Рішення виконавчого комітету

Автор: Яна от 26-06-2017, Прочитали: 686

 

НОВОФЕДОР ІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ГОЛОПРИСТАНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

від 22 червня 2017 року                                                              № 27

с. Залізний Порт

 

Про погодження «Порядку розміщення та демонтаж

тимчасових споруд на території Новофедорівської

сільської ради (с. Новофедорівка та с. Залізний порт)

Голопристанського району

 

З метою врегулювання діяльності у сфері розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Новофедорівської сільської ради, керуючись ст. 31, ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст. 98-102 Земельного кодексу України, ст. 401-403, ч.1-3 ст.639 Цивільного кодексу України, ст. 28 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ч. 4 ст. 15 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.11.2013  №537 «Про затвердження Типового договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 06.12.2013 за №2073/24605, наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 №244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 22.11.2011 за №1330/20068, виконавчий комітет сільської ради,

 

В И Р І Ш И В:

<!-- [if !supportLists] --> 1.    <!-- [endif] --> Погодити «Порядок розміщення та демонтаж тимчасових споруд на території Новофедорівської сільської ради (с. Новофедорівка та с. Залізний Порт) Голопристанського району» (додаток 1).

<!-- [if !supportLists] --> 2.    <!-- [endif] --> Погодити договір особистого строкового сервітуту (додаток 2).

<!-- [if !supportLists] --> 3.    <!-- [endif] --> По завершенню процедури обговорення регуляторного акту «Порядок розміщення та демонтаж тимчасових споруд на території Новофедорівської сільської ради (с. Новофедорівка та с. Залізний Порт) Голопристанського району» винести на затвердження чергової сесії Новофедорівської сільської ради.

<!-- [if !supportLists] --> 4.    <!-- [endif] --> Контроль за виконання цього рішення покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Цинчик Я.В.

Голова виконкому                                                      О.В. Лахтадир

Секретар виконкому                                            Т.М. Грабован

                                                             

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Додаток 1

                                                                             до рішення виконавчого

                                                           комітету №27 від  22 червня 2017 р.

 

 

Порядок розміщення та демонтажу тимчасових споруд

на території Новофедорівської сільської ради

(с. Новофедорівка та с. Залізний Порт) Голопристанського району

 

<!-- [if !supportLists] --> 1.    <!-- [endif] --> Загальні положення

1.1. Порядок розроблено на підставі Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності»,  «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», Наказу Мінрегіонбуду №244 від 21.10.2011р. «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», Правил благоустрою на території Новофедорівської сільської ради та інших законодавчих та нормативних документів.

1.2. Розміщення ТС на території ринків, визначаються планувальною документацією території ринку або проектною документацією його споруди, погодженою та затвердженою в установленому законодавством порядку.

1.3. Дія цього Порядку не поширюється на тимчасові споруди, що розміщуються на землях із особливим режимом використання (землі дорожнього господарства, у тому числі у межах смуги відведення, уздовж автомобільних доріг загального користування). Розміщення тимчасових торгових споруд здійснюється відповідно до Закону України "Про автомобільні дороги" (2862-15), ст. 71 Земельного кодексу України (2768-14) та ст. 31 Закону України «Про транспорт».

1.4. Розміщення тимчасових споруд на території Новофедорівської сільської ради (с. Новофедорівка та с. Залізний Порт), здійснюється з урахуванням вимог будівельних, санітарно-гігієнічних норм, а також існуючих містобудівних обмежень, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання територій, охорони історико-культурної спадщини, земельного, господарського устрою та іншими законодавчими актами.

1.5. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1.5.1. тимчасова споруда - (далі ТС) одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту. Тимчасова споруда для здійснення підприємницької діяльності може мати закрите приміщення для тимчасового перебування людей, площею не більше 30 м2 по зовнішньому контуру та висотою не вище ніж 4 метри.

1.5.2. пересувна ТС сезонного використання - споруда, яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей, у якій може бути розміщене торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний автомат, інші пристрої для сезонної роздрібної торгівлі та іншої підприємницької діяльності (дитячі надувні батути, дитячі атракціони, пересувні теліжки, електромобілі, які розміщуються виключно у весняно-літній період з 15 травня по 30 серпня щороку);

1.5.3. пересувна ТС – споруда, яка має окреме приміщення з площею по зовнішньому контуру до 30 кв.м, але не має торговельного залу для покупців (кіоск-автопричіп, трейлер, тощо).

