рішення № 2 від 23.01.2020

Автор: Виктория от 4-02-2020, Прочитали: 34

НОВОФЕДОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ГОЛОПРИСТАНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

від 23 січня 2020 року                                                                  № 2

с. Новофедорівка

 

Про стан виконавської дисципліни, 

організації  документів контролю

та ведення діловодства у виконавчому

комітеті Новофедорівської  сільської ради

у 2019 році

 

Заслухавши довідку діловода Міщенко В.В. про стан виконавської дисципліни у виконавчому комітеті сільської ради, з метою підвищення рівня виконавської дисципліни, посилення персональної відповідальності працівників сільської ради за своєчасне і якісне виконання завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядчими документами сільської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, керуючись статтями 40, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет сільської ради 

В И Р І Ш И В:

1.  Визнати роботу виконавчого комітету сільської ради з питань виконавської дисципліни по реалізації вимог контрольних документів у 2019 року задовільною.  

         2. Посадовим особам та працівникам сільської ради:

– посилити контроль над своєчасним наданням матеріалів по виконанню контрольних документів, не порушувати термінів реагування;

– забезпечити виконання вимог Закону України « Про доступ до публічної інформації»;

– нести персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни.

3. Міщенко В.В. діловоду

         3.1. Здійснювати системний контроль та аналіз стану виконавської  дисципліни у сільській  раді, вносити пропозиції  щодо вжиття заходів для удосконалення контролю за виконанням розпорядчих документів.

         3.2. Щопівроку розглядати на засіданнях виконкому стан виконання завдань визначених в документах вищих органів влади та вживати невідкладних заходів щодо усунення недоліків та їх попередження.

         3.3. Вживати заходів щодо притягнення, згідно з чинним законодавством, до дисциплінарної відповідальності осіб, які допускають порушення виконавської дисципліни.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову виконавчого комітету Лахтадир О.В.

 

Секретар виконкому                                       Т.М.Грабован

 

 

 

Додаток

                                                                                 до рішення виконавчого комітету

                                                                                  від 23 січня 2020 року № 2

  

ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконавської дисципліни, організації

документів контролю та ведення діловодства у виконкомі

Новофедорівської сільської ради у 2019 році

         У виконавчому комітеті Новофедорівської сільської ради постійно вживаються заходи щодо посилення виконавської дисципліни у роботі з документами та організації контролю за їх виконанням, насамперед своєчасне виконання законів України, актів та листів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядчих документів органів влади вищого рівня, рішень сесій сільської ради.

У своїй роботі Новофедорівська сільська рада керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну службу»,  «Про звернення громадян», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про доступ до публічної інформації», іншими нормативно-правовими документами.

Стан виконавської дисципліни у виконкомі сільської ради знаходиться на постійному контролі. 

Правила документування у сільській раді та її виконавчому комітеті викладено в інструкції з діловодства, Регламенті  виконавчого комітету.

Протягом 2019 року Новофедорівська сільська рада та її виконавчий комітет здійснювали системну роботу щодо забезпечення виконання завдань, визначених актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями та дорученнями голів обласної та районної державних адміністрацій, рішеннями  обласної та районної рад.

Всі документи, які надійшли з вищестоящих органів влади за 2019 рік зареєстровані в журналі вхідної документації.За їх реєстрацію та здійснення контролю, за термінами виконання поставлених питань відповідає діловод сільської  ради, робить відмітку у журналі реєстрації щодо надання інформації про виконання до органу, який видав розпорядчий документ (чи зняття з контролю розпорядчого документу). На документах сільським головою проставляється резолюція.        

За відповідний період до виконавчого комітету надійшло та зареєстровано 922 документів.  Відмітка про контроль ведеться методом підкреслення дати контролю та проставлянням літери «К», в журналі реєстрації вхідних документів присутні підписи виконавців за одержання та відмітка про виконання документа, аналіз роботи із журналами вхідної та вихідної документації показує, що порушень термінів контролю не виявлено, працівники виконавчого комітету відповідально виконують свої службові обов’язки, своєчасно надають відповіді на кореспонденцію.
         Виконавчий комітет сільської ради при прийнятті власних рішень діє відповідно до чинного законодавства України. Протягом  2019 року  проведено 14 засідань виконавчого комітету сільської ради, на яких приймалися власні рішення, що мають контрольні терміни опрацювання, аналізувався стан їх виконання, давалися доручення членам виконкому та працівникам сільської ради щодо ефективного вирішення висвітлених у зазначених документах питань.  За вищевказаний період прийнято 38 рішень  виконкому. Робота виконавчого комітету ведеться згідно затвердженого плану роботи на рік, своєчасно ведуться протоколи засідань виконкому сільської ради.

На виконання   Закону України «Про доступ до публічної інформації» всі запити щодо надання інформації, своєчасно розглядалися посадовими особами місцевого самоврядування, надавалася повна та об’єктивна відповідь. За 2019 рік до сільської ради надійшло 4 запитів на отримання публічної інформації, на які подано запитувану інформацію у визначені Законом терміни (5 робочих днів).

У виконавчому комітеті сільської ради впроваджено сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології у роботі з документами, створено необхідні умови для під’єднання до мережі Інтернет, сформовано електронні адреси. Безумовне виконання документів органів влади вищого рівня, розпоряджень та доручень голів обласної та районної держадміністрацій,  виконавська дисципліна посадових осіб є складовою успішної роботи органів місцевого самоврядування.

Спеціалісти сільської ради продовжують працювати над питаннями, щодо поліпшення організації контролю за виконанням завдань, визначених законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації і райдержадміністрації та заходами, спрямованими на зміцнення виконавської дисципліни в органі виконавчої влади.

 

Діловод сільської ради     В.Міщенко                                                                        

Категорія: Рішення виконавчого комітету сільської ради