рішення № 12 від 28.03.2019

Автор: Виктория от 3-04-2019, Прочитали: 304

НОВОФЕДОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ГОЛОПРИСТАНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 РІШЕННЯ

 

від 28 березня 2019 року                      № 12

с.Новофедорівка                                                                   

 

Про стан виконавської дисципліни, 

організації  документів контролю

та ведення діловодства у виконкомі

Новофедорівської  сільської ради

у 2018 році

 

Заслухавши довідку діловода сільської ради Міщенко В.В. про стан виконавської дисципліни у виконавчому комітеті сільської ради, що додається, з метою підвищення рівня виконавської дисципліни, посилення персональної відповідальності працівників сільської ради за своєчасне і якісне виконання завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядчими документами сільської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, керуючись статтями 40, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет сільської ради 

В И Р І Ш И В:

1.  Визнати роботу виконавчого комітету сільської ради з питань виконавської дисципліни по реалізації вимог контрольних документів у 2018 року задовільною.  

         2. Вказати посадовим особам та працівникам сільської ради:

– щодо посилення контролю над своєчасним наданням матеріалів по виконанню контрольних документів, не порушувати термінів реагування;

– забезпечити виконання вимог Закону України « Про доступ до публічної інформації»;

–  про їх персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни.

2.      Міщенко В.В. діловоду: 

         2.1. Здійснювати системний контроль та аналіз стану виконавської  дисципліни у сільській  раді, вносити пропозиції  щодо вжиття заходів для удосконалення контролю за виконанням розпорядчих документів.

         2.2. Щопівроку розглядати на засіданнях виконкому стан виконання завдань визначених в документах вищих органів влади та вживати невідкладних заходів щодо усунення недоліків та їх попередження.

2.3. Вживати заходів щодо притягнення, згідно з чинним законодавством, до дисциплінарної відповідальності осіб, які допускають порушення виконавської дисципліни.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря виконавчого комітету Грабован Т.М.

 

 

 

Голова виконкому                                                О.В.Лахтадир

 

Секретар виконкому                                            Т.М.Грабован

 

 

 

 

                                                                   Додаток

                                                                       до рішення

                                                                                            виконавчого комітету

                                                                                    28.03.2019 № 12

 

 

ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконавської дисципліни, організації

документів контролю та ведення діловодствау виконкомі

Новофедорівської сільської ради у 2018 році

 

         У виконавчому комітеті Новофедорівської сільської ради постійно вживаються заходи щодо посилення виконавської дисципліни у роботі з документами та організації контролю за їх виконанням, насамперед своєчасне виконання законів України, актів та листів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядчих документів органів влади вищого рівня, рішень виконавчого комітету сільської ради.

Стан виконавської дисципліни у виконкомі сільської ради знаходиться на постійному контролі. 

Контроль за дотриманням виконавської дисципліні у сільській раді покладено на  секретаря сільської ради.

Правила документування у сільській раді та її виконавчому комітеті  викладено в інструкції з діловодства, Регламенті  виконавчого комітету.

Протягом 2018 року Новофедорівська сільська рада та її виконавчий комітет здійснювали системну роботу щодо забезпечення виконання завдань, визначених актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями та дорученнями голів обласної та районної державних адміністрацій, рішеннями  обласної та районної рад.

Питання стану виконавської дисципліни, організації документів контролю та ведення діловодства в апараті сільської ради розглядаються на засіданнях виконавчого комітету.

Всі документи, які надійшли з вищестоящих органів влади за 2018 рік були зареєстровані в журналі вхідної документації. За їх реєстрацію та здійснення контролю за термінами виконання відповідає діловод сільської  ради, робить відмітку у журналі реєстрації щодо надання інформації про виконання до органу, який видав розпорядчий документ (чи зняття з контролю розпорядчого документу). На документах сільським головою проставляється резолюція та в обов’язковому порядку розглядаються на засіданнях виконкому і на їх виконання приймаються  відповідні рішення.        

За відповідний період до виконавчого комітету надійшло  та зареєстровано 748 документів, з них 86 з контрольними термінами виконання. Відмітка про контроль ведеться методом підкреслення дати контролю та проставлянням літери «К», в журналі реєстрації вхідних документів присутні підписи виконавців за одержання та відмітка про виконання документа, аналіз роботи із журналами вхідної та вихідної документації показує, що порушень термінів контролю не виявлено, працівники виконавчого комітету відповідально виконують свої службові обов’язки, своєчасно надають відповіді на кореспонденцію.
         Виконавчий комітет Новофедорівської сільської ради при прийнятті власних рішень діє відповідно до чинного законодавства України. З початку  2018 року було проведено 10 засідань виконавчого комітету сільської  ради, на яких приймаються власні рішення, які мають контрольні терміни опрацювання, аналізується стан їх виконання, даються доручення членам виконкому та працівникам сільської ради щодо ефективного вирішення висвітлених у зазначених документах питань.  Було прийнято 32 рішення  виконкому. Планомірно ведеться робота виконавчого комітету, розроблений річний  план роботи виконавчого комітету, своєчасно ведуться протоколи засідань виконкому сільської ради.

На виконання   Закону України «Про доступ до публічної інформації» всі запити щодо надання інформації, своєчасно розглядалися посадовими особами місцевого самоврядування, надавалася повна та об’єктивна відповідь. За 2018 рік до сільської ради надійшло 11 запитів на отримання публічної інформації, на які подано запитувану інформацію у визначені Законом терміни ( 5 робочих днів).

Забезпечено доступ громадськості для ознайомлення з проектами рішень нормативно-правових актів. Рішення сесій та засідань виконавчого комітету сільської ради оприлюднюються на офіційному веб-сайті  Новофедорівської сільської ради.

Безумовне виконання документів органів влади вищого рівня, розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації, висока виконавська дисципліна посадових осіб є складовою успішної роботи органів місцевого самоврядування.

 

 

 

Діловод                              В.В.Міщенко

 

Категорія: Рішення виконавчого комітету сільської ради