1.5.4. стаціонарна ТС  - споруда, яка має закрите приміщення для тимчасового перебування людей і по зовнішньому контуру площу до 30 кв. м;

1.5.5. типові ТС  - види  ТС,  виконані за  проектами   повторного
використання.

1.5.6. архітектурний тип   ТС  (далі   -   архітип)  -   зовнішній
архітектурний вигляд ТС із розміщенням інформації про її  власника
(користувача),  назви продукції та/або послуг,  які надаються. При розташуванні ТС відповідно до схеми розміщення  ТС  застосовуються типові ТС.

1.5.7замовник - суб’ єкт господарювання, який має намір розмістити тимчасову споруду на підставі паспорта прив’язки ТС.

1.5.8паспорт прив'язки тимчасової споруди – проектна документація, в склад якої входять:

- схема розміщення тимчасової споруди М 1:500;

- план, фасади тимчасової торгової споруди;

- схема благоустрою тимчасової споруди.

1.5.9. схема благоустрою ТС - схема, виконана замовником у довільній формі  на  топографо-геодезичній  основі М  1:500  із зазначенням заходів щодо благоустрою та озеленення території,  прилеглої до ТС (розташування квітників,  під'їздів,  урн, влаштування дорожнього покриття або мощення фігурними елементами мощення тощо).

1.5.10. павільйон – тимчасова торгова споруда, площею до 30,0 м2 з торговим залом для покупців, в якому безпосередньо здійснюється продаж.

1.5.11. прилегла територія – територія для благоустрою та обслуговування тимчасової споруди (в радіусі 10 м або до проїжджої частини дороги) або до меж земельної ділянки іншого суб’єкта підприємницької діяльності.

1.5.12заява-декларація – це документ, у якому замовник підтверджує що ТС відповідає вимогам паспорту прив’язки та технічним вимогам.

1.5.13. договір щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою – домовленість двох сторін, спрямована на забезпечення механізму взаємодії підприємств з утримання об’єктів благоустрою комунальної власності або балансоутримувачів цих об’єктів з власниками пересувних тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення сезонного використання, розташованих на території об'єктів благоустрою комунальної власності.

1.5.14 договір особистого строкового сервітуту- обмежене право користування земельною ділянкою комунальної власності на платній основі, засноване на підставі цивільно-правового договору між Новофедорівською сільською радою і землекористувачем.

1.6. комплексна схема розміщення ТС  в межах Новофедорівської сільської ради - текстові та графічні матеріали, якими визначаються місця розташування стаціонарних тимчасових споруд, розроблені з урахуванням вимог будівельних, санітарно-гігієнічних норм, а також існуючих містобудівних обмежень, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання територій, охорони історико-культурної спадщини, земельно-господарського устрою.

1.7. Комплексна  схема розміщення ТС та архітип розробляються за рішенням сільської ради суб'єктом господарювання,  який має  ліцензію на виконання проектних робіт,
або архітектором, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат, та  затверджуються рішенням виконавчого комітету Новофедорівської сільської ради.
Розроблення  комплексної   схеми   розміщення  ТС   та  архітипу здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

1.8. Розміщення окремих ТС ( групи ТС) здійснюється згідно з цим Порядком.

1.9. Холодильне та інше обладнання, що розміщується поряд з ТС, необхідне для забезпечення санітарних заходів чи дотримання вимог санітарних норм, не потребує отримання будь-якого дозволу. При цьому загальна площа, що займає таке обладнання, не може перевищувати 25 % площі цієї ТС, а обладнання має розміщуватися поряд з ТС.

1.10. Дообладнання (переобладнання) приміщень усередині будинків та споруд здійснюється на частині їх площі залежно від функціонального призначення та бажаного місця розміщення ТС, а також комплексної схеми розміщення ТС на підставі правовстановлюючих документів на ці приміщення або договору оренди (користування) з власником (користувачем) приміщення будинку, споруди за погодженням з органами державного нагляду, необхідність отримання яких передбачено законами України, з дотриманням будівельних, санітарних та пожежних норм. При дообладнанні (переобладнанні) приміщень усередині будинків та споруд IV або V категорій складності розміщення таких приміщень здійснюється відповідно до комплексної схеми розміщення ТС.

