Рішення виконавчого комітету №84 від 25 грудня 2014 року.

Автор: Сільрада от 30-12-2014, Прочитали: 1188

НОВОФЕДОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ГОЛОПРИСТАНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 25 грудня 2014 року№ 84

с. Новофедорівка

 

Про проект Програми «Розвитку

житлово-комунального господарства,

водозабезпечення та благоустрою сіл

Новофедорівської територіальної

громади на 2015-2017 роки»

 

З метою створення та підтримки повноцінного життєвого середовища, подальшого розвитку населених пунктів сільської ради, збереження традиційного характеру середовища, створення інженерної та транспортної інфраструктури, формування ландшафтних комплексів, зон відпочинку приймається програма ЖКГ та благоустрою населених пунктів сільської ради, відповідно до п.5 статті 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» № 882-VІ від 15.01.2009 року, керуючись ст. ст. 27,30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет сільської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1.Схвалити проект Програми «Розвитку житлово-комунального господарства, водозабезпечення та благоустрою сіл Новофедорівської територіальної громади на 2015-2017 роки» (далі – Програма), що додається та винести на розгляд чергової сесії сільської ради.

2. Відповідальним за виконанням заходів Програми, після її затвердження, забезпечити реалізацію встановлених завдань про хід якої звітувати один раз на рік.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Камінського В.В.

 

 

 

Секретар виконкомуО.В.Лахтадир

 

 

Схвалено

рішенням виконкому

від 25.122014 року

№ 84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(проект)

П Р О Г Р А М А

«Розвитку житлово-комунального господарства, водозабезпечення та благоустрою сіл Новофедорівської територіальної громади

на 2015 – 2017 роки»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

З метою створення та підтримки повноцінного життєвого середовища, подальшого розвитку населених пунктів сільської ради, збереження традиційного характеру середовища, створення інженерної та транспортної інфраструктури, формування ландшафтних комплексів, зон відпочинку приймається програма ЖКГ та благоустрою населених пунктів сільської ради. Програма приймається для забезпечення екологічної безпеки території, дотримання встановлених природоохоронним законодавством вимог щодо охорони навколишнього середовища, збереження та раціонального використання природних ресурсів, санітарно-гігієнічних вимог щодо охорони здоров’я людини, здійснення заходів для фільтрації, утилізації, знищення переробки або видалених побутових відходів.

1. Загальна характеристика Програми

Ініціатор розроблення програми

Виконавчий комітет

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Господарський кодекс України від 16.01.2003 №436-ІV, Водний кодекс 06.06.1995 №2341-ІІІ; Закон України Про житлово-комунальні послуги від 24.06.2004 №1875-ІV; Закон України Про благоустрій населених пунктів від 06.09.2005 №2807-ІV; Правила користування системи централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України від 27.06.2008 №190; кодекс України Про Надра від 27.07.1994 № 133/94 , з внесеними змінами та доповненнями до вищезазначених законодавчих акті

Розробник Програми

Виконавчий комітет

Відповідальний виконавець

програми

Постійна комісія з питань культури, освіти, охорони здоров’я, сім’ї та соціального захисту, житлово-комунального господарства

Термін реалізації Програми

2015-2017

Учасники Програми

Виконавчий комітет; Постійна комісія з питань культури, освіти, охорони здоров’я, сім’ї та соціального захисту, житлово-комунального господарства, КПП «Світанок», заклади відпочинку, населення сіл

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Сільський бюджет

Основні джерела фінансування Програми

Місцевий бюджет

Загальний обсяг фінансування ресурсів необхідних для реалізації програми, всього:

16000000 грн.

1.2 Ресурсне забезпечення Програми «Розвитку житлово-комунального господарства, водозабезпечення та благоустрою сіл Новофедорівської територіальної громади на 2015 – 2017 роки»

Обсяг коштів,

які пропонується залучити на виконання Програми

2015 рік

2016 рік

2017 рік

Усього

витрат на виконання Програми

(тис.грн.)

Обсяг ресурсів, усього

6000000

5000000

5000000

16 000000

Районний бюджет

---

---

---

---

Сільський бюджет

6000000

5000000

5000000

16 000000

Кошти не бюджетних джерел

---

---

---

---

 

Мета програми

Здійснення комплексу заходів по благоустрою, санітарному утриманню та озелененню населених пунктів сільської ради, залучення господарів до благоустрою населених пунктів, зон відпочинку, забезпечення екологічної безпеки території, забезпечення функціонування необхідних інженерних мереж в населених пунктах відповідно до вимог природоохоронного законодавства, стимулювання розвитку курортно-туристичного потенціалу територій.

Основні напрямки програми

1. Реконструкція каналізаційних очисних споруд в с. Залізний Порт з полями фільтрації.

2. Здійснення комплексу заходів по доведенню норм очистки стоків в с. Залізний Порт до норм природоохоронного законодавства.

3. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт каналізаційної мережі с. Залізний Порт.

4. Проектування, будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів водозабезпечення сіл Залізний Порт та Новофедорівка.

5. Організація збирання та захоронення побутових та інших відходів.

