рішення № 4 від 25.01.2018

Автор: Виктория от 30-01-2018, Прочитали: 1016

НОВОФЕДОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ГОЛОПРИСТАНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

        Р І Ш Е Н Н Я

 

25 січня 2018 року                                   № 4

с. Залізний Порт

 

 

Про стан виконавської дисципліни в

Новофедорівській сільській раді по

реалізації контрольних документів

у 2017 році

 

 

З метою організації неухильного виконання завдань, визначених актами законодавства, доручень та розпоряджень голів державної та районної адміністрації, доручень сільського голови, рішень сесій сільської ради та її виконавчого комітету, запитів і звернень громадян та юридичних осіб протягом 2017 року проведено комплекс відповідних організаційних та практичних заходів. В виконкомі Новофедорівської сільської ради ведеться робота з контролю за виконанням розпоряджень та доручень голів обласної та районної державних адміністрацій, Голопристанськоїрайонної ради,рішень Новофедорівської сільської ради та її виконавчого комітету, власних рішень, листів фізичних та юридичних осіб, ведеться аналіз стану виконання документів.

Аналіз роботи із журналами вхідної та вихідної документації показує, що працівники виконавчого комітету відповідально виконують свої службові обов’язки, своєчасно надають відповіді на кореспонденцію.

За 2017 рік до виконкому сільської ради надійшло та зареєстровано 839 документів від вищестоящих органів і юридичних осіб та 208 від фізичних осіб, із них 174 контрольних.

За цей період було прийнято 216 власних документів,у розрізі інформації вони поділяються:

-рішень сільської ради 125, проведено 8 засідань

-рішення виконкому сільської ради – 53, проведено 13 засідань

-розпорядження з основної діяльності - 38.

Стосовно виконання вимог контрольної документації підтверджено, що відповіді надаються своєчасно згідно вимог вхідного документа. Велика

кількість відповідей для прискорення документообігу надається по

електронній пошті з подальшим наданням у паперовому носію.

Аналіз стану виконавської дисципліни та виконання документів

органів влади вищого рівня засвідчив, що виконавчий комітет здійснював заходи, спрямовані на покращення управлінської діяльності та забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення.

Аналізується робота із зверненнями громадян. Вживаються заходи з метою суттєвого покращення роботи із зверненнями громадян. Але не

зважаючи на ряд вжитих організаційних та методичних заходів, спрямованих

на удосконалення контролю за виконанням документів ще не вдається

суттєво посилити контроль за якісним виконанням вимог документів.

Є порушення термінів виконання вхідних контрольних документів та не було забезпечено належне виконання завдань.

Враховуючи вищезазначене, з метою покращення виконавської

дисципліни і посилення персональної відповідальності працівників

Новофедорівської сільської ради по реалізації виконання контрольних

завдань, керуючись ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Визнати роботу виконавчого комітету сільської ради з питань

виконавської дисципліни по реалізації вимог контрольних документів у 2017 року задовільною.

2. Вказати посадовим особам та працівникам сільської ради:

-щодо посилення контролю над своєчасним наданням матеріалів по

виконанню контрольних документів, не порушувати термінів реагування;

-забезпечити виконання вимог Закону України « Про доступ до публічної

інформації»;

-про їх персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни.

3. У разі виявлення фактів порушень виконавської дисципліни,

неналежного реагування діловоду МіщенкоВ.В. ставити до відома

сільського голову про посадових осіб та працівників сільської ради, з вини яких не забезпечується якісне виконання встановлених завдань.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря виконавчого комітету Грабован Т.М.

 

 

Голова виконкому                        О.В.Лахтадир

 

 

Секретар виконкому                      Т.М.Грабован

Категорія: Рішення виконавчого комітету сільської ради