Рішення виконавчого комітету

Автор: Яна от 26-06-2017, Прочитали: 1043

<!-- [if mso & !supportInlineShapes & supportFields]> SHAPE \* MERGEFORMAT <!-- [if gte vml 1]> <!-- [if !vml] --><!-- [endif] --> <!-- [if mso & !supportInlineShapes & supportFields]>

НОВОФЕДОР ІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ГОЛОПРИСТАНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

від 22 червня 2017  року                                                         № 28

с. Залізний Порт

 

Пропогодження Правил

розміщення та експлуатації

об’єктів зовнішньої реклами

та інформації на території

Новофедорівської сільської ради

 

З метою впорядкування розміщення та експлуатації об’єктів зовнішньої реклами й інформації, відповідно до пункту 1 статті 16 Закону України «Про рекламу», Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)», статей 5, 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 №2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами», керуючись статтями 27,31, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись підпунктом 13 пункту «а» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет сільської ради,

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Погодити «Правила розміщення та експлуатації об’єктів зовнішньої реклами та інформації на території Новофедорівської сільської ради».

2. По завершенню процедури обговорення регуляторного акту «Порядок розміщення та демонтаж тимчасових споруд на території Новофедорівської сільської ради (с. Новофедорівка та с. Залізний Порт) Голопристанського району» винести на затвердження чергової сесії Новофедорівської сільської ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Цинчик Я.В.

 

Голова виконкому                                                         О.В. Лахтадир 

Секретар виконкому                                                       Т.М. Грабован

 

ПРАВИЛА РОЗМІЩЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ

 ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ ТА ІНФОРМАЦІЇ

на території Новофедорівської сільської ради

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

            1.1. Правила розміщення та експлуатації об’єктів зовнішньої реклами та інформації на території Новофедорівської сільської ради (далі – Правила) розроблені відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про адміністративні послуги», «Про охорону культурної спадщини», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 №2067, регулюють відносини, що виникають у зв’язку із розташуванням рекламних об’єктів та зовнішньої реклами на території Новофедорівської сільської ради (с. Залізний Порт та с. Новофедорівка), і визначають порядок надання дозволів на розміщення такої реклами.

    1.2. Дія цих Правил поширюється на всю територію Новофедорівської сільської ради, включаючи розташування рекламних засобів на будинках (будівлях) і спорудах, на відкритих майданчиках, на сільських вулицях (дорогах) та інших територіях, на територіях зелених насаджень, на елементах вуличного обладнання, на об’єктах та елементах благоустрою, інших об'єктах, розташованих на відкритій місцевості, незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування.

Порядок є обов'язковим до виконання всіма суб'єктами, що вступають у правовідносини з питань розміщення зовнішньої реклами у межах території Новофедорівськоїсільської ради.

            1.3. Правила визначають порядок надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами, їх переоформлення та анулювання (скасування), продовження термінів їх дії, вимоги до технічного стану рекламних засобів (зовнішньої реклами), їх установки, експлуатації та демонтажу, а також органи, що здійснюють контроль за дотриманням цих Правил.

 

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1. У Правилах, згідно із законодавством про рекламу, наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

- Робочий орган – виконавчий орган сільської ради, уповноважений Новофедорівською сільською радою укладати договори про право тимчасового користування місцями (для розміщення рекламних засобів), що перебувають у комунальній власності Новофедорівської сільської територіальної громади, здійснювати розгляд питань у сфері зовнішньої реклами, здійснювати контроль за надходженням плати за договорами, організовувати або здійснювати власними силами та засобами демонтаж самовільно встановлених рекламних засобів та виконувати інші повноваження, передбачені даними Правилами та установчими документами;

- вивіска (табличка) – елемент на будинку, будівлі або споруді з інформацією про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать цій особі, вид її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи), час роботи, що розміщений на зовнішній поверхні будинку, будівлі або споруди не вище першого поверху або на поверсі, де знаходиться власне чи надане у користування особі приміщення (крім випадків, коли суб'єкту господарювання належить на праві власності або користування вся будівля або споруда), біля входу у таке приміщення, який не є рекламою;

- виконком – виконавчий комітет Новофедорівської сільської ради;

- алея – дорога в парку, саду, сквері, лісопарку, на бульварі, обсаджена, як правило, з обох боків деревами та чагарниками;

- власник місця розташування рекламного засобу – особа, що на законних підставах володіє, користується та розпоряджається місцем для розміщення рекламного засобу (далі – РЗ);

- вуличні меблі – елементи благоустрою сільського  середовища, що служать для поліпшення життєдіяльності мешканців та гостей с. Залізний Порт та с. Новофедорівка (лави, смітники, телефонні кабіни, біологічні вбиральні, годинники тощо );

