Про стан виконавської дисципліни в Новофедорівській сільській раді по реалізації контрольних документів у 2013 році

Автор: Виктория от 4-04-2014, Прочитали: 1201

НОВОФЕДОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ГОЛОПРИСТАНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 27 березня 2014 року                                                       № 11

с. Новофедорівка

 

Про стан виконавської дисципліни в

Новофедорівській сільській раді по

реалізації контрольних документів

у 2013 році

 

Одним з головних чинників практичної реалізації державної політики в виконавчому комітеті сільської ради є втілення  основних вимог рішень державних органів влади у конкретні справи. Протягом  2013 року діяльність виконавчого комітету сільської ради спрямувалася на виконання розпоряджень  і доручень голів обласної та районної державних адміністрацій, доручень сільського голови, рішень сесій сільської ради та її виконавчого комітету, запитів і звернень громадян та юридичних осіб.

 З ІІІ кварталу 2013 року запроваджено єдину  інформаційно-програмну систему місцевих органів влади СОД 2.0 для здійснення уніфікованого обміну документами та інформаційними матеріалами щодо їх виконання.

Із загальної кількості вхідної кореспонденції на контролі перебувало 205 завдань вхідних контрольних документів. Що на 83 більше в порівнянні з минулим  роком. Здійснювався контроль за виконанням 122 завдань, встановлених розпорядженнями та 19 дорученнями голови районної державної адміністрації. За 2013 рік видано 66 розпоряджень сільського голови  з основної діяльності. За звітний період, в зв’язку з виконанням, знято з контролю 8 контрольних документів

Аналіз  стану виконавської дисципліни та виконання документів органів влади вищого рівня засвідчив, що виконавчий комітет здійснював заходи, спрямовані на покращення управлінської діяльності та забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення.

Щомісяця діловодом сільської ради надавалася попереджувальна інформація (на поточний місяць) щодо виконання контрольних документів органів влади вищого рівня та  власних розпорядчих документів. Стан виконавської дисципліни  розглядався на засіданнях виконкому (рішення виконкому від 23.01.2013 № 5, від 27.03.2013 № 22, від 28.11.2013 № 75). Виконання документів забезпечувалось працівниками сільської ради у відповідності до резолюцій розписаних сільським головою та у відповідності до законодавчих документів.

Разом з тим, є випадки порушення терміну інформування вхідних документів, надання інформації у день закінчення контрольного терміну, неякісна їх підготовка, що свідчить про неналежне відношення спеціалістів до своїх службових обов’язків.

Потребує  робота щодо отримання в установленому порядку в акредитованому центрі сертифікації ключів посиленого  відкритих ключів електронної печатки.

Робота  щодо підвищення рівня виконавської дисципліни та відповідальності за своєчасне і якісне виконання документів органів виконавчої влади вищого рівня, розпоряджень і доручень продовжується.

Враховуючи  вищенаведене, керуючись ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет сільської ради,

 

В И Р І Ш И В:

 

1.Роботу виконкому сільської ради по виконанню реалізації контрольних документів у  2013 року визнати задовільною.

2. Діловоду сільської ради:

- активізувати роботу із запровадження у практичній діяльності єдиної інформаційно-програмної системи СОД 2.0;

- забезпечувати збір  інформації щодо  виконання контрольних документів, своєчасне надання  інформації районній державній адміністрації щодо виконаних документів або причин їх невиконання;

- проводити аналіз роботи з питань контрольної діяльності та  у разі виявлення фактів порушення виконавської дисципліни, вжити заходів щодо притягнення до відповідальності посадових осіб та працівників сільської ради, які не забезпечують належне виконання своїх обов’язків.

2.Працівникам сільської ради:

- забезпечити своєчасне надання інформації  діловоду сільської ради про  стан  виконання доручених документів;

- позбавитися хибної практики підготовки та подання інформацій про виконання контрольних документів в останній день визначеного строку виконання

3. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на в.о. повноважень сільського голови Лахтадир О.В.

 

 

 

Секретар виконкому                                           О.В.Лахтадир

 

Категорія: Рішення виконавчого комітету сільської ради