рішення № 9 від 26.03.2015

Автор: Виктория от 2-04-2015, Прочитали: 961

<!-- [if gte mso 9]> Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

 НОВОФЕДОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ГОЛОПРИСТАНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

                                                Р І Ш Е Н Н Я

 

від 26 березня 2015 року                                    № 9

с. Новофедорівка

 

Про проект Порядку подання

та розгляду розрахунків економічно

обґрунтованих витрат на виробництво

житлово-комунальних послуг для

встановлення тарифів на відповідні

послуги 

 

 

         Для забезпечення контролю за діяльністю підприємства житлового-комунального господарства та встановлення прозорих тарифів на відповідні послуги, з метою формування нормативної бази для переходу на економічно обґрунтовані тарифи та запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, керуючись ст. ст. 7,31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», п.8 абз.2 ст. 28  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет сільської ради,

 

 В И Р І Ш И В: 

1. Схвалити проект Порядку подання та розгляду розрахунків економічно обґрунтованих витрат на виробництво житлово-комунальних послуг для встановлення тарифів на відповідні послуги на території Новофедорівської сільської ради  (далі – Порядок), що додається та винести на розгляд чергової сесії сільської ради.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського голови з діяльності виконавчих органів ради Камінського В.В.

 

 

 

  

Секретар виконкому                                        О.В.Лахтадир

 

 

 

 

Схвалено рішенням

виконавчого комітету

№ 9 від 26 березня 2015 року

 

 

ПОРЯДОК

подання та розгляду розрахунків економічно обґрунтованих витрат на виробництво житлово-комунальних послуг для встановлення тарифів на відповідні послуги на території Новофедорівської сільської ради

 

 

I.                  Загальна частина

1. 1. Порядок подання та розгляду розрахунків економічно обґрунтованих витрат на виробництво (надання) житлово-комунальних послуг для встановлення тарифів на відповідні послуги (далі – Порядок) розроблено на підставі наступних нормативно-правових актів:

-         Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

-         Закон України «Про житлово-комунальні послуги»;

-         Закон України «Про ціни і ціноутворення»;

-         постанова Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги»;

-         постанова Національної комісії регулювання електроенергетики України від 17.02.2011 № 242 «Про затвердження Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання».

1.2. Цей Порядок визначає процедуру підготовки, обґрунтування і подання пропозицій щодо розгляду розрахункових матеріалів та встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги, і є обов’язковим для виконання всіма суб’єктами господарювання, які виробляють та надають відповідні послуги на території сіл Новофедорівської сільської ради незалежно від форми власності.

1.3. Залежно від функціонального призначення житлово-комунальні послуги поділяються на:
1.3.1 Комунальні послуги (централізоване постачання холодної води, централізоване постачання гарячої води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем),  газо- та електропостачання, централізоване опалення, а також вивезення побутових відходів тощо);

1.3.2 послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (прибирання внутрішньобудинкових приміщень та прибудинкової території, санітарно-технічне обслуговування, обслуговування внутрішньобудинкових мереж, утримання ліфтів, освітлення місць загального користування, поточний ремонт, вивезення побутових відходів тощо);

 1.3.3 послуги з управління будинком, спорудою або групою будинків (балансоутримання, укладання договорів на виконання послуг, контроль виконання умов договору тощо);

1.3.4 послуги з ремонту приміщень, будинків, споруд (заміна та підсилення елементів конструкцій та мереж, їх реконструкція, відновлення несучої спроможності несучих елементів конструкцій тощо;

1.4. Метою запровадження даного Порядку є забезпечення контролю у сфері діяльності підприємстважитлово-комунального господарства населених пунктів, забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, які виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги на території сіл Новофедорівської сільської ради, на умовах самофінансування та досягнення рівня економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво.