- ДБН 360-92** та ДБН.В.2.3-5-2001 – державні будівельні норми України «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» та «Споруди транспорту вулиці та дороги населених пунктів», які поширюються на проектування нових і реконструкцію існуючих міських поселень, є обов'язковими для підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування;

- демонтаж – комплекс заходів, які передбачають відокремлення спеціальної конструкції разом з основою від місця її розташування та транспортування у місце її подальшого зберігання;

Демонтаж рекламних конструкцій є засобом усунення порушень порядку розміщення реклами на території Новофедорівської сільської ради, відповідно до чинних на момент демонтажу нормативно-правових актів, як спосіб самозахисту територіальної громади у розумінні статті 19 Цивільного кодексу України;

 - договір – договір про тимчасове користування місцем (-ями) для розміщення рекламного (-их) засобу (-ів), що перебуває (-ють) у комунальній власності Новофедорівської сільської територіальної громади, сторонами за яким є: розповсюджувач зовнішньої реклами та виконком, в особі сільського голови. Договір реєструється Робочим органом;

- дозвіл на розміщення зовнішньої реклами – документ установленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого комітету сільської ради, який дає право на розміщення зовнішньої реклами на певний строк та у певному місці (далі – Дозвіл);

- елементи благоустрою – це засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами, малі архітектурні форми та інші елементи благоустрою, визначені нормативно - правовими актами;

- зовнішня реклама – інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес стосовно таких осіб чи товару, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання та на вуличних меблях, над проїжджою частиною вулиць і доріг;

- місце розташування рекламного засобу – площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості у межах території Новофедорівської сільської ради, що надається розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом та/або особою (далі – місце);

- особа – фізична особа, в тому числі суб’єкт господарювання, юридична особа будь-якої форми власності, представництво нерезидента в Україні;

- пішохідна доріжка – елемент дороги, призначений для руху пішоходів, облаштований у її межах чи поза нею;

- проект (робоча документація) об’єкта зовнішньої реклами – документація, яка містить технічні та архітектурно-естетичні вирішення рекламного засобу, місце її розташування з відповідною прив’язкою та фотографічний знімок до його розташування;

- порядок демонтажу – порядок демонтажу, обліку, зберігання і реалізації спеціальних конструкцій, призначених для розміщення зовнішньої реклами, який затверджений рішенням  виконавчого комітету сільської ради;

- реклама – інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес стосовно таких осіб чи товару;

- рекламні засоби – засоби, що використовуються для доведення реклами до споживачів (далі – РЗ);

- рекламодавець – особа, яка є замовником реклами для її виробництва та/або розповсюдження;

- самовільно встановлений рекламний засіб – рекламний засіб, розміщений без виданого в установленому порядку Дозволу або не демонтований власником після прийняття виконавчим комітетом сільської ради рішення про відмову в продовженні Дозволу або його анулювання(скасування). Також рекламні засоби, розміщені в період отримання рішення про встановлення пріоритету на розміщення зовнішньої реклами та отримання Дозволу на розміщення зовнішньої реклами

 - складний рекламний засіб – засіб, який використовується для розміщення реклами і відповідає декільком із таких ознак:

розмір загальної площі рекламної поверхні спеціальної конструкції будь-якого   виду – більше 36 кв.м;

 форма засобу виготовлена за індивідуальним проектом;

наявність дахової установки;

     - соціальна реклама – інформація будь-якого виду, розповсюджена в будь-якій формі, яка спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку, розміщена за заявкою Робочого органу;

- спеціальні конструкції – тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та неназемні (повітряні), плоскі та об'ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються для розміщення зовнішньої реклами;

- схема – це схема розташування елементів благоустрою на території Новофедорівської сільської ради із зазначенням місця та способу їх розміщення на окремій ділянці міста, а також типів, форматів, технологічних та конструктивних характеристик елементів благоустрою;

- тимчасове (короткострокове) розміщення зовнішньої реклами –  розміщення об’єктів зовнішньої реклами, типу банерних розтяжок, афіш, плакатів, на час проведення заходів. Реклама розміщується строком не більше 3 (трьох) місяців;

2.2. Терміни, не визначені Правилами, вживаються у значеннях, установлених законодавством України.

3. ПОВНОВАЖЕННЯ РОБОЧОГО ОРГАНУ

3.1. Для регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами відповідні функції Новофедорівською сільською радою покладені на комісію по регулюванню діяльності з розміщення зовнішньої реклами на території Новофедорівської сільської ради (надалі-Робочий орган).