1.11. Під час проведення святкових заходів, ярмарок розміщення пересувних ТС сезонного використання строком до 7 днів здійснюється на підставі заяв учасників святкової торгівлі, а також згідно з планом заходів з підготовки та відзначення сільських та державних свят на території Новофедорівської сільської ради, затвердженим сільським головою (без прийняття окремого рішення Новофедорівською сільською радою та її виконавчим комітетом).

1.12. Для розміщення групи ТС  (але не більше п'яти) розробляється єдиний паспорт прив'язки тимчасових  споруд з прив'язкою кожної окремої ТС  з відображенням благоустрою прилеглої території та інженерного забезпечення (на топографо-геодезичній основі М 1:500).

1.13. При розміщенні ТС  ураховуються всі наявні планувальні обмеження, передбачені будівельними нормами.

1.14. Самовільне розміщення ТС (групи ТС) забороняється. 

 

<!-- [if !supportLists] --> 2.    <!-- [endif] --> Порядок розміщення стаціонарних та/або пересувних

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності

 

При наявності документів, що посвідчують право власності, користування (оренди) на земельну ділянку.

<!-- [if !supportLists] --> 2.1.         <!-- [endif] --> Замовник,  який має намір встановити стаціонарну ТС (групу стаціонарних ТС)  та/або пересувну ТС,  звертається до виконавчого комітету Новофедорівської сільської ради із відповідною заявою у довільній формі про можливість розміщення ТС.

2.2 До заяви додаються:

 -графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розташування ТС, виконані замовником у довільній формі на топографо-геодезичній основі М 1:500 з кресленнями контурів ТС з прив'язкою до місцевості;

-реквізити замовника (найменування,  П.І.Б., адреса, контактна інформація).

Цей перелік документів є вичерпним.

<!-- [if !supportLists] --> 2.3.                    <!-- [endif] -->  З метою визначення відповідності намірів замовника щодо місця розташування стаціонарної ТС (групи стаціонарних  ТС) та/або пересувної ТС комплексній схемі розміщення ТС (у разі її наявності) та будівельним нормам копія заяви та копії документів, що до неї додаються, передаються до сектору регіонального розвитку, містобудування та архітектури Голопристанської районної державної адміністрації. В разі наявності органу містобудування та архітектури у складі виконавчого комітету Новофедорівської сільської ради заява подається до нього.

<!-- [if !supportLists] --> 2.4.                    <!-- [endif] -->  З метою визначення наявності/відсутності права інших осіб на оренду, власність, постійне користування або наявності/відсутності встановленого особистого строкового сервітуту на земельну ділянку, зазначену у заяві замовника, копія заяви та копії документів, що до неї додаються, а також документи, що посвідчують право власності або користування (оренди) на земельну ділянку (за наявності) передаються до спеціаліста з земельних питань (землевпорядника) Новофедорівської сільської ради.

2.5. Відповідність  намірів  щодо  місця   розташування   стаціонарної ТС (групи стаціонарних ТС)  та/або пересувної ТС комплексній схемі розміщення ТС (у разі її наявності) та будівельним нормам визначає  сектор регіонального розвитку, містобудування та архітектури Голопристанської районної державної адміністрації  (або в разі наявності, орган містобудування та архітектури виконавчого комітету Новофедорівської сільської ради), протягом десяти  робочих  днів з  дня  подання зазначеної заяви, та направляє відповідний висновок в межах зазначеного строку до Новофедорівської сільської ради.

2.6. Спеціаліст з земельних питань (землевпорядник) Новофедорівської сільської ради  протягом семи робочих  днів  з дня  подання зазначеної заяви перевіряє наявність/відсутність права інших осіб на оренду, власність, постійне користування або наявність/відсутність встановленого особистого строкового сервітуту на земельну ділянку, зазначену у заяві замовника та готує письмовий висновок або надає вмотивовану відмову.

2.7. Про відповідність намірів замовника щодо місця розташування  стаціонарної ТС (групи стаціонарних ТС) та/або пересувної ТС та відсутність прав інших осіб на земельну ділянку виконавчий комітет Новофедорівської сільської ради письмово повідомляє замовника протягом трьох  робочих  днів з дня такого визначення або замовнику  надається аргументована  відмова  щодо реалізації намірів розміщення ТС.