 

II. Порядок подання розрахунків економічно обґрунтованих витрат на виробництво (надання) житлово-комунальних послуг для встановлення тарифів на відповідні послуги

 

2.1.Суб’єкти господарювання, які виконують (виробляють) житлово-комунальні послуги, для перегляду (встановлення) тарифів на житлово-комунальні послуги подають до Новофедорівської сільської ради наступні документи:

-         лист до виконавчого комітету про необхідність перегляду (встановлення) тарифів на житлово-комунальні послуги з додатком пояснювальної записки щодо економічного обґрунтування підстав для прийняття відповідного рішення;

-         пояснювальну записку щодо розрахунків економічно обґрунтованих планових витрат на виробництво та надання житлово-комунальних послуг відповідно до вимог діючих Порядків їх формування;

-         розрахунок тарифів для всіх груп споживачів з розшифровкою статей витрат;

-         копії документів, підтверджуючих вартість енергоносіїв, паливно-мастильних та інших матеріалів;

-         копії договорів з організаціями, підприємствами та іншими суб’єктами господарювання, укладених для здійснення основної діяльності;

-         перелік заходів з енергозбереження та скороченню непродуктивних втрат підприємства з розрахунком економічного ефекту від їх впровадження та впливу на рівень тарифу, ліцензії та договір на співпрацю з сільською радою;

-         аналіз відшкодування діючими тарифами на житлово-комунальні послуги витрат на їх виробництво та надання;

-         звіт про підсумки фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання за попередній рік (для виробників послуг з централізованого опалення) або квартал поточного року (для виробників інших комунальних послуг).

Даний перелік є обов’язковим для всіх суб’єктів господарювання і у разі необхідності може бути доповнений за результатами розгляду наданих розрахункових матеріалів спеціалістами апарату виконкому.

При умові подання розрахункових матеріалів новим створеним підприємством із даного переліку виключається надання звітних матеріалів та є обов’язковим надання проекту фінансового плану розвитку підприємства на наступний календарний рік.

2.2. Протягом 20 календарних днів з дати отримання лист на ім’я сільського голови про необхідність перегляду (встановлення) тарифів на житлово-комунальні послуги з додатком пояснювальної записки розглядається на засіданні постійної комісії сільської ради з питань ЖКГ, будівництва, транспорту, зв’язку та розвитку підприємництва (далі - Комісія).

Комісія на підставі протоколу її засідання розглядає питання про встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги.

2.3. Суб’єкт господарювання надає на засідання Комісії  розрахункові матеріали відповідно до переліку документів, визначеного п. 2.1 розділу II даного Порядку.

2.4. Комісія проводить аналіз поданих розрахункових матеріалів і в 15-дений термін з дати їх отримання приймає рішення про оприлюднення проекту регуляторного акту про встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги та аналізу регуляторного впливу до нього.

2.5. На підставі рішення Комісі про оприлюднення проекту регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу до нього, розробник проекту регуляторного акту оприлюднює проект регуляторного акту щодо встановлення нового рівня тарифів на житлово-комунальні послуги та аналіз регуляторного впливу до нього в друкованих засобах масової інформації та шляхом розміщення в мережі Інтернет на офіційному сайті Новофедорівської сільськоїради, на інформаційному стенді, або в будь-який інший спосіб, який може гарантувати доведення інформації до територіальної громади села Залізний Порт та с.Новофедорівка.

Оприлюднення проектів регуляторних актів щодо встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги та аналізу регуляторного впливу до них з метою одержання зауважень і пропозицій проводиться розробником не пізніше п’яти робочих днів з дня оприлюднення в друкованих засобах масової інформації повідомлення про оприлюднення відповідного проекту регуляторного акту.

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту повинно містити:

-         стислий виклад змісту проекту;

-         поштову та електронну адресу розробника проекту;

-         інформацію про спосіб оприлюднення проекту регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу до нього (назва друкованого засобу масової інформації або адреса сторінки в мережі Інтернет, де буде опубліковано чи розміщено проект регуляторного акту, або інформація про інший спосіб оприлюднення);

-         інформацію про строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань;

-         інформацію про спосіб надання фізичними та юридичними особами зауважень та пропозицій.

Протягом строку, визначеного в повідомленні про оприлюднення для прийняття зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, розробником проводяться відкриті обговорення проекту регуляторного акту про встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги будь-якої форми, які узгоджується на сесії Новофедорівської сільської ради.

Дата, час і місце проведення відкритих обговорень повідомляється населенню села Залізний Порт та с.Новофедорівка через засоби масової інформації не пізніше ніж за 5-7 дні до їх проведення.

До учасників проведення відкритих обговорень обов’язково залучаються представники громадськості та депутати Новофедорівської сільської ради.