3.2. Робочий орган:

    3.2.1. Реєструє у своєму журналі та розглядає заяви розповсюджувачів зовнішньої реклами щодо видачі Дозволу, видачі дубліката, внесення змін, переоформлення, анулювання (скасування) та продовження терміну його дії.

    3.2.2. Приймає рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету та його анулювання (скасування). Укладає Договори про право тимчасового користування місцями (для розміщення зовнішньої реклами).

   3.2.3. Готує та подає проекти рішень виконкому про видачу (відмову у видачі), про анулювання (скасування) Дозволів, продовження терміну дії Дозволів, внесення змін до Дозволів, демонтаж рекламних засобів, для прийняття в установленому порядку.

  3.2.4. Видає Дозвіл на підставі рішення виконавчого комітету Новофедорівської сільської ради.

3.2.5. Веде реєстрацію і облік укладених виконкомом та Робочим органом Договорів.

3.2.6. Веде інформаційний  банк даних місць розташування рекламних засобів, плану їх розміщення та надання в установленому порядку інформації для оновлення даних містобудівного кадастру Новофедорівської сільської ради;

3.2.7. У процесі регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами залучає на громадських засадах представники галузевих рад підприємців, об'єднань громадян та об'єднань підприємств, які провадять діяльність у сфері реклами.

3.2.8. Отримує безкоштовно від виконавчих органів сільської ради, суб’єктів господарювання інформаційні та довідкові дані, необхідні для виконання завдань, повноважень.

3.2.9. У межах компетенції здійснює нагляд за дотриманням установленого нормативними актами порядку експлуатації та утримання рекламних засобів фізичними особами, підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності.              

Видає порушникам припис (лист вимогу) з вимогою усунення порушень законодавства в сфері реклами в установлений у приписі термін.

             3.2.10. Подає територіальним органам спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів в Херсонській області, матеріалів про порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами.

            3.2.11. Розробляє та подає на затвердження в установленому порядку економічно обґрунтовані диференційовані тарифи на користування сільськими об’єктами і територіями під розміщення зовнішньої реклами та інформації (далі – Тарифи).

            3.2.12. Здійснює обстеження рекламних засобів та місць їх розміщення відповідно до виданих у встановленому порядку Дозволів.

            3.2.13. Організовує інвентаризацію рекламних засобів та в разі необхідності, надає пропозиції щодо демонтажу РЗ у встановленому порядку.

            3.2.14. Організовує розміщення соціальної реклами та інформації до державних та сільських свят, серед розповсюджувачів зовнішньої реклами  в порядку, визначеному  Правилами.

            3.2.15. Здійснює контроль за своєчасним надходженням плати за                             укладеними виконкомом та Робочим органом Договорами.

            3.2.16. Організовує, провадить власними силами та/або на замовлення  з відповідною організацією демонтаж самовільно розміщених РЗ, із подальшим стягненням затрачених коштів за виконані роботи.

             3.3. Робочий орган не може виступати заявником на розміщення РЗ та одержувати Дозвіл.

3.4. Здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства.

 

   4. ПОРЯДОК ВИДАЧІ ДОЗВОЛУ НА

РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ

4.1. Розміщення зовнішньої реклами та інформації на території Новофедорівської сільської ради провадиться виключно за Дозволом Робочого органу, виданого на підставі рішення виконкому та на  

    4.2. Для одержання дозволу заявник подає Робочому органу заяву за формою згідно з додатком 1, до якої додаються:

 - фотокартка або комп'ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу, та ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням;

- виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

4.3. За наявності документів, передбачених пунктом 4.2 цього Порядку, заява протягом дня з дати її надходження реєструється робочим органом в журналі реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами (далі - журнал реєстрації), який ведеться за формою згідно з додатком 2. Журнал повинен бути прошитий, а його сторінки пронумеровані. На останній сторінці журналу робиться запис про кількість сторінок, який засвідчується підписом керівника виконавчого комітету Новофедорівської сільської ради, скріпленим печаткою.

4.4. Робочий орган протягом двох робочих днів з дати реєстрації заяви перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет наявності на це місце пріоритету іншого заявника або надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку Дозволу. Після перевірки місця керівник робочого органу приймає рішення про встановлення за заявником пріоритету на заявлене місце або про відмову у встановленні пріоритету.

У разі прийняття рішення про встановлення пріоритету робочий органповідомляє про це заявника, видає заявнику для оформлення два примірники договору на тимчасове користування місцем та дозволу за формою згідно з додатком 3 та визначає заінтересовані органи (особи), з якими необхідно їх погодити.

У разі прийняття рішення про відмову у встановленні пріоритету, Робочий орган протягом трьох днів надсилає заявникові вмотивовану відповідь із зазначенням причин відмови.

