Рішення виконавчого комітету №85 від 25 грудня 2014 року.

Автор: Сільрада от 30-12-2014, Прочитали: 1270

НОВОФЕДОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ГОЛОПРИСТАНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від25 грудня 2014 року№ 85

с. Новофедорівка

 

Пропроект сільської цільової

Програми «Призовна дільниця»

на 2015-2017 роки

 

 

З метою забезпечення організованої підготовки та проведення на території сільської ради призову громадян України на строкову військову службу в Збройні Сили України, забезпечення приписки юнаків до призовних дільниць та їх призову на строкову військову службу, керуючисьЗаконом України «Про військовий обов’язок і військову службу» , ст.ст. 27, 36 Закону України «Про місцеве самоврядування України», виконавчий комітет сільської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Схвалити проект сільської Програми «Призовна дільниця» на 2015-2017 роки (далі – Програма), що додається та винести на розгляд чергової сесії сільської ради.

2. Відповідальним за виконання заходів Програми, після її затвердження, забезпечити реалізацію встановлених завдань про хід якої звітуватиодин раз на рік.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Камінського В.В.

 

 

 

Секретар виконкому О.В.Лахтадир
 
 
 

Схвалено

рішенням виконкому

від 25 грудня 2014 року

№ 85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(проект)

Сільська цільова програма

«Призовна дільниця» на 2015 – 2017 роки»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Загальні положення

 

Підготовка молоді до військової служби та призов громадян на строкову військову службу з метою комплектування військ молодим поповненням завжди був важливим елементом будівництва Збройних Сил Українита підтримки їх боєздатності.

Ще більшого значення це питання набуває сьогодні, у зв’язку з реалізацією Державної програми реформування та розвитку Збройних Сил України, яка передбачає до 2018 року поетапний перехід до повного комплектування посад солдатів і матросів, сержантів та старшин військовослужбовцями за контрактом.

Таким чином, ще4 роки у державі буде діяти Закон України „Про загальний військовий обов’язок і військову службу ”, яким на органи місцевого самоврядування та військкомати покладено обов’язки забезпечення всебічної підготовки молоді до захисту Батьківщини, починаючи з 14-15 річного віку, та її призову на строкову військову службу.

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

Враховуючи виключну важливість роботи з підготовкимолоді до військової служби і необхідність фінансування роботи та з метою виконання Закону України „Про військовий обов’язок і військову службу», доцільно затвердити сільську цільову програму „Призовна дільниця ”на 2015-2017 роки на сесії сільської ради.

 

3. Визначення мети Програми

 

Мета програми – забезпечення приписки юнаків до призовних дільниць та їх призову на строкову військову службу.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

строки виконання Програми

Програму передбачається досягти шляхом:

- забезпечення медичного огляду призовників;

- виконання рішення про призов громадян на строкову військову службу;

Строк виконання програми – три роки (2015-2017 роки)

 

5. Основні завдання та очікувані результати Програми

Основними завданнями Програми є:

- сприяти належній роботі районної призовної комісії;

- розробляти спільний комплексний план лікувально-оздоровчих заходів серед допризовної та призовної молоді району;

Очікуваними результатами програми є якісна підготовка молоді до військової служби та призов громадян на строкову військову службу.

6. Основні напрями реалізації Програми

 

Основними напрямками реалізації програми є:

- підвищення рівня військово – патріотичного виховання молоді;

- покращення навчально – матеріальної бази із допризовної підготовки юнаків в навчальних закладах сільської ради;

- посилення контролю за забезпеченням належного рівня фізичної підготовки осіб призовного віку;

7. Фінансове забезпечення програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок асигнувань, передбачених в сільському бюджеті та з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

8. Координація і контроль за виконанням Програми

 

Координацію виконання Програми здійснює виконавчий комітет сільської ради.

Основними формами контролю за реалізацією заходів, передбачених Програмою є:

- рішення сільської ради про встановлення контролю за ходом реалізації Програми;

- щорічна звітність інспектора ВОС про стан виконання відповідних заходів Програми;

- залучення засобів масової інформації для висвітлення ходу реалізації Програми, виявлення проблем та недоліків.

Фінансово-економічне обґрунтування проведення заходів програми „Призовна дільниця ” на 2015-2017 роки

з/п

Основні завдання

Необхідна кількість асигнувань

2015 рік

2016 рік

2017 рік

1.

Організація транспортного забезпечення призову

6000

7000

7000

2.

Організація проведення урочистих проводів призовників на службу у лави Збройних Сил України

3000

 

3000

3000

 

 

ЗАХОДИ

ПІДГОТОВКИ МОЛОДІ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ДО СЛУЖБИ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ

Найменування заходів

Час виконання

Виконавець

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ

 

1.

Забезпечувати організовану явку призовників на медичну та призовну комісії на призовній дільниці Голопристанського районного військового комісаріату.

У визначені строки

Інспектор ВОС

2.

Організувати проведення урочистих проводів призовників на службу у лавах Збройних сил України

2015-2017

Інспектор ВОС,

Директор СБК

3.

Розробляти заходи і щорічно підводити підсумки роботи в навчальних закладах району з підготовки молоді до служби в Збройних Силах України.

Щорічно після кожного призову та приписки

Інспектор ВОС

4.

Організовувати змагання між допризовниками навчальних закладів з підготовки молоді до служби в Збройних Силах України (далі ЗСУ)

Щорічно

Інспектор по роботі з молоддю, інспектор ВОС

ІІ. ЗАХОДИ З ПІДВИЩЕННЯ ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ

1.

На підприємствах, установах, організаціях в навчальних закладах сільської ради проводити зустрічі з призовною молоддю з метою їх підготовки до служби в ЗСУ.

2 рази на рік

Інспектор ВОС, директори ЗОШ

2.

Постійно проводити зустрічі призовників з учасниками Великої Вітчизняної війни, воїнами –інтернаціоналістами, учасниками АТО, курсантами вищих військових навчальних закладів, військовослужбовцями, які проходять строкову військову службу.

Постійно

Інспектор ВОС

3.

Організувати шефство та догляд за Братськими могилами і пам’ятниками воїнів, загиблих у Великій Вітчизняній війні .

Постійно

Інспектор ВОС

4.

Передбачити проведення з учнями шкіл змагання із стрільби, організовувати турпоходи по місцях бойової слави.

Постійно

Інспектор по роботі з молоддю

5.

Періодично виносити на розгляд сільському голові пропозиції щодо поліпшення військово-патріотичного виховання та підготовки молоді до служби в ЗСУ.

2 рази на рік

Інспектор ВОС

ІІІ. ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА ТА СПОРТИВНА РОБОТА

1.

На підприємствах, організаціях, установах, в навчальних закладах систематично проводити змагання з фізичної підготовки призовної молоді.

Постійно

Інспектор по роботі з молоддю


 

 

 

Категорія: Рішення виконавчого комітету сільської ради

 
Херсонский ТОП eXTReMe Tracker