рішення № 618 від 30.01.2015

Автор: Виктория от 3-02-2015, Прочитали: 1108

<!-- [if gte mso 9]> Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

НОВОФЕДОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ГОЛОПРИСТАНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

СОРОК СЬОМА  СЕСІЯ VІ СКЛИКАННЯ

                                                          РІШЕННЯ

 

 

від  30 січня 2015 року                                 618

с. Новофедорівка

 

Про внесення змін

в рішення сесії від

30.12.2011№215

« Про єдиний податок

на території Новофе-

дорівської сільської

ради»

          Керуючись Податковим кодексом України від 02.12.2010 №2755 – VІ, Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" від 28.12.2014 №71 - VІІІ, Національним класифікатором України ДК 009:2010 – Класифікація видів економічної діяльності, затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 № 457, пунктом 24 статті 26, статтею 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

         1. Внести до Положення про єдиний податок, затвердженого рішенням сільської ради від 30.12.2011 №215 "Про єдиний податок на території Новофедорівської сільської ради", такі зміни:

1.1. У розділі 1:

у пункті 1.4:

у підпункті 1 цифри "150000" замінити цифрами "300000";

у абзаці третьому підпункту 2 цифри "1000000" замінити цифрами "1500000";

у абзаці четвертому підпункту 2 вираз "(група 70.31 КВЕД ДК 009:2005)" замінити на вираз "(група 68.31 КВЕД ДК 009:2010)";

абзац перший пункту 1.5 викласти у такій редакції:

"1.5. Не можуть бути платниками єдиного податку першої і другої груп:";

підпункт 1 підпункту 1.5.1 після слів "азартних ігор" доповнити словами "лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора)";

у підпункті 1.5.2 вираз "(74.3 КВЕД ДК 009:2005)" замінити на вираз "(група 71.2 КВЕД ДК 009:2010)";

пункт 1.6 після слів "єдиного податку" доповнити словами "першої і другої груп".

1.2. У розділі 2:

назву розділу 2 викласти у такій редакції:

"2. Порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку першої і другої груп";

пункт 2.3 після слів "договорами доручення" доповнити словом "комісії";

в абзаці другому пункту 2.14. вираз "встановленого підпунктом 3 пункту 1.4 розділу 1 цього рішення" на вираз "встановленого абзацом 3 підпункту 2 пункту 1.4 розділу 1 цього Положення".

1.3. У розділі 3:

у підпункті 3.2.3:

у підпункті 1 вираз "(розділ 51 КВЕД ДК 009:2005)" замінити на вираз "(розділ 46 КВЕД ДК 009:2010)";

у підпункті 2 вираз "(розділ 52 групи 52.1 – 52.5 КВЕД ДК 009:2005)" замінити на вираз "(розділ 47 групи 47.1, 47.2, 47.5, 47.7 КВЕД ДК 009:2010)";

у підпункті 3 вираз "(розділ 52 група 52.6 КВЕД ДК 009:2005)" замінити на вираз "(розділ 47 група 47.9 КВЕД ДК 009:2010)";

у підпункті 4 вираз "(розділ 55 КВЕД ДК 009:2005)" замінити на вираз "(розділи 55-56 КВЕД ДК 009:2010)";

підпункт 6 викласти в новій редакції, а саме:

"5) виробництво харчових продуктів, напоїв (розділ 10 КВЕД ДК 009:2010) – 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати".

1.4. У розділі 4:

пункт 4.1 викласти в такій редакції:

"4.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп є календарний рік.

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал".

1.5. У розділі 5:

пункт 5.7 викласти в такій редакції:

"5.7. У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому до органу державної фіскальної служби подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з припиненням провадження господарської діяльності або анульовано реєстрацію за рішенням органу державної фіскальної служби на підставі отриманого від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

У разі анулювання реєстрації платника єдиного податку за рішенням контролюючого органу податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому проведено анулювання реєстрації".

1.6. У розділі 6:

пункт 6.1 після слів "єдиного податку" доповнити словами "першої –третьої груп";

пункт 6.1.1 викласти в такій редакції:

"6.1.1 Платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці), які не є платниками податку на додану вартість, ведуть Книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.

Форма книги обліку доходів, порядок її ведення затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. Для реєстрації Книги обліку доходів такі платники єдиного податку подають до органудержавної фіскальної служби за місцем обліку примірник Книги, у разі обрання способу ведення Книги у паперовому вигляді.";

пункт 6.1 доповнити підпунктом 6.1.2 такого змісту:

"6.1.2. Платники єдиного податку третьої групи (фізичні
особи
- підприємці), які є платниками податку на додану вартість, ведуть облік доходів та витрат за формою та в порядку, що встановлені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. Для реєстрації Книги обліку доходів такі платники єдиного податку подають до органу державної фіскальної служби за місцем обліку примірник Книги.";

пункт 6.2 викласти в такій редакції:

"6.2. Платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески, визначені пунктом 5.1 розділу 5 цього Положення.