2.6. За результатами проведення процедури обговорення проекту регуляторного акту розробник розглядає одержані зауваження і пропозиції, враховує їх повністю чи частково або мотивовано відхиляє.

Загальний термін розгляду поданих матеріалів щодо економічно обґрунтованих витрат на виробництво і реалізацію житлово-комунальних послуг не може перевищувати 30 календарних днів з дати їх реєстрації у загальному відділі Регуляторного органу.

2.7. Після проведення процедури оприлюднення проекту регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу до нього питання про встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги розглядається на засіданні  сесії Новофедорівської сільської ради для прийняття відповідного рішення.

2.8. Рішення, прийняті сесією Новофедорівської сільської ради по встановленню тарифів на житлово-комунальні послуги, в пятнадцятиденний термін після дати їх прийняття оприлюднюються виконавцем відповідних житлово-комунальних послуг в  друкованих засобах масової інформації, шляхом розміщення в мережі Інтернет на офіційному сайті Новофедорівської сільської ради, на інформаційному стенді тощо.

III. Коригування тарифів на житлово-комунальні послуги

 

3.1. Підставами для звернення суб’єкту господарювання упродовж року до Новофедорівської сільської ради із заявою про необхідність коригування тарифів на житлово-комунальні послуги для усіх або окремої групи споживачів можуть бути:

-         зміна ставок платежів, податків і зборів, мінімального рівня заробітної плати, ставок орендної плати, інших обов’язкових платежів і зборів, цін і тарифів на паливно-енергетичні та матеріальні ресурси, зміна розміру інших складових собівартості, які спричинили зміну економічно обґрунтованих витрат, на підставі яких був затверджений тариф;

-         зміна організаційно-правової форми підприємства;

-         затвердження в установленому порядку довгострокової цільової програми розвитку та технічного переоснащення підприємства, яка потребує додаткових інвестицій.

При наявності даних підстав виробник (виконавець) житлово-комунальних послуг здійснює коригування складових собівартості їх виробництва та реалізації з урахуванням Порядку формування тарифу на відповідний вид житлово-комунальних послуг для подальшого встановлення тарифів відповідно до даного Порядку.

3.2. Метою запровадження коригування тарифів на житлово-комунальні послуги є забезпечення повного відшкодування діючими тарифами економічно обґрунтованих витрат суб’єктів господарювання на виробництво і надання відповідних послуг та отримання запланованого прибутку.

 

IV. Термін введення в дію встановлених тарифів на житлово-комунальні послуги

 

4.1. Встановлені, відповідно до рішення сесії Новофедорівської сільської ради,  тарифи на житлово-комунальні послуги можуть бути застосовані суб’єктом господарювання для розрахунків зі споживачами з дати вказаної у рішенні, але не раніше від дати офіційного оприлюднення відповідного рішення сесії в друкованих засобах масової інформації, згідно ст. 32 п.5 Закону України «Про ЖКГ».

4.2. Обмеження терміну дії тарифів на житлово-комунальні послуги може бути визначено сесією Новофедорівської сільської радипри прийнятті рішення про встановлення відповідних тарифів.

 

V. Аналіз відшкодування встановленими тарифами на житлово-комунальні послуги економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво і надання

 

5.1. Суб’єкти господарювання, яким встановлені тарифи на житлово-комунальні послуги, щоквартально направляють до сільської ради аналіз відшкодування діючими тарифами витрат на виробництво і надання відповідних послуг з додатком пояснювальної записки та наступних матеріалів бухгалтерської звітності:

- баланс (форма №1);

- звіт про фінансові результати (форма №2);

- звіт про витрати на виробництво та фінансові показники діяльності підприємства від надання послуг (форма 1С);

При внесенні змін до форм статистичної звітності на державному рівні перелік документів бухгалтерської звітності може бути змінено з урахуванням відповідних змін.

5.2. Новофедорівська сільська рада має право запросити у суб’єкта господарювання додаткову інформацію та інші матеріали бухгалтерської звітності для вивчення наданого аналізу відшкодування діючими тарифами витрат на виробництво і надання відповідних послуг.

<!-- [if gte mso 9]> <!-- [if gte mso 10]> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Категорія: Рішення виконавчого комітету сільської ради