рішення № 434 від 08.05.2019

Автор: Виктория от 2-07-2019, Прочитали: 254

НОВОФЕДОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ГОЛОПРИСТАНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

 РІШЕННЯ

 

від 08 травня 2019 року                             №434

с. Новофедорівка

 

Про внесення змін до

рішення сільської ради

№ 325 від 06.06.2018

«Про встановлення

місцевих податків і зборів» 

 

Відповідно до Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 року із змінами та доповненнями, Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» від 23.11.2018 року № 2628-VIII, з метою приведення у відповідність до чинного законодавства місцевих податків і зборів, враховуючи технічну помилку попереднього рішення, керуючись  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада,

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1.Внести зміни до рішення Новофедорівської сільської ради Голопристанського району Херсонської області від 06 червня 2018 року                № 325 «Про встановлення місцевих податків та зборів», а саме додаток 7 до рішення викласти у новій редакції (додається).

2. Вважати таким, що втратило чинність  рішення двадцять шостої сесії VII скликання від 20.03.2019 № 423 «Про внесення змін до рішення сільської ради  № 325 від 06.06.2018 «Про встановлення місцевих податків і зборів».

 

 

 Сільський голова                                                                   О.В.Лахтадир                                                            

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 7

до рішення

 06 червня 2018 року

                                                                                                                                                                             №325 

 

 

Ставки та порядок

обчислення та надходження до сільського бюджету туристичного збору

 

1. Ставка туристичного збору.

1.1.Ставка туристичного збору  встановлюється  за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), а саме:

а) для внутрішнього туризму у розмірі 0,25 відсотків від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої  законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.

б) для в'їздного туризму у розмірі 0,4 відсотка від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.

                                          2. База справляння збору.

2.1.Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі).

3. Місця справляння збору.

3.1. Справляння збору може здійснюватися з тимчасового розміщення у таких місцях проживання (ночівлі):

а) готелі, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, туристичні бази, табори для відпочинку, пансіонати та інші заклади готельного типу;

б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об'єкти, що використовуються для тимчасового проживання (ночівлі).

4. Податкові агенти.

4.1. Справляння збору може здійснюватися такими податковими агентами:

а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами юридичних осіб згідно з підпунктом 268.7.2 пункту 268.7 Податкового Кодексу України, фізичними особами - підприємцями, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі).

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 3.1. "б" пункту 3 цього додатка, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичними особами, які уповноважуються сільською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з сільською радою.

                                             5. Платники збору.

5.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію Новофедорівської сільської ради, на якій діє рішення сільської ради  про встановлення туристичного збору, та тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених пунктом 3 цього додатку.

5.2. Платниками збору не можуть бути особи, які:

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму;

б) особи визначені підпунктом "в" підпункту 14.1.213 пункту 14.1 статті 14 Податкового Кодексу України, які прибули у відрядження або тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 3.1."б" пункту 3 цього додатка, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;

е) діти віком до 18 років;

є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади.

ж) члени сім'ї фізичної особи першого та/або другого ступеня споріднення, визначені відповідно до підпункту 14.1.263 пункту 14.1 статті 14 Податкового Кодексу України, які тимчасово розміщуються такою фізичною особою у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 3.1. "б" пункту 3 цього додатка, що належать їй на праві власності або на праві користування за договором найму.

6. Особливості справляння збору.

6.1. Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском  податковими агентами, які уповноважуються сільською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з сільською радою.

Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим агентам, які справляють збір за ставками, у місцях справляння збору.

За один і той самий період перебування платника збору на території сільської ради, на якій встановлено туристичний збір, повторне справляння збору, вже сплаченого таким платником збору, не допускається.

6.2. Особа здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях проживання (ночівлі), що належать такій особі на праві власності або на праві користування, виключно за наявності у платника збору документа, що підтверджує сплату ним туристичного збору.

6.3. Податкові агенти, сплачують збір за своїм місцезнаходженням щомісячно авансовими внесками до 30 числа (включно) місяця, який передує місяцю в якому сплачується збір. При цьому остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується такими податковими агентами у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду.

7. Порядок плати збору.

7.1. Порядок та терміни сплати туристичного збору визначаються згідно вимог статті 268 Податкового Кодексу України.

 

 

Категорія: Місцеві податки та збори