6. Забезпечення ліквідації несанкціонованих звалищ відходів.

7. Здійснення комплексу заходів та затвердження правил по благоустрою населених пунктів.

8. Залучення підприємств різних форм власності та організацій до благоустрою населених пунктів.

9. Контроль за дотриманням санітарного стану підприємствами на закріплених територіях.

10.Доставка померлих на судмедекспертизу невідомих, бездомних, безрідних та захоронення.

11.Утримання в належному стані кладовищ, пляжів, зон відпочинку та інших місць загального користування.

12.Грейдеруваннядоріг та очищення узбіч від сміття, проведення якісного ремонту доріг населених пунктів.

13.Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт доріг та тротуарних доріжок с. Залізний Порт та с. Новофедорівка.

14.Ремонт малих архітектурних форм (обелісків, пам’ятників).

15.Придбання контейнерів для сміття, електронасосів ЕЦВ,електрогенератора.

16.Облаштування дитячих майданчиків, зон відпочинку.

17.Відновлення та будівництво мережі зовнішнього освітлення сіл Залізний Порт, Новофедорівка.

18.Реконструкція та капітальний ремонт фасадів будинків, що належать до комунальної власності сільської ради та утримання їх в належному стані.

19.Проектування та будівництво дитячого садка та будинку культури в с. Залізний Порт.

 

 

Фінансове забезпечення:

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів сільського бюджету, обсяг яких визначається щороку сільським бюджетом, коштів інших організацій та закладів, сприяти залученню позабюджетних коштів.

Звітність про використання коштів по Програмі складається та надається головним розпорядником коштів у встановленому законодавством України порядку.

 

Очікувані результати програми:

Забезпечення екологічної безпеки, запобігання і ліквідація негативного впливу господарської діяльності, задоволення потреб в надані комунальних послуг населенню територіальної громади та підтримка життєдіяльності комунальної сфери сіл Новофедорівської сільської ради.

 

Контроль за виконанням програми:

Організація контролю та виконання програми покладається на постійну комісію з питань культури, освіти, охорони здоров’я, сім’ї та соціального захисту, житлово-комунального господарства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення виконкому

від 28 грудня 2014 року

№84

 

Заходи

щодо виконання програми ЖКГ, водозабезпечення та благоустрою сіл територіальної громади на 2015-2017 роки

1. Організація збирання та видалення побутових та інших відходів.

КПП «Світанок» 2015-2017 роки

2. Забезпечення ліквідації несанкціонованих звалищ відходів.

КПП «Світанок» 2015-2017 роки, заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

3. Забезпечення функціонування необхідних інженерних мереж в населених

пунктах.

КПП «Світанок» 2015-2017 роки

4. Здійснення комплексу заходів по благоустрою населених пунктів.

2015-2017 роки заступник сільського голови з питань діяльності

виконавчих органів ради

5. Стимулювання розвитку курортно-туристичного потенціалу територій.

2015-2017 роки заступник сільського голови з питань діяльності

виконавчих органів ради

6. Залучення підприємства та організацій до благоустрою населених пунктів.

КПП «Світанок» 2015-2017 роки, заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

7. Контроль за дотриманням санітарного стану підприємствами на закріплених територіях.

КПП «Світанок» 2015-2017 роки, заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, інспектор по правопорядку, депутати сільської ради

8. Грейдерування доріг та очищення узбіч від сміття, проведення якісного ремонту доріг населених пунктів.

КПП «Світанок» 2015-2017 роки, заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

9. Ремонт фасадів будинків, що належать до комунальної власності ради.

2015-2017 роки заступник сільського голови з питань діяльності

виконавчих органів ради

10. Ремонт та будівництво малих архітектурних форм (обелісків, пам’ятників, фонтанів).

2015-2017 роки заступник сільського голови з питань діяльності

виконавчих органів ради

11. Відновлення мережі зовнішнього освітлення.

2015-2017 роки заступник сільського голови з питань діяльності

виконавчих органів ради, депутати сільської ради

12. Прибирання кладовищ, пляжів, зон відпочинку.

2015-2017 роки КПП «Світанок», орендарі пляжів

13. Реконструкція очисних споруд.

2015-2017 роки голова сільської ради

14. Доставка померлих на судмедекспертизу невідомих, бездомних, безрідних та захоронення.

2015-2017 роки КПП «Світанок»

15. Реконструкція об’єктів водозабезпечення сіл Залізний Порт, Новофедорівка (башти Рожновського, артезіанські свердловини)

2015-2017 роки КПП «Світанок», заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

16. Придбання комунального автотранспорту.

2015-2017 роки голова сільської ради

17. Закупівля насосів ЕЦВ та електрогенератора.

2015 рік КПП «Світанок»

18. Капітальний ремонт артезіанської свердловини.

2015 рік голова сільської ради, КПП «Світанок».

19. Огородження кладовищ с. Новофедорівка та с. Залізний Порт.

2015-2017 роки КПП «Світанок», заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

20. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт доріг с. Залізний Порт та с. Новофедорівка.

 

Категорія: Рішення виконавчого комітету сільської ради