2.8. На підставі наданих документів постійна комісія з земельних питань Новофедорівської сільської ради (надалі-постійна комісія з земельних питань) готує проект рішення виконавчого комітету Новофедорівської сільської ради про погодження  розміщення стаціонарної ТС (групи стаціонарних ТС) та/або пересувної ТС або про відмову в розміщенні та забезпечує винесення цього проекту рішення на розгляд виконавчого комітету Новофедорівської сільської ради.

2.9. У рішенні виконавчого комітету про погодження місця розміщення ТС обов’язково зазначається обов’язок замовника оформити паспорт прив’язки стаціонарної ТС (групи стаціонарних ТС) та/або пересувної ТС не пізніше 2-ох місяців з дати прийняття цього рішення, укласти договір про утримання об’єкту благоустрою протягом п’яти днів з дати оформлення паспорту прив’язки, повідомити письмово Новофедорівську сільську раду про виконання вимог паспорту прив’язки.

2.10. Після отримання рішення виконавчого комітету Новофедорівської сільської ради  про погодження місця розташування ТС (групи стаціонарних ТС) та/або пересувної ТС замовник звертається до відповідного органу для оформлення паспорту прив’язки.

2.10.1.Паспорт прив'язки ТС дає право на розміщення стаціонарної ТС (групи стаціонарних ТС) та/або пересувної ТС.

2.10.2. Термін розміщення стаціонарної ТС (групи стаціонарних ТС) та/або пересувної ТС визначається за бажанням замовника, але не може бути більше ніж 5 років.

2.11. У разі несвоєчасного оформлення документів, що зазначені в п.2.9 цього Порядку замовник втрачає право на розміщення стаціонарної ТС (групи стаціонарних ТС) та/або пересувної ТС.

 

При відсутності документів, що посвідчують право власності, користування (оренди) на земельну ділянку.

2.12. Замовник,  який має намір встановити стаціонарну ТС (групу стаціонарних ТС)  та/або пересувну ТС,  звертається до Новофедорівської сільської ради з документами, визначеними в п.п. 2.1., 2.2. цього Порядку.

2.13. Документи, отримані від замовника надаються для отримання відповідних висновків та направлення відповіді замовнику у порядку, передбаченому в  п. 2.3.-2.7. Порядку.

2.14. Для  оформлення права землекористування земельною ділянкою, на якій планується розміщення стаціонарної ТС (групи стаціонарних ТС) та/або пересувної ТС замовник звертається до Новофедорівської сільської ради із заявою у довільній формі щодо укладання договору особистого строкового сервітуту для розміщення стаціонарної ТС (групи стаціонарних ТС) та/або пересувної ТС, до якої додає:

графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розташування ТС, виконані замовником у довільній формі на топографо-геодезичній основі М 1:500 з кресленнями контурів ТС з прив'язкою до місцевості;

у разі розташування стаціонарної ТС (групи стаціонарних ТС) в та/або пересувної ТС межах охоронних зон інженерних мереж – письмове погодження власників цих мереж або їх балансоутримувачів в довільній формі;

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, датовану не пізніше як за один місяць до терміну подачі заяви.

2.15. На підставі наданих документів постійна комісія з земельних питань Новофедорівської сільської ради (надалі-постійна комісія з земельних питань) готує проект рішення Новофедорівської сільської ради про попереднє погодження  розміщення стаціонарної ТС (групи стаціонарних ТС) та/або пересувної ТС або про відмову в розміщенні та забезпечує винесення цього проекту рішення на розгляд чергової сесії Новофедорівської сільської ради.

2.16. У рішенні Новофедорівської сільської ради про попереднє погодження розміщення стаціонарної ТС (групи стаціонарних ТС) та/або пересувної ТС одночасно замовнику надається  дозвіл на розробку технічної  документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для укладання договору особистого строкового сервітуту  із зазначенням умови щодо подання її на розгляд сільської ради на затвердження не пізніше, як у шестимісячний термін з дня прийняття зазначеного рішення.

2.17. Після отримання рішення Новофедорівської сільської ради про попереднє погодження розміщення стаціонарної ТС (групи стаціонарних ТС) та/або пересувної ТС замовник замовляє у відповідного виконавця технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для укладання договору особистого строкового сервітуту.

2.18. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для укладання договору особистого строкового сервітуту розробляється у 2 примірниках  та у електронному виді у вигляді обмінного файла, який надається спеціалісту з земельних питань (землевпоряднику) Новофедорівської сільської ради.

2.19. Розробниками технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для укладання договору особистого строкового сервітуту є юридичні та фізичні особи-підприємці, які отримали передбачені чинним законодавством України ліцензії на проведення робіт із землеустрою відповідно до закону.

2.20. Замовник звертається до  Новофедорівської сільської ради із заявою у довільній формі про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для укладання договору особистого строкового сервітуту, до якої додає:

 - погоджену в установленому законодавством порядку технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для укладання договору особистого строкового сервітуту;

- кадастровий план земельної ділянки, відносно якої встановлюється особистий строковий сервітут;

 - акт про встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

- каталог координат земельної ділянки, відносно якої встановлюється особистий строковий сервітут;

 - витяг із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, відносно якої встановлюється особистий строковий сервітут.

2.21. Постійна комісія з земельних питань готує проект рішення Новофедорівської сільської ради про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для укладання договору особистого строкового сервітуту.

2.22. У проекті рішення Новофедорівської сільської ради про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для укладання договору особистого строкового сервітуту обов’язково зазначається зобов’язання замовника щодо, укладення договору особистого строкового сервітуту та оформлення паспорту прив’язки стаціонарної ТС (групи стаціонарних ТС) та/або пересувної ТС не пізніше 2-ох місяців з дати прийняття цього рішення, а також обов’язок укласти договір про утримання об’єкту благоустрою протягом п’яти днів з дати оформлення паспорту прив’язки.

2.23. У разі несвоєчасного оформлення документів, що зазначені в п.2.22цього Порядку замовник втрачає право на розміщення стаціонарної ТС (групи стаціонарних ТС) та/або пересувної ТС.

2.24. Термін розміщення стаціонарної ТС (групи стаціонарних ТС) та/або пересувної ТС визначається за бажанням замовника, але не може бути більше ніж 5 років.

2.25. Спеціаліст з земельних питань (землевпорядник) Новофедорівської сільської ради здійснює підготовку договору особистого строкового сервітуту, за формою, затвердженою рішенням Новофедорівської сільської ради та оформлює акт приймання-передачі земельної ділянки, відносно якої встановлено особистий строковий сервітут, який після підписання сторонами стає невід’ємним додатком  до укладеного договору особистого строкового сервітуту.

2.26. Умови договору особистого строкового сервітуту визначаються сільською радою. Розмір плати за таким договором встановлюється у розмірі 10 % у відношенні до нормативної грошової оцінки земельної ділянки на рік та здійснюється наступним чином:

- перший платіж здійснюється протягом 1-го місяця (єдиним платежем) з моменту підписання сторонами договору особистого строкового сервітуту в розрахунку до кінця поточного року;

- за наступні роки - щорічно до 01 березня року, що передує звітному року, при цьому оплата за поточний рік розраховується на підставі оновленого витягу із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.

2.27. Щорічно до 01 лютого поточного року суб’єкти господарювання, в яких термін дії договору особистого строкового сервітут є перехідним на наступний рік, зобов’язані подати спеціалісту з земельних питань (землевпоряднику) Новофедорівської сільської ради витяг із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, відносно якої встановлено особистий строковий сервітут (для звірки діючої нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

2.28. В разі зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки або ставки  (%) укладається додаткова угода про зміну умов договору щодо розрахунків плати.

2.29. Після підписання договору особистого строкового сервітуту, сторонами, цей договір підлягає обов’язковій державній реєстрації, у визначеному законодавством порядку.

Витрати пов’язані із виготовленням та реєстрацією договору, винесенням меж земельного сервітуту в натуру, покладаються на зацікавлену особу (сервітуарія).

2.30. Після оформлення права землекористування земельною ділянкою, на якій планується розміщення стаціонарної ТС (групи стаціонарних ТС) та/або пересувної ТС замовник звертається до сектору регіонального розвитку, містобудування та архітектури Голопристанської районної державної адміністрації (або в разі наявності, до органу містобудування та архітектури виконавчого комітету Новофедорівської сільської ради) з заявою про оформлення паспорту прив’язки ТС у відповідності з розділом 5 цього Порядку.

2.31. Паспорт прив'язки ТС дає право на розміщення стаціонарної ТС (групи стаціонарних ТС) та/або пересувної ТС.

3.  Продовження договору особистого строкового сервітуту

та поновлення його на новий строк

 

Категорія: Рішення виконавчого комітету сільської ради