Така податкова декларація подається, якщо платник єдиного податку не допустив перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 1.4 статті 1 цього Положення, та/або самостійно не перейшов на сплату єдиного податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої, третьої або п'ятої групи. ";

пункт 6.3 викласти в такій редакції:

"6.3. Платники єдиного податку третьої групи подають до органу державної фіскальної служби податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду. ";

пункт 6.5 викласти в такій редакції:

"6.5. Отримані протягом податкового (звітного) періоду доходи, що перевищують обсяги доходів, встановлених пунктом 1.4 розділу 1 цього Положення, відображаються платниками єдиного податку в податковій декларації з урахуванням особливостей, визначених підпунктами 6.5.1 – 6.5.4 цього пункту.

6.5.1. Платники єдиного податку першої та другої груп подають до органу державної фіскальної служби податкову декларацію у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, у разі перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 1.4 розділу 1 цього Положення, або самостійного прийняття рішення про перехід на сплату податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої групи.

При цьому у податковій декларації окремо відображаються обсяг доходу, оподаткований за ставками, визначеними для платників єдиного податку першої та другої груп, обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків, обсяг доходу, оподаткований за новою ставкою єдиного податку, обраною згідно з умовами, визначеними цим Положенням, авансові внески, встановлені пунктом  5.1 розділу 5 цього Положення.

Подання податкової декларації у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, звільняє таких платників від обов'язку подання податкової декларації у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду.

6.5.2. Платники єдиного податку другої групи у податковій декларації окремо відображають:

1) щомісячні авансові внески, визначені пунктом 5.1 розділу 5 цього Положення;

2) обсяг доходу, оподаткований за кожною з обраних ними ставок єдиного податку;

3) обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків (у разі перевищення обсягу доходу).

6.5.3. Платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи підприємці) у податковій декларації окремо відображають:

1) обсяг доходу, оподаткований за кожною з обраних ними ставок єдиного податку;

2) обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків (у разі перевищення обсягу доходу).

6.5.4. У разі застосування іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цьому Положенні, здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку першої і другої груп, платники єдиного податку в податковій декларації додатково відображають окремо доходи, отримані від здійснення таких операцій.";

пункт 6.10 викласти у такій редакції:

"6.10. Платники єдиного податку другої і третьої (фізичні особи - підприємці) груп при здійсненні діяльності на ринках, при продажу товарів дрібнороздрібної торговельної мережі через засоби пересувної мережі, а також платники єдиного податку першої групи не застосовують реєстратори розрахункових операцій".

1.7. У розділі 7:

 у пункті 7.1 :

підпункти 1-3 викласти у такій редакції:

"1) податку на прибуток підприємств;

2) податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об’єкта оподаткування), що отримані в результаті господарської діяльності платника єдиного податку першої - третьої групи (фізичної особи) та оподатковані згідно з цією главою;

3) податку на майно (в частині земельного податку), крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються платниками єдиного податку першої - третьої груп для провадження господарської діяльності та платниками єдиного податку четвертої групи для ведення сільськогосподарського товаровиробництва";

підпункт 4 виключити.

1.8. У розділі 8:

у пункті 8.1 після слова "оподаткування" доповнити словами "платниками єдиного податку першої - третьої груп";

у пункті 8.2:

після слова "оподаткування" доповнити словами "платниками єдиного податку першої - третьої груп";

підпункт 8.2.3 доповнити  підпунктом 8 такого змісту:

"8) у разі здійснення платниками першої або другої групи діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 пункту 1.4 розділу 1 цього Положення відповідно, - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому здійснювалася така діяльність";

у пункті 8.3:

підпункт 2 виключити;

У зв’язку з цим, підпункти третій – сьомий вважати відповідно підпунктами другим – шостим.

підпункт 4 викласти в новій редакції:

"3) обрані суб’єктом господарювання види господарської діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010, у  разі здійснення  виробництва -  також види товару (продукції),  що ним виробляються";

1.9. У розділі 9 пункт 9.16 після слів "єдиного податку" доповнити словами "першої – третьої груп".

1.10. У тексті вказаного Положенняслова "орган державної податкової служби" в усіх відмінках замінити словами "орган державної фіскальної служби" у відповідному відмінку.

2. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2015 року.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів.

 

 

В. О. Повноважень

Сільського голови                                       О.В.Лахтадир

<!-- [if gte mso 9]> <!-- [if gte mso 10]> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Категорія: Місцеві податки та збори