Рішення виконавчого комітету №2 від 29 січня 2015 року.

Автор: Сільрада от 4-02-2015, Прочитали: 979

НОВОФЕДОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ГОЛОПРИСТАНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 29 січня 2015 року№ 2

с. Новофедорівка

 

Про стан виконавської дисципліни в

Новофедорівській сільській раді по

реалізації контрольних документів

у 2014 році

 

 

Протягом січня-грудня 2014 року діяльність виконавчого комітету сільської ради спрямовувалась на забезпечення соціально-економічного розвитку та створеннястабільної суспільно-політичної ситуації. Досягнення поставленої мети і виконання намічених завдань здійснювалось шляхом реалізації актів і доручень Президента України ,Кабінету Міністрів України, розпоряджень, доручень голів обласної та районної державних адміністрацій, доручень сільського голови, рішень сесій сільської ради та її виконавчого комітету, запитів і звернень громадян та юридичних осіб, а також завдяки систематичному контролю за своєчасним і якісним виконанням визначених цими документами завдань.

За 2014рік до сільської ради надійшлодля розгляду 721одиниця вхідної кореспонденції. Із загальної кількості вхідної кореспонденції на контролі перебувало 140 завдань вхідних контрольних документів. Що на 18 більше в порівнянні з минулим роком. Здійснювався контроль за виконанням 122 завдань, встановлених розпорядженнями та 6 дорученнями голови районної державної адміністрації, 3 доручення голови обласної державної адміністрації, 7 рішень районної ради. За 2014 рік видано 54 власних розпоряджень сільського головиз основної діяльності.

Постійне збільшення документообігу протягом останніх років,та вкрай короткі терміни їх виконання призводять до перевантаження працівників, заважають якісній реалізації завдань контрольних документів. Зростання кількості даних доручень та інколи обмежені строки виконання створювали напружену ситуацію по їх практичній реалізації і призводили до невиконання. Тому є випадки порушення терміну інформування вхідних документів, надання інформації у день закінчення контрольного терміну, неякісна їх підготовка, що свідчить про неналежне відношення спеціалістів до своїх службових обов’язків.

 

За звітний період найбільше відпрацьовано документів секретарем сільської ради, заступником сільського голови з питань виконавчих органів ради, спеціалістом ІІ категорії з земельних питань та в.о. головного бухгалтера сільської ради.

Щомісяця діловодом сільської ради надавалася попереджувальна інформація (на поточний місяць) щодо виконання контрольних документів органів влади вищого рівня тавласних розпорядчих документів. Стан виконавської дисципліни розглядався на засіданнях виконкому (рішення виконкому від 27.03.2014 № 11, від 24.07.2014 № 50). Виконання документів забезпечувалось працівниками сільської ради у відповідності до резолюцій розписаних сільським головою та у відповідності до законодавчих документів.

У виконавчому комітеті сільської ради впроваджено сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології у роботі з документами,створено необхідні умови для під’єднання до мережі Інтернет,сформовано електронні адреси.

З ІІІ кварталу 2013 року запроваджено єдину інформаційно-програмну систему місцевих органів влади СОД 2.0 для здійснення уніфікованого обміну документами та інформаційними матеріалами щодо їх виконання.

Робота щодо підвищення рівня виконавської дисципліни та відповідальності за своєчасне і якісне виконання документів органів виконавчої влади вищого рівня, розпоряджень і доручень продовжується.

Аналізстану виконавської дисципліни та виконання документів органів влади вищого рівня засвідчив, що виконавчий комітет здійснював заходи, спрямовані на покращення управлінської діяльності та забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення.

Враховуючивищенаведене, керуючись ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет сільської ради,

 

В И Р І Ш И В:

 

1.Роботу по дотриманню виконавської дисципліни по Новофедорівській сільській раді вважати задовільною.

2. Діловоду сільської ради:

-забезпечувати виконання інструкцій по діловодству, координувати роботу відповідальних працівників сільської ради по своєчасному наданню інформації на документи, які стоять на контролі.

- аналізувати причини та ставити до відома сільського голову про спеціалістів, з вини яких не забезпечується якісне виконання встановлених завдань.

- у разі виявлення факту порушення виконавської дисципліни, неналежного реагування на попереджувальні нагадування з питань виконання контрольних документів вжити заходи щодо притягнення до відповідальності посадових осіб та працівників сільської ради, які не забезпечують належне виконання своїх обов’язків.

2.Працівникам сільської ради:

- забезпечити своєчасне надання інформації діловоду сільської ради про станвиконання доручених документів;

- позбавитися хибної практики підготовки та подання інформацій про виконання контрольних документів в останній день визначеного строку виконання

- попередитипро персональну відповідальність за стан розгляду звернень громадян та організації їх особистого прийому, обов’язкове і своєчасне повідомлення заявників про результати перевірки їх заяв і скарг.

3. Контроль завиконанням даного рішенняпокласти на в.о. повноважень сільського голови Лахтадир О.В.

 

 

 

Секретар виконкомуО.В.Лахтадир

 

Категорія: Рішення виконавчого комітету сільської ради