4.4. Пріоритет заявника на місце розташування рекламного засобу встановлюється строком на три місяці з дати прийняття керівником робочого органу відповідного рішення.

4.5. Строк встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу може бути продовжений керівником робочого органу не більш як на три місяці у разі:

- продовження строку оформлення Дозволу у зв’язку з потребою виконання архітектурно-планувального завдання, розроблення проектної документації за наявності підтверджуючих документів;

- письмового звернення заявника щодо продовження строку оформлення Дозволу з інших причин, не передбачних попереднім пріоритетом.

Строк продовжується за умови відсутності заборгованості з оплати за підписаним Договором між виконкомом та заявником.

4.5.1. У разі продовження строку установлення пріоритету на підставі, передбаченої абзацами другим та третім п.4.5 цих Правил, Робочий орган письмово повідомляє про це заявника.

4.5.2. У встановленні пріоритету може бути відмовлено, якщо:

- на вказаному місці відсутня технічна можливість установки конструкції

- за наявності чинного пріоритету в іншого заявника;

- за наявності даних, відповідно до бази даних, про перенасиченість указаної ділянки елементами зовнішньої реклами (РЗ);

- у заявника існує заборгованість з оплати за договором, пені або штрафних санкцій за несвоєчасну оплату за чинним договором;

- у заявника зафіксовані, згідно з Правилами, самовільно встановлені РЗ та РЗ, встановлені без дозвільних документів;

- у разі неестетичного вигляду та/або при розміщенні рекламоносіїв не забезпечуватиметься видимість уже встановлених РЗ;

4.6. Дата і номер рішення керівника Робочого органу про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету заноситься в журнал реєстрації.

4.7. Відмова у встановленні пріоритету, продовженні строку, на який встановлено зазначений пріоритет, може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

4.8. Інформація про подані заяви та встановлені робочим органом пріоритети є відкритою і повинна надаватися будь-якій особі за її письмовою заявою.

4.9. Протягом строку, зазначеного у пункті 4.4 цих Правил, заявник оформлює обидва примірники дозволу та подає їх Робочому органу разом із супровідним листом, в якому зазначається реєстраційний номер заяви.

4.10. Протягом п'яти днів з дати прийняття Робочим органом рішенняпро встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, заявник укладає  договір на тимчасове користування місцем та надає копію документа, що підтверджує внесення відповідної плати.

4.11. Протягом строку, передбаченого п. 4.4. цих Правил, справляється плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, в розмірі 25 відсотків плати, встановленої органами місцевого самоврядування одноразовим внеском за три місяці наданого пріоритету.

4.11.1.У разі продовження строку установлення пріоритету відповідно до  п.  4.5. цих Правил, щомісячна плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, становить 100 відсотків плати, встановленої органами місцевого самоврядування та справляється одноразовим внеском за строк продовження пріоритету.

4.12. Плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, зараховується до сільського бюджету.

4.13. Під час подання заяви або оформлених примірників дозволу представник Робочого органу в присутності заявника перевіряє комплектність документів, додержання вимог до їх оформлення та видає заявнику довідку з описом поданих документів за формою згідно з додатком.

4.14. У разі несплати замовником за пріоритет або недодержання ним строку, зазначеного в пункті 4.4 цих Правил, та/або у разі ненадання заявником в установлений строк документів, зазначених у пункті4.10. цих Правил, а також у разі встановлення рекламного засобу до одержання Дозволу, заява вважається неподаною, пріоритет на місце розташування РЗ анулується, про що Робочий орган письмово повідомляє замовника та робить відповідний запис в журналі реєстрації.

4.14.1. Кошти сплачені розповсюджувачем до дати анулювання пріоритету, поверненню не підлягають.

4.15. На вимогу Робочого органу Дозвіл погоджується з:

-Державтоінспекцією - у разі розміщення зовнішньої реклами на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування;

-відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об'єктів природно-заповідного фонду - у разі розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках історії та архітектури, в межах зон охорони таких пам'яток і в межах об'єктів природно-заповідного фонду;

-утримувачем інженерних комунікацій - у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій.

Погодження дійсне протягом строку дії дозволу.

4.16. Під час надання дозволу втручання у форму рекламного засобу та зміст реклами забороняється.

4.17. Робочий орган, одержавши оформлений в двох примірниках Дозвіл (із погодження відповідних органів), перевіряє його та уразі відсутності зауважень до поданих документів або заявленого місця, надає пропозиції та готує проект рішення виконкому про видачу Дозволу.

14.17.1. Дозвіл подається не пізніше ніж за 45 днів до закінчення терміну дії пріоритету.

Категорія: Рішення виконавчого комітету сільської ради