  та  відеоігри.

 

Види   діяльності,   які   провадяться   з  придбанням

пільгового торгового патенту

 

       З   придбанням    пільгового    торгового    патенту провадиться  торговельна діяльність виключно з використанням таких товарів (незалежно від країни їх походження):

     а) товари повсякденного вжитку,  продукти харчування,  вироби медичного  призначення для індивідуального користування,  технічні та інші засоби реабілітації через торговельні установи, утворені з цією метою громадськими організаціями інвалідів;

     б) товарів  військової атрибутики та повсякденного вжитку для військовослужбовців на території військових  частин  і  військових навчальних закладів;

     в) насіння  та  посадкового  матеріалу  овочевих,  баштанних, кормових та квіткових культур, кормових коренеплодів та картоплі;

     г) сірників;

     ґ) термометрів та індивідуальних діагностичних приладів.

 

   З   придбанням    пільгового    торгового    патенту провадиться  торговельна діяльність виключно з використанням таких товарів вітчизняного виробництва:

     а) поштові марки,  листівки,  вітальні  листівки  і  конверти непогашені, ящики, коробки, мішки, сумки та інша тара, виготовлена з дерева,  паперу та картону,  яка використовується  для  поштових відправлень   підприємствами,  що  належать  до  сфери  управління центрального  органу  виконавчої  влади  у  галузі  транспорту  та зв`язку, і фурнітура до них;

     б) товари  народних  промислів,  крім антикварних та тих,  що становлять культурну цінність  згідно  з  переліком,  затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері культури;

     в) готові   лікарські   засоби  (лікарські  препарати,  ліки, медикаменти,  предмети догляду,  перев`язувальні матеріали та інше медичне  приладдя),  вітаміни  для населення,  тампони,  інші види санітарно-гігієнічних  виробів  із  целюлози  або  її  замінників,

ветеринарні    препарати,   вироби   медичного   призначення   для індивідуального користування інвалідами,  технічні та інші  засоби реабілітації інвалідів;

     г) зубні   паста  та  порошки,  косметичні  серветки,  дитячі пелюшки, папір туалетний, мило господарське;

     ґ) вугілля,  вугільні брикети,  паливо  пічне  побутове,  гас освітлювальний,  торф паливний кусковий,  торф`яні брикети і дрова для продажу населенню,  газ скраплений у балонах,  що реалізується населенню  за місцем проживання для використання у житлових та/або нежитлових приміщеннях;

     д) проїзні квитки;

     е) зошити.

З   придбанням    пільгового    торгового    патенту провадиться   торговельна   діяльність  виключно  з  використанням періодичних   видань   друкованих   засобів   масової   інформації вітчизняного виробництва,  що мають реєстраційні свідоцтва, видані

в установленому порядку,  а також книг,  брошур,  альбомів, нотних видань, буклетів, плакатів, картографічної продукції, що видаються юридичними особами - резидентами України.

     При здійсненні продажу товарів,  зазначених у абзаці  першому цього  підпункту,  платники  збору  можуть  одночасно  здійснювати продаж супутньої продукції (незалежно від країни  їх  походження): ручки,  олівці,  інструменти  для  креслення,  пензлі,  мастихіни, мольберти,  фарби,  лаки, розчинники та закріплювачі для малювання

та  живопису,  полотна,  багети,  рамки  та підрамники для картин, швидкозшивачі,  інші канцелярські прилади та конторське  приладдя, крім виготовлених з дорогоцінних і напівдорогоцінних металів.

Ставки збору

    Ставка  збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг встановлюється  міською  радою   з розрахунку  на  календарний  місяць  у

відповідному    розмірі    від   мінімальної   заробітної   плати, установленої  законом  на  1  січня  календарного  року  (далі   - мінімальна   заробітна   плата),   визначеному   цим   пунктом,  з урахуванням місцезнаходження пункту продажу товарів та асортименту

товарів, пункту з надання платних послуг та виду платних послуг.

     Ставка  збору за провадження торговельної діяльності (крім   провадження   торговельної   діяльності   нафтопродуктами, скрапленим   та   стиснутим  газом  із  застосуванням  пістолетних паливно-роздавальних колонок  на  стаціонарних,  малогабаритних  і пересувних   автозаправних   станціях,   заправних   пунктах)   та діяльності з надання платних послуг встановлюється від 0.04 до0.2 розміру мінімальнльної заробітної плати:     

       Ставка збору за провадження торговельної  діяльності нафтопродуктами,  скрапленим  та  стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних  і  пересувних  автозаправних  станціях,  заправних пунктах встановлюється в розмірі від 0.08 до 0,4 розміру мінімальної заробітної плати залежно від місця розташування таких пунктів.

     Ставка   збору   за  здійснення  торгівлі  валютними цінностями на календарний місяць становить 1,2 розміру мінімальної заробітної плати.

     Ставка збору за здійснення діяльності у сфері розваг на квартал становить:

     для використання  грального  автомата   (грального   автомата "кран-машина",  грального  автомата,  на  якому проводяться дитячі ігри,  іншого  грального  автомата,  призначеного  для  проведення платних розважальних ігор) - розмір мінімальної заробітної плати;

     для використання   гральних   жолобів  (доріжок)  кегельбана, боулінга,  що вводяться в дію за допомогою жетона,  монети або без них,  - розмір мінімальної заробітної плати,  збільшений у 2 рази, за кожний гральний жолоб (доріжку);

     для використання столів для більярда,  що вводяться в дію  за допомогою жетона, монети або без них, крім столів для більярда, що використовуються для  спортивних  аматорських  змагань,  -  розмір мінімальної заробітної плати за кожний стіл для більярда;

     для проведення  інших  оплатних  розважальних  ігор  - розмір мінімальної заробітної плати за кожне окреме гральне місце.

    Ставка збору за провадження торговельної  діяльності із   придбанням  пільгового  торгового  патенту  встановлюється  в розмірі 0,05 розміру мінімальної заробітної плати щорічно.

    Ставка збору за провадження торговельної  діяльності із  придбанням  короткотермінового  торгового патенту за один день становить 0,02 розміру мінімальної заробітної плати.

    Ставки збору,  визначені відповідно до цього положення, округляються  (менш  як  50  копійок відкидається,  а 50 копійок і більше округляється до однієї гривні).

 

Порядок сплати збору

 

Порядок сплати збору платниками збору, які:

     а) провадять  торговельну  діяльність  або   надають   платні послуги  (крім  пересувної торговельної мережі) - збір сплачується за місцезнаходженням пункту продажу товарів або пункту  з  надання платних послуг;

     б) здійснюють    торгівлю    валютними    цінностями   -   за місцезнаходженням пункту обміну іноземної валюти;

     в) здійснюють   діяльність    у    сфері    розваг    -    за місцезнаходженням пункту надання послуг у сфері розваг;

     г) здійснюють  торгівлю  через пересувну торговельну мережу - за місцем реєстрації таких платників;

     ґ) здійснюють торгівлю  на  ярмарках,  виставках-продажах  та інших  короткотермінових  заходах,  пов`язаних  з демонстрацією та продажем товарів, - за місцем провадження такої діяльності.

 

Строки сплати збору:

 

     а) за  провадження  торговельної  діяльності   з   придбанням короткотермінового  торгового  патенту  -  не  пізніш  як  за один календарний день до початку провадження такої діяльності;

     б) за провадження торговельної діяльності (крім  торговельної діяльності  з  придбанням  короткотермінового  торгового патенту), діяльності з надання платних послуг, здійснення торгівлі валютними цінностями  - щомісяця не пізніше 15 числа,  який передує звітному місяцю;

     в) за здійснення діяльності у сфері розваг - щоквартально  не пізніше 15 числа місяця, який передує звітному кварталу.

     Під   час   придбання   торгового   патенту  суб`єкт господарювання вносить суму збору за  один  місяць  (квартал).  На суму   збору,   сплачену  під  час  придбання  торгового  патенту, зменшується сума збору,  яка підлягає внесенню в  останній  місяць (квартал) його дії.

    Платники   збору   можуть   здійснити  сплату  збору авансовим внеском до кінця календарного року.

      Суми  збору,  не  сплачені  в  установлені   строки, вважаються  податковим  боргом  і  стягуються  до бюджету згідно з положеннями цього Кодексу.

<!--[if gte mso 9]> <!--[if gte mso 10]> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Категорія: Місцеві